NW-102655-9

Wystąpił problem z aplikacją.

Ten błąd może wystąpić po stronie aplikacji, jeśli są problemy z połączeniem sieciowym. Wypróbuj następujące rozwiązania:

  1. Sprawdź na stronie stanu PlayStation™Network, czy nie ma awarii serwera, lub czy nie trwa konserwacja.
  2. Zrestartuj konsolę PlayStation®5.
  3. Sprawdź połączenie internetowe, wybierając Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe, aby potwierdzić, czy możesz połączyć się z Internetem. W razie potrzeby przejrzyj i ponownie skonfiguruj ustawienia sieciowe.
  4. Wyłącz router, poczekaj co najmniej 5 minut, po czym włącz go z powrotem.
  5. Jeśli oprogramowanie systemu nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji, otwierając Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Aktualizacje i ustawienia oprogramowania systemu
  6. Wybierz aplikację, naciśnij przycisk opcji i wybierz Sprawdź dostępność aktualizacji.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej