NP-102944-0

Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu.

Podłącz PlayStation®5 do Internetu i zaktualizuj oprogramowanie systemu do najnowszej wersji.
  1. Jeśli podczas aktualizacji wystąpi błąd, zrestartuj urządzenia sieciowe i PS5, a następnie spróbuj ponownie dokonać aktualizacji.
     
  2. Jeśli to możliwe, wypróbuj inną metodę aktualizacji niż przez Internet.
    Oprogramowanie systemu PS5 możesz też pobrać na dysk USB, używając komputera, który może połączyć się z Internetem.
  3. Jeśli nie możesz podłączyć systemu do Internetu, możesz go także zaktualizować za pomocą płyty z grą.
    Po uruchomieniu płyty z najnowszą wersją oprogramowania systemu zobaczysz ekran, który poprowadzi Cię przez proces aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać aktualizację.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej