Jak naprawić błąd NP-102947-3

Połączenie internetowe jest zbyt wolne lub niestabilne, aby przeprowadzić aktualizację.

  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®5, połącz się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego, jeśli to możliwe, i sprawdź ustawienia sieciowe. 
  1. Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, ustaw konsolę PS5® jak najbliżej routera, bez żadnych przeszkód blokujących lub zakłócających połączenie.
  2. Wyłącz router i modem i odczekaj 5 minut, zanim włączysz je z powrotem.
  3. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać informacje na temat tego, jak to zrobić. 

Jeśli połączenie internetowe zostało przywrócone, sprawdź dostępność aktualizacji.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej