WS-116518-2

Błąd wewnętrzny.

  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®5.
  2. Jeśli oprogramowanie systemu Twojej konsoli nie jest aktualne, zaktualizuj do najnowszej wersji, otwierając Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Aktualizacje i ustawienia oprogramowania systemu.
  3. Jeśli problem będzie się powtarzał, skorzystaj z narzędzia Serwis PlayStation.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej