CE-118446-4

Podczas aktualizacji oprogramowania systemu wystąpił problem.

Ten błąd może pojawić się w przypadku problemów z aktualizacją różnych aplikacji związanych z oprogramowaniem systemu PlayStation®5. 

Spróbuj wykonać następujące czynności i sprawdź, czy funkcje systemowe konsoli są w najnowszej wersji:

  1. Jeśli oprogramowanie systemu nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji, otwierając Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Aktualizacje i ustawienia oprogramowania systemu.
  2. Sprawdź, czy funkcje systemu zostały prawidłowo zaktualizowane, otwierając Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Aktualizacje funkcji systemu.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej