Jak naprawić błąd NW-102254-4

Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd.

  1. Sprawdź na stronie stanu PSN, czy nie nastąpiła awaria serwera albo czy nie trwa konserwacja.
  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®5, połącz się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego, jeśli to możliwe, a następnie jeszcze raz skonfiguruj ustawienia sieciowe.

  2. Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, ustaw konsolę PS5® jak najbliżej routera. Jeśli to niemożliwe, usuń wszystkie elementy, które mogą blokować lub zakłócać połączenie.

  3. Wyłącz router i modem i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz je z powrotem.

  4. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe routera.

  5. Jeśli to możliwe, porozmawiaj z dostawcą usług internetowych o tym, jak anulować funkcję filtrowania portów w routerze.

  6. Spróbuj ręcznie skonfigurować statyczny adres IP, otwierając Ustawienia > Sieć > Ustawienia > Skonfiguruj połączenie internetowe.

Jeśli nadal występują problemy, zaczekaj i spróbuj jeszcze raz później.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej