WS-114298-5

Być może nie jesteś w trybie online.

Ten błąd może się pojawić, gdy próbujesz uzyskać dostęp do usługi internetowej, ale nie jesteś online. Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Sprawdź, czy w grze został wybrany tryb gry online.
  2. Sprawdź połączenie internetowe, wybierając Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe, aby potwierdzić, czy możesz połączyć się z Internetem. W razie potrzeby przejrzyj i ponownie skonfiguruj ustawienia sieciowe.
  3. Może występować problem po stronie serwera. Sprawdź na stronie stanu PlayStation™Network lub w witrynie gry, czy nie ma awarii serwera, lub czy nie trwa konserwacja.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej