CE-117722-0

Wystąpił błąd połączenia strumieniowego PlayStation™Now.

Spróbuj wykonać te czynności:
  1. Przetestuj połączenie internetowe na PS Now i sprawdź, czy środowisko połączenia jest odpowiednie do gier przesyłanych strumieniowo.
  2. Zrestartuj PlayStation®5, połącz się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia sieciowe.
  3. Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, przenieś PS5 bliżej routera albo spróbuj usunąć wszelkie przeszkody zakłócające połączenie między urządzeniami.
  4. Wyłącz router i modem i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz je z powrotem.
  5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji, skontaktuj się z dostawcą routera.
  6. Jeśli grę można pobrać, spróbuj to zrobić i zagrać w nią. Sprawdź, czy na PS5 jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

    Jeśli te wskazówki nie rozwiążą problemu, linia może być tymczasowo zajęta. Pozostaw ją na chwilę i spróbuj jeszcze raz później.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej