Jak naprawić błąd WS-116520-5

Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd.

 1. Sprawdź stronę stanu PlayStation™Network.
 2. Zrestartuj konsolę PlayStation®5 i, jeśli to możliwe, połącz się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego.
 3. Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, przestaw konsolę PS5® bliżej routera lub usuń wszelkie obiekty, które mogą zakłócać połączenie między urządzeniami.
 4. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem.
 5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji, skontaktuj się z dostawcą routera.
 6. Jeśli to możliwe, spróbuj otworzyć te porty:
  TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480.
  UDP: 3478, 3479, 49 152–65 535.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania portów, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
 7. Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, może to być problem tymczasowy. Spróbuj jeszcze raz po kilku godzinach.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej