WS-114241-3

Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd.

Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Sprawdź na  stronie stanu PlayStation™Network, czy nie ma awarii serwera, lub czy nie trwa konserwacja.
  2. Zrestartuj konsolę PlayStation®5.
  3. Sprawdź połączenie internetowe, wybierając Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe, aby potwierdzić, czy możesz połączyć się z Internetem. W razie potrzeby przejrzyj i ponownie skonfiguruj ustawienia sieciowe.
  4. Zrestartuj router.
  5. Może to być problem tymczasowy. Spróbuj jeszcze raz po upływie chwili.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej