NW-102314-1

Wystąpił błąd komunikacji.

Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd.
Spróbuj wykonać te czynności:
 1.  Sprawdź na stronie stanu PSN, czy nie nastąpiła awaria serwera albo czy nie trwa konserwacja.
 2.  Zrestartuj PlayStation®5 i połącz się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego. Gdy to zrobisz, ponownie skonfiguruj ustawienia sieciowe.
 3.  Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, przenieś PS5 bliżej routera albo spróbuj usunąć wszelkie przeszkody zakłócające połączenie między urządzeniami.
 4. Wyłącz router i modem i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz je z powrotem.
 5.  Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji, skontaktuj się z dostawcą routera.
 6.  Jeśli to możliwe, spróbuj otworzyć te porty. TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 i UDP: 3478, 3479,49152~65535.
  Aby uzyskać pomoc dotyczącą otwierania portów i ustawień routera, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
 7.  W ustawieniach sieci skonfiguruj ręcznie statyczny adres IP, aby poprawić połączenie.
 8.  Można je poprawić, tymczasowo zmieniając ustawienia DNS.
  Przejdź do ustawień DNS w ustawieniach sieci i skonfiguruj ustawienia sieci, używając numeru publicznego serwera DNS, który jest wolny i otwarty dla odbiorców publicznych.

  Jeśli te wskazówki nie rozwiążą problemu, linia może być tymczasowo zajęta. Pozostaw ją na chwilę i spróbuj jeszcze raz później.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej