Error codes

Error codes

PlayStations kundestøtte

Nedenfor kan du søke etter feilkoden eller bla gjennom feilkoder.

Løs PlayStation-feilkoder

Finn ut hvordan du løser feilkoder for PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller.

PS5 feilkode WS-116331-5  Du er midlertidig utestengt fra PSN. 

PS5 feilkode NP-102946-2  Installer den nyeste oppdateringsfilen. 

PS5 feilkode NP-102944-0  Installer den nyeste systemprogramvaren. 

PS5 feilkode NP-102945-1  Installer den nyeste systemprogramvaren. 

PS5 feilkode CE-108889-4  Installer den nyeste systemprogramvaren. 

PS5 feilkode WS-116328-1  Installer den nyeste systemprogramvaren. 

PS5 feilkode NP-102947-3  Internett-tilkoblingen er for langsom eller ustabil til å utføre oppdateringen. 

PS5 feilkode WS-116332-6  Tilgangen fra PS5-konsollen kan være stengt eller midlertidig utilgjengelig. 

PS5 feilkode WS-116367-4  Du er utestengt fra PSN.  

PS5 feilkode NP-102955-2  Kontoinformasjonen er feil. 

PS5 feilkode CE-108862-5  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode WS-116330-4  Du er midlertidig utestengt fra PSN. 

PS5 feilkode CE-108360-8  Kontroller tilkoblingsstatusen til HD-kameraet og PS Camera. 

PS5 feilkode NW-102265-6  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode NW-102261-2  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode WV-109144-9  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode WV-109166-3  Kan ikke koble til Internett. 

PS5 feilkode WV-109145-0  Kan ikke koble til Internett. 

PS5 feilkode CE-105799-1  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode NW-102315-2  Det har oppstått en kommunikasjonsfeil. 

PS5 feilkode WS-116420-4  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode NW-102308-4  Det har oppstått en kommunikasjonsfeil. 

PS5 feilkode CE-111161-1  Kontroller tilkoblingsstatusen til HD-kameraet og PS Camera. 

PS5 feilkode WS-116449-5  Denne tjenesten er for øyeblikket utilgjengelig på grunn av vedlikeholdsarbeid. 

PS5 feilkode WS-115019-7  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode WS-116521-6  Denne tjenesten er for øyeblikket utilgjengelig på grunn av vedlikeholdsarbeid. 

PS5 feilkode NP-103105-0  Denne tjenesten er for øyeblikket utilgjengelig på grunn av vedlikeholdsarbeid. 

PS5 feilkode NP-103109-4  Denne tjenesten er for øyeblikket utilgjengelig på grunn av vedlikeholdsarbeid. 

PS5 feilkode WV-109153-9  Det har oppstått et tidsavbrudd for tilkoblingen til nettverket. 

PS5 feilkode NP-103111-7  Denne tjenesten er for øyeblikket utilgjengelig på grunn av vedlikeholdsarbeid. 

PS5 feilkode NP-103117-3  Denne tjenesten er for øyeblikket utilgjengelig på grunn av vedlikeholdsarbeid. 

PS5 feilkode CE-117722-0  Det er en feil med strømmetilkoblingen din. 

PS5 feilkode WS-115195-2  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode WS-116439-4  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode NW-102650-4  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode CE-113212-0  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode WV-109146-1  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode NW-102417-5  Det har oppstått et tidsavbrudd for tilkoblingen til nettverket. 

PS5 feilkode CE-107520-5  Installer den nyeste systemprogramvaren. 

PS5 feilkode WS-116522-7  Oppdatering av systemprogramvaren mislyktes. 

PS5 feilkode CE-110538-8  Kan ikke lese Blu-ray-plate. 

PS5 feilkode WS-117224-7  Det kan hende at det er et problem med to-trinns bekreftelse. 

PS5 feilkode WS-117176-3  Det kan hende at det er et problem med innstillingene for to-trinns bekreftelsen.  

PS5 feilkode CE-108255-1  Det har oppstått en feil i programmet. 

PS5 feilkode CE-100028-1  Det er ikke nok ledig plass på SSD. 

PS5 feilkode CE-112069-9  Det oppstod en feil ved dataoverføring via et nettverk. 

PS5 feilkode CE-108262-9  Det kan ha oppstått et problem med å lese systemprogramvaren eller dataene. 

PS5 feilkode E2-8223b400  Kunne ikke koble til serveren. 

PS5 feilkode E2-8223b089  Kunne ikke koble til serveren. 

PS5 feilkode CE-107649-7  Den innsatte platen inneholder innhold som er annerledes enn de installerte dataene. 

PS5 feilkode CE-100005-6  Det oppstod et problem med å lese en plate eller data. 

PS5 feilkode WS-116329-2  Påloggings-ID-en eller passordet for PSN samsvarer ikke. 

PS5 feilkode CE-106485-4  Det kan ha oppstått et problem med å lese systemprogramvaren eller dataene. 

PS5 feilkode CE-100002-3  Kunne ikke oppdatere programmet. 

PS5 feilkode CE-112839-4  Det oppstod en feil under tilkoblingen til PlayStation™Network. 

PS5 feilkode CE-107938-8  Kunne ikke oppdatere programmet. 

PS5 feilkode CE-112841-7  Du er ikke pålogget. 

PS5 feilkode SU-101495-0  Denne koden angir at systemet er oppdatert. 

PS5 feilkode CE-100096-6  Det oppsto et problem med å laste programmet. 

PS5 feilkode CE-107857-8  Det oppsto et problem med å laste programmet. 

PS5 feilkode CE-100006-7  Den eksterne lagringsstasjonen kan ikke gjenkjennes. 

PS5 feilkode NP-102937-2  Du er logget av PlayStation™Network 

PS5 feilkode CE-109737-7  USB-lagringsenheten kan ikke gjenkjennes. 

PS5 feilkode SU-101193-5  Oppdater til den nyeste systemprogramvaren. 

PS5 feilkode CE-113227-6  En feil har oppstått. 

PS5 feilkode CE-100008-9  En feil har oppstått. 

PS5 feilkode CE-113511-2  Det har oppstått en feil. 

PS5 feilkode NP-103028-4  Det oppstod et problem med påloggingen. 

PS5 feilkode NP-104433-5  Det kan være et problem med påloggingsstatusen. 

PS5 feilkode CE-105771-1  En feil har oppstått. 

PS5 feilkode CE-110555-7  Kan ikke lese platen. 

PS5 feilkode CE-100022-5  En feil har oppstått. 

PS5 feilkode NP-103539-1  Kan ikke koble til server.  

PS5 feilkode E2-817B122B  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode CE-105841-9  Det har oppstått en feil i programmet. 

PS5 feilkode CE-110551-3  Kunne ikke lese platen. 

PS5 feilkode CE-107750-0  Det har oppstått en systemfeil. 

PS5 feilkode NP-102943-9  Programmet kan ikke startes med denne brukeren. 

PS5 feilkode NP-103047-5  Kan ikke koble til server. 

PS5 feilkode WS-116518-2  Intern feil. 

PS5 feilkode NP-103172-4  Nettverkstilkoblingsfeil. 

PS5 feilkode NP-103019-4  Programfeil. 

PS5 feilkode CE-110552-4  Kunne ikke lese platen. 

PS5 feilkode CE-106444-9  Det oppstod en feil under tilkoblingen til PSN. 

PS5 feilkode CE-106439-3  Det har oppstått en feil under bruken av programmet.  

PS5 feilkode WS-116414-7  Det oppstod en feil med nettverkstilkoblingen. 

PS5 feilkode WS-114241-3  Det oppstod en feil under tilkobling til serveren. 

PS5 feilkode NW-102655-9  Det oppsto et problem med programmet. 

PS5 feilkode CE-107527-2  Installeringen mislyktes. 

PS5 feilkode CE-110032-7  Online-ID-informasjon for PSN samsvarer ikke. 

PS5 feilkode CE-106449-4  Det oppstod en feil under tilkobling til serveren. 

PS5 feilkode WS-114298-5  Det kan hende at du ikke er online. 

PS5 feilkode CE-105638-3  Innholdsaktivering mislyktes. 

PS5 feilkode NP-104303-1  Det oppstod et problem med kommunikasjonen med serveren. 

PS5 feilkode NP-104291-7  Det oppstod en feil fordi lisensinformasjonen for innholdet ikke kan bekreftes. 

PS5 feilkode CE-107255-0  PlayStation Plus-abonnementet ditt kunne ikke bekreftes. 

PS5 feilkode CE-109258-5  Kunne ikke koble til serveren.  

PS5 feilkode CE-107622-8  Kunne ikke starte programmet. 

PS5 feilkode WS-116483-3  Det oppstod et problem under tilkoblingen til serveren. 

PS5 feilkode CE-107872-5  Det er ikke nok ledig lagringsplass på konsollen.  

PS5 feilkode SU-101337-5  Hvis denne feilen vises, kan det hende at PS5-konsollen ikke har startet opp riktig. 

PS5 feilkode NW-102216-2  Det oppstod en feil under tilkoblingen til PSN. 

PS5 feilkode CE-118446-4  Det oppsto et problem med å oppdatere systemet. 

PS5 feilkode CE-112988-9  Dette innholdet kan ikke kjøpes.  

PS5 feilkode CE-107863-5  Det oppstod en feil med nettverkstilkoblingen. 

PS5 feilkode CE-116799-3  PlayStation®Plus-abonnementet ditt kunne ikke bekreftes. 

PS5 feilkode CE-109245-1  Lisensinformasjonen for innholdet kan ikke bekreftes. 

PS5 feilkode WS-116486-6  Det oppstod en feil under tilkoblingen til serveren. 

PS5 feilkode CE-100095-5  Det oppstod et problem under oppstart av programmet. 

PS5 feilkode CE-118415-0  Det kan hende at abonnementet må bekreftes. 

PS5 feilkode NP-103191-5  Onlinetilkobling mislyktes. 

PS5 feilkode NW-102379-2  Det oppstod en feil under tilkobling til PlayStation™Network. 

PS5 feilkode CE-109503-8  Det oppstod en feil under tilkoblingen til PlayStation™Network. 

PS5 feilkode CE-113338-9  Det oppstod en feil under oppdateringen av systemprogramvaren til PS5. 

PS5 feilkode CE-106487-6  Det oppstod et problem under nedlasting og installering av innhold. 

PS5 feilkode WS-116489-9  Det oppstod en feil under tilkoblingen til PSN fra PS5-konsollen. 

PS5 feilkode WS-113947-5  Kontroller at informasjonen om den registrerte betalingsmetoden er riktig. 

PS5 feilkode CE-108863-6  PlayStation®5-konsollen kunne ikke kobles til serveren. 

PS5 feilkode CE-100009-0  Det oppstod et problem med oppdateringsfilen. 

PS5 feilkode CE-117740-0  Det kan hende at det er et problem med programmet. 

PS5 feilkode CE-118866-0  Det oppstod en feil under programoppdateringen. 

PS5 feilkode CE-119224-9  Det oppstod en feil under oppdatering av enhetsprogramvaren for PS VR2 Sense-kontrolleren. 

PS5 feilkode CE-108877-1  Det oppstod en feil under tilkoblingen til serveren. 

PS5 feilkode SU-101312-8  Blu-ray Disc-stasjonen finnes ikke. 

PS5 feilkode NP-104627-0  PlayStation®5-konsollen mistet tilkoblingen til serveren. 

PS5 feilkode CE-112840-6  Det oppstod et problem under tilkoblingen til serveren. 

PS5 feilkode CE-118527-4  Det oppsto et problem med å løse vertsnavnet. 

PS5 feilkode NW-102468-1  Det oppstod et problem under tilkobling av PlayStation®5-konsollen til nettverket. 

PS5 feilkode CE-107891-6  Innholdet installeres ikke riktig på PlayStation®5-konsollen. 

PS5 feilkode WS-116520-5  Det oppstod en feil under tilkoblingen til serveren. 

PS5 feilkode CE-109573-5   Det oppstod en feil da du startet spillet på PlayStation®5-konsollen. 

PS5 feilkode NP-103148-7  Det oppstod et problem under tilkobling av PlayStation®5-konsollen til Internett. 

PS4 feilkode CE-34878-0  Det har oppstått en feil i programmet. 

PS4 feilkode CE-33984-7  Tilkoblingstesten ble tidsavbrutt under forsøk på å hente IP-adressen. 

PS4 feilkode CE-35451-8  Det oppstod en feil under tilkobling til serveren. 

PS4 feilkode CE-35239-2  En systemprogramvareoppdatering av PlayStation®4-konsollen er nødvendig for å kunne bruke nettverksfunksjonene. 

PS4 feilkode NW-31250-1  Intern serverfeil. Det oppstod en feil under tilkobling til serveren. 

PS4 feilkode NP-31730-4  Det oppstod en feil under tilkoblingen til PlayStation™Network. 

PS4 feilkode NW-31205-1  Nettverkstilkoblingen er ustabil eller for svak til å nå PlayStation™Network-serveren. 

PS4 feilkode CE-36329-3  Det har oppstått en feil med systemprogramvaren. 

PS4 feilkode NP-31928-3  Kunne ikke koble til nettverket. 

PS4 feilkode NP-39225-1  Det har oppstått et problem med Internett-tilkoblingen på PlayStation®4-konsollen. 

PS4 feilkode WS-37501-6  Intern serverfeil. Det oppstod en feil under tilkobling til serveren. 

PS4 feilkode WV-33917-3  An error occurred due to too many redirects. 

PS4 feilkode NP-31739-3  Nedlasting av den siste oppdateringsfilen pågår fortsatt. Du må installere denne oppdateringsfilen for å bruke funksjonen. 

PS4 feilkode CE-33937-5  Kan ikke bruke innholdet. Hvis du vil bruke innholdet, må du kjøpe det fra PlayStation™Store. 

PS4 feilkode CE-32883-4  Det oppstod en intern feil. 

PS4 feilkode CE-30005-8  Det oppstod en feil under bruk av harddiskstasjonen (HDD) eller Blu-ray-/DVD-stasjonen. 

PS4 feilkode NW-31194-8  Det har oppstått et problem med Internett-tilkoblingen på PlayStation®4-konsollen. 

PS4 feilkode CE-33950-0  Kunne ikke koble til serveren for å bekrefte lisensen. 

PS4 feilkode CE-38706-4  Kan ikke koble til serveren. 

PS4 feilkode NW-31294-9  Tilkoblingen ble tidsavbrutt på grunn av forstyrrelser på den trådløse tilkoblingen. 

PS4 feilkode NW-31297-2  Kan ikke koble til trådløst nettverk. 

PS4 feilkode NW-31247-7  Nettverkstilkoblingen ble tidsavbrutt. 

PS4 feilkode NP-31980-1  Økten er full. 

PS4 feilkode NP-34924-2  Finner ikke den nyeste oppdateringen for programmet. Nettverkstilkoblingen kan være ustabil. 

PS4 feilkode CE-39984-3  PlayStation®4-konsollen fant en IP-adresse, men kan ikke koble til Internett. 

PS4 feilkode E-8200012C  Kreditt- eller debetkortopplysningene er ugyldige. 

PS4 feilkode CE-37704-1  Nedlastingen er avbrutt siden det ikke er nok plass på harddisken. 

PS4 feilkode SU-30645-8  PlayStation®4-konsollen gjenkjente ikke oppdateringsfilen for systemprogramvaren. 

PS4 feilkode WV-33907-2  Kunne ikke koble til serveren innenfor denne tidsgrensen. Tilkoblingen kan være opptatt eller midlertidig ustabil. 

PS4 feilkode NW-31456-9  Tilkoblingsfeil. 

PS4 feilkode NW-31253-4  Det oppstod en nettverksfeil. Svar fra DNS-serveren er forsinket eller ustabilt. 

PS4 feilkode NW-31201-7  Kunne ikke koble til nettverket. 

PS4 feilkode CE-34305-5  Kunne ikke lese informasjon fra harddiskstasjonen 

PS4 feilkode CE-32869-8  Kunne ikke starte programmet siden informasjonen var ugyldig. Databasen er sannsynligvis delvis ødelagt. 

PS4 feilkode CE-32894-6  Forbindelsen til serveren har gått tapt. Det kan ha oppstått et problem med tilkoblingen til nettverket, eller PlayStation™Network eller serveren til tjenesteleverandøren kan være midlertidig opptatt. 

PS4 feilkode CE-37700-7  Nedlastingen er avbrutt siden innholdet ikke er tilgjengelig på PlayStation Store. 

PS4 feilkode NP-36006-5  Det kan ha oppstått en feil på trophy-data. 

PS4 feilkode E-8200002E  Det registrerte kredittkortet er ikke gyldig 

PS4 feilkode NW-31374-8  Tilkoblingen ble tidsavbrutt 

PS4 feilkode E-82000113  Kan ikke løse inn kupongkoden 

PS4 feilkode CE-34861-2  Det oppstod en nettverksfeil. 

PS4 feilkode E-82000134  Dette produktet eller innholdet er ikke tilgjengelig for kontoens land/region. 

PS4 feilkode WC-40360-3  Problem med PlayStation™Store. 

PS4 feilkode WC-40371-5  Kupongkoden du oppga, er ugyldig. 

PS4 feilkode E-82000171  Det registrerte kredittkortet er ugyldig 

PS4 feilkode NP-37667-9  Share Play-tilkoblingen ble avbrutt fordi nettverkstilkoblingen er ustabil. 

PS4 feilkode CE-33992-6  Feil ved test av Internett-tilkobling. 

PS4 feilkode NW-31295-0  Kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk. Wi-Fi-signalstyrken kan være for svak. 

PS4 feilkode E-82021088  Kredittkortet som du prøvde å registrere, er allerede tilknyttet kontoen din. 

PS4 feilkode NP-31736-0  Programmet prøver å koble til en bruker som har logget av. 

PS4 feilkode E-82000133  Kupongkoden du har oppgitt, har allerede utløpt eller er ikke tilgjengelig ennå. 

PS4 feilkode NP-34994-9  Det har oppstått en feil i Gruppe-programmet. 

PS4 feilkode E-82000054  Kredittkortet du har angitt, er ugyldig. 

PS4 feilkode E-82021054  Kredittkortet du har angitt, er ugyldig. 

PS4 feilkode E-8200012F  The voucher code you entered is not valid. 

PS4 feilkode CE-36275-3  Kunne ikke legge ut kommentar om en kringkasting. 

PS4 feilkode CE-38612-0  Programdata på harddisken er sannsynligvis delvis ødelagt. 

PS4 feilkode E-82000000  Undefined application error. 

PS4 feilkode NP-34957-8  Kommunikasjonsfeil på serveren. 

PS4 feilkode NP-37637-6  Installer den nyeste systemprogramvaren. 

PS4 feilkode NP-34993-8  Kan ikke koble til serveren. 

PS4 feilkode CE-37732-2  Den nedlastede filen ble ikke riktig installert i systemet. Det er sannsynlig at dataene har blitt ødelagt under nedlastingsprosessen. 

PS4 feilkode NP-31801-3  An error occurred while using PSN functions. 

PS4 feilkode CE-38604-1  Kan ikke laste ned programmet fordi en diskversjon av det samme spillet er installert. 

PS4 feilkode CE-36485-6  Kan ikke gjenkjenne USB-lagringsenheten. 

PS4 feilkode WC-40365-8  Kan ikke legge dette elementet i handlevognen. Grensen for den totale verdien for elementene i handlevognen, er nådd. 

PS4 feilkode CE-36249-4  Kan ikke laste ned dette innholdet. Nedlastingsdatoen er ikke nådd ennå. 

PS4 feilkode CE-32930-7  Nedlastede data på harddisken er sannsynligvis ødelagt. 

PS4 feilkode CE-35413-6  PIN-koden for avstandsspilling er feil. 

PS4 feilkode NP-35000-8  PSN blir vedlikeholdt. 

PS4 feilkode NW-31254-5  Det oppstod en nettverksfeil. Svar fra DNS-serveren er forsinket eller ustabilt. 

PS4 feilkode NP-37680-4  Det registrerte kredittkortet er ugyldig. 

PS4 feilkode CE-33126-5  Kan ikke fortsette kringkastingen. Teksten eller innstillingene for denne kanalen kan være ugyldig. 

PS4 feilkode E-82000002  Kan ikke koble til PSN-serveren. 

PS4 feilkode CE-32921-7  Systemet kan ikke lese disken. 

PS4 feilkode CE-32951-0  Det oppstod et problem med nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode CE-32937-4  Kunne ikke laste ned data. 

PS4 feilkode CE-34867-8  Annen disk satt inn. 

PS4 feilkode NP-31735-9  Kan ikke spille denne funksjonen på grunn av aldersbegrensning. 

PS4 feilkode CE-38702-0  Kan ikke hente informasjon fra serveren. Det kan hende at du vil oppleve nettverks- eller Internett-tilkoblingsfeil. 

PS4 feilkode WC-40378-2  Du har forsøkt å utføre denne handlingen for mange ganger på kort tid. 

PS4 feilkode E-820001F7  Kunne ikke koble til serveren (HTTP 503 error). 

PS4 feilkode NP-33318-8  Share Play-tilkoblingen ble avbrutt fordi nettverkstilkoblingen er ustabil. 

PS4 feilkode WC-40330-0  Timeout error. 

PS4 feilkode WC-40343-4  Kreditt- eller debetkortinformasjonen som er lagret på kontoen din, er ugyldig. 

PS4 feilkode WC-40375-9  Den angitte kupongkoden er enten ikke aktiv eller har utløpt. 

PS4 feilkode WC-40349-0  Det registrerte kredittkortet er ikke gyldig. 

PS4 feilkode WC-40377-1  Kunne ikke legge til midler i lommeboken med en kupong eller et PlayStation™Network-kort. 

PS4 feilkode WC-40355-7  Problem med å sette inn penger på en konto for barn. 

PS4 feilkode WC-40382-7  Det registrerte kredittkortet er ugyldig. 

PS4 feilkode E-80558337  PlayStation 4 gjenkjenner ikke innholdet. Registreringsinformasjonen for innholdet kan være feil. 

PS4 feilkode WS-36782-6  Venneforespørselen kan ikke sendes. 

PS4 feilkode E-82000130  The voucher code you have entered is invalid or has not become available yet. 

PS4 feilkode E-82000003  En feil har oppstått.  

PS4 feilkode CE-33319-9  Kan ikke laste opp videoen/skjermbildet siden du har nådd grensen for tjenesten. 

PS4 feilkode CE-37857-0  PlayStation®4-konsollen gjenkjenner ikke USB-lagringen. 

PS4 feilkode WC-40372-6  Kupongkoden du har oppgitt, er ugyldig eller har ikke blitt tilgjengelig ennå. 

PS4 feilkode WS-37504-9  PlayStation™Network-tjenesten er under vedlikehold. 

PS4 feilkode WV-33899-2  Kunne ikke koble til PlayStation™Network. 

PS4 feilkode WS-37505-0  Tilkoblingen mellom PlayStation®4-konsollen og serveren mislyktes. 

PS4 feilkode WC-41705-7  Transaksjonen krever en betalingsmetode for å fullføres. 

PS4 feilkode CE-33986-9  Feil ved test av Internett-tilkobling. 

PS4 feilkode CE-32899-1  Kan ikke koble til serveren. 

PS4 feilkode WC-34731-8  Kredittkortopplysningene er ugyldige. 

PS4 feilkode CE-41521-3  Denne Bluetooth-enheten kan ikke registreres. 

PS4 feilkode SU-42481-9  Oppdateringen av systemprogramvaren mislyktes. 

PS4 feilkode SU-30746-0  Oppdateringen av systemprogramvaren mislyktes. 

PS4 feilkode WS-37469-9  Kunne ikke koble til server. 

PS4 feilkode E-82000102  Problem med å sette inn penger på en barnekonto 

PS4 feilkode NP-31952-0  Nettverkstilkoblingen ble tidsavbrutt. 

PS4 feilkode CE-30774-1  Kan ikke oppdatere 

PS4 feilkode NP-38551-2  You may have activated a primary PS4 console too many times in a short period. 

PS4 feilkode WS-43709-3  Sjekk utløpsdatoen på kredittkortet ditt. 

PS4 feilkode NP-37602-8  Det oppstod en feil da kontoene skulle kobles sammen. 

PS4 feilkode E-8210604A  Det oppstod en feil med betalingen. 

PS4 feilkode WS-43689-0  Det oppstod en feil med betalingen. 

PS4 feilkode NP-32224-3  Kunne ikke koble til PSN. 

PS4 feilkode NW-31473-8  Kunne ikke koble til server. 

PS4 feilkode NP-32470-6  Kunne ikke koble til PSN. 

PS4 feilkode NW-31175-7  Det oppstod en feil under nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode NW-31204-0  Det oppstod en feil under nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode NW-31251-2  Det oppstod en feil under nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode NW-31308-5  Det oppstod en feil under nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode NW-34345-9  Det oppstod en feil under nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode SU-30625-6  Kunne ikke oppdatere systemprogramvaren. 

PS4 feilkode NW-31172-4  Internett-tilkoblingen ble brutt. 

PS4 feilkode SU-34914-1  Kunne ikke oppdatere. 

PS4 feilkode CE-30785-3  USB-lagringsenheten kan ikke gjenkjennes i sikkerhetsmodus. 

PS4 feilkode CE-30035-1  Please try again after a while. 

PS4 feilkode CE-30022-7  Det oppstod en intern feil. 

PS4 feilkode SU-30627-8  Det oppstod en feil med tilgangen til datafilen. 

PS4 feilkode CE-30008-1  Det oppstod en feil med tilgangen til innholdet. 

PS4 feilkode CE-32809-2  An error occurred while launching the game. 

PS4 feilkode CE-30002-5  Programdataene kan være skadet.  

PS4 feilkode CE-30006-9  Det oppstod en feil med tilgangen til dataene. 

PS4 feilkode CE-30028-3  Det oppstod en feil under registreringen av systemlagringen eller de lagrede dataene. 

PS4 feilkode CE-34568-6  Det har oppstått en feil i systemet. 

PS4 feilkode CE-34224-5  Det har oppstått en systemfeil. 

PS4 feilkode SU-30638-0  Oppdateringen av systemprogramvaren kunne ikke startes. 

PS4 feilkode NP-31971-1  Kunne ikke koble til PSN. 

PS4 feilkode NP-31975-5  Kunne ikke koble til PlayStation™ Network. 

PS4 feilkode CE-32958-7  Dataene kan være skadet. 

PS4 feilkode NW-31229-7  Det oppstod en feil under nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode CE-33383-0  Det oppstod et problem under nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode NP-37665-7  Programfeil. 

PS4 feilkode NP-32167-9  Det oppstod en feil under tilkoblingen til serveren. 

PS4 feilkode CE-30905-7  Tilkoblingsprosessen med Bluetooth-enheten kan ikke startes. 

PS4 feilkode CE-30012-6  Det oppstod en intern feil. 

PS4 feilkode NP-32370-5  Denne brukeren er allerede registrert. 

PS4 feilkode CE-30003-6  Det oppstod et problem med nettverkstilkoblingen.  

PS4 feilkode CE-30088-9  Det oppsto en feil under oppstarten av spillet.  

PS4 feilkode CE-30993-4  Det oppstod en feil med Bluetooth-tilkoblingen. 

PS4 feilkode CE-32539-2  Kunne ikke lese dataene.  

PS4 feilkode CE-33415-6  Det har oppstått en feil. 

PS4 feilkode CE-33678-7  Du har ikke krav på det ekstra innholdet. 

PS4 feilkode WS-37397-9  Kunne ikke koble til serveren. 

PS4 feilkode NP-40833-8  Det oppstod en feil under tilkoblingen til serveren. 

PS4 feilkode SU-41350-3  Oppdateringsfilen kan ikke gjenkjennes. 

PS4 feilkode WC-36551-0  Det har oppstått en kommunikasjonsfeil på serveren. 

PS4 feilkode CE-32928-4  Nedlastingen er avbrutt. 

PS4 feilkode NP-34388-6  Kunne ikke registrere kontoen. 

PS4 feilkode CE-33108-5  Det oppstod en feil under lesing av dataene. 

PS4 feilkode CE-30001-4  Det har oppstått en feil. 

PS4 feilkode CE-35486-6  PS4™-konsollen kan ikke lese disken. Formatet på disken støttes kanskje ikke, eller disken kan være ødelagt. 

PS4 feilkode CE-30784-2  PlayStation®4-konsollen fant ingen USB-enhet. 

PS4 feilkode CE-33096-1  Denne feilen kan vises når det oppstår et problem med å laste opp data. 

PS4 feilkode CE-33103-0  Kan ikke deles til sosiale nettverk. 

PS4 feilkode CE-33384-1  Det oppstod et problem med nettverkstilkoblingen.  

PS4 feilkode NP-32062-3  Data på konsollen kan være ødelagt. 

PS4 feilkode Slik løser du CE-32889-0  Det oppstod en feil i spillet eller programmet. 

PS4 feilkode CE-34788-0  Denne oppdateringsfilen kan ikke brukes. 

PS4 feilkode E-82000028  Kreditt- eller debetkortinformasjonen som er lagret på kontoen din, er ugyldig. 

PS4 feilkode CE-34335-8  Fant ingen harddiskstasjon på PlayStation®4-konsollen. 

PS4 feilkode CE-33116-4  Det har oppstått en feil i systemet. 

PS4 feilkode CE-33676-5  Elementet er ødelagt eller kan ikke finnes av systemet.  

PS4 feilkode WC-40383-8  Kunne ikke koble til serveren (HTTP 503 error). 

PS4 feilkode CE-33945-4  Tilkoblingen til serveren ble avbrutt. 

PS4 feilkode CE-35489-9  Ugyldig region 

PS4 feilkode CE-35406-8  PlayStation®Vita kunne ikke tilknyttes PlayStation®4-systemet for Avstandsspilling fordi systemene har ulike kontoer. 

PS4 feilkode CE-33991-5  Kunne ikke koble til nettverket 

PS4 feilkode CE-35287-5  Kan ikke koble til serveren 

PS4 feilkode SU-35931-1  Oppdateringsdataene for systemprogramvaren er delvis ødelagte. 

PS4 feilkode NP-38496-0  Share Play kan ikke startes fordi opplastingshastigheten er lavere enn 2 Mbps.  

PS4 feilkode CE-36244-9  Nedlastingen har blitt avbrutt. Det nedlastede innholdet er sannsynligvis ødelagt. 

PS4 feilkode SU-30696-4  Kunne ikke oppdatere systemprogramvaren. Oppdateringsfilen kan være ødelagt. 

PS4 feilkode WS-37337-3  Kontoen din er midlertidig suspendert. 

PS4 feilkode WS-37368-7  Kontoen din er suspendert. 

PS4 feilkode CE-35340-5  Det kan hende at denne tjenesten er under vedlikehold. Vennligst vent en stund før du prøver å få tilgang til tjenesten igjen. 

PS4 feilkode WS-37313-7  Det oppstod en feil ved tilknytting av YouTube-kontoen til PlayStation™Network. 

PS4 feilkode NP-37668-0  Share Play er ikke tilgjengelig på grunn av kvaliteten på nettverkstilkoblingen. 

PS4 feilkode CE-35327-0  Kunne ikke koble til serveren. 

PS4 feilkode NP-38497-1  Share Play har nettverksproblemer. Dette kan skyldes nettverkshastigheten din.  

PS4 feilkode WS-36812-0  Kunne ikke bli med i gruppen. 

PS4 feilkode E-82000168  Kan ikke koble til PlayStation™Network. 

PS4 feilkode CE-34544-0  Informasjonen som kreves for å starte programmet, ble ikke funnet. 

PS4 feilkode CE-34632-8  Innholdet er utilgjengelig 

PS4 feilkode E-82000050  Den registrerte adressen kan være ugyldig, eller det oppstod en uventet feil på serveren. 

PS4 feilkode E-8200002A  Kreditt- eller debetkortopplysningene er ugyldige 

PS4 feilkode WC-40345-6  Kreditt- eller debetkortopplysningene er ugyldige 

PS4 feilkode E-82000138  Kunne ikke legge til midler i lommeboken med en kupong eller et PlayStation™Network-kort. 

PS4 feilkode CE-33191-7  Sett riktig plate inn i PlayStation®4-konsollen. 

PS4 feilkode SU-42118-6  Det oppstod et problem under oppdatering av systemprogramvaren for PlayStation®4-konsollen. 

PS4 feilkode WS-43701-5  Det er ikke nok midler i lommeboken til å utføre kjøpet. 

PS4 feilkode WC-34737-4  Kontroller at informasjonen om den registrerte betalingsmetoden er riktig. 

PS4 feilkode WS-45479-9  Denne kupongkoden er allerede løst inn. 

PS4 feilkode CE-41902-6  Den tilkoblede USB-lagringsenheten er ikke kompatibel med PlayStation®4-konsollen.  

PS4 feilkode SU-41333-4  Det oppstod et problem under oppdatering av systemprogramvaren for PlayStation®4-konsollen. 

PS4 feilkode WS-37338-4  Det oppstod et problem da jeg skulle inn på PlayStation™Network (PSN). 

PS4 feilkode NP-31866-4  Det oppstod et problem med lagrede data i onlinelagringen. 

PS4 feilkode WS-44949-0  Denne handlingen er midlertidig begrenset. 

PS4 feilkode WS-44369-6  Det kan hende at PlayStation™Network er under vedlikehold. 

PS4 feilkode CE-42288-4  Det oppstod en feil under tilkoblingen til PlayStation™Network (PSN). 

PS4 feilkode NP-41772-1  Det oppstod en feil under aktiveringen av en primær PlayStation®4-konsoll. 

PS4 feilkode NP-46042-6  Noe av den angitte informasjonen var feil. 

PS4 feilkode CE-36420-5  Det oppstod en feil med Bluetooth-tilkoblingen med PS4-konsollen. 

PS4 feilkode WS-45487-8  Denne kupongkoden er allerede løst inn. 

PS4 feilkode CE-46062-8  Det har oppstått en feil i programmet. 

PS4 feilkode CE-38605-2  Innholdsnedlasting mislyktes på PlayStation®4-konsollen. 

PS4 feilkode WC-34736-3  Kontroller at informasjonen om den registrerte betalingsmetoden er riktig. 

PS4 feilkode SU-30677-3  Kunne ikke oppdatere PlayStation®4-konsollens systemprogramvare. 

PS4 feilkode NP-37521-8  Det oppstod en feil under tilkoblingen til serveren på PlayStation®4-konsollen. 

PS4 feilkode CE-36418-2  Denne Bluetooth-enheten støttes ikke. 

Fant du ikke feilkoden din?

Velg et av alternativene nedenfor hvis du vil finne ut mer, eller søk etter feilkoden direkte i søkefeltet.