SU-30625-6

Kunne ikke oppdatere systemprogramvaren.

Hvis denne feilen oppstår, har oppdateringen av systemprogramvaren mislyktes. Prøv følgende:

  1. Velg Innstillinger > Systemprogramvareoppdatering og prøv å oppdatere på nytt.
  2. Hvis situasjonen ikke blir bedre, starter du PlayStation®4-konsollen i sikkerhetsmodus og velger Systemprogramvareoppdatering.
  3. Hvis du prøver å oppdatere via Internett, slår du av ruteren og venter i minst fem minutter. Slå den deretter på igjen, og prøv å oppdatere på nytt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre