TJENESTEVILKÅR FOR PLAYSTATION NETWORK 

VIKTIG:
PlayStation Network er ikke for barn under 7 år.

Hvis du er 7 til 17 år gammel, må dine foreldre eller foresatte («Ansvarlig voksen») lese og godta disse vilkårene for deg. Du kan lese dem også. Spør den ansvarlige voksne om å forklare alt du ikke forstår. Du kan også lese PSN-reglene på www.playstation.com/legal/PSNTerms/. Reglene er kortere enn disse vilkårene. De hjelper deg med å forstå de viktigste delene.

SOM FORBRUKER KAN DU HA RETTIGHETER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOKALE LOVER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES, BEGRENSES ELLER ENDRES. DISSE RETTIGHETENE PRIORITERES OVER ALT ANNET I DISSE VILKÅRENE.

Før du begynner å bruke kontoen:

Les disse vilkårene. Vi vil forholde oss til disse vilkårene når vi samhandler med deg.  Vi kan suspendere kontoen din og eventuelle barnekontoer hvis noen av dere bryter disse vilkårene. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice – se avsnitt 31.

 1. Når gjelder disse vilkårene?

1.1. Disse vilkårene gjelder for enhver konto hos PlayStation Network og all bruk av denne kontoen. 

 1. Hva er PlayStation Network?

2.1 PlayStation Network kalles også PSN. PSN er en tjeneste som leveres over Internett. Den kobler deg til andre spillere og gir tilgang til en rekke tjenester. Hvis du vil bruke PSN, trenger du en konto. Det er ikke noe gebyr for å opprette en konto, men det er gebyr for enkelte tjenester som er tilgjengelige via PSN.

 1. Hvem er vi?

3.1 Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, organisasjonsnummer 06020283 («SIENE»). SIENE er et registrert aksjeselskap i England og Wales.

3.2 Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) opptrer vi på vegne av vår filial i Nederland med adresse Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederland, med organisasjonsnummer 000051647869.

 1. Hvem kan opprette en konto for PSN? 

4.1 Kun personer som er 7 år og eldre, kan ha en konto.

4.2. Hvis du er mellom 7 og 17 år gammel, må du ha en ansvarlig voksen som godtar at du har en konto og som hjelper deg med å opprette den.

4.3. Hvis du er 18 år eller eldre, kan du opprette en konto selv. Opprett kontoen først. Deretter oppretter du separate kontoer for hvert barn du er ansvarlig voksen for. Angi sperrefunksjoner for kontoen for hvert familiemedlem som er barn for å tilpasse aktiviteten deres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnitt 11 nedenfor. 

 1. Hva skjer hvis du bryter disse vilkårene?

5.1 Vi kan utføre forskjellige tiltak som beskrevet i avsnitt 24, inkludert å suspendere kontoen din. Når kontoen er suspendert, kan du ikke bruke PSN. Det betyr at du ikke vil kunne bruke noen produkter, selv de du har betalt for.

6.Din forpliktelse overfor oss.

6.1. Du må være ærlig mot oss. Gi oss nøyaktig personlig informasjon om deg selv og alle familiemedlemmer som er barn. Hold denne informasjonen oppdatert via kontoadministrasjon.

6.2.1. Dette er viktig fordi vi er avhengige av informasjonen du gir. Vi sender viktig informasjon til e-postadressene du gir oss. Vi bruker fødselsdatoen til familiemedlemmer som er barn for å tilpasse deres opplevelse.

6.2.2. Hvis du gir oss falsk informasjon, kan vi suspendere de berørte kontoene. Vi kan for eksempel suspendere kontoer for voksne hvis barn bruker dem. Når det skjer, mister du tilgang til PSN og noen produkter, selv de du har betalt for. Du kan kontakte kundeservice for å forstå hvorfor du eller et mindreårig familiemedlem, er blitt suspendert, og hva du kan gjøre. 

7.Definerte ord og uttrykk.

«Godkjent betalingsmåte»: betalingsmetodene vi godtar på PSN.

«Autoriserte systemer»: alle spillkonsoller. Det omfatter originale PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation Classic, PlayStation®4 og PlayStation®5.

«Konto for mindreårig familiemedlem»: en konto for personer hvis fødselsdato indikerer at de er under 18 år. En konto for hvert familiemedlem som er barn har visse funksjoner som bestemmes av alder, og blir levert med en rekke sperrefunksjoner som familieadministratoren eller foresatte kan stille inn. Se avsnitt 10. På PS3 og PS Vita har begrepet bikonto den samme betydningen som en konto for hvert familiemedlem som er barn.

«Mindreårig familiemedlem»: noen med en konto for mindreårige familiemedlemmer.

«Adferdsregler»: hvordan du skal opptre på PSN, slik det er beskrevet i avsnitt 12.

«Familieadministrator»: den voksne kontoinnehaveren som oppretter en konto for hvert mindreårige familiemedlem, er familieadministratoren. En innehaver av en voksenkonto som inviterer andre voksne kontoinnehavere til å bli med i sin «familie», er også en familieadministrator.

«Familiemedlem»: en hvilken som helst kontoinnehaver som tilhører en «familie».

«Foresatt»: et voksent familiemedlem som er utnevnt av familieadministratoren, og som kan stille inn sperrefunksjoner for mindreårige familiemedlemmer.

«Sperrefunksjoner»: innstillinger som gjør det mulig for en familieadministrator eller foresatt å tilpasse opplevelsen til mindreårige familiemedlemmer. Finn mer informasjon om sperrefunksjoner på: www.playstation.com/safety.

«Produkter»: alt det digitale innholdet og alle de digitale tjenestene som er tilgjengelige via PSN. Produkter kan være gratis eller betalte. Produktene omfatter spill, musikk, filmer, abonnement, påfyllingtjenester og midler til PSN Wallet, virtuelle samfunn (der du kan samhandle med andre spillere) og mer. Tilgjengelige produkter varierer avhengig av hvilket system du bruker og hvor du bor. Noen produkter er kanskje ikke tilgjengelige på ditt foretrukne språk.

«PSN Wallet» oppbevarer midlene du legger til kontoen din for bruk i PlayStation Store.

«Ansvarlig voksen»: foreldre eller foresatte til et barn.

«Vilkår»: disse tjenestevilkårene for PlayStation Network.

«Brukergenerert innhold»: tekst, meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, stemme, musikk, videoer, spillutstyr, spillvideoer og spillrelatert informasjon og annet materiale (i) som du eller andre har laget på PSN, og/eller (ii) som du eller andre deler via PSN.

«Wallet-midler»: midler i din PSN Wallet.

«Påfylling av Wallet»: kjøpe Wallet-midler eller innløse en kupong med Wallet-midler.

 1. 8. Hvilke andre vilkår gjelder for bruk av PSN?
 2. 8.1. I tillegg til disse vilkårene, gjelder følgende vilkår som inngår i kontrakten med oss:
 3. 8.1.1. Personvernerklæring for PlayStation (forklarer hvilke data vi samler inn og hvordan vi bruker og deler dem).
 4. 8.1.2. Systemprogramvarelisens (styrer bruk av programvaren som er innebygd i et autorisert system).
 5. 8.1.3. Bruksvilkår for programvare (styrer bruken av PlayStation-spill og -programvare som er utviklet for å fungere på ett eller flere av de autoriserte systemene).
 6. 8.1.4. Vilkår for PlayStation Stars (styrer medlemskap i og bruk av PlayStation Stars).
 7. 8.2. Du finner disse dokumentene på www.playstation.com/legal/PSNTerms/.
 8. 8.3. For å få tilgang til noen produkter (for eksempel spill og tjenester), må du godta spesifikke vilkår som blir gitt til deg av oss eller utgiveren av dette produktet.
 9. 8.4. Hvis du ikke følger disse vilkårene som er nevnt ovenfor, bryter du vilkårene.

9. Sikkerhet for kontoen din.

9.1. Vi bruker hensiktsmessige tekniske tiltak for å sikre PSN og informasjonen vi har om deg.

9.2. Du må også gjøre ditt. Du er ansvarlig for all aktivitet på kontoen din, med mindre:

9.2.1. noen andre brukte kontoen fordi vi ikke klarte å bruke hensiktsmessige tekniske tiltak for å sikre PSN eller informasjonen vi har om deg eller

9.2.2. noen andre brukte kontoen, men du hadde fattet rimelige tiltak for å hindre at det skulle skje, inkludert tiltakene i avsnitt 9.3.

9.3. Noen tiltak for å hindre andre fra å bruke kontoen din:

9.3.1. Logg deg av kontoen din på slutten av hver økt.

9.3.2. Angi en passkode for å hindre at noen med tilgang til det autoriserte systemet logger seg på kontoen din.

9.3.3. Bruk et sterkt passord, ulikt alle du bruker til andre nett-tjenester, og slå på «Krev passord i kassen» for å forhindre at andre bruker kontoen din.

9.3.4. Aldri del kontoinformasjonen din med noen andre.

9.3.5. Ikke la noen andre bruke kontoen din, ikke engang et familiemedlem eller en venn.

9.4. Hva om noe går galt?

9.4.1. Endre passordet umiddelbart hvis du tror at noen andre kjenner til det.

9.4.2. Varsle oss umiddelbart hvis du tror at noen andre har kontroll over kontoen din.

9.4.3. Varsle politiet hvis du blir et offer for kriminalitet i forbindelse med PSN. (For eksempel hvis noen andre har brukt betalingsinformasjonen din på PSN.)

 1. Din kontosikkerhet.

10.1. Vi bruker formålstjenlige tekniske tiltak for å sikre PSN og informasjonen vi har om deg.

 

10.2. Du må også gjøre ditt. Du er ansvarlig for all aktivitet på kontoen din, med mindre:

10.2.1.  noen andre brukte kontoen fordi vi mislyktes med å benytte riktige tekniske tiltak for å sikre PSN eller informasjonen vi har om deg. eller

10.2.2.  noen andre brukte kontoen, men du hadde fattet rimelige tiltak for å hindre at det skulle skje, inkludert tiltakene i avsnitt 10.3.

10.3. Noen tiltak for å hindre andre fra å bruke kontoen din:

10.3.1. Logg deg av kontoen din på slutten av hver økt.

10.3.2. Angi en passkode for å hindre at noen med tilgang til det autoriserte systemet logger seg på kontoen din.

10.3.3.  Bruk et sterkt passord, ulikt alle du bruker til andre netttjenester, og slå på «Krev passord i kassen» for å forhindre at andre bruker kontoen din.

10.3.4.  Aldri del kontoinformasjonen din med noen andre.

10.3.5.  Ikke la noen andre bruke kontoen din, ikke engang et familiemedlem eller en venn.

10.4. Hva om noe går galt?

10.4.1. Endre passordet umiddelbart hvis du tror at noen andre kjenner til det.

10.4.2. Varsle oss umiddelbart hvis du tror at noen andre har kontroll over kontoen din.

10.4.3. Varsle politiet hvis du blir et offer for kriminalitet i forbindelse med PSN.  (For eksempel noen andre som bruker betalingsinformasjonen din på PSN.)

 1. 12. Adferdsregler.
 2. 12.1. Du og de andre familiemedlemmene må følge adferdsreglene våre i all interaksjon med oss og andre medlemmer av PSN-fellesskapet. Les dette nøye, og hjelp oss med å fortsette å gjøre PSN til det beste stedet å spille for alle.
 3. ✓  Vær inkluderende.
 4. PSN er for alle, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, innvandringsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politiske meninger, religion, mental og fysisk evne eller andre egenskaper som folk bruker til å dømme andre eller dele opp fellesskap.
 5. ☒ Ikke gjør eller si noe hatsk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til playstation.com/hate-speech-policy.
 6. ☒ Ikke vær truende, sårende eller gjør noen engstelige, eller oppfordre andre til å gjøre det.
 7. ☒ Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.
 8. ✓  Vær fornuftig. Følg loven.
 9. ☒ Ikke vær vulgær eller støtende.
 10. ☒Ikke oppfordre noen til å skade seg selv eller andre.
 11. ☒ Ikketrue med, tolerer, utfør eller oppfordre til ulovlige handlinger.
 12. ☒ Ikke utgi deg for å være noen andre.
 13. ☒ Ikke krenk andres personvern eller spre løgner om andre.
 14. ☒ Ikke krenk noens opphavsrettigheter.
 15. Vær snill.
 16. Hjelp hverandre. Husk at du også var ny en gang. Du kan bidra til at andre tidlig får gode opplevelser med spill og spillfellesskapet ved å være hensynsfull.
 17.  ✓  Vis respekt.
 18. Vi vet at vi ikke kan forvente at alle skal være enige hele tiden. Vis respekt eller trekk deg tilbake.
 19. ☒ Ikke gjør noe for å skade PlayStation-merket eller PSN-fellesskapet.
 20. ✓  Vær ansvarlig.
  Hvis du mener at du har funnet et sikkerhetsproblem i PSN-produkter eller -tjenester, kan du si fra til oss slik at vi kan løse det. Gå til HackerOne.com/PlayStation for å få informasjon om BugBounty-programmet vårt.
 21. ☒ Ikke bruk PSN eller noen av dens produkter til, eller knytt dem til, spam eller noen kommersiell aktivitet.
 22. ☒ Ikke del, kjøp, selg, lei ut, underlisensier, handle eller overfør kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.
 23. ✓  Vær en lagspiller.
 24. ☒ Ikke forstyrr eller avbryt spillingen.
 25. ☒ Ikke juks.
 26. ☒ Ikke utnytt feil, sikkerhetshull eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å få en fordel.
 27. ☒ Ikke prøv å phishe etter eller skaffe deg kontoer, kontoopplysninger eller andre påloggingsdetaljer.
 28. ☒ Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.
 29. ☒ Ikke del eller send informasjon som villeder andre.
 30. ✓  Bruk godt skjønn. Vis anstendighet.
 31. Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk. Ting du sier og gjør på nett, påvirker andre og har faktiske konsekvenser. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se den.
 32. ☒ Ikke oppgi personlige opplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem sårbare. Personopplysninger omfatter, men er ikke begrenset til, brukernavn i sosiale medier, profiler i meldingsapper, telefonnumre, e-postadresser og faktiske adresser som hvor du bor, skolen du går på eller hvor du oppholder deg for øyeblikket.
 33. ☒ Ikke del materiell som er pornografisk, uanstendig eller viser ekstrem eller avskyelig vold.
 34. ☒ Ikke del eller true med å dele bilder eller annet av en annen person uten samtykke.
 35. ✓  Hjelp oss med å sørge for at PSN er det beste stedet å spille.
 36. Vi er opptatt av å tilby et trygt og innbydende miljø. Hvis du bryter denne koden, eller atferden din utenfor PSN gir oss grunn til å tro at du kan utsette vårt fellesskaps sikkerhet eller trivsel for fare, kan vi iverksette tiltak som kreves for å beskytte PSN og spillerne våre.
 37. Hvis du tror noen har brutt atferdsreglene, ber vi deg gi oss beskjed så vi kan sikre PSN og fellesskapet vårt. Det er spesielt viktig å gi oss beskjed hvis du tror det er fare for at noen kan komme til skade i virkeligheten. Hvis du ser andre som oppfører seg på en dårlig måte:
 38. Rapporter dem til oss ved hjelp av våre kontekstuelle klageverktøy. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering og -blokkering, kan du gå til playstation.com/reporting og playstation.com/blocking.
 39. Hvis du har kontakt med dem, må du opptre rolig og respektfull. Gå foran som et godt eksempel, og ikke bryt denne koden selv.
 40. ☒ Ikke send inn falske klagerapporter eller på annen måte misbruke klagerapporteringssystemet.
 41. ✓  Følg eventuelle spesifikke regler for hvert produkt.
 42. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke flere ressurser på playstation.com/safety og playstation.com/behavior.

13. Overvåker vi hva du gjør på nettet?

13.1. Ja, men vi kan ikke overvåke all aktivitet, og vi forplikter oss ikke til å gjøre det.

13.2. Vi kan spore og registrere PSN-aktiviteten din og fjerne alle UGC-ene som bryter disse vilkårene, uten ytterligere varsel til deg. Andre brukere kan ta opp det de ser, og sende det til oss.

13.3. Informasjonen vi får, kan omfatte innhold, tale- og tekstkommunikasjon, spillvideoer, tid og sted for aktivitetene, ditt virkelige navn, din nett-ID for PSN og din IP-adresse.

13.4. Vi (eller våre tilknyttede selskaper) bruker denne informasjonen til å håndheve disse vilkårene, overholde loven, beskytte våre rettigheter og rettigheter til våre lisensgivere og brukere, og til å beskytte fellesskapet vårt. Vi kan oversende denne informasjonen til politiet eller andre vedkommende myndigheter.

13.5. Se vår personvernerklæring på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ hvis du vil ha mer informasjon om denne bruken av informasjonen. 

 1. 14. PlayStation Store.
 2. 14.1. Alle kontoer har tilgang til PlayStation Store.
 3. 14.2. Alt du kjøper fra PlayStation Store, kjøper du fra oss. Det inkluderer lommebokmidler og alt som er kjøpt ved bruk av lommebokmidler.
 4. 14.3. Du kan betale med PSN Wallet-midler eller en godkjent betalingsmåte.
 5. 14.4. Valutaen og prisen som vises, er inklusive eventuelle indirekte avgifter. Du må betale eventuelle moms- og importavgifter, valuta og bank- eller kortavgifter som gjelder (om noen).
 6. 14.5. Mindreårige familiemedlemmer:
 7. 14.5.1. Vi filtrerer innhold med aldersgrense som et mindreårig familiemedlem kan se og kjøpe på PlayStation Store, basert på fødselsdatoen og eventuelle sperrefunksjoner du har angitt.
 8. 14.5.2. Kostnaden for produkter som mindreårige familiemedlemmer kjøper, dekkes av din PSN Wallet, opptil den månedlige forbruksgrensen du har angitt for hvert barn (se del 10.3.2). Hvis du ikke godtar dette, må du ikke endre forbruksgrensen til familiemedlemmer som er barn fra standarden som er null, og ikke utnevne en foresatt som kan endre den.
 9. 14.5.3. Mindreårige familiemedlemmer kan ikke belaste kredittkortet ditt. Kjøpene deres vil kun gå gjennom hvis du har nok midler i din PSN Wallet.

15. Kjøpe i PlayStation Store.

15.1. Sørg for at mindreårige familiemedlemmer forstår hvordan PlayStation Store fungerer. Det som følger gjelder for dem så vel som deg, bortsett fra der det er angitt.

15.2. Vi leder deg gjennom kjøpsprosessen fra produktvalg til kjøpsbekreftelse via en rekke skjermbilder og instruksjoner.

15.2.1. Les informasjonen vi viser deg under kjøpet nøye. Det påvirker avbestillingsrettighetene du ellers kan ha i henhold til gjeldende lokale lover – se avsnitt 16.

15.3. Den siste knappen du trykker på, er «Bestill og betal». Når du trykker på denne knappen:

15.3.1. Hvis du har nok Wallet-midler til å betale prisen, trekker vi pengene fra din PSN Wallet;

15.3.2. Hvis du har en del, men ikke nok Wallet-midler til å betale prisen, tar vi disse midlene og belaster det resterende beløpet gjennom din godkjente betalingsmåte. (Gjelder ikke for mindreårige familiemedlemmer)

15.3.3. Hvis du ikke har noen Wallet-midler, belaster vi hele prisen gjennom standard godkjent betalingsmåte som er lagret for kontoen din. (Gjelder ikke for mindreårige familiemedlemmer) og

15.3.4. Du sender bestillingen til oss.

15.4. Hvis vi ikke kan fullføre bestillingen, vil vi refundere alle beløp som trekkes fra din:

15.4.1. PSN Wallet til din PSN Wallet

15.4.2. godkjente betalingsmåte til denne betalingsmåten, med mindre det er en av de godkjente betalingsmåtene vi ikke kan gjøre det for. I slike tilfeller tilbakebetaler vi til PSN Wallet.

15.5. Du kjøper en personlig lisens for å bruke produkter til privat bruk. Lisensen til å bruke spill kan ikke overføres med mindre lokal gjeldende lovgivning sier at den må det.

15.5.1. Dette betyr at du kan bruke et produkt på måten som er beskrevet i lisensen, men at du ikke eier produktet.

15.5.2. Vi forteller deg hvor du finner lisensvilkårene under kjøpsprosessen.

15.6. Hvis du sletter eller avslutter kjøpskontoen, kan du miste tilgang til og bruken av produktet.

15.7. Hvis en tredjepart publiserte produktet, må du kanskje tilknytte eller koble kontoen din hos PSN til en konto du har med tredjeparten for å bruke produktet. Produktet kan bli koblet til den tredjepartskontoen og kjøpskontoen. Hvis du kobler tredjepartskontoen fra kontoen din for PSN, eller hvis tredjepartskontoen er avsluttet eller slettet, kan du miste tilgang til produktet.

16. Kan jeg avbestille kjøpene mine bare fordi jeg ombestemte meg?

16.1. Ja, i begrensede tilfeller og når du ber om det innen visse tidsrammer. Se våre avbestillingsregler på www.playstation.com/store-cancellation-policy.

16.2. Les nøye den informasjonen vi viser deg under kjøpene. Når du kjøper, gir vi informasjon og følger en prosess som begrenser retten til kansellering fordi du ombestemmer deg, som du ellers kan ha i henhold til gjeldende lokale lover.

16.3. Nærmere forklaring av retten du har til å avbestille fordi du ombestemmer deg. I noen land sier lokal lovgivning at når du kjøper produkter på Internett, så har du tid til å ombestemme deg, avbryte kjøpet og få en refusjon. I land som er med i EØS kan du, for eksempel:

16.3.1. Når du kjøper digitalt innhold (for eksempel et spill eller en film), kan du avbestille uansett grunn innen 14 dager etter transaksjonen

16.3.2. når du kjøper tjenester (som et abonnement eller lommebokmidler), avbestille av hvilken som helst grunn innen 14 dager etter transaksjonen.

16.3.3. Men loven sier også at hvis du samtykker til umiddelbar levering av digitalt innhold eller umiddelbar tilgang til tjenesten, kan vi levere dem umiddelbart og begrense retten til å avbryte disse bestillingene, forutsatt at vi forklarer hvordan dette påvirker dine avbestillingsrettigheter.

16.3.4. Fordi de fleste av kundene våre ønsker å bruke kjøpene sine med en gang, designer vi kjøpsprosessen for å få ditt samtykke til umiddelbar levering av digitalt innhold og tjenester, og vi gir deg tydelig informasjon om hvordan dette påvirker dine avbestillingsrettigheter.

16.4. Så med mindre et produkt er defekt eller du har andre rettigheter til å avbryte bestillingen i henhold til gjeldende lokale lover kan du, når du handler med oss:

16.4.1. ikke ombestemme deg og avbryte kjøpet av digitalt innhold når du begynner å laste ned innholdet og

16.4.2. ombestemme deg og avbestille abonnementet innen 14 dager etter kjøpet, men beløpet vi refunderer, kan være mindre enn kjøpsprisen (for å gjøre opp for bruken du har hatt av tjenesten).

 1. 17 PSN Wallet

17.1. Du kan bare bruke Wallet-penger til å kjøpe produkter fra PlayStation Store. Vi er ikke en bank, og PSN Wallet er ikke en bankkonto. Wallet-midler forrenter seg ikke. 

18. Betalingsmåter.

18.1. Vi lagrer kreditt- og debetkortet ditt og PayPal-kontoopplysningene når du bruker dem til en transaksjon. Vi bruker dem til fremtidige kjøp med mindre du sletter dem gjennom kontoinnstillingene dine.

18.2. Vi lagrer ikke betalingskortets 3-sifrede sikkerhetsnummer. Du trenger ikke å registrere det for fremtidige kjøp.

18.3. For andre godkjente betalingsmåter, må du registrere opplysningene hver gang du kjøper noe.

18.4. Når du kjøper et produkt ved hjelp av mobil fakturering, vil leverandøren av mobilnettet belaste deg for kjøpesummen. De kan i tillegg belaste deg sin standardpris for meldinger. 

 1. 19. Tilbakeføringer.

19.1. En tilbakeføring skjer når betalingstjenesteleverandøren (dvs. leverandøren av betalingsmåten, for eksempel en bank eller PayPal) reverserer en betaling du har foretatt. En tilbakeføring av en sum som er betalt til oss for produkter vi leverte fører til en gjeld til oss som er lik beløpet i tilbakeføringen.

19.2. Siden en tilbakeføring kan indikere at du har mistanke om svindel eller en overtakelse av kontoen, vil vi suspendere kontoen eller konsollen din for å beskytte den mens vi undersøker dette. Hvis det ikke er lovlig grunn for tilbakeføringen, vil kontoen din bli suspendert inntil gjelden er tilbakebetalt. Vi kan trekke fra penger fra PSN Wallet for å betale all gjeld du skylder oss.

20. Spesielle vilkår som gjelder for noen produkter.

Generelt.

20.1. Det er ikke sikkert at produkter vi selger fungerer med autoriserte systemer og programvare som er lisensiert for salg utenfor Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania.

20.2. Hvis ikke annet er angitt, er alle produkter kun for ikke-kommersielt hjemmebruk.

Spill.

20.3. Noen spill og apper lar deg kjøpe:

20.3.1. Produkter fra PlayStation Store

20.3.2. andre ting direkte fra utgiveren av spillet eller appen.

20.3.2.1. Du kan ikke bruke lommebokmidler til å kjøpe noe fra utgiveren, og du må registrere en betalingsmåte hos dem.

20.3.2.2. Forbruksgrensen for et mindreårig familiemedlem gjelder kun for kjøp fra PlayStation Store.

20.4. Noen produkter tilbyr netttjenester som nettbaserte flerspillerspill, ledertabeller eller kommunikasjonsfunksjoner.

20.4.1. Hvis du vil ha tilgang til flerspillertjenester på nett (eller en annen konto hvor du har valgt på din PS4 som dens «primærkonsoll», eller, hvis du har PS5, hvor du har aktivert innstillingen «Frakoblet hjemmedeling»), må du ha et aktivt PlayStation Plus-abonnement.

Abonnement.

20.5. Abonnementene løper på ubestemt tid. Vi belaster deg løpende gebyrer automatisk med jevne mellomrom til du sier opp abonnementet. Vi forklarer de løpende gebyrene, faktureringsfrekvensen og hvordan du avbryter før du kjøper. Vi sender deg en e-post før hver betaling forfaller.

20.6. Prøveversjoner går over i betalte abonnementer. Vi belaster deg abonnementsavgifter med mindre du sier opp abonnementet før prøveperioden er over. Vi forklarer dette, de løpende gebyrene, faktureringsfrekvensen og hvordan du avbryter før du starter en prøveversjon.

20.7. Hvis du ikke har tilstrekkelige Wallet-midler til å betale en fast abonnementsavgift, vil vi belaste resten gjennom din standard betalingsmåte (hvis du har det).

20.7.1. Dette gjelder ikke kjøp som er gjort av mindreårige familiemedlemmer.

20.8. Ved slutten av hver faktureringsperiode og ved slutten av prøveperioden belaster vi abonnementsavgiftene for den neste perioden. Dette vil ikke skje hvis:

20.8.1. du avbryter abonnementet før prøveperioden eller gjeldende faktureringsperiode avsluttes.

20.8.2. Du ikke har tilstrekkelige midler på din PSN Wallet og du ikke har en registrert betalingsmetode.

20.8.3. Vi avbryter abonnementet av en hvilken som helst grunn.

20.9. Hvis betalingen din for et abonnement mislykkes, kan vi fortsette å prøve å ta betaling fra deg i løpet av de neste par dagene.

20.9.1. Du kan ha tilgang til abonnementstjenesten i denne perioden.

20.9.2. Faktureringsperioden endres ikke. Hvis et nytt betalingsforsøk er vellykket, vil neste betalingsdato være den samme som hvis den første betalingen ikke hadde mislyktes.

20.10. Vi kan endre prisen på abonnementet (opp eller ned) fortløpende for å gjenspeile endringer i abonnementsproduktet, for å gjenspeile kostnadene våre ved å tilby abonnementet, for å sikre at abonnementet forblir bærekraftig eller som svar på endringer i markedet som endringer i valutakurser, lokale skatter eller inflasjon.

20.10.1. Vi vil varsle deg via e-post minst 60 dager før en eventuell prisøkning for å oppgi den nye prisen og hvilken dato den nye prisen vil gjelde fra. Du vil kunne avbryte før prisstigningen trer i kraft.

20.11. Hvis du allerede har et abonnement (enten det er betalt eller en del av en gratis prøveversjon) og du kjøper et annet abonnement for samme tjeneste, avsluttes det gjeldende abonnementet på slutten av gjeldende faktureringsperiode, og det nye abonnementet vil begynne.

20.12. Pakken med produkter i et abonnement kan variere i abonnementsperioden. Alder, geografiske og andre restriksjoner betyr at du kanskje ikke vil få tilgang til alle produkter i pakken. Enkelte produkter kan være tilgjengelige separat for ikke-abonnenter.

Forhåndsbestillinger.

20.13. Du må betale for forhåndsbestillinger på den datoen du legger inn forhåndsbestillingen.

20.14. Du kan avbestille forhåndsbestillingen og få refusjon som forklart på kjøpstidspunktet og i avsnitt 16. Hvis du avbryter en forhåndsbestilling, vil du ikke lenger ha rett til noen kampanjeprodukter som tilbys med forhåndsbestillingen.

Virtuell valuta.

20.15. Noen spill omfatter virtuelle valutaer. Du kan, avhengig av spillet, opptjene VC gjennom spilling eller kjøpe det fra PlayStation Store. Du kan bytte det i spillet for andre elementer i spillet, opplevelser eller funksjonalitet.

20.16. Du må ikke:

20.16.1. selge, kjøpe, overføre eller bruke virtuelle valutaer utenfor spillet

20.16.2. inngå veddemål med eller for virtuelle valutaer (for eksempel «skin betting»), med mindre spillet tilbyr den funksjonaliteten

20.16.3. bytte ut eller løse inn virtuelle valutaer for penger eller pengeverdier.

20.17. Hver spillutgiver bestemmer hvordan den virtuelle valutaen deres fungerer, og hva du kan gjøre med den. Se spillutviklerens vilkår for detaljer. 

 1. Innhold du lager og deler.

22.1. Noen produkter lar deg dele din UGC med oss og andre spillere.

22.2. Du eier din UGC. Du må imidlertid ikke utnytte det kommersielt uten samtykke. Du trenger samtykke fra oss og, der det er relevant, fra utgiveren av produktet. Dette er fordi måten du lager og deler din UGC på, betyr at din UGC kan være bundet til programvare eller åndsverk som tilhører oss og utgiveren av produktet.  

22.4. Vi betaler deg ikke for å bruke din UGC, som beskrevet i avsnitt 22.3.

22.5. Ved å dele din UGC forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for slike UGC, og å gi rettighetene som er angitt i dette avsnitt 22.

22.6. Lisensen for et produkt kan fortelle deg mer om hvordan UGC-deling fungerer for det produktet. 

 1. Endrer vi noen gang PSN eller endrer produkter etter at du har kjøpt dem? 

23.1. Noen ganger, ja, men vi bruker våre veiledende prinsipper.

23.2. Vi endrer PSN fra tid til annen basert på tilbakemeldinger fra deg samt våre observasjoner. Vi gjør endringer for å fikse feil og forstyrrelser, for å forbedre effektiviteten og sikkerheten osv. Produkter som er tilgjengelige via PSN endres også. Endringer kan legge til eller fjerne funksjonalitet.

23.3. Endringer kan gjøres på forskjellige måter, inkludert:

23.3.1. Vi kan automatisk laste opp viktige oppdateringer til ditt autoriserte system når du kobler det til Internett og/eller logger på kontoen din.

23.3.2. Du kan laste ned oppdateringer manuelt eller ved å konfigurere det autoriserte systemet ditt til å gjøre det automatisk. Vi vil gi en forklaring på oppdateringene.

23.3.3. I begge tilfeller kan oppdateringer føre til tap av data. For å sikre at slike tap ikke er permanente, bør du sikkerhetskopiere personlige bilder, musikk, video eller andre data som er lagret på det autoriserte systemet ditt.

23.4. Vi må kanskje ta ned PSN og/eller alle tilgjengelige produkter, blant annet for å undersøke alle sikkerhetshendelser og utføre vedlikehold og oppgraderinger av systemet. Vi kommer til å bruke våre veiledende prinsipper. Se avsnitt 26 for vårt ansvar hvis dette skjer.

 1. 23. Stenge kontoen.

23.1. Du kan stenge kontoen din ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt i avsnitt 30.

23.2. Hvis du ikke har brukt kontoen på minst 36 måneder, kan vi se oss nødt til å stenge den. I så fall vil vi kontakte deg via e-postadressen som er registrert på kontoen din, og gi deg seks måneder til å enten logge på kontoen eller kontakte oss for å be oss om å la kontoen forbli aktiv.

23.3. Når kontoen er stengt, vil du ikke få tilgang til PSN eller bruke produktene som er kjøpt med denne kontoen. Kontostenging kan ikke gjøres om.

 1. 24. Hva gjør vi hvis du bryter disse vilkårene, eller hvis vi tror at kontoen din er kompromittert? 

24.1. Hvis vi har soleklare bevis på at

24.1.1. enten:

24.1.1.1. du

24.1.1.2. et av de mindreårige familiemedlemmene dine eller

24.1.1.3. innehaveren av en hvilken som helst konto som du gir tillatelse til å bruke det autoriserte systemet,

har brutt disse vilkårene for tjenesten eller

24.1.1.4. kontoen din er kompromittert (f.eks. når du krever tilbakeføring under henvisning til svindel)

vil tiltakene vi gjennomfører, og varigheten av disse handlingene, være begrenset til det som objektivt er nødvendig for å beskytte deg, våre interesser og interessene til andre brukere.

24.2. Vi kan gjennomføre tiltak mot kontoinnehavere som er ansvarlige for eller påvirkes av bruddet.  Dette kan omfatte:

24.2.1. et hvilket som helst autorisert system du bruker

24.2.2. kontoene dine

24.2.3. dine kontoer for mindreårige familiemedlemmer og

24.2.4. andre kontoer på et autorisert system du bruker.

24.3. Våre tiltak kan omfatte:

24.3.1. tilbakestille kontopassord

24.3.2. suspendere abonnement

24.3.3. suspendere tilgang til noen eller alle produkter

24.3.4. suspendere kontoer

24.3.5. laste opp oppdateringer til de autoriserte systemene for å stoppe uautorisert bruk

24.3.6. hindre autoriserte systemer fra å koble til PSN og

24.3.7. reise og/eller delta i offentlig, strafferettslig og/eller privat rettssak mot deg.

24.4. Hvis vi utsetter tiltak eller mislykkes i å reagere på noen brudd, vil det ikke stoppe oss fra å fatte tiltak på et senere tidspunkt for dette eller et annet brudd. 

 1. 25. Vårt ansvar overfor deg når ting går galt.

25.1. Som forbruker kan du ha rettigheter etter gjeldende lokal lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres. Disse rettighetene har prioritet over alt i dette avsnitt 25.

25.2. Disse vilkårene vil ikke:

25.2.1. påvirke eventuelle lovfestede garantier eller garantier du har som forbruker i henhold til gjeldende lokale lover eller

25.2.2. utelukke eller begrense ansvaret vårt på noen måte med mindre vi har lov til å gjøre det i henhold til gjeldende lokale lover.

25.3. Hvis du er forbruker, har vi ubegrenset ansvar for følgende:

25.3.1. Årsak: Hvis vi forårsaker dødsfall eller personskade fordi vi eller våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme.

Vårt ansvar: Ubegrenset.

25.3.2. Årsak: Hvis ansvaret skyldes bevisst uaktsomhet, svindel, eller falsk fremstilling fra vår side, eller at vi opptrer grovt uaktsomt.

Vårt ansvar: Ubegrenset.

25.4. Underlagt del 25.1, 25.2 og 25.3 begrenser vi ansvaret vårt overfor deg som følger:

25.4.1. Årsak: Hvis vi ikke leverer et produkt.

Vårt ansvar: Vi vil refundere beløpet du betalte for produktet.

25.4.2. Årsak: Hvis vi leverer et produkt, men det er defekt.

Vårt ansvar: Du har rettsmidler under lovbestemte garantier i landet du bor i. I tillegg forplikter vi oss til følgende:

Hvis et produkt er defekt, vil vi alltid prøve å få det reparert eller erstatte det.

Hvis produktet er så defekt at du har en rett til å avvise det i henhold til gjeldende lokal lov, og du velger å avvise det, vil vi gi deg full refusjon. Hvis du velger å beholde det, vil vi gi deg en delvis refusjon. Hvis du foretrekker det, kan du få et erstatningsprodukt.

Hvis du ikke har rett til å avvise produktet, men vi kan ikke få det reparert eller erstatte det innen rimelig tid eller uten at det forårsaker betydelige problemer for deg, vil vi gi deg full eller delvis refusjon.

Vi vil beregne en delvis refusjon som forskjellen mellom prisen på produktet og verdien av produktet som det ble levert.

Du kan også ha rett til erstatning for rimelige, overskuelige tap eller skade som skyldes det defekte produktet.

Hvordan produktene repareres.

Hvis et produkt er defekt, kan det vanligvis repareres av en prosess som kalles oppdatering. Oppdatering oppdaterer koden over Internett. Vi selger produkter som vi ikke lager, så vi trenger noen andre til å oppdatere dem for oss. Vi vil alltid prøve å sørge for at de gjør det og at de gjør det innen rimelig tid.

25.4.3. Årsak: Skadelig eller uautorisert bruk av PSN, kontoen din, barnekontoer eller produkter, herunder hackeraktivitet.

Vårt ansvar: Med mindre dette forårsakes av at vi eller våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme, har vi ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.4. Årsak: Midlertidig manglende mulighet til å bruke PSN.

Vårt ansvar: Med mindre dette forårsakes av at vi eller våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme, har vi ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.5. Årsak: Hvis du stenger kontoen fordi du ikke godtar en vesentlig endring i disse vilkårene, vilkårene for programvarebruk eller personvernerklæringen, eller hvis vi stenger PSN permanent.

Vårt ansvar: Vi vil refundere de ubrukte PSN Wallet-pengene dine og en forholdsmessig refusjon for alle ikke-utløpte abonnementsperioder.

25.4.6. Årsak: Enhver hendelse utenfor vår rimelige kontroll (også kjent som «force majeure»).

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.7. Årsak: Skade som ville vært unngått hvis du:

– fulgte våre råd om å installere en oppdatering som tilbys gratis, eller

– fulgte installeringsinstruksjonene, eller

– oppfylte minimumskravene til systemet.

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.8 Årsak: Tap i næring inkludert tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.9 Årsak: Ethvert tap du påføres som ikke skyldes at vi har brutt disse vilkårene, og som ellers ikke er dekket ovenfor.

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.10 Årsak: I alle tilfeller som ikke dekkes ovenfor.

Vårt ansvar: Vårt ansvar vil ikke være mer enn 100 pund (eller tilsvarende i lokal valuta) eller, hvis det er høyere, summen av ubrukte Wallet-penger.

25.5. I den grad du bruker PSN på en annen måte enn som en forbruker:

25.5.1. vi begrenser ikke vårt ansvar for: (i) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører, (ii) vår svindel eller vår falske fremstilling, (iii) bevisst brudd fra vår side, (iV) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lokale lover.

25.5.2. i henhold til avsnitt 25.5.1, påtar vi oss ikke noe ansvar for (i) tap av fortjeneste, (ii) tap av salg eller virksomhet, (iii) tap av avtaler eller kontrakter, (iv) tap av forventede besparelser, (v) tap av eller ødeleggelse av programvare, (vi) tap av data eller informasjon, (vii) tap av eller skade på goodwill, og (viii) ethvert indirekte tap eller følgetap.

25.5.3. underlagt del 25.5.1,, vil vårt samlede ansvar overfor deg under eller i forbindelse med disse vilkårene, enten det er i kontrakt, erstatningsrettslig forhold utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, ikke være mer enn 100 pund (eller tilsvarende lokal valuta) eller, hvis det er høyere, beløpet for ubrukte Wallet-midler.

 1. 26. Eierskap og bruk av åndsrettigheter («IP») 

26.1. Vi eier eller har lisenser til alle IP-er i autoriserte systemer, PSN og våre produkter.

26.2. Andre personer eier eller har lisenser til alle IP-er i produktene sine.

26.3. Du må BARE bruke autoriserte systemer, PSN og produkter:

26.3.1. på måter som er angitt i disse vilkårene eller i produktlisensen med mindre

26.3.2. det er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lokal lovgivning.

26.4. Vi tar beskyttelse av opphavsrettighetene våre og sikkerheten i de autoriserte systemene våre, PSN og produktene våre på alvor og forfølger folk som truer dem.

26.5. Ikke bruk stjålne eller ulovlig kjøpte autoriserte systemer eller produkter.

26.6. Ikke gjør noe av det følgende i forbindelse med autoriserte systemer, PSN eller produkter:

26.6.1. emulere dem

26.6.2. avbryte driften

26.6.3. bruke uautorisert maskinvare eller programvare

26.6.4. unngå autentisering, kryptering eller sikkerhetstiltak

26.6.5. skaffe deg tilgang til informasjon som ikke tilhører deg eller mindreårige familiemedlemmer

26.6.6. dele, kjøpe, selge, leie ut, underlisensiere, bytte, overføre, phishe etter eller samle inn eventuelle kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon, eller

26.6.7. hjelpe noen andre til å gjøre noen av disse tingene.

26.7. Ikke bearbeid de autoriserte systemene, PSN eller produktene.

26.8. Ikke hack, bryt, dekrypter, foreta omvendt utvikling av, dekompiler eller deassemblere autoriserte systemer, PSN eller noe produkt, eller hjelp andre til å gjøre det. Denne begrensningen gjelder så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lokale lover.

26.9. Ikke bruk autoriserte systemer, PSN og produkter kommersielt eller ta betalt for bruk eller foreta offentlig fremføring uten samtykke fra IP-eieren.

26.10. Hvis du bruker de annonserte funksjonene til et autorisert system, PSN eller et produkt i henhold til lisensen, bryter du ikke avsnitt 26.7, 26.8 og 26.9.

26.11. Før du prøver å gjøre noe som ikke er tillatt i henhold til disse vilkårene, anbefaler vi at du søker juridisk veiledning for å bekrefte at det er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lokale lover. 

 1. 27. Endrer vi noen gang disse vilkårene? Og hva skjer da?

27.1. Ja, vi kan gjøre endringer i disse vilkårene.

27.2. Hvis endringene er rimelige fordi de er mindre og berettigede, gir vi deg rimelig beskjed om endringene, for eksempel ved en melding når du logger på PSN, via PSN-melding eller via e-post.

27.3. For alle andre endringer vil vi be deg om å godta de nye vilkårene før du logger deg på PSN igjen. Hvis familiemedlemmer som er barn er hovedbrukeren, kan det hende at du må godta dette før de kan logge på igjen.

 1. 28. Hvordan håndheves disse vilkårene? 

28.1. Hvis du bruker PSN som forbruker i EØS:

28.1.1. vil disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem, og eventuelle tvister vi måtte ha i forbindelse med dem, være underlagt og avgjøres i henhold til lovene i Nederland, men du vil ha den ekstra beskyttelsen som du får gjennom ufravikelig lovgivning i landet du bor i. De ufravikelige lovene i landet du bor i, har forrang over lovene i Nederland.

28.1.2. Vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i.

28.1.3. Du kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du er bosatt i, i England og Wales, hvor vårt selskap (SIENE) er registrert (under organisasjonsnummer 06020283), eller i Nederland, hvor vårt selskap har en registrert filial (med organisasjonsnummer for filial 000051647869).

28.2. Hvis du bruker PSN som forbruker utenfor EØS:

28.2.1.Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.

28.2.2. Vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i.

28.2.3. Du kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i, eller der selskapet vårt er registrert.

28.3. I den grad du bruker PSN på en annen måte enn som en forbruker:

28.3.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales

28.3.2. Domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon.

 1. 29. Kan noen andre håndheve disse vilkårene?

29.1. Nei. Disse vilkårene skaper ikke noen rettigheter som er ment å håndheves av en tredjepart. 

30. Spørsmål? 

30.1. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss.

30.2. For nettbasert støtte (hjelpesider og kontaktskjema på Internett): www.playstation.com/get-help/contact-us/.Slik kan du skrive til oss på den gammeldagse måten: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

30.3. Når du kontakter oss, forventer vi at våre ansatte er høflige og respektfulle. Vi forventer det samme av deg. Hvis du er uhøflig eller misbruker eller truer våre ansatte, kan vi begrense deg til å kontakte oss via e-post eller nekte å hjelpe deg videre. Hvis din atferd antyder en risiko for våre ansatte, vårt fellesskap eller vår virksomhet, kan vi suspendere kontoen din og sende saken videre til politiet.

Versjon 11 Sist oppdatert: Desember 2022