PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Brukervilkår

Dette nettstedet drives av Sony Interactive Entertainment Europe Limited i 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom (“SIEE”). Vi driver en rekke nettsteder med mange forskjellige funksjoner. Disse Brukervilkårene angir hvordan du kan bruke nettstedene våre, men alle funksjonene er ikke tilgjengelige på alle nettstedene. Det er mulig at nettstedene bare er tilgjengelige i enkelte land og på enkelte språk.
Ved å bruke dette nettstedet, godtar du forpliktelsene i disse Brukervilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre disse Brukervilkårene fra tid til annen, så du bør sjekke denne siden av og til for å se om det er gjort endringer. Tilleggsvilkår gjelder dersom du kjøper noe via nettstedene våre eller, i enkelte tilfeller, ved bestemte funksjoner eller kampanjer.

Hvis du bryter disse vilkårene for bruk, kan vi – uten at det berører våre andre rettigheter og rettsmidler – iverksette tiltak mot SEN-kontoen din (hvis du har en), som blant annet utestenging av SEN-kontoen, særlig hvis vi oppfatter en trussel mot vårt omdømme, vårt nettverk eller våre kunder.


1. Barn

Det er mulig at noe av innholdet som er tilgjengelig via våre nettsteder ikke er passende for barn under en viss alder. I enkelte tilfeller vil klassifiseringer som angir om innholdet er passende for bestemte aldersgrupper vises, eller tilgangen begrenses til bestemte aldersgrupper. Foreldre og foresatte bør kontrollere barns tilgang til våre nettsteder, og spesielt bruken av gruppeområder.

2. Åndsverk

Alle åndsverksrettigheter i informasjon og innhold som er tilgjengelig på våre nettsteder tilhører SIEE eller våre lisensutstedere. Mye av innholdet er beskyttet av copyright-, varemerke- og andre lover. Hvis ikke annet er angitt, kan innhold kun kopieres for personlig bruk. Innhold må ikke modifiseres, fremvises, utgis, overføres til andre eller brukes i kommersielle øyemed. Med unntak av det som er tillatt ifølge gjeldende lover, må du ikke ta fra hverandre, dekompilere, drive omvendt utvikling (reverse engineering) eller på andre måter knekke eller prøve å knekke krypteringen som beskytter innholdet.

3. Tilgjengelighet

Nettstedene våre tilbys “som de er”. Til tider er det mulig at nettsteder ikke er tilgjengelige eller at de påvirkes av feil eller vedlikeholdsarbeid, eller av omstendigheter utenfor vår kontroll. Ingen garantier utgis med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, tilgjengelighet eller ytelse på våre nettsteder eller noe av innholdet på disse nettstedene. Vi forbeholder oss retten til å endre, midlertidig fjerne eller trekke tilbake innhold fra nettstedene våre, til å midlertidig fjerne din registrering eller tilgang til våre nettsteder, eller til å avslutte nettsteder eller funksjoner på disse når som helst uten forvarsel. Du er ansvarlig for avgifter til din internettleverandør og alle andre avgifter forbundet med din bruk av våre nettsteder.

Du kan ikke skade, komme i veien for eller avbryte tilgang til våre nettsteder eller innholdet på dem, eller gjøre noe som kan føre til nedsatt funksjonalitet eller komme i veien for andres tilgang til våre nettsteder eller innholdet på dem. Du kan ikke bruke nettstedene eller innholdet på dem på noen måte som er ulovlig eller skadelig for SIEE, våre tilknyttede selskaper eller andre personer.

4. Grupper

Du har fullt ansvar for tekst, video, lyd, bilder, fotografier eller annet materiell eller innhold du sender inn til våre sider. Pass på at du er ansvarlig i din bruk av gruppeverktøy som er tilgjengelige. Spesielt må du ved samhandling med oss eller andre brukere (som kan være barn) oppføre deg anstendig, vise hensyn og respekt og ikke bryte noen lover. Dette innbefatter bruk av delings- eller kommunikasjonsfunksjoner som lar deg dele meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, videoer, spillinnhold, spillvideoer og annet materiale eller annen informasjon, og inkluderer kommunikasjon med kundetjeneste og andre ansatte og agenter via e-post, telefon eller andre kanaler.

For eksempel:
Ikke del noe som er vulgært, og ikke bruk nettfellesskapsfunksjoner for å skade eller skremme noen;
Ikke del noe som er krenkende eller støtende (inkludert alt som er støtende med hensyn til etnisk opphav, religion eller seksualitet);
Ikke frem hatefulle ytringer, voldelig adferd eller ulovlige stoffer;
Ikke fremsett trusler om vold eller argumenter for vold, inkludert trusler om eller positiv omtale av terrorisme;
Ikke oppfør deg forstyrrende, truende eller trakasserende, og ikke gi deg ut for å være andre eller forfølg andre;
Ikke send søppelpost eller videresend anbefalinger/tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse;
Ikke juks ved å utnytte programfeil, glitcher eller svakheter på nettstedene;
Ikke del, bytt, forsøk å tilegne deg (phishing) eller på noen måte skaffe deg konfidensielle eller personlige data;
Ikke bruk eller knytt nettstedene våre til noen kommersiell aktivitet;
Ikke opptre på måter som bryter med personvern eller opphavsretter;
Ikke utfør, eller forsøk eller tru med å utføre, aktiviteter som bryter mot disse brukervilkårene eller gjeldende lov; og
Bruk sunn fornuft og vær høflig til enhver tid.

Du gir oss vedvarende, verdensdekkende, ikke-eksklusive, fri for godtgjørelse og fullt overførbare rettigheter til å bruke, kopiere, modifisere, offentliggjøre og vise alt innhold som du sender eller laster opp til våre nettsteder, og til å innlemme det i annet arbeid. Du frasier deg alle moralske rettigheter du eventuelt har i dette innholdet.

Du forstår at vi ikke overvåker alt brukerprodusert innhold på våre nettsteder, og at vi ikke er under forpliktelse til å gjøre dette. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å overvåke dette innholdet, og til å, uten forvarsel, redigere, slette eller fjerne innhold som vi anser å være upassende. Synspunktene som gis uttrykk for i gruppeområdene tilhører enkeltpersoner og er ikke uttrykk for synspunktene til SIEE, tilknyttede selskaper, lisensutstedere eller partnere. Vi har innlemmet klagemekanismer der vi mener dette er mest relevant. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende adferd på nettstedene våre, kan du rapportere det ved å bruke det nærmeste klageverktøyet. Når du sender klagen, kan vi også be deg om å legge ved beviser som kan gjøre det lettere for oss å vurdere klagen. Dette betyr selvfølgelig at andre også kan klage på deg og ditt brukerskapte innhold. Hvis du vil vite mer om klager på adferd, kan du gå til www.playstation.com/safety.

5. Lenker til andre nettsteder

Vi har ikke godkjent eller sjekket utenforståendes nettsteder som er lenket til våre sider, og vi har ikke noe ansvar eller forpliktelser for innholdet på disse nettstedene. Din bruk av utenforstående nettsteder bindes av disse nettstedenes regler og betingelser.

6. Ansvarsfraskrivelse

SIEE gir ingen garantier for nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av informasjon som finnes på våre nettsteder. Så langt det er tillatt under gjeldende lovgivning, utelukker SIEE, tilknyttede selskaper og/eller lisensutstedere alt erstatningsansvar for tap eller skade påført deg eller andre utenforstående enten det er direkte eller indirekte, utilsiktet eller ikke, hvordan det enn måtte oppstå, som følge av din bruk av eller tilgang til, eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke et nettsted, inkludert tap av data eller skade forårsaket av nedlasting av innhold fra våre nettsteder.

Det er mulig at du har forbrukerrettigheter som ikke berøres av disse brukervilkårene. Dersom noen av vilkårene i disse Brukervilkårene anses som ulovlige, ugyldige eller ikke tvangskraftige, fortsetter de andre vilkårene i full kraft og effekt.

7. Gjeldende lov

Disse Brukervilkårene styres av engelsk lov. Kontrakten mellom deg og SIEE er utformet i England.