PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Bruksbetingelser

Dette nettstedet drives av, eller på vegne av, Sony Interactive Entertainment Europe Limited i 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom ("SIEE"). Vi driver, eller har drevet på våre vegne, en rekke nettsteder og applikasjoner med mange forskjellige funksjoner. Disse Brukervilkårene angir hvordan du kan bruke nettstedene og applikasjonene våre, men alle funksjonene er ikke tilgjengelige på alle nettstedene. Det er mulig at nettstedene bare er tilgjengelige i enkelte land og på enkelte språk.

Ved å bruke dette nettstedet eller applikasjonen, godtar du forpliktelsene i disse Brukervilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre disse Brukervilkårene fra tid til annen, så du bør sjekke denne siden av og til for å se om det er gjort endringer. Tilleggsvilkår gjelder dersom du kjøper noe via nettstedene eller applikasjonen våre eller, i enkelte tilfeller, ved bestemte funksjoner eller kampanjer.

1. Barn

Det er mulig at noe av innholdet som er tilgjengelig via våre nettsteder og applikasjoner ikke er passende for barn under en viss alder. I enkelte tilfeller vil klassifiseringer som angir om innholdet er passende for bestemte aldersgrupper vises, eller tilgangen begrenses til bestemte aldersgrupper. Foreldre og foresatte bør kontrollere barns tilgang til våre nettsteder og applikasjoner, og spesielt bruken av gruppeområder.

2. Åndsverk

Alle åndsverksrettigheter i informasjon og innhold som er tilgjengelig på våre nettsteder og applikasjoner tilhører SIEE eller våre lisensutstedere. Mye av innholdet er beskyttet av copyright-, varemerke- og andre lover. Hvis ikke annet er angitt, kan innhold kun kopieres for personlig bruk. Innhold må ikke modifiseres, fremvises, utgis, overføres til andre eller brukes i kommersielle øyemed. Med unntak av det som er tillatt ifølge gjeldende lover, må du ikke ta fra hverandre, dekompilere, drive omvendt utvikling (reverse engineering) eller på andre måter knekke eller prøve å knekke krypteringen som beskytter innholdet.

3. Tilgjengelighet

Nettstedene og applikasjonene våre tilbys "som de er". Til tider er det mulig at nettsteder og applikasjonene ikke er tilgjengelige eller at de påvirkes av feil eller vedlikeholdsarbeid, eller av omstendigheter utenfor vår kontroll. Ingen garantier utgis med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, tilgjengelighet eller ytelse på våre nettsteder og applikasjoner, eller noe av innholdet på disse nettstedene og appliksjonene. Vi forbeholder oss retten til å endre, midlertidig fjerne eller trekke tilbake innhold fra nettstedene og applikasjonene våre, til å midlertidig fjerne din registrering eller tilgang til våre nettsteder, eller til å avslutte nettsteder og applikasjoner, eller funksjoner på disse når som helst uten forvarsel. Du er ansvarlig for avgifter til din internettleverandør og alle andre avgifter forbundet med din bruk av våre nettsteder og applikasjoner.


Du kan ikke skade, komme i veien for eller avbryte tilgang til våre nettsteder og applikasjoner, eller innholdet på dem, eller gjøre noe som kan føre til nedsatt funksjonalitet eller komme i veien for andres tilgang til våre nettsteder og applikasjoner, eller innholdet på dem. Du kan ikke bruke nettstedene, applikasjonene eller innholdet på dem på noen måte som er ulovlig eller skadelig for SIEE, våre tilknyttede selskaper eller andre personer.

4. Grupper

Du har fullt ansvar for tekst, video, lyd, bilder, fotografier eller annet materiell eller innhold du sender inn til våre sider. Pass på at du er ansvarlig i din bruk av gruppeverktøy som er tilgjengelige. Det skal spesielt nevnes at du ikke kan sende innhold som bryter lover eller rettighetene til et tredjeparti, eller som inneholder aktiviteter eller utsagn som er diskriminerende, anstøtende, obskøne eller injurierende, eller som kan krenke andre grunnet nasjonalitet, etnisk bakgrunn, kjønn, seksualitet, religion, tro eller handikap. Du kan ikke bruke gruppeområdene til kommersielle formål.

Du gir oss vedvarende, verdensdekkende, ikke-eksklusive, fri for godtgjørelse og fullt overførbare rettigheter til å bruke, kopiere, modifisere, offentliggjøre og vise alt innhold som du sender eller laster opp til våre nettsteder, og til å innlemme det i annet arbeid. Du frasier deg alle moralske rettigheter du eventuelt har i dette innholdet.

Du forstår at vi ikke overvåker alt brukerprodusert innhold på våre nettsteder og applikasjoner, og at vi ikke er under forpliktelse til å gjøre dette. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å overvåke dette innholdet, og til å, uten forvarsel, redigere, slette eller fjerne innhold som vi anser å være upassende. Synspunktene som gis uttrykk for i gruppeområdene tilhører enkeltpersoner og er ikke uttrykk for synspunktene til SIEE, tilknyttede selskaper, lisensutstedere eller partnere. Hvis du mener at innhold bryter disse Brukervilkårene, kan du rapportere dette til oss på community.admin@scee.net, eller bruke knappen Varsle (Alert) (dersom den er tilgjengelig), med detaljer angående bruddet, brukernavnet til ansvarlig person og området på nettstedet der bruddet fant sted.

5. Lenker til andre nettsteder

Vi har ikke godkjent eller sjekket utenforståendes nettsteder som er lenket til våre sider, og vi har ikke noe ansvar eller forpliktelser for innholdet på disse nettstedene. Din bruk av utenforstående nettsteder bindes av disse nettstedenes regler og betingelser.

6. Ansvarsfraskrivelse

SIEE gir ingen garantier for nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av informasjon som finnes på våre nettsteder. Så langt det er tillatt under gjeldende lovgivning, utelukker SIEE, tilknyttede selskaper og/eller lisensutstedere alt erstatningsansvar for tap eller skade påført deg eller andre utenforstående enten det er direkte eller indirekte, utilsiktet eller ikke, hvordan det enn måtte oppstå, som følge av din bruk av eller tilgang til, eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke et nettsted, inkludert tap av data eller skade forårsaket av nedlasting av innhold fra våre nettsteder.


Det er mulig at du har forbrukerrettigheter som ikke berøres av disse brukervilkårene. Dersom noen av vilkårene i disse Brukervilkårene anses som ulovlige, ugyldige eller ikke tvangskraftige, fortsetter de andre vilkårene i full kraft og effekt.

7. Gjeldende lov

Disse Brukervilkårene styres av engelsk lov. Kontrakten mellom deg og SIEE er utformet i England.