playstation.com

Juridisk

Bruksvilkår for nettsted

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

 

1.       Hvem vi er

1.1     Dette nettstedet drives av Sony Interactive Entertainment Europe Limited med adresse 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannia, registrert i England og Wales under selskapsnummer 03277793 («SIEE»). 

2.       Ved å bruke dette nettstedet godtar du disse bruksbetingelsene

2.1     Disse bruksbetingelsene forteller deg reglene for bruk av nettstedet vårt.  Ved å bruke nettstedet vårt bekrefter du at du godtar disse bruksbetingelsene, og at du godtar å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse bruksbetingelsene, må du ikke bruke nettstedet vårt. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse bruksbetingelsene for fremtidig referanse.

2.2     Vi endrer disse bruksbetingelsene fra tid til annen. Hver gang du vil bruke nettstedet vårt, må du sjekke disse bruksbetingelsene for å forsikre deg om at du forstår vilkårene som gjelder på det tidspunktet.

2.3     Hvis du bryter disse bruksbetingelsene, uten at det berører de andre rettighetene og løsningene våre, kan vi iverksette tiltak mot kontoen din for PlayStation Network («PSN») (hvis du har en), inkludert å utestenge kontoen din, spesielt hvis vi opplever en trussel mot omdømmet vårt, nettverket vårt eller forbrukerne våre.

3.       Konto for PSN og kjøp fra nettstedet vårt

3.1     Hvis du logger på kontoen din for PSN på nettstedet, vil tjenestevilkårene for PSN, som styrer bruken av kontoen din, gjelde for deg i tillegg til disse bruksbetingelsene.

3.2     Ethvert kjøp som foretas på nettstedet vårt, er gjort fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (registrert i England og Wales under selskapsnummer 06020283) («SIENE»), ikke SIEE (med mindre noe annet ble presisert på kjøpstidspunktet). Tjenestevilkårene for PSN og eventuelle produktspesifikke vilkår som vises for deg på kjøpstidspunktet, gjelder for kjøp som er gjort fra SIENE på nettstedet vårt.

4        Barn

4.1     Det kan hende at noe av innholdet som er tilgjengelig via nettstedet vårt, ikke er passende for barn under en viss alder. I noen tilfeller vises det rangeringer for å indikere hvem innholdet passer for, eller så kan tilgangen være begrenset for visse aldersgrupper. Foreldre og foresatte bør kontrollere barnas tilgang til nettstedet vårt, og spesielt bruken deres av eventuelle community-områder.

5.       Åndsverkrettigheter

5.1     Alle åndsverkrettighetene til nettstedet og innholdet som er tilgjengelig på nettstedet, tilhører SIEE eller våre lisensgivere.  Mye av innholdet er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover.  Med mindre det er nevnt, kan innhold kun kopieres for personlig bruk.  Innhold kan ikke endres, publiseres eller overføres til andre eller brukes til kommersielle formål. 

5.2     Bortsett fra så langt gjeldende lokal lovgivning tillater det, kan du ikke demontere, dekompilere, reversere eller på andre måter ødelegge eller forsøke å ødelegge krypteringsbeskyttelsen til innholdet.

6.       Innhold du oppretter og deler

6.1     Du er helt ansvarlig for tekst, video, lyd, bilder, fotografier, informasjon og annet materiale eller innhold (i) som du eller andre har laget på nettstedet vårt og/eller (ii) som deles av deg eller andre via nettstedet vårt («Brukergenerert innhold» eller «UGC»). Brukergenerert innhold på nettstedet vårt har ikke blitt verifisert eller godkjent av oss. Eventuelle meninger uttrykt av andre brukere på nettstedet vårt, representerer ikke våre synspunkter eller verdier.

6.2     Du eier ditt brukergenererte innhold. Du må imidlertid ikke bruke det kommersielt uten samtykke. Du trenger samtykke fra oss og, der det er relevant, fra alle andre som har åndsverkrettigheter til det brukergenererte innholdet (for eksempel utgiveren av et spill). Dette er fordi måten du lager og deler brukergenerert innhold på, betyr at det brukergenererte innholdet kan være bundet opp med åndsverkrettigheter som tilhører oss og andre. 

6.3     Når du deler brukergenerert innhold:

6.3.1    Vi kan gjøre det synlig på tvers av våre nettsteder og nettstedene til våre tilknyttede selskaper.

6.3.2    Vi eller våre tilknyttede selskaper kan gjøre det synlig på andre steder, slik som PlayStation Network.

6.3.3    Vi og våre tilknyttede selskaper kan endre ditt brukergenererte innhold av ulike grunner, herunder å legge til din elektroniske ID (eller ditt virkelige navn hvis du velger å bruke det), slik at andre vet at det er ditt, og slik at det vises godt på ulike enheter og så videre.

6.3.4    Andre kan samhandle med det og gjøre ting som å kommentere det, endre det, slette det eller dele det på nytt.

6.3.5.    Vi og våre tilknyttede selskaper kan

6.3.5.1    lisensiere, selge og på annen måte kommersielt utnytte ditt brukergenererte innhold (for eksempel salg av abonnement for å få tilgang til ditt brukergenererte innhold alene eller i kombinasjon med annet brukergenerert innhold);

6.3.5.2    motta annonseinntekter i forbindelse med brukergenerert innhold;

6.3.5.3.   bruke ditt brukergenererte innhold i promotering av produkter og tjenester; og

6.3.5.4.   endre eller slette det brukergenererte innholdet hvis det er nødvendig for å overholde loven eller utøve våre rettigheter etter disse bruksbetingelsene.

6.4.    Vi betaler ikke for bruk av brukergenerert innhold, som beskrevet i dette punkt 6.

6.5.    Ved å dele brukergenerert innhold forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for slikt brukergenerert innhold, og som er nødvendige for å tildele rettighetene som er angitt i dette punkt 6.

7.       Adferdsregler

7.1     Du må følge våre adferdsregler for PSN i all omgang med oss og andre brukere. Gjør følgende når du bruker dette nettstedet:

√ Vær inkluderende.

Nettstedet er for alle, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, innvandringsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politiske meninger, religion, mental og fysisk evne eller andre egenskaper som folk bruker til å dømme andre eller splitte fellesskap.

☒ Ikke bruk eller oppfordre til hatefulle ytringer.

☒ Ikke vær truende, sårende eller gjør noen engstelige.

Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.

√ Vær fornuftig. Følg loven.

Ikke vær vulgær eller støtende.

Ikke oppfordre noen til å skade seg selv eller andre.

Ikke true med, tolerer, utfør eller oppfordre til ulovlige handlinger.

☒ Ikke utgi deg for å være noen andre.

Ikke ærekrenk noen eller krenk andres privatliv.

Ikke krenk noens åndsverkrettigheter.

√ Vær tålmodig og hensynsfull. Vær snill.

Husk at du også var ny en gang. Du kan bidra til at andre tidlig får gode opplevelser med spill og spillfellesskapet.

√ Vis respekt.

Vi vet at ikke alle kan være enige hele tiden. Vær uenig på en respektfull måte eller trekk deg unna.

√ Vær lagspiller.

Hjelp hverandre. Hvis du oppdager et sikkerhetsproblem på nettstedet, PSN eller et produkt, må du fortelle oss om det, slik at vi kan rette det opp og sørge for at du, andre og selskapet vårt er tryggere.

Ikke vær forstyrrende.

Ikke juks.

Ikke bruk feil, sårbarheter eller utilsiktet mekanikk i nettstedet, produkter eller PSN for å oppnå en fordel.

Ikke del, kjøp, selg, lei ut, underlisensier, bytt, overfør, phish etter eller samle inn kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.

Ikke send søppelpost til noen.

Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

Ikke bruk nettstedet, PSN eller noen av dets produkter til, eller knytt dem til, noen kommersiell aktivitet.

Ikke gjør noe som setter PSNs eller PlayStations omdømme i vanry.

√ Vær taktfull. Vis anstendighet.

Det du sier og gjør på nett, påvirker andre mennesker og har konsekvenser i virkeligheten. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se den.

☒ Ikke oppgi personlige opplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem mer sårbare. Personlige opplysninger omfatter telefonnumre, e-postadresser og virkelige adresser som hjem, skole eller midlertidig sted.

☒ Ikke del erotiske eller pornografiske bilder.

☒ Ikke del noe bilde av en annen person uten deres samtykke.

√ Hjelp oss med å sørge for at PlayStation er det beste stedet å spille.

Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk. Hvis du ser noen andre som oppfører seg dårlig:

Rapporter dem til oss ved hjelp av våre kontekstuelle klageverktøy. Hvis du bruker det mest nærliggende klagerapporteringsverktøyet, kan du når du sender inn klagen, sende oss aktuelle bevis for å hjelpe oss med å vurdere rapporten.  Dette betyr også at andre mennesker kan sende inn klagerapport på deg og innholdet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering, kan du gå til www.playstation.com/safety.

Hvis du har kontakt med dem, må du opptre rolig og respektfull. Gå foran som et godt eksempel, og ikke bryt disse vilkårene selv.

√ Følg eventuelle spesifikke regler for hvert produkt.

8.       Tilgjengelighet

8.1     Vi garanterer ikke at nettstedet vårt, eller noe innhold på det, alltid vil være tilgjengelig eller være uavbrutt. Vi forbeholder oss retten til å endre, midlertidig oppheve eller trekke tilbake innhold fra nettstedet vårt, midlertidig oppheve din tilgang til nettstedet vårt, eller å avvikle nettstedet eller en funksjon på nettstedet, når som helst og uten nærmere beskjed.

8.2     Du må ikke skade eller forstyrre tilgangen til nettstedet vårt eller dets innhold, og du må heller ikke gjøre noe som kan svekke funksjonaliteten eller forstyrre en annen persons tilgang til nettstedet vårt eller dets innhold.  Du må ikke bruke nettstedet eller dets innhold på måter som er ulovlige eller skadelige overfor SIEE, våre tilknyttede selskaper eller noen andre personer.

9.       Koblinger til andre nettsteder

91.     Vi har ikke godkjent eller kontrollert tredjepartsnettsteder som er koblet til våre nettsteder, og vi er ikke på noen måte ansvarlige for innholdet deres. Tredjepartsnettsteder er underlagt vilkårene og betingelsene til de aktuelle nettstedene.

10.     Dine rettigheter og vårt ansvar

10.1. Som forbruker kan du ha rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres. Disse rettighetene gjelder foran alt som står i disse bruksbetingelsene, herunder i dette punkt 10.

10.2. Hvis du er en forbruker, vil ikke disse betingelsene:

10.2.1. påvirke lovfestede garantier eller garantier du har som forbruker i henhold til gjeldende lokal lovgivning (f.eks. rettigheter hvis produktene er defekte),

10.2.2. utelukke eller begrense vårt ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes at vi, våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme,

10.2.3. utelukke eller begrense vårt ansvar på noen måte for svindel eller falske opplysninger eller

10.2.4. utelukke eller avgrense vårt ansvar på noen måte, med mindre vi har lov til å gjøre det i henhold til gjeldende lokale lover.

10,3. Hvis du er en forbruker, i henhold til punktene 10.1 og 10.2, er vårt ansvar overfor deg begrenset til USD 100 (eller tilsvarende lokal valuta).

10,4. Hvis du bruker nettstedet i egenskap av annet enn forbruker:

10.4.1   begrenser vi ikke ansvaret vårt for: (i) dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører; (ii) vår svindel eller vår falske fremstilling; (iii) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lokale lover.

10.4.2   i henhold til punkt 10.4.1, aksepterer vi ikke noe ansvar for (i) tap av lønnsomhet; (ii) tap av salg eller virksomhet; (ii) tap av avtaler eller kontrakter; (iii) tap av forventede besparelser; (iv) tap av eller ødeleggelse av programvare; (v) data eller informasjon; (vi) tap av eller skade på goodwill; og (vii) ethvert indirekte tap eller følgetap.

10.4.3   i henhold til punkt 10.4.1., vil vårt totale ansvar overfor deg i henhold til eller i forbindelse med disse bruksbetingelsene, enten det er kontraktsmessig, erstatningsmessig (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte ikke være mer enn GBP 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta).

10.5.  Som nevnt i punkt 3.2 ovenfor, gjelder tjenestevilkårene for PSN for kjøp på dette nettstedet. Derfor gjelder begrensningene og utelukkelsene av ansvar som beskrevet itjenestevilkårene for PSN (og ikke de som er angitt i dette punkt 10) for ethvert ansvar som oppstår som følge av levering av produkter til deg på dette nettstedet.

11. Styrende lovgivning, jurisdiksjon og rettigheter for tredjeparter

11.1. Hvis du bruker nettstedet som forbruker:

11.1.1   Disse bruksbetingelsene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.

11.1.2   Vi kan håndheve disse bruksbetingelsene i en domstol i landet du bor i.

11.1.3   Du kan håndheve disse bruksbetingelsene i en domstol i landet du bor i, eller der selskapet vårt er registrert. 

11.2. Hvis du bruker nettstedet i egenskap av annet enn forbruker:

11.2.1. Disse bruksbetingelsene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem og eventuelle tvister vi kan ha i forbindelse med dem, skal reguleres og avgjøres i henhold til lovene i England og Wales; og

11.2.2. Domstolene i England og Wales vil ha eksklusiv jurisdiksjon.