Oppsigelsesregler for PlayStation Store

Din rett til å kansellere og få refundert pengene avhenger av hva slags produkttype du har kjøpt fra PlayStation™Store:

I tillegg til rettighetene som er oppsummert nedenfor, kan det hende at du har andre rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Ingenting i retningslinjene begrenser eller erstatter slike rettigheter i henhold til lokale lover.

Spill, spilltillegg, sesongpass og forbruksgjenstander i spillet

Spill og spilltillegg

 

Du kan kansellere kjøp av et spill eller spilltillegg i løpet av 14 dager etter kjøpsdatoen og motta en refusjon, forutsatt at du ikke har begynt nedlastingen eller strømmingen av innholdet.

Spill eller tillegg som du har begynt å laste ned eller strømme, er ikke kvalifisert for refusjon med mindre de er defekte.

Tilleggspakker i spillet

 

Tilleggspakker i spillet er elementer som virtuell valuta (f.eks. FIFA packs eller GTA Cash Packs), forsterkninger og andre elementer som du går tom mens du spiller.

Når du kjøper tilleggspakker i spillet på PlayStation™Store utenfor spillingen, vil de bli levert til deg neste gang du starter spillet. Dette betyr at du, forutsatt at du ikke starter spillet etter kjøpet, har opptil 14 dager på deg fra kjøpsdatoen til å kansellere. Hvis tilleggspakker i spillet har blitt levert til deg (for eksempel hvis du starter spillet umiddelbart etter kjøpet), er du ikke kvalifisert for refusjon med mindre innholdet er defekt.

Hvis du kjøper tilleggspakker i spillet under spilling, vil de bli levert umiddelbart. Dette betyr at du ikke vil kunne kansellere kjøpet med mindre det er defekt.

 

Sesongpass

 

Du kan kansellere kjøpet av et sesongkort innen 14 dager fra kjøpsdatoen og motta en refusjon. Hvis du imidlertid har begynt å laste ned eller strømme digitale elementer (f.eks. tilleggspakker i spillet) som er inkludert i sesongkortet, vil du ikke kunne kansellere kjøpet med mindre det er defekt.

Forhåndsbestillinger

Du kan kansellere en forhåndsbestilling når som helst før utgivelsesdatoen og motta en refusjon. Mer informasjon om hvordan man kansellerer en forhåndsbestilling, finner du her.

Du kan fortsatt ombestemme deg og be om refusjon for forhåndsbestillingen din så lenge følgende kriterier er oppfylt og at du ikke har lastet ned eller strømmet hoveddelen av innholdet i forhåndsbestillingen: Hvis du kjøpte forhåndsbestillingen mindre enn 14 dager før utgivelsesdatoen, kan du be om refusjon inntil 14 dager etter at betalingen for forhåndsbestillingen ble trukket.

Hvis du har begynt å laste ned hoveddelen av bestillingen, kan du ikke få refusjon med mindre elementet er defekt. Hvis du ikke har begynt å laste ned hoveddelen av bestillingen og bestillingen din inkluderer umiddelbart tilgjengelig ekstrainnhold (for eksempel bonusinnhold ved forhåndsbestilling), slutter dette ekstrainnholdet å fungere hvis du kansellerer forhåndsbestillingen.

Vær oppmerksom på at nedlastinger skjer automatisk hvis Automatiske nedlastinger er aktivert i systeminnstillingene. Du kan slå av Automatiske nedlastinger når som helst i systeminnstillingene.

Kampanjepakker

Du kan kansellere kjøp av en kampanjepakke (f.eks. 3 spill til prisen av 2) i løpet av 14 dager fra kjøpsdatoen og motta en refusjon, forutsatt at du ikke har startet nedlastingen eller strømmingen av noen del av pakken. Ellers vil du ikke kunne få refusjon med mindre et av elementene er defekte.

Abonnementstjenester

Basert på avtalen du inngår når du kjøper abonnementet, har du anledning til å kansellere kjøpet og be om refusjon innen 14 dager etter kjøpet, selv etter at du begynner å bruke abonnementet. Refusjonsbeløpet kan bli redusert pro-rata i tråd med tidsrommet du har brukt abonnementet mellom kjøpsdato og dato for forespørsel om refusjon. Dette kan vises som to transaksjoner i transaksjonshistorikken for kontoen din. En refusjon til lommeboken av hele beløpet som opprinnelig ble betalt, og en debet av et gebyr for perioden som du benyttet tjenesten i.

Hvis du benytter deg av en kostnadsfri prøveversjon når du registrerer deg for en tjeneste, starter oppsigelsesperioden på 14 dager den dagen vi godtar bestillingen din av den kostnadsfrie prøveversjonen. Varigheten av prøveversjonen blir inkludert i 14-dagersperioden. Hvis du for eksempel registrerer deg for en kostnadsfri prøveversjon som varer i sju dager, og lommeboken blir trukket for abonnementet på slutten av prøveperioden, har du sju dager på deg etter at midlene ble trukket fra lommeboken, til å kansellere kjøpet.

Merk: Når du kjøper en abonnementstjeneste som PlayStation®Plus, samtykker du til et abonnement med automatisk fornyelse og periodiske betalinger (f.eks. årlig betaling). Du kan stoppe betalingene når som helst ved å endre betalingsinnstillingene for abonnementet (klikk her for mer informasjon om hvordan du gjør dette).  Når du gjør dette, fortsetter abonnementet til den neste betalingen forfaller, som er tidspunktet det avsluttes på.

Påfylling av lommebok

Du kan ikke kansellere en påfylling av en PSN-lommebok. Når du ber oss om å fylle på PSN-lommeboken din, ber vi om ditt samtykke til å utføre påfyllingen umiddelbart, og derfor kan du ikke kansellere påfyllingen.

Endring av online-ID

Du kan tilbakestille til en tidligere online-ID  kostnadsfritt , men du kan ikke kansellere eller få en refusjon for kjøp av en online-ID-endring med mindre en feil har oppstått.

Kjøp som gjøres utenfor PlayStation™Store

Disse retningslinjene dekker ikke refusjoner for kjøp gjort utenfor PlayStation™Store, for eksempel kjøp gjort på PlayStation Direct, gavekort eller kuponger kjøpt fra andre forhandlere.

Hvis du vil ha mer informasjon om refusjoner og returer fra PlayStation Direct, klikker du her.

Mer informasjon

Vi anbefaler at du er forsiktig når du fyller opp lommeboken eller foretar et kjøp på PlayStation™Store. En rekke kontofunksjoner er tilgjengelige slik at du kan følge med på kontoaktiviteten din.

Hvis du vil kontrollere kjøpene som gjøres fra PlayStation™Store via kontoen og konsollen din, må du sørge for at du:

1. bruker passord- og passkodeverktøyene våre til å kontrollere uautoriserte pålogginger og kjøp via kontoen din og

2. hvis du har barn, oppretter en egen konto for hvert barn og bruker foreldrekontrollene til å begrense forbruket deres eller forhindre dem fra å handle i det hele tatt

Klikk på en funksjon for å finne ut mer om følgende:

Slik ber du om en refusjon

Hvis du ønsker å be om refusjon, kontakter du PlayStations kundestøtte.

Du må ha følgende informasjon tilgjengelig:

– online-ID for PSN

– påloggings-ID (e-postadresse)

– fødselsdato

– navnet på kjøperen som ber om refusjon

Hvis du bor i Storbritannia eller EU, kan du også be om refusjon ved å bruke skjemaet her. Når du skal fylle ut dette skjemaet, bør du se e-posten om kjøpsbekreftelse som du mottok da du kjøpte produktet.