PlayStation® og miljøet

Det vi gjør for å redusere miljøbelastningen, og hvordan du kan hjelpe til.

Vårt miljøavtrykk

I tillegg til at vi sørger for det beste stedet for å spille, PlayStation, har vi inngått en rekke ambisiøse forpliktelser for å ta hånd om miljøpåvirkningen til produktene og forretningsaktivitetene våre. Les videre for å finne ut mer.

Nøkkeltiltak

Vi har forpliktet oss til en rekke myndighetstiltak som gjelder globale miljøbekymringer.

Video om miljøinitiativer

UNEPs VR360 -video lærer barn om klimapåvirkning og -tiltak ved hjelp av Dreams på PlayStation 4.

FNs Playing for the Planet Alliance

PlayStation er en del av FNs Playing for the Planet Alliance. Den ble lansert som en del av FNs generalsekretærs Climate Action Summit i september 2019, og er et konsortium av 21 videospillselskaper som formelt har som mål å iverksette tiltak mot klimaendringer ved hjelp av rekkevidden til plattformene.

Her er bare noen av de tiltakene vi har blitt enige om å gjennomføre:

 • Vi anslår at våre forpliktelser om energieffektivitet for PlayStation®4 vil bidra til å unngå rundt 30 millioner tonn karbonekvivalente utslipp innen 2030* (tilsvarende Danmarks totale CO2-utslipp i 2017).     
 • Med PS5 kommer vi til å inkludere muligheten   til å sette spillingen på pause med mye lavere strømforbruk enn på PS4 (som vi regner med kan oppnås på rundt 0,5 W).
 • Vi har utført en evaluering av karbonavtrykket til våre ulike spilltjenester og gitt råd til forbrukerne om effektiv konfigurering og bruk av konsollen (se avsnittet [our products (produktene våre)>Energy efficiency (energieffektivitet)>How can i minimize my console energy use? (Hvordan reduserer jeg konsollens energibruk?)]).
 • Vi skal samarbeide med industri- og klimaeksperter for å støtte FN i å utvikle en referanse-/ressurspakke til spillutviklere som ønsker å inkludere eller forstå klimaendringstemaer og problemstillinger innen spillutvikling.
 • Vi vil undersøke muligheten for å utvikle VR-applikasjoner som øker bevisstheten rundt klimaendringer.

FNs Playing for the Planet Alliance

PlayStation er en del av FNs Playing for the Planet Alliance. Den ble lansert som en del av FNs generalsekretærs Climate Action Summit i september 2019, og er et konsortium av 21 videospillselskaper som formelt har som mål å iverksette tiltak mot klimaendringer ved hjelp av rekkevidden til plattformene.

Her er bare noen av de tiltakene vi har blitt enige om å gjennomføre:

 • Vi anslår at våre forpliktelser om energieffektivitet for PlayStation®4 vil bidra til å unngå rundt 30 millioner tonn karbonekvivalente utslipp innen 2030* (tilsvarende Danmarks totale CO2-utslipp i 2017).     
 • Med PS5 kommer vi til å inkludere muligheten   til å sette spillingen på pause med mye lavere strømforbruk enn på PS4 (som vi regner med kan oppnås på rundt 0,5 W).
 • Vi har utført en evaluering av karbonavtrykket til våre ulike spilltjenester og gitt råd til forbrukerne om effektiv konfigurering og bruk av konsollen (se avsnittet [our products (produktene våre)>Energy efficiency (energieffektivitet)>How can i minimize my console energy use? (Hvordan reduserer jeg konsollens energibruk?)]).
 • Vi skal samarbeide med industri- og klimaeksperter for å støtte FN i å utvikle en referanse-/ressurspakke til spillutviklere som ønsker å inkludere eller forstå klimaendringstemaer og problemstillinger innen spillutvikling.
 • Vi vil undersøke muligheten for å utvikle VR-applikasjoner som øker bevisstheten rundt klimaendringer.

*Ca. 1,8 MtCO2e av dette skyldes samsvar med kravene til ventemodus og nettverkstilkoblet standby i EU-direktivet (EF 1275/2008 som endret av EU 801/2013) i EU-land.

EUs Games Console Voluntary Agreement (VA)

EUs Games Console Voluntary Agreement (VA)

I EU har PlayStation , sammen med Microsoft og Nintendo, sluttet seg til Games Console Voluntary Agreement (EU-direktiv 2009/125/EF). Dette direktivet ble formelt anerkjent av Europakommisjonen i 2015 og setter i verk tiltak for å forbedre energi- og ressurseffektiviteten til spillkonsoller (se efficientgaming.eu), deriblant følgende:

 • Obligatoriske tidsgrenser for automatisk avslåing.
 • Øvre strømgrenser for konsoller i medie- og navigasjonsmodus. 
 • Krav til konsollprodusenter om å offentliggjøre strømforbruket til konsollen.   
 • Forpliktelse til å tilby reparasjonstjeneste ved utløpt garanti og sørge for informasjon til brukerne om vedlikehold av konsollene.
 • Forpliktelse til å forbedre resirkuleringen av konsoller.  

I løpet av levetiden til dagens generasjonskonsoller er det anslått at direktivet vil sørge for energibesparelser på 48 TWh (tilsvarende den årlige strømproduksjonen i Portugal). Direktivet gjennomgås annenhvert år for å sikre kontinuerlig forbedring.

Produktene våre

Finn ut mer om hva vi har gjort for å redusere produktenes miljøpåvirkning, inkludert energibruken til PlayStation-konsollen din.

Forsyningskjeden vår

Frakt med lastebiler og fly er de to transportmåtene som gir de høyeste CO2-utslippene. I hele vår globale virksomhet transporterer vi varer til havs og med jernbane i store partier der det er mulig for å holde transportutslippene så lave som mulig.

De fleste av våre eksterne enheter leveres hovedsakelig fra Kina og pakkes lokalt, noe som reduserer antallet containere som brukes til å transportere dem. 

Kontoraktiviteter 

Vi har utviklet stedsspesifikke mål og aktiviteter for å redusere miljøpåvirkningen fra våre kontorbaserte virksomheter. Hittil har vi gjennomført følgende aktiviteter:

Energi 

Energieffektiviseringstiltak er blitt utført på tvers av mange av våre globale anlegg. På alle kontorene våre i Storbritannia kjøper vi 100 % fornybar elektrisitet og har redusert det totale energiforbruket med 12 % sammenlignet med 2015. 

På kontorene i London har vi gjennomført en omfattende renovering som har redusert energiforbruket med 19 % siden 2015 – til tross for at vi har økt gulvplassen med 15 % og laget et treningslokale til de ansatte. 

I Amerika undersøker vi muligheten til å bruke 100 % fornybar elektrisitet. Så langt har vi oppnådd dette ved kontorene våre i San Mateo. Vi installerer også energibesparende produkter på alle steder, deriblant LED-lamper og bevegelsessensorer, som en del av vår pågående ordning for oppgradering av kontorer. Vi har også ladestasjoner for elektriske kjøretøy på anleggene våre.   

I Asia oppfordres våre ansatte til å spare energi gjennom god praksis, og energibesparende teknologier vurderes og inkluderes i arbeidet med å oppgradere kontorlokalene.  

Resirkulering

På driftskontorene i Storbritannia oppnådde vi en resirkuleringsrate på 74 % ved utgangen av 2018. Vi oppnådde også null avfall til søppelfyllingen – og avfallet enten gjenvinnes, sendes til aerob utråtning eller forbrennes for å skape energi. 

I tillegg jobber vi mot avfallsreduksjon og har hittil fjernet alle vannflasker og kartonger fra kantinene. I kaféen vår er det bare én av hver femte kaffedrikk som kjøpes med engangskopp. 

I Amerika har vi identifisert og kartlagt alle våre avfallsstrømmer, slik at vi kan fokusere på spesifikt avfall som for eksempel plast til engangsbruk, som vi har fjernet fra matserveringsstedene. Vi ønsker å minimere matavfall og har beregnet «matavtrykket» vårt for å kunne sette et mål for reduksjon for framtiden. 

Kontorene våre i Asia har også introdusert systemer for å skille resirkulerbare materialer for å øke resirkuleringen i regionen.

Samfunnsaktiviteter

Finn ut hvordan de ansatte kan engasjere seg i lokale og regionale aktiviteter for å støtte naturvern-, miljø- og veldedighetstiltak.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til miljøsiden til Sony og siden for loven mot moderne slaveri .