PlayStation® og miljøet

Det vi gjør for å redusere miljøbelastningen, og hvordan du kan hjelpe til.

Vårt miljømessige avtrykk

I tillegg til at vi sørger for det beste stedet for å spille, PlayStation, har vi inngått en rekke ambisiøse forpliktelser for å ta hånd om miljøpåvirkningen til produktene og forretningsaktivitetene våre. Les videre for å finne ut mer.

Nøkkeltiltak

Vi har forpliktet oss til en rekke myndighetstiltak som gjelder globale miljøbekymringer.

Play4Forests’ opprop om klimakrisen

Play4Forests er FNs klima- og skogpartnerskap med Playing for the Planet Alliance. Her kommer noen av spillbransjens største navn sammen for samarbeide og spre kunnskap om det å ta vare på og friske opp skoger blant gamere over hele verden.

Skogene våre, som er blant våre fremste allierte i kampen mot klimakrisen – står overfor stadig større trusler. Din stemme kan være med og bidra til en bedre fremtid for skoger og mennesker. FN har som mål å skape endringer som gir en bærekraftig fremtid. Skriv under på oppropet, så vil Play4Forests levere beskjeden din til verdens ledere.

FNs Playing for the Planet Alliance

PlayStation er en del av FNs Playing for the Planet Alliance (P4P), som ble lansert som en del av FNs generalsekretærs klimahandlingsmøte i september 2019. Alliansen er et konsortium av videospillselskaper (for øyeblikket 30, men stadig flere slutter seg til) som formelt har som mål å iverksette tiltak mot klimaendringer ved hjelp av rekkevidden til industrien.

Tiltak i Playing for the Planet Alliance:

Tidslinje for null økologisk fotavtrykk og avkarbonisering:

Veien mot null er Sonys globale miljøplan, som strever etter å oppnå null økologisk fotavtrykk gjennom livssyklusen til produktene våre og bedriftsaktiviteter innen 2050.

PS4: Opprettholde fremdriften og unngå utslipp tilsvarende 30 millioner* tonn CO2 for PS4 (sammenlignet med PS3) innen 2030.

* Ca. 1,8 MtCO2e av dette skyldes samsvar med kravene til ventemodus og nettverkstilkoblet standby i EU-direktivet (EF 1275/2008 som endret av EU 801/2013) i EU-land.

PS5: I tillegg til modus for lavt strømforbruk under oppstart (med 0,5 W eller mindre) vil vi komme med ytterligere ny energieffektiv teknologi for PS5 som vil redusere utslippet med ca. 32 300–39 000 tonn CO2 i året for hver million solgte konsoller. Et av disse tiltakene er en ny og effektiv USB-lademodus (som bruker omtrent halvparten av strømmen til PS4 når ladingen er fullført), brikkearkitektur, «solid state drive» (SSD) og 7 nm brikkesett.

Grønn aktivering i spill:

Vi skal utvikle og lansere et spesifikt VR-program for å øke oppmerksomheten rundt klimaendringer, gratis for spillerne våre.

Vi skal delta i P4P 2021 games jam, der vi inviterer spillerne våre til å designe spillbart innhold med Dreams.

Tematisk lederskap i et viktig kjerneområde:

Vi vil ytterligere utvikle og tilgjengeliggjøre karbonavtrykk-utskriftsverktøyet vårt for alle spillselskaper for å estimere og styre sine egne karbonutslipp for livssykluser.

Bidrag til alliansen:

Vi skal utvikle og lansere et spesifikt VR-program for å øke oppmerksomheten rundt klimaendringer, gratis for spillerne våre.

Vi skal delta i P4P 2021 games jam, der vi inviterer spillerne våre til å designe spillbart innhold med Dreams.

Vi skal delta i og demonstrere fremdriften vår og nytt innhold som en del av P4P i utvalgte spill- og FN-arrangementer.

EUs Games Console Voluntary Agreement (VA)

EUs Games Console Voluntary Agreement (VA)

I EU har PlayStation, sammen med Microsoft og Nintendo, sluttet seg til Games Console Voluntary Agreement (EU-direktiv 2009/125/EF). Dette direktivet ble formelt anerkjent av Europakommisjonen i 2015 og setter i verk tiltak for å forbedre energi- og ressurseffektiviteten til spillkonsoller, deriblant følgende:

  • Obligatoriske tidsgrenser for automatisk avslåing.
  • Grense for maksimal strømbruk i medier og navigasjonsmoduser. 
  • Et krav om at konsollprodusenter oppgir strømbruken på konsollen.   
  • Forpliktelse til å tilby reparasjonstjeneste ved utløpt garanti og sørge for informasjon til brukerne om vedlikehold av konsollene.
  • Forpliktelse til å forbedre resirkuleringen av konsoller.  

I løpet av levetiden til UHD-kompatible generasjonskonsoller (inkludert PlayStation 4 og PlayStation 4 Pro), er det anslått at direktivet vil sørge for energibesparelser på 48 TWh (tilsvarende den årlige strømproduksjonen i Portugal). Ytterligere energisparing på 38 TWh er estimert gjennom levetiden til 8K-kompatible konsoller (inkludert PlayStation 5), basert på teknologiske fremskritt for å forbedre energieffektiviteten sammenlignet med UHD-konsoller. Direktivet gjennomgås annenhvert år for å sikre kontinuerlig forbedring.

Produktene våre

Finn ut mer om hva vi har gjort for å redusere produktenes miljøpåvirkning, inkludert energibruken til PlayStation-konsollen din.

Forsyningskjeden vår

Frakt med lastebiler og fly er de to transportmåtene som gir de høyeste CO2-utslippene. I hele vår globale virksomhet transporterer vi varer til havs og med jernbane i store partier der det er mulig for å holde transportutslippene så lave som mulig.

Det meste av tilleggsutstyret vårt blir sendt i store forsendelser fra Kina og pakket lokalt, noe som gir en vesentlig reduksjon av antallet containere som brukes i transporten. 

Kontoraktiviteter 

Vi har utviklet stedsspesifikke mål og aktiviteter for å redusere miljøpåvirkningen fra våre kontorbaserte virksomheter. Hittil har vi gjennomført følgende aktiviteter:

Energi 

Energieffektiviseringstiltak er blitt utført på tvers av mange av våre globale anlegg. På alle kontorene våre i Storbritannia kjøper vi 100 % fornybar elektrisitet og har redusert det totale energiforbruket med 12 % siden 2015 (i tråd med Sonys femårige grønne styringsplan).

På kontorene i London har vi gjennomført en omfattende renovering som har redusert energiforbruket med 19 % siden 2015 – til tross for at vi har økt gulvplassen med 15 % og laget et treningslokale til de ansatte.

I Nord-Amerika undersøker vi muligheten til å bruke 100 % fornybar elektrisitet på alle våre anlegg og kontorer. For våre største anlegg: San Mateo i California har allerede gått over til 100 % ren energi, og i Sorrento Valley i California kjøper de fornybare energisertifiseringer. Vi fremmer dette initiativet gjennom alle stedene våre i Nord-Amerika. Vi installerer også energibesparende produkter på alle steder, deriblant LED-lamper og bevegelsessensorer, som en del av vår pågående ordning for oppgradering av kontorer i år. Vi har også ladestasjoner for elektriske kjøretøy på anleggene våre.  

I Asia oppfordres våre ansatte til å spare energi gjennom god praksis, og energibesparende teknologier vurderes og inkluderes i arbeidet med å oppgradere kontorlokalene.

Resirkulering

På kontorene våre i Storbritannia ble 74 % av alt avfall i 2018 resirkulert. Vi oppnådde også null avfall til søppelfyllingen – og avfallet enten gjenvinnes, sendes til aerob utråtning eller forbrennes for å skape energi. I tillegg jobber vi mot avfallsreduksjon og har hittil fjernet alle vannflasker og kartonger fra kontorene våre i London, Liverpool og Amsterdam, og byr på gjenbrukbare kaffekopper på kontorkafeene våre. I kaféen vår i London er det bare én av hver femte kaffedrikk som kjøpes med engangskopp (basert på data fra 2019).

I Amerika har vi redusert plasten på alle kafeene våre, og vi oppfordrer til bruk av gjenbrukbare drikke- og matbeholdere, engangsbeholdere for drikke fås kun i glass, blikkbokser og esker, og vi oppfordrer til kjøp av mat fra lokale forhandlere.  Vi følger også initiativet om å bruke alle delene av maten for å få så lite avfall på kjøkkenet som mulig. Vi donerer ekstra mat til veldedige organisasjoner i nærområdet. I 2019 økte vi mengden avfall som ikke endte opp på søppelfyllinger fra 63 % til 90 % på bedriftskontorene våre i San Mateo i California.

Kontorene våre i Asia har også introdusert systemer for å sortere resirkulerbare materialer for å øke resirkuleringen i regionen.

Samfunnsaktiviteter

Se hvordan våre ansatte engasjerer seg i lokale og regionale samfunnsaktiviteter for å støtte konserveringsinitiativer, miljørelaterte initiativer og veldedighetsinitiativer.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til miljøsiden til Sony og siden for loven mot moderne slaveri .