Bruksvilkår for programvaren

 1. Hvem er vi?

1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (organisasjonsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

 1. Definerte termer

2.1. «Autoriserte systemer»: hvilket som helst av systemene PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 og PlayStation®5.

2.2. «PSN»: PlayStation®Network.

2.3. «Programvare»: PlayStation-spill og -programvare utviklet for å fungere på en eller flere av de autoriserte systemene.

2.4. «Brukergenerert innhold»: tekst, meldinger, kommentarer, bilder, fotoer, stemme, musikk, videoer, spillutstyr, spillvideoer og spillrelatert informasjon og annet materiale (i) som du eller andre har laget på PSN , og/eller (ii) som du eller andre deler via PSN.

 1. Når gjelder disse bruksvilkårene for programvaren?

3.1. Disse bruksvilkårene for programvaren (vilkår) gjelder for din bruk av all programvare på autoriserte systemer. Dette inkluderer din bruk av PlayStation™Now, som gir deg tilgang til programvare via enheter som datamaskiner og smart-TV-er.

 1. Programvaren er gitt på lisens

4.1. Når du kjøper programvare, får du en lisens til å bruke denne programvaren som beskrevet i disse vilkårene, men du får ikke eiendomsrett til programvaren.  Hvis du ikke overholder vilkårene, kan vi avslutte programvarelisensen, noe som betyr at du ikke lenger har rett til å bruke programvaren.

 1. Hvem lisensierer programvaren til meg?

5.1. Det finnes to typer programvare:

5.1.1. programvare som vi har publisert og lisensiert til deg, og
5.1.2. programvare som andre selskaper har publisert og lisensiert til deg.

5.2. Utgiveren er identifisert enten:

5.2.1. på esken – for programvare på en fysisk plate som DVD, Blu-ray Disc eller PS Vita Card («platebasert programvare«) eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen – for programvare som er tilgjengelig på PlayStation®Store eller i andre digitale detaljforretninger som vi til enhver tid godtar («digital programvare»). 

5.3. Hvis vi er utgiver av programvaren, gir vi deg lisens til å bruke den på disse vilkårene og eventuelle andre spesifikke vilkår som vi forteller deg om i forbindelse med spesifikk programvare.

5.4. Hvis et annet selskap er utgiver av programvaren, gir det deg lisens til å bruke den på vilkår som blant annet omfatter disse vilkårene.  Dette selskapet kan fortelle deg om andre vilkår for din bruk av programvaren, og i så fall gjelder disse vilkårene i tillegg til de allerede nevnte vilkårene, ikke i stedet for dem.  Hvis det oppstår konflikt mellom tilleggsvilkårene og de allerede nevnte vilkårene, gjelder sistnevnte vilkår.

 1. Begrensninger i bruken av programvaren

6.1. Din lisens til å bruke programvaren er en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig lisens til å bruke programvaren til privat bruk kun på de gjeldende autoriserte systemene (som angitt i esken for platebasert programvare, i produktbeskrivelsen for digital programvare eller til enhver tid varslet på annen måte av oss til deg) og kun i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania. 

6.2. Du må ikke kommersielt bruke programvaren, kringkaste den, ta betalt for bruk av den eller gjøre annen offentlig fremstilling av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss og dessuten fra utgiveren hvis utgiveren er et annet selskap.

6.3. Du må ikke lease, leie ut, viderelisensiere, publisere, endre, tilpasse eller oversette noen del av programvaren. 

6.4. Du må ikke emulere programvaren.

6.5. I den grad det er tillatt etter loven, må du ikke inversutvikle, dekompilere, demontere eller kopiere noen del av programvaren eller bearbeide eller på annen måte prøve å opprette kildekode fra programvareobjektkode.

6.6. Du må ikke bruke noen midler til å omgå eller deaktivere kryptering, sikkerhet eller godkjenningsmekanismen for de autoriserte systemene eller noen programvare eller for å få uautorisert tilgang eller forstyrre kontoer, tjenester, maskinvare, programvare eller nettverk som er koblet til PSN.  

6.7. Du må ikke bruke stjålne eller ulovlig ervervede autoriserte systemer eller programvare.

6.8. Bruk av fellesskapsfunksjonene som leveres av ditt autoriserte system og autorisert programvare publisert for bruk på det i samsvar med gjeldende avtaler beskrevet i punkt 10.1, bryter ikke punkt 6.2 og 6.5 i disse vilkårene.

 1. Videresalg

7.1. Du må ikke videreselge platebasert programvare eller digital programvare, med mindre vi har gitt uttrykkelig tillatelse, og dessuten utgiveren har gitt tillatelse hvis utgiveren er et annet selskap.

 1. Aldersgrenser

8.1. Hvis programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den har innhold som ikke er egnet for personer under denne alderen.  Hvis du er foresatt, kan du se www.playstation.com/safety hvis du vil ha informasjon om hvordan du stopper spill med en viss aldersgrense som kjører på det autoriserte systemet.

8.2. Hvis du eller en kontoinnehaver som du er ansvarlig for, har en registrert alder under aldersgrensen som er angitt på en spesifikk programvare, kan vi hindre at du eller kontoinnehaveren viser, kjøper eller bruker denne programvaren.  Når det gjelder programvare for spill, kan vi hindre at du eller kontoinnehaveren bruker spillets nettmoduser, selv om nettmodusene kan spilles på det autoriserte systemet.

 1. Personvern og bruk av programvare på nett

9.1. Med PSN kan du bruke programvaren på nett.  Når du bruker PSN:

9.1.1. gjelder, i tillegg til disse vilkårene, tjenestevilkårene for PSN og brukeravtalen (tjenestevilkår) som du inngikk med Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited da du opprettet kontoen for PSN (konto). Gjeldende tjenestevilkårene finnes på www.playstation.com/legal/PSNTerms.
9.1.2. Vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samle inn informasjon om deg.  En forklaring på hvordan personopplysningene dine brukes, finnes i personvernerklæringen for PlayStation. Du finner tjenestevilkårene og personvernerklæringen for PlayStation på www.playstation.com/legal/PSNTerms og
9.1.3. Hvis et annet selskap lisensierer programvaren til deg, kan det også samle inn informasjon om deg, og selskapet vil forklare dette i sin personvernerklæring.

 1. Hvordan du bør oppføre deg mot oss og andre brukere

10.1. De autoriserte systemene og programvaren kan gi deg fellesskapsfunksjoner som gjør at du kan kommunisere og samhandle med andre via PSN og via andre sosiale nettverk. Din bruk av fellesskapsfunksjoner styres av flere avtaler med forskjellige selskaper:

10.1.1. Disse vilkårene og
10.1.2. tjenestevilkårene og
10.1.3. personvernerklæringen for PlayStation pluss
10.1.4. eventuelle tilleggsvilkår som tilbys av programvareutgiveren og
10.1.5. eventuelle tilleggsvilkår fra selskapet som drifter det sosiale nettverket du bruker (som du kanskje må ha en konto for).

10.2. Du og barnefamiliemedlemmer må følge våre adferdsregler i all omgang med oss og andre brukere.

 • Vær inkluderende
  PSN er for alle over 7 år, uansett kjønnsidentitet, seksuell legning, rase, etnisk tilhørighet, nasjonalitet, farge, immigrasjonsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politisk mening, religion og psykisk og fysisk evne eller andre egenskaper som kan brukes til å stemple andre eller dele opp samfunnet. 
 • Ikke bruk eller oppfordre til hatefulle ytringer.
 • Ikke tru, skad eller opprør andre. 
 • Ikke mobb, trakasser eller forfølg andre. 
 • Vær fornuftig. Følg loven.
 • Ikke vær vulgær eller støtende.
 • Ikke oppmuntre noen til å skade seg selv eller andre. 
 • Ikke vær truende eller nedlatende, og ikke utfør eller oppfordre til ulovlige handlinger.
 • Ikke utgi deg for å være noen andre.
 • Ikke krenk andres personvern eller opptre ærekrenkende.
 • Ikke krenk andres immaterialrettigheter.
 • Vær tålmodig og hensynsfull. Vær snill.
 • Husk at du også var ny en gang. Du kan bidra til at andre tidlig får gode opplevelser med spill og spillfellesskapet.

 • Vis respekt.
 • Vi vet at ikke alle kan være enige hele tiden. Vis respekt eller gå bort.
 • Vær lagspiller.
 • Hjelp hverandre. Hvis du oppdager et sikkerhetsproblem i PSN eller et produkt, må du fortelle oss om det, slik at vi kan rette det opp og sørge for at du, andre og selskapet vårt er tryggere.
 • Ikke skap uro.
 • Ikke juks.
 • Ikke bruk feil, smutthull, sikkerhetsproblemer eller utilsiktede mekanismer i produkter eller PSN for å oppnå en fordel.
 • Ikke del, kjøp, selg, lei ut, viderelisensier, handle i, overfør, fisk etter eller høst inn kontoer eller kontoopplysninger eller andre opplysninger.
 • Ikke send uønskede meldinger til noen.
 • Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten tillatelse.
 • Ikke bruk PSN eller noen av produktene til, eller knytt dem til, næringsvirksomhet.
 • Ikke gjør noe som gir PSN eller PlayStation dårlig omdømme.
 • Vær diskré. Vis anstendighet.
 • Ting du sier og gjør på nett, påvirker andre og har virkelige konsekvenser. Tenk før du legger ut noe på Internett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på Internett, kan spres og vises av personer du ikke forventet ville se den. 
 • Ikke oppgi personopplysninger om andre eller deg selv. Det gjør deg og dem mer sårbare. Personopplysninger omfatter telefonnumre, e-postadresser og virkelige adresser som hjem, skole eller midlertidig oppholdssted.
 • Ikke del erotiske eller pornografiske bilder.
 • Ikke del bilder av andre uten samtykke.

 • Hjelp oss med å sørge for at PSN er det beste stedet å spille.
 • Bruk alltid sunn fornuft og gode manerer. Hvis du ser andre som oppfører seg på en dårlig måte:
 • Rapporter dem til oss ved hjelp av våre kontekstuelle klageverktøy. Hvis du bruker det nærmeste klageverktøyet, kan du sende oss relevant dokumentasjon for å hjelpe oss med å vurdere rapporten når du sender den inn.  Selvfølgelig betyr dette at andre også kan klage – på deg og ditt innhold. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du klager, kan du gå til www.playstation.com/safety.
 • Hvis du har kontakt med dem, må du opptre rolig og respektfull. Gå foran med et godt eksempel, og ikke bryt disse vilkårene selv.

 • Følg eventuelle spesifikke regler for hvert produkt.
 1. Oppretting og deling på nett

11.1. Brukergenerert innhold som du har opprettet og delt, tilhører deg, men vi og eventuelt den relevante programvareutgiveren har fortsatt immaterialrettighetene til ditt brukergenererte innhold, slik at du ikke må bruke brukergenerert innhold kommersielt uten samtykke fra oss og programvareutgiveren. 

11.2. Du gir oss, våre tilknyttede selskaper og andre PSN-brukere tillatelse til å bruke, distribuere, kopiere, endre, vise og publisere ditt brukergenererte innhold, din PSN Online ID (samt ditt navn, hvis du velger å bruke det) på PSN og andre tilknyttede tjenester, for eksempel nettsteder knyttet til programvaren. Du gir oss også tillatelse til vederlagsfritt å lisensiere, selge og på annen måte kommersielt bruke ditt brukergenererte innhold (f.eks. selge abonnementer for å få tilgang til brukergenerert innhold (alene eller i kombinasjon med annet brukergenerert innhold) eller motta annonseinntekter i forbindelse med brukergenerert innhold) og bruke brukergenerert innhold for å fremme PlayStation®-produkter, -programvare og -tjenester. Du er klar over at vi og andre PSN-brukere kan endre eller slette ditt brukergenererte innhold. Ved å legge ut brukergenerert innhold forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å legge ut slikt brukergenerert innhold, og som er nødvendige for å tildele rettighetene som er angitt i dette punktet.

 1. Hva om jeg har en dårlig opplevelse på nett?

12.1. Vi vil at alle skal kunne bruke nettfellesskapet vårt, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg på en god måte.  Derfor påtar vi oss ikke ansvar for andre PSN-brukeres aktivitet og brukergenererte innhold, og vi påtar oss ikke ansvar overfor andre for din aktivitet og ditt brukergenererte innhold.  

12.2. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende oppførsel i spillet, vil vi at du skal gi den relevante utgiveren (som kan være oss) beskjed.

12.3. Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å legge ut innhold på sosiale nettverkstjenester og andre tredjepartsnettsteder, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene.  Hvis du opplever uakseptabel eller upassende oppførsel på en sosial nettverkstjeneste eller et tredjepartsnettsted, kan du rapportere det til den sosiale nettverkstjenesten eller tredjepartsnettstedet ved hjelp av deres klageprosess.

 1. Rapportering fra spill vi publiserer

13.1. I spillene vi publiserer, og for funksjonalitet vi tilbyr via våre autoriserte systemer (f.eks. PSN-meldingstjenesten), inkluderer vi klagemekanismer der vi tror de kan være mest relevante.  Du vil for eksempel se et rapporteringsalternativ ved siden av meldinger du mottar på PSN og verktøy for rapportering i spillet i alle spillene vi publiserer, hvis spillet gir deg mulighet til å dele brukergenerert innhold.  Hvis du bruker det nærmeste klageverktøyet, kan det være du også må sende oss relevant dokumentasjon for å hjelpe oss med å vurdere rapporten når du sender den inn.  Selvfølgelig betyr dette at andre også kan klage på deg og ditt brukergenererte innhold. 

13.2. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du klager, kan du gå til www.playstation.com/safety.

 1. Overvåker vi hva du gjør på nettet?

14.1. Ja, men vi kan ikke overvåke all aktivitet, og vi forplikter oss ikke til å gjøre det.

14.2. Vi kan overvåke programvareaktiviteten din og fjerne noe av ditt brukergenererte innhold som bryter disse vilkårene, uten nærmere varsel til deg. Andre brukere kan ta opp det de ser, og sende dem til oss.

14.3. Informasjonen vi får, kan omfatte innhold, tale- og tekstkommunikasjon, spillvideoer, tid og sted for aktivitetene, ditt virkelige navn, din nett-ID for PSN og din IP-adresse.

14.4. Vi (eller våre tilknyttede selskaper) bruker denne informasjonen til å håndheve disse vilkårene, overholde loven, beskytte våre rettigheter og rettigheter til våre lisensgivere og brukere, og til å beskytte fellesskapet vårt. Vi kan oversende denne informasjonen til politiet eller andre vedkommende myndigheter.

14.5. Se vår personvernerklæring på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ hvis du vil ha mer informasjon om denne bruken av informasjonen. 

 1. Tilbakemeldinger og betatester

15.1. Vi ønsker oss dine ideer og tilbakemeldinger på våre tjenester og produkter, men du må bare gi oss dine egne ideer og tilbakemeldinger. Ved å gi dine ideer og tilbakemeldinger til oss overfører du eiendomsretten til dem til oss, selv om vi kan velge om vi vil implementere dem. Du får ikke betalt eller annen godtgjørelse for ideer eller tilbakemeldinger.  

15.2. Hvis du deltar i eller løser inn en kupong for en gratis betatest, godtar du følgende tilleggsvilkår:

15.2.1. Du må holde betaprogramvaren trygg og i god stand og må ikke kopiere betaprogramvaren, gi eller selge den til noen, prøve å inversutvikle den eller bearbeide den.
15.2.2. Du har lisens til å bruke betaprogramvaren kun for betaversjonen.
15.2.3. Vi garanterer ikke at betaprogramvaren vil fungere riktig (eller i det hele tatt).
15.2.4. Under betaversjonen kan vi endre betaprogramvaren uten varsel, noe som betyr at vi kan legge til eller fjerne data, innhold og funksjonalitet, og du godtar at vi ikke er ansvarlig for slikt tap av data, innhold eller funksjonalitet.
15.2.5. Vi kan avslutte betaversjonen eller stoppe tilgangen til den når som helst. 

 1. Programvareoppdateringer og tjenesteslutt

16.1. Noen ganger kan vi oppdatere programvare, noe som kan omfatte å legge til eller fjerne eksisterende funksjonalitet. Hvis vi gjør dette, vil vi vurdere alltid dine interesser og veier dem opp mot våre egne. Vi tar mål av oss å ta avgjørelser som er fornuftige under omstendighetene, og prøver å gi deg en bedre, ikke dårligere, opplevelse av programvaren. Vi ønsker å behandle deg rettferdig («våre styrende prinsipper»).

16.2 Noen typer programvare tilbyr nettjenester som flerspillertjenester, ledertabeller og kommunikasjonsfunksjoner. Nettjenester leveres ikke for alltid. Vi bruker våre styrende prinsipper når vi skal bestemme oss for å avslutte en nettjeneste. Vi vil gi deg et forvarsel om nedstengningen.

16.3 For programvare som er utgitt av tredjeparter, ber vi dem gi deg et forvarsel om avslutningen.

 1. Opphavsrett

17.1. All programvare inneholder bibliotekprogrammer, og Sony Interactive Entertainment Inc. har opphavsrett og enelisens til disse for sitt geografiske driftsområde.  Andre opphavs- og immaterialrettigheter er knyttet til programvaren og kan fra tid til annen bli meddelt deg.

 1. Håndhevelse av bruksvilkårene for programvaren

18.1. Du godtar at vi kan håndheve disse vilkårene mot deg når det gjelder all programvare, uansett om vi er utgiveren eller ikke.  

 1. Dine rettigheter og vårt ansvar

19.1. Som forbruker kan du ha rettigheter etter gjeldende lokal lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres. Disse rettighetene gjelder foran alt som står i disse vilkårene, herunder i dette punkt 19.

19.2. Disse vilkårene vil ikke

19.2.1. påvirke lovfestede garantier eller garantier du har som forbruker i henhold til gjeldende lokal lovgivning (f.eks. rettigheter hvis programvaren er defekt),

19.2.2.  utelukke eller begrense vårt ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes at vi, våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme,
19.2.3. utelukke eller begrense vårt ansvar på noen måte for svindel eller falske opplysninger, eller

20.2.4. ekskludere eller begrense vårt ansvar på noen som helst måte med mindre vi har lov til å gjøre det etter gjeldende lokal lovgivning.

19.3. Hvis du er forbruker, er vårt ansvar overfor deg med forbehold om punkt 19.1 og 19.2 begrenset til 100 pund (eller tilsvarende i lokal valuta) eller, hvis det er høyere, PS Store-prisen på programvaren som gav opphav til ansvaret.

19.4. Hvis du bruker programvaren i egenskap av annet enn forbruker,

19.4.1 begrenser ikke vi vårt ansvar for: (i) dødsfall eller personskade som skyldes at vi, våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme, (ii) bedrageri eller fremsettelse av uriktige opplysninger fra vår side, (iii) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes i henhold til gjeldende lokal lovgivning,

19.4.2 påtar vi oss ikke, med forbehold om punkt 19.4.1, ansvar for (i) tap av fortjeneste, (ii) tap av salg eller omsetning, (ii) tap av avtaler eller kontrakter, (iii) tap av forventede besparelser, (iv) tap eller ødeleggelse av programvare, (v) tap av data eller informasjon, (vi) tap av eller skade på goodwill, og (vii) eventuelt indirekte tap.

19.4.3 vil, med forbehold om punkt 19.4.1, vårt totale ansvar overfor deg etter disse vilkårene, enten rettsgrunnlaget er kontraktsmessig forhold, ikke-kontraktsmessig forhold (herunder uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller annet, ikke være mer enn 100 pund (eller tilsvarende i lokal valuta).

 1. Endringer i disse vilkårene og vår rett til å overføre våre kontrakter med deg

20.1 Vi kan gjøre endringer i disse vilkårene fra tid til annen. Hvis endringene er vesentlige, vil vi be deg godta en ny versjon av disse vilkårene. Hvis endringene er små, vil vi gi deg rimelig varsel om endringene, for eksempel via e-post. Hvis du eller et barnefamiliemedlem fortsetter å bruke programvaren etter at du er varslet om endringer, anses du å ha godtatt dem. Du kan ikke fortsette å bruke programvaren du tidligere har kjøpt med mindre du godtar alle endringer.

20.2. Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene og eventuelle kontrakter mellom deg og oss underlagt vilkårene uten ditt samtykke. Vi vil imidlertid varsle deg for å gi deg beskjed hvis vi planlegger å gjøre dette. Du kan ikke overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

 1. Gjeldende lov, verneting og tredjepartsrettigheter

21.1. Hvis du bruker programvaren som forbruker:

21.1.1.  vil disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem, og eventuelle tvister vi måtte ha i forbindelse med dem, være regulert og bestemt i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil ha den ekstra beskyttelsen som du får gjennom bindende lovgivning i landet der du bor; bindende lovgivning i landet der du bor, gjelder foran lovgivningen i England og Wales,

21.2.1.  kan vi håndheve disse vilkårene i en rettsinstans i landet der du bor,

21.3.1.  kan du håndheve disse vilkårene i en rettsinstans i landet der du bor, eller der selskapet vårt er registrert. 

21.2. Hvis du bruker programvaren i egenskap av annet enn forbruker,

21.2.1. vil disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem, og eventuelle tvister vi måtte ha i forbindelse med dem, være regulert og bestemt i henhold til lovgivningen i England og Wales, og

21.2.2. vil rettsinstansene i England og Wales ha enekompetanse.

 

Sist oppdatert: Oktober 2020 (v1.1)