PlayStation.com

Juridisk

 
 

1. Hvem er vi?

1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (selskapsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom. 

2. Definerte vilkår

2.1. "Autoriserte systemer" betyr alle PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- og PlayStation®4-systemer.

2,2. "PSN" betyr PlayStation®Network.

2,3. "Programvare" betyr PlayStation-spill og -programvare som er utviklet for å fungere på ett eller flere av de autoriserte systemene.

3. Når gjelder disse bruksvilkårene for programvare?

3.1. Disse bruksvilkårene for programvare ("Vilkår") gjelder for din bruk av all programvare på autoriserte systemer. Dette inkluderer din bruk av PlayStation™Now, som gir deg tilgang til programvare via enheter som PC-er og Smart-TV-er. 

4. Programvaren er lisensiert

4,1. Når du kjøper programvare, får du en lisens til å bruke den programvaren som beskrevet i disse vilkårene, men du får ikke eiendomsrett til programvaren. Hvis du ikke overholder disse vilkårene, kan vi avslutte programvarelisensen gitt til deg i henhold til disse vilkårene, noe som betyr at du ikke lenger har rett til å bruke programvaren.

5. Hvem lisensierer programvaren til meg?

5.1. Det finnes to typer programvare:

5.1.1. programvare publisert og lisensiert til deg av oss; og

5.2.1. programvare publisert og lisensiert til deg av andre selskaper.

5.2. Utgiveren er identifisert enten:

5.2.1. på esken – for programvare på en fysisk plate, for eksempel DVD, Blu-ray Disc eller PS Vita-kort ("Platebasert programvare"); eller

5.2.2. i produktbeskrivelsen – for programvare som er tilgjengelig på PlayStation®Store eller på andre digitale butikker som vi godkjenner fra tid til annen ("Digital programvare"). 

5.3. Hvis vi er utgiveren av programvaren, lisensierer vi deg retten til å bruke den etter disse vilkårene og alle andre spesifikke vilkår vi forteller om i henhold til bestemt programvare.

5.4. Hvis et annet selskap er utgiveren av programvaren, lisensierer de deg retten til å bruke den på vilkår som omfatter, men som kanskje ikke er begrenset til, disse vilkårene. Det selskapet kan fortelle deg om andre vilkår det pålegger din bruk av programvaren, og i så fall gjelder de vilkårene i tillegg til disse vilkårene, ikke i stedet for dem. Hvis det oppstår konflikt mellom tilleggsvilkårene og disse vilkårene, gjelder disse vilkårene.

6. Begrensninger for bruk av programvaren

6.1. Din lisens til å bruke programvaren er en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig lisens til å bruke programvaren til privat bruk bare på de aktuelle autoriserte systemene (som angitt på boksen for platebasert programvare, i produktbeskrivelsen for digital programvare eller på annen måte varslet av oss fra tid til annen) og bare i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania. 

6.2. Du må ikke bruke programvaren kommersielt, kringkaste den, ta betalt for bruk av den eller foreta annen offentlig fremføring av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, også fra utgiveren.

6.3. Du må ikke lease, leie ut, viderelisensiere, publisere, endre, tilpasse eller oversette noen del av programvaren. 

6.4. Du må ikke emulere programvaren.

6.5. I den grad det er tillatt ved lov, må du ikke reversere, dekompilere, demontere eller kopiere noen del av programvaren, lage avledede verk av den eller på annen måte forsøke å opprette kildekode fra objektkoden i programvaren.

6.6. Du må ikke bruke noen midler for å omgå eller deaktivere kryptering, sikkerhet eller godkjenningsmekanisme for autoriserte systemer eller noen programvare, eller for å få uautorisert tilgang til eller forstyrre kontoer, tjenester, maskinvare, programvare eller nettverk som er koblet til PSN. 

6.7. Du må ikke bruke stjålne eller ulovlig ervervede autoriserte systemer eller programvare.

6.8. Bruk av community-funksjonene som leveres av det autoriserte systemet og den autoriserte programvaren som er publisert for bruk i henhold til de gjeldende avtalene som er beskrevet i klausul 10.1, vil ikke bryte klausulene 6.2 eller 6.5 i disse vilkårene.

7. Videresalg

7.1. Du må ikke videreselge platebasert programvare eller digital programvare, med mindre det er uttrykkelig godkjent av oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, også av utgiveren.  

8. Aldersgrenser

8.1. Hvis programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den inneholder innhold som er uegnet for alle under den alderen. Hvis du er forelder eller foresatt, kan du se www.playstation.com/safety hvis du vil ha informasjon om hvordan du stopper spill som er klassifisert på et bestemt nivå, fra å kjøre på PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-systemet.

8.2. Hvis du, eller en kontoinnehaver som du er ansvarlig for, har en registrert alder under aldersgrensen som er angitt på den bestemte programvaren, kan vi forhindre deg eller den kontoinnehaveren fra å vise, kjøpe eller bruke denne programvaren. Når det gjelder spillprogramvare, kan vi forhindre deg eller denne kontoinnehaveren fra å bruke onlinemodi i det spillet, selv om offlinemodiene er spillbare på PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-systemet. 

9. Personvern og bruk av programvare på Internett

9.1. Med PSN kan du bruke programvaren på Internett. Når du bruker PSN:

9.1.1. Tjenestevilkår og brukeravtale for PSN ("Tjenestevilkår") som du inngikk med Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited da du opprettet kontoen for PSN ("Konto"), gjelder i tillegg til disse vilkårene. De gjeldende tjenestevilkårene finner du på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

9.1.2. Vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samle inn informasjon om deg. Du finner en forklaring på hvordan de personlige opplysningene dine brukes, i PlayStation-retningslinjene for personvern. Du finner tjenestevilkårene og PlayStation-retningslinjene for personvern på www.playstation.com/legal/PSNTerms. og

9.1.3. Hvis programvare er lisensiert til deg av et annet selskap, kan de også samle inn informasjon om deg, og de vil forklare dette i sine retningslinjer for personvern.

 

 

10. Hvordan oppføre seg mot oss og andre brukere

10.1. De autoriserte systemene og programvaren kan inneholde community-funksjoner som gjør at du kan kommunisere og samhandle med andre via PSN og via andre sosiale nettverk. Din bruk av community-funksjoner styres av flere avtaler, med forskjellige selskaper:

10.1.1. disse vilkårene; og

10.2.1. tjenestevilkårene; og

10.3.1. PlayStation-retningslinjene for personvern; pluss

10.4.1. eventuelle tilleggsvilkår fra programvareutgiveren; og

10.5.1. eventuelle tilleggsvilkår som er gitt av selskapet som driver det sosiale nettverket du bruker (som du kanskje må ha en konto for).

10.2. Du og dine medlemmer av din familie som er barn, må følge de etiske retningslinjene våre i all samhandling med oss og andre brukere.

Vær inkluderende.

PSN er for alle som er over 7 år, uansett kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, immigrasjonsstatus, sosial og økonomisk stilling, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politisk overbevisning, religion og mental og fysisk evne, eller andre egenskaper som folk bruker til å betegne andre eller dele inn fellesskap.

Ikke bruk eller oppfordre til hatefulle ytringer.

Ikke true, sår eller gjør noen engstelige.

Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.

Vær fornuftig. Følg loven.

Ikke vær vulgær eller støtende.

Ikke oppfordre noen til å skade seg selv eller andre.

Ikke true med, tolerer, utfør eller oppfordre til ulovlige handlinger.

Ikke utgi deg for å være noen andre.

Ikke ærekrenk noen eller krenk andres privatliv.

Ikke krenk noens åndsverksrettigheter.

Vær tålmodig og omtenksom. Vær snill.

Husk at du en gang var ny også. Du kan bidra til å gjøre noens tidlige opplevelse av spill og fellesskap gode.

Vær respektfull.

Vi vet at du ikke kan være enig hele tiden. Vær uenig på en respektfull måte eller trekk deg unna.

Vær en spiller.

Hjelp hverandre. Hvis du oppdager et sikkerhetsproblem hos PSN eller et produkt, må du fortelle oss om det, slik at vi kan fikse det og sørge for at du, andre og selskapet vårt er tryggere.

Ikke vær forstyrrende.

Ikke juks.

Ikke bruk feil, sårbarheter eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å oppnå en fordel.

Ikke del, kjøp, selg, lei ut, underlisensier, bytt, overfør, phish etter eller samle inn kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.

Ikke send søppelpost til noen.

Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

Ikke bruk PSN eller noen av dets produkter til, eller knytt dem til, noen kommersiell aktivitet.

Ikke gjør noe som setter PSNs eller PlayStations omdømme i vanry.

Vær taktfull. Hold en god tone.

Det du sier og gjør på nett, påvirker andre mennesker og har konsekvenser i virkeligheten. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se det.

Ikke oppgi personlige opplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem mer sårbare. Personlig informasjon omfatter telefonnumre, e-postadresser og virkelige adresser som hjem, skole eller midlertidig sted.

Ikke del erotiske eller pornografiske bilder.

Ikke del noe bilde av en annen person uten deres samtykke.

Hjelp oss med å sikre at PSN er det beste å spille på.

Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk. Hvis du ser noen andre som oppfører seg dårlig:

Rapporter dem til oss ved hjelp av våre verktøy for klagerapportering. Hvis du bruker det mest nærliggende klagerapporteringsverktøyet, kan du når du sender inn klagen sende oss aktuelle bevis for å hjelpe oss med å vurdere rapporten. Dette betyr også at andre mennesker kan sende inn klagerapport på deg og innholdet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering, kan du gå til www.playstation.com/safety.

Hvis du samhandler med dem, bør du forholde deg rolig og vise respekt. Gå foran som et godt eksempel og ikke bryt disse vilkårene selv.

Følg alle spesifikke regler for hvert produkt.

 

11. Opprette og dele på Internett

11.1. UGC som opprettes og deles av deg tilhører deg, men vi og, der det er aktuelt, den aktuelle Programvareutgiveren har allikevel immaterielle rettigheter i dine UGC, så du må ikke utnytte UGC kommersielt uten vårt samtykke og samtykke fra Programvareutgiveren. 

11.2. Du autoriserer oss, våre samarbeidspartnere og andre PSN-brukere til å bruke, distribuere, kopiere, modifisere, vise og publisere dine UGC, din PSN Online-ID (og, hvis du velger å bruke det, ditt navn) i hele PSN og andre tilknyttede tjenester som nettsteder tilknyttet Programvaren. Du autoriserer oss også til, uten betaling til deg, å lisensiere, selge og på andre måter utnytte kommersielt dine UGC (for eksempel ved å selge abonnementer på tilgang til dine UGC (alene eller kombinert med andre UGC) og/eller motta reklameinntekter i forbindelse med UGC), og å bruke dine UGC til promotering av PlayStation®-produkter, -programvare og -tjenester. Du anerkjenner at vi og andre PSN-brukere kan endre eller slette dine UGC. Ved å publisere UGC, forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å kunne publisere disse, og til å innvilge rettighetene som er beskrevet i denne paragrafen.

 

 

12. Hva om jeg har en dårlig opplevelse på Internett?

12.1. Vi vil at alle skal trives i vårt samhold på nett, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg slik de skal.  Derfor godtar vi ikke erstatningsansvar til deg for andre PSN-brukeres aktiviteter og UGC, og ikke ansvar overfor andre for dine aktiviteter og UGC. 

12.2. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd i spill, vil vi at du melder fra til den aktuelle utgiveren (som kan være oss).

12.3. Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å publisere til sosiale nettverkstjenester og andre tredjeparts nettsteder, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene.  Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd på en sosial nettverkstjeneste eller en tredjeparts nettsted, må du rapportere det til den aktuelle sosiale nettverkstjenesten eller det aktuelle tredjeparts nettstedet gjennom tjenestens prosess for rapportering av problemer.

13. Rapportering fra spill vi publiserer

13.1. I spillene vi utgir og i funksjoner vi tilbyr via våre Autoriserte systemer (f.eks. PSN-meldinger) inkluderer vi mekanismer for rapportering av problemer der vi tror at de vil være mest relevante.  Du ser for eksempel et rapporteringsalternativ ved siden av meldinger du mottar på PSN og rapporteringsverktøy i spillet for alle spill vi utgir, hvis det aktuelle spillet har muligheter for å dele UGC.  Hvis du bruker det nærmeste verktøyet for rapportering av problemer, kan det også være at du kan sende oss relevante bevis som hjelper oss med å evaluere rapporten.  Dette betyr selvfølgelig at andre kan rapportere deg og dine UGC også.  

13.2. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering, kan du gå til www.playstation.com/safety.

14. Sporer vi det du gjør på nett?

14.1. Ja, men vi kan ikke spore all aktivitet, og vi har ingen forpliktelse til å gjøre det.

14.2. Vi kan spore og registrere programvareaktiviteten din og fjerne eventuelle UGC-er som bryter disse vilkårene, uten ytterligere varsel til deg. Andre brukere kan registrere ting de ser, og sende dem til oss.

14.3. Informasjonen vi får, kan bestå av innhold, tale- og tekstkommunikasjon, spillvideoer, tid og sted for aktivitetene dine, ditt virkelige navn, din online-ID og IP-adresse for PSN.

14.4. Vi (eller våre tilknyttede selskaper) bruker denne informasjonen til å håndheve disse vilkårene, for å overholde loven, beskytte våre, lisensgivernes og brukernes rettigheter og for å beskytte fellesskapet vårt. Vi kan sende denne informasjonen til politiet eller andre aktuelle myndigheter.

14.5. Se retningslinjene våre for personvern på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ hvis du vil ha mer informasjon om denne bruken av informasjonen din. 

15. Nettbutikker

15.1. Når du bruker programvare på nett, kan du få muligheten til å kjøpe varer fra en nettbutikk ved hjelp av PSN-lommeboken din. Alle kjøp som gjøres fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, er underlagt tjenestevilkårene. 

16. Tilbakemelding og betatester

16.1. Vi ønsker dine ideer og tilbakemeldinger på våre tjenester og produkter, men du må bare gi oss dine egne ideer og tilbakemeldinger. Ved å gi dine ideer og tilbakemeldinger til oss overfører du eierskap av dem til oss, selv om vi kanskje ikke vil implementere dem. Du vil ikke få betalt eller motta annen kompensasjon for dine ideer eller tilbakemeldinger. 

16.2. Hvis du deltar i eller løser inn en kupong for en gratis betatest, godtar du følgende tilleggsvilkår:

16.2.1. Du må holde betaprogramvaren sikker og i god stand og ikke kopiere betaprogramvaren, gi eller selge den til noen, prøve å reversere den eller bruke den til å lage avledede verk.

16.2.2. Du er bare lisensiert til å bruke betaprogramvaren for betaversjonen.

16.2.3. Vi garanterer ikke at betaprogramvaren vil fungere riktig (eller i det hele tatt).

16.2.4. Under betaversjonen kan vi endre betaprogramvaren uten varsel, noe som kan legge til eller fjerne data, innhold og funksjonalitet, og du godtar at vi ikke er ansvarlige for slike tap av data, innhold eller funksjonalitet. og

16.2.5. vi kan avslutte betaversjonen eller stoppe tilgang til den når som helst. 

17. Programvareoppdateringer og slutt på tjenesten

17.1. Noen ganger kan vi oppdatere programvaren, noe som kan omfatte å legge til eller fjerne eksisterende funksjonalitet. Hvis vi gjør dette, vurderer vi alltid interessene dine og veier dem opp mot våre egne. Vi tar sikte på å ta avgjørelser som er rimelige ut fra forholdene, og prøver å forbedre i stedet for å forverre opplevelsen din av programvaren. Vi tar sikte på å behandle deg rettferdig («Våre veiledende prinsipper»).

17.2 Noen programvarer tilbyr onlinetjenester som flerspillerspill, ledertabeller eller kommunikasjonsprogrammer. Disse onlinetjenestene er ikke tilgjengelige for alltid. Vi bruker våre veiledende prinsipper når vi bestemmer oss for å avslutte en nettbasert tjeneste. Vi vil varsle deg på forhånd om nedstengingen.

17.3 For programvare publisert av tredjeparter ber vi dem om å varsle deg på forhånd om nedstengingen.

18. Eiendomsrett til åndsverk

18.1. All programvare inneholder bibliotekprogrammer, hvis opphavsrett eies av Sony Interactive Entertainment Inc. og kun er lisensiert til oss for det geografiske driftsområdet. Andre opphavsrettigheter og åndsverksrettigheter eksisterer i programvaren og kan meddeles deg fra tid til annen.

19. Håndhevelse av bruksvilkår for programvare

19.1. Du godtar at vi kan håndheve disse vilkårene mot deg i forbindelse med all programvare, enten vi er utgiver eller ikke.  

20. Dine rettigheter og vårt ansvar

20.1. Som forbruker kan du ha rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres. Disse rettighetene har forrang foran alt annet i disse vilkårene, inkludert i denne paragrafen 20.

20.2. Disse vilkårene vil ikke:

20.1.2. påvirke lovfestede garantier du har som forbruker i henhold til lokale gjeldende lover (for eksempel dine rettigheter hvis programvaren er defekt).

20.2.2. utelukke eller begrense ansvar ved dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomheten fra våre ansatte, agenter eller underleverandører.
20.2.3. svindel eller falsk fremstilling. eller

20.2.4. utelukke eller avgrense vårt ansvar på noen måte, med mindre vi har lov til å gjøre det i henhold til gjeldende lokale lover.

20.3.     Hvis du er en forbruker, i henhold til paragraf 20.1 og 20.2, er ansvaret vårt for deg begrenset til GBP 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta), eller, hvis beløpet er høyere, PS Store-prisen for programvaren som førte til ansvaret.

20.4. I den grad du bruker programvaren på andre måter enn som forbruker:

20.4.1 begrenser vi ikke ansvaret vårt for: (i) dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører; (ii) vår svindel eller vår falske fremstilling; (iii) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lokale lover.

20.4.2 i henhold til paragraf 20.4.1, aksepterer vi ikke noe ansvar for (i) tap av lønnsomhet; (ii) tap av salg eller virksomhet; (ii) tap av avtaler eller kontrakter; (iii) tap av forventede besparelser; (iv) tap av eller ødeleggelse av programvare; (v) data eller informasjon; (vi) tap av eller skade på goodwill; og (vii) ethvert indirekte tap eller følgetap.

20.4.3 i henhold til paragraf 20.4.1 vil ikke vårt samlede ansvar overfor deg i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene, enten det er kontraktsmessig, erstatningsmessig (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, være mer enn GBP 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta).

21. Endringer i disse vilkårene og vår rett til å overføre våre kontrakter med deg

21.1 Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i disse vilkårene. Hvis endringene er vesentlige, vil vi be deg om å godta en ny versjon av disse vilkårene. Hvis endringene er mindre, vil vi varsle deg om endringene i rimelig tid på forhånd, for eksempel via e-post. Hvis du eller familiemedlemmene dine som er barn, fortsetter å bruke programvaren etter å ha blitt varslet om endringene, anses det som at de er godtatt. Du vil ikke kunne fortsette å bruke programvaren du har kjøpt tidligere, med mindre du godtar alle endringer.

21.2 Vi kan overføre rettighetene og forpliktelsene våre i henhold til disse vilkårene og alle kontrakter mellom deg og oss på disse vilkårene uten ditt samtykke. Vi vil imidlertid gi deg beskjed hvis vi planlegger å gjøre dette. Du kan ikke overføre rettighetene og forpliktelsene dine i henhold til disse vilkårene. 

22 Styrende lovgivning, jurisdiksjon og rettigheter for tredjeparter

22.1. Hvis du bruker programvaren som forbruker:

22.1.1. disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i samsvar med dem og eventuelle tvister vi kan ha i forbindelse med dem, skal reguleres og avgjøres i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.

22.2.1. vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol i landet du bor i.

22.3.1. du kan håndheve disse vilkårene i en domstol i det landet du bor i, eller der selskapet er registrert. 

22.2. I den grad du bruker programvaren på andre måter enn som forbruker:

22.2.1. disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem og eventuelle tvister vi kan ha i forbindelse med dem, skal reguleres og avgjøres i henhold til lovene i England og Wales. og

22.2.2. domstolene i England og Wales vil ha eksklusiv jurisdiksjon.

 

Sist oppdatert: desember 2019