PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Bruksvilkår for programvare

 

1. Hvem er vi?
1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisasjonsnummer 03277793) i 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

2. Definerte begreper
2.1. «Autoriserte systemer» betyr et hvilket som helst av PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- og PlayStation®4-systemene.

2.2. «PSN» betyr PlayStation®Network.

2.3. «Programvare» betyr PlayStation-spill- og applikasjonsprogramvare som er utviklet for bruk på ett eller flere av de Autoriserte systemene.

3. Når gjelder disse bruksvilkårene for programvare?
3.1. Disse bruksvilkårene for programvare («Vilkår») gjelder for din bruk av all programvare på Autoriserte systemer. Dette inkluderer bruken av PlayStation™Now, som gir deg tilgang til programvare via enheter som PC-er og Smart-TV-er.

4. Programvare lisensieres
4.1. Når du kjøper Programvare, får du en lisens til å bruke den Programvaren som beskrevet i disse Vilkårene, men du blir ikke eier av Programvaren.  Hvis du ikke overholder disse Vilkårene, kan vi avslutte Programvarelisensen som er gitt deg i henhold til disse vilkårene, noe som betyr at du ikke lenger vil ha rett til å bruke Programvaren.

5. Hvem lisensierer Programvaren til meg?
5.1. Det finnes to typer Programvare:
5.1.1. programvare som utgis og lisensieres til deg av oss, og
5.1.2. programvare som utgis og lisensieres til deg av andre selskaper.

5.2. Utgiveren er identifiser enten:
5.2.1. på esken – for programvare på en fysisk disk som en DVD, Blu-ray Disc eller et PS Vita-kort («Diskbasert programvare»), eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen – for programvare gjort tilgjengelig på PlayStation®Store eller fra andre digitale butikker som vi godkjenner fra tid til annen («Digital programvare»).

5.3. Hvis vi er utgiverne av Programvaren, gir vi deg lisens til å bruke den i henhold til disse Vilkårene og eventuelle andre, spesifikke vilkår vi forteller deg om angående bestemt Programvare.

5.4. Hvis et annet selskap er utgiveren av Programvaren, gir de deg lisens til å bruke den i henhold til vilkår som inkluderer, men ikke nødvendigvis er begrenset til, disse Vilkårene.  Det er mulig at det aktuelle selskapet forteller deg om andre vilkår du må overholde angående bruk av selskapets Programvare, og i slike tilfeller gjelder de aktuelle vilkårene i tillegg til disse Vilkårene, ikke i stedet for dem.  Dersom det skulle finnes konflikt mellom ekstravilkårene og disse Vilkårene, gjelder disse Vilkårene.

6. Begrensninger for din bruk av Programvare
6.1. Din lisens til å bruke Programvaren er en ikke-eksklusiv personlig lisens som ikke kan overføres, til bruk av Programvaren bare til privat bruk på de relevante Autoriserte systemene (som angitt på esken for Diskbasert programvare, i produktbeskrivelsen for Digital programvare eller på annen måte meldt fra til deg fra oss fra tid til annen) og bare i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania.

6.2. Du må ikke bruke Programvaren kommersielt, kringkaste den, ta penger for bruk av den eller utføre noen annen offentlig opptreden av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, også fra utgiveren.

6.3. Du må ikke leie ut, lease, underlisensiere, publisere, modifisere, tilpasse eller oversette noen del av Programvaren. 

6.4. Du må ikke emulere Programvaren.

6.5. Så langt det er tillatt ved lov, må du ikke tilbakevikle, dekompilere eller demontere eller kopiere noen del av Programvaren, eller skape deriverte verk, eller på annen måte forsøke å opprette kildekode fra Programvarens objektkode.

6.6. Du må ikke bruke noen midler til å omgå eller deaktivere krypterings-, sikkerhets- eller autentiseringsmekanismer for de Autoriserte systemene eller for noen programvare eller til å få tilgang til eller forstyrre kontoer, systemer, maskinvare, programvare, tjenester eller nettverk tilknyttet PSN.

6.7. Du må ikke bruke stjålne eller ulovlig anskaffede Autoriserte systemer eller Programvare.

6.8. Bruk av nettsamfunnsfunksjonene man får gjennom det godkjente Systemet og den godkjente Programvaren som utgis for bruk på den i henhold til gjeldende avtaler som beskrevet i paragraf 10.1 ugyldiggjør ikke paragraf 6.2 og 6.5 i disse Vilkårene.

7. Gjensalg
7.1. Du må ikke selge videre enten Diskbasert programvare eller Digital programvare, med mindre det er uttrykkelig autorisert av oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, av utgiveren også.

8. Aldersgrenser
8.1. Hvis Programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den inneholder innhold som ikke er passende for noen som er yngre enn den angitte alderen.  Hvis du er forelder eller foresatt, kan du se www.playstation.com/safety, der du finner informasjon om hvordan du kan forhindre spill som har en viss aldersgrense fra å spille på ditt PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

8.2. Hvis du, eller en kontoinnehaver som du er ansvarlig for, har registrert alder som er under aldersgrensen som er angitt på bestemt Programvare, kan det være at vi forhindrer deg eller den aktuelle kontoinnehaveren fra å se, kjøpe eller bruke den aktuelle Programvaren.  Når det gjelder spill-programvare er det mulig at vi forhindrer deg eller den aktuelle kontoinnehaveren fra å bruke nettmodi for spillet, selv hvis modier som ikke er på nett kan spilles på ditt PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

9. Personvern og bruk av Programvare på nett
9.1. PSN gjør det mulig for deg å bruke Programvaren på nett.  Når du bruker PSN:
9.1.1. gjelder PSNs tjenestevilkår og brukeravtale («Tjenestevilkår»), som du inngikk med Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited da du opprettet kontoen din for PSN («Konto»), i tillegg til disse Bruksvilkårene for programvare. De gjeldende Tjenestevilkårene ligger på  www.playstation.com/legal/PSNTerms;
vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samle inn informasjon om deg.  Du finner en forklaring av hvordan dine personlige opplysninger brukes i PlayStations personvernerklæring. Du finner Tjenestevilkårene og PlayStations personvernerklæring på www.playstation.com/legal/PSNTerms; og
9.1.3. hvis Programvare er lisensiert til deg fra et annet selskap, er det også mulig at de samler inn informasjon om deg, og det vil de forklare i sin personvernerklæring.

10. Atferd overfor oss og andre brukere
10.1. Det er mulig at dine Autoriserte systemer og din autoriserte Programvare som er utgitt for bruk på systemet tilbyr samholdsfunksjoner som lar deg kommunisere og samhandle med andre personer via PSN og via andre sosiale nettverk. Din bruk av samholdsfunksjoner er underlagt flere avtaler med forskjellige selskaper:
10.1.1. disse vilkårene, og
10.1.2. tjenestevilkårene, og
10.1.3. PlayStations personvernerklæring, pluss
10.1.4. eventuelle ekstra vilkår fra Programvarens utgiver, og
10.1.5. eventuelle ekstra vilkår fra selskapet som driver det sosiale nettverket du bruker (som det kan hende du må ha en konto for).

10.2. Når du samhandler med oss eller andre brukere (som kan være barn), må du følge loven og oppføre deg anstendig, med respekt og med omtanke for andre. Dette inkluderer bruk av delings- eller kommunikasjonsfunksjoner via PSN som gjøre det mulig å dele meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, videoer, spillobjekter, spillvideoer og annet materiell og andre opplysninger («Brukergenererte medier» eller «UGM»), og kommunikasjonen din med kundeserviceteamet og andre ansatte og agenter via e-post, telefon eller på andre måter.   

10.3. For eksempel:
10.3.1. Du må ikke dele noe som er vulgært, eller bruke fellesskapsfunksjoner til å skade eller skremme andre.
10.3.2. Du må ikke dele noe som er ærekrenkende eller som krenker med henhold til rase, etnisitet, religion eller sex.
10.3.3. Du må ikke bruke eller fremme hatefulle ytringer, voldelig adferd eller ulovlige stoffer.
10.3.4. Du må ikke komme med voldelige trusler eller fremme bruk av vold, inkludert true med eller fremme terrorisme.
10.3.5. Du må ikke oppføre deg forstyrrende, truende eller trakasserende, og du må ikke utgi deg for å være andre personer eller forfølge noen.
10.3.6. Du må ikke sende søppelpost eller videresende anbefalinger/tilbud til kontaktene dine uten at de har gitt tillatelse til det.
10.3.7. Du må ikke jukse, eller utnytte eller bruke feil i spillet, sårbarheter eller utilsiktede spillmekanikker i programvaren, PSN eller noen av dettes produkter for å få en urettferdig fordel.
10.3.8. Du må ikke bytte til deg, drive phishing etter eller samle innloggingsdetaljer for andres kontoer.
10.3.9. Du må ikke bruke eller knytte Programvaren, PSN eller noen av dettes produkter til eller med noen form for kommersiell aktivitet.
10.3.10. Du må ikke oppføre deg på en måte som krenker andres personvern eller immaterielle rettigheter.
10.3.11. Du må ikke utføre eller forsøke å utføre aktiviteter som strider mot disse Vilkårene eller gjeldende lover.
10.3.12. Du må alltid bruke sunt folkevett og være høflig.

11. Skape og dele på nett
11.1. UGM som opprettes og deles av deg tilhører deg, men vi og, der det er aktuelt, den aktuelle Programvareutgiveren har allikevel immaterielle rettigheter i dine UGM, så du må ikke utnytte UGM kommersielt uten vårt samtykke og samtykke fra Programvareutgiveren.

11.2. Du autoriserer oss, våre samarbeidspartnere og andre PSN-brukere til å bruke, distribuere, kopiere, modifisere, vise og publisere dine UGM, din PSN Online-ID (og, hvis du velger å bruke det, ditt navn) i hele PSN og andre tilknyttede tjenester som nettsteder tilknyttet Programvaren. Du autoriserer oss også til, uten betaling til deg, å lisensiere, selge og på andre måter utnytte kommersielt dine UGM (for eksempel ved å selge abonnementer på tilgang til dine UGM (alene eller kombinert med andre UGM) og/eller motta reklameinntekter i forbindelse med UGM), og å bruke dine UGM til promotering av PlayStation®-produkter, -programvare og -tjenester. Du anerkjenner at vi og andre PSN-brukere kan endre eller slette dine UGM, og du frasier deg alle immaterielle rettigheter du måtte ha til dine UGM. Ved å publisere UGM, forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å kunne publisere disse, og til å innvilge rettighetene som er beskrevet i denne paragrafen.

12. Hva om jeg har en ubehagelig opplevelse på nett?
12.1. Vi vil at alle skal trives i vårt samhold på nett, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg slik de skal.  Derfor godtar vi ikke erstatningsansvar til deg for andre PSN-brukeres aktiviteter og UGM, og ikke ansvar overfor andre for dine aktiviteter og UGM.

12.2. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd i spill, vil vi at du melder fra til den aktuelle utgiveren (som kan være oss).

12.3. Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å publisere til sosiale nettverkstjenester og andre tredjeparts nettsteder, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene.  Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd på en sosial nettverkstjeneste eller en tredjeparts nettsted, må du rapportere det til den aktuelle sosiale nettverkstjenesten eller det aktuelle tredjeparts nettstedet gjennom tjenestens prosess for rapportering av problemer.

13. Rapportere fra spill vi er utgiver for
13.1. I spillene vi utgir og i funksjoner vi tilbyr via våre Autoriserte systemer (f.eks. PSN-meldinger) inkluderer vi mekanismer for rapportering av problemer der vi tror at de vil være mest relevante.  Du ser for eksempel et rapporteringsalternativ ved siden av meldinger du mottar på PSN og rapporteringsverktøy i spillet for alle spill vi utgir, hvis det aktuelle spillet har muligheter for å dele UGM.  Hvis du bruker det nærmeste verktøyet for rapportering av problemer, kan det også være at du kan sende oss relevante bevis som hjelper oss med å evaluere rapporten.  Dette betyr selvfølgelig at andre kan rapportere deg og dine UGM også.

13.2. Hvis du vil vite mer om rapporter, kan du gå til www.playstation.com/safety.

14. Overvåker vi adferd på nett?
14.1. Ja, men vi kan ikke holde øye med all aktivitet på ulik Programvare, og vi forplikter oss ikke til å gjøre det. Men vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, overvåke og registrere all din aktivitet på Programvare og til å fjerne dine UGM etter eget skjønn, uten forhåndsvarsel til deg.  Din bruk av Programvaren og samholdsfunksjoner kan registreres og samles inn av oss eller sendes til oss av andre brukere som beskrevet i paragraf 13.1.  All informasjon som samles inn på denne måten, for eksempel dine UGM, innholdet i stemme- og tekstkommunikasjon, video av din spilling, tidspunkt og sted for dine aktiviteter og ditt virkelige navn, din PSN Online-ID og IP-adresse, kan brukes av oss eller våre tilknyttede selskaper til å håndheve disse vilkårene og SEN tjenestevilkår, til å overholde loven, til å beskytte våre rettigheter og rettighetene til våre lisensgivere og brukere og til å beskytte våre ansattes og brukeres personlige sikkerhet. Denne informasjonen kan gis videre til politiet eller andre relevante myndigheter. Ved å godta disse vilkårene for bruk av programvare gir du uttrykkelig samtykke i dette.

15. Nettbutikker
15.1. Mens du bruker Programvare på nett kan det være at du får mulighet til å kjøpe ting fra en nettbutikk ved å bruke din SEN-lommebok. Alle kjøp utføres fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og er underlagt Tjenestevilkårene.

16. Tilbakemeldinger og betatesting
16.1. Vi tar gjerne imot ideer og tilbakemelding på tjenester og produkter, må du må kun gi oss dine egne ideer og egen tilbakemelding. Ved å sende ideer og tilbakemeldinger til oss overdrar du eierskapet av dem til oss, men vi kan velge hvorvidt vi implementerer dem eller ikke. Du mottar ikke betaling eller annen form for kompensasjon for ideer eller tilbakemeldinger.

16.2. Hvis du deltar i eller innløser en kupong for en gratis betaprøve, godtar du følgende ekstra vilkår:
16.2.1. Du må oppbevare betaprogramvaren trygt og i god skikk og må ikke kopiere betaprogramvaren, gi bort eller selge den til noen, tilbakeutvikle den eller bruke den til å lage avledede arbeider;
16.2.2. Du har lisens til å bruke betaprogramvaren kun til betatestingen;
16.2.3. Vi garanterer ikke at betaprogramvaren fungerer riktig (eller i det hele tatt);
16.2.4. Under betaperioden kan vi modifisere betaprogramvaren uten forvarsel, og dette kan føre til at data, innhold og funksjonalitet blir lagt til eller fjernet, og du godtar at vi ikke står ansvarlig for et slikt tap av data, innhold eller funksjonalitet; og
16.2.5. Vi kan når som helst stoppe betaen eller inndra din tilgang til den.

17. Programvareoppdateringer og avslutning av tjeneste
17.1. Programvare kan oppdateres fra tid til annen, noe som kan innebære at eksisterende funksjoner blir fjernet eller nye blir lagt til.

17.2. Av og til vil vi og andre utgivere anse det som nødvendig å avslutte støtte på nett for et Programvare.  Dette betyr at funksjoner som flerspillermodi på nett og ledertavler ikke lenger vil være tilgjengelige.  Hvis et spill er bare på nett, er det mulig at du ikke kan bruke det lenger.

17.3. Hvis vi bestemmer oss for å avslutte støtte på nett for et bestemt spill, vil vi prøve å gi et forvarsel rimelig lang tid i forveien via våre spillfora og på eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Det er mulig at andre utgivere avslutter støtte på nett for sine spill og det kan være at disse forteller deg om fora eller nettsteder du bør sjekke etter oppdateringer.

18. Eiere av opphavsrett
18.1. All Programvare inneholder biblioteksprogrammer, opphavsretten til disse tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og er eksklusivt lisensiert til oss for vårt geografiske markedsområde.  Andre opphavsretter og immaterielle rettigheter finnes i programvaren og kan meldes fra om til deg fra tid til annen.

19. Håndheving av Bruksvilkår for programvare
19.1. Du gir samtykke i at vi kan håndheve disse vilkårene mot deg med hensyn til all programvare, enten vi er utgiveren eller ikke.

20. Dine rettigheter og vårt ansvar
20.1. Vi unntar oss ikke fra eller begrenser vårt ansvar for:
20.1.1 død eller personskader som forårsakes av vår uaktsomhet, eller våre ansattes, agenters eller leverandørers uaktsomhet;
20.1.2. bedrageri eller falsk fremstilling; eller
20.1.3 alt ansvar som vi ikke kan fraskrive oss eller påta oss begrenset ansvar for i henhold til gjeldende lov.

20.2. I henhold til vilkårene som er fremsatt i paragraf 20.1, er vårt ansvar og din godtgjørelse begrenset til GBP50 (eller det tilsvarende i lokal valuta).

21. Endringer i disse vilkårene og vår rett til å overføre kontraktene vi har med deg
21.1 Vi kan foreta endringer i disse vilkårene fra tid til annen. Hvis endringene er betydelige, ber vi deg om å godta en ny versjon av disse vilkårene. Hvis endringene er mindre, ber vi deg enten godta en ny versjon, eller gi deg et varsel om endringene i rimelig tid. Din eller barn i din families fortsatte bruk av Programvaren eller slike varsler betyr at du godtar endringene. Du vil ikke kunne fortsette å bruke Programvaren du tidligere har kjøpt, med mindre du godtar alle endringene.

21.2 Vi kan overdra våre retter og plikter under disse vilkårene, og alle kontrakter mellom deg og oss basert på disse vilkårene, uten ditt samtykke til enhver tid. Vi kommer imidlertid til å varsle deg dersom vi akter å gjøre dette. Du har ikke anledning til å overdra dine rettigheter og plikter under disse vilkårene.

22 Gjeldene lov, jurisdiksjon og tredjeparters rettigheter
22.1 I den utstrekning det er tillatt i henhold til loven, er du og vi enig i disse vilkårene, det de handler om og hvordan de er utformet, og alle uenigheter som måtte oppstå i tilknytning til dette, skal være underlagt og tolket i henhold til engelsk lov, og engelske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon.

Sist oppdatert: Oktober 2017