playstation.com

Juridisk

Viktig om helse og sikkerhet

FOTOSENSITIV EPILEPSI: HVIS DU TILDLIGERE HAR HATT EPILEPSI ELLER ANDRE TYPER ANFALL, BØR DU SNAKKE MED EN LEGE FØR BRUK. ENKELTE MØNSTRE KAN FØRE TIL ANFALL UTEN AT PERSONEN HAR HATT DETTE TIDLIGERE. LES INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN NØYE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET.

Viktig informasjon om helse og sikkerhet

Anfall utløst av lysstimulering (fotosensitiv epilepsi)

Hvis du har epilepsi eller har hatt epilepsianfall, må du rådføre deg med lege før du bruker dette systemet.

 

Noen personer er følsomme for blinkende eller flimrende lys eller geometriske former og mønstre, kan ha epilepsi uten å vite det og kan få epileptiske anfall når de spiller videospill eller ser på videoinnhold.

 

AVBRYT BRUKEN UMIDDELBART og ta kontakt med legen din hvis du opplever noen av følgende helseproblemer eller symptomer når du utsettes for blinkende eller blafrende lys eller annen lysstimulering når du spiller videospill eller ser på videoinnhold:

●     øyesårhet,

●     endret syn,

●     migrene,

●     muskelrykninger,

●     kramper eller andre ufrivillige bevegelser,

●     besvimelse,

●     tap av bevissthet eller

●     forvirring eller desorientering.

 

 

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, MÅ BRUKEREN AVBRYTE BRUKEN UMIDDELBART hvis vedkommende opplever noen av følgende symptomer:

●     hodepine,

●     svimmelhet,

●     kvalme,

●     tretthet,

●     lignende symptomer som reisesyke eller

●     ubehag eller smerter i kroppsdeler som øyne, ører, hender, armer, føtter mens vedkommende

spiller.

Oppsøk legehjelp hvis tilstanden vedvarer.

 

 

Bruk og håndtering

●     Bruk det på et godt opplyst sted, og plasser det i god avstand fra TV-skjermen.

●     Unngå langvarig bruk av systemet. Ta en 15 minutters pause for hver time med spilling.

●     Unngå å spille når du er sliten eller trenger søvn.

●     Slutt å bruke systemet umiddelbart hvis du begynner å føle deg trøtt, eller hvis du opplever

ubehag eller smerter i hender eller armer når du bruker kontrolleren. Oppsøk legehjelp hvis tilstanden vedvarer.

 

 

Merknader om sikkerhet når du bruker kontrolleren

Ikke bruk vibrasjonfunksjonen eller funksjonen for avtrekkereffekt på kontrolleren hvis du har plager eller skader i ben, ledd eller muskler i hendene eller armene. Hvis du har plager eller skader, må du ikke spille spill med kontrolleren med mindre du har slått av disse funksjonene.

 

 

Sikkerhetsmerknad for VR-hodesett

●     Før du bruker VR-hodesettet, må du lese instruksjonene om helse og sikkerhet i bruker-

håndboken. Følg alle instruksjoner for oppsett og bruk nøye.

●     VR-hodesettet er ikke beregnet for bruk av barn under 12 år.

●     Se gjennom omgivelsene og fjern hindringer før bruk. Ta forholdsregler for å hindre at

dyr, barn eller andre hindringer kommer inn i området under bruk.

●     Enkelte personer kan oppleve kvalme, desorientering, uklart syn

eller annet ubehag når de ser på innhold med virtuell virkelighet. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du slutte å bruke VR-hodesettet og ta det av øyeblikkelig.

 

 

Sikkerhetsmerknad for PlayStation®Move

●     Når du bruker bevegelseskontrolleren, må du unngå å holde kontrollen nærmere enn 20 cm fra

ansiktet eller øynene.

●     Når du bruker bevegelseskontrolleren, må du være oppmerksom på følgende. Hvis bevegelses-

kontrolleren treffer en person eller en gjenstand, kan det forårsake skade på gjenstander eller personer.

·           Bruk alltid stroppen.

·           Hold kontrolleren godt fast for å hindre at den sklir.

·           Stram stroppen med stroppelåsen.

·           La det være nok plass til sikker bruk.

Helseadvarsel for 3D

Enkelte kan oppleve ubehag (som anstrengte eller slitne øyne eller kvalme) når de ser videobilder i 3D eller spiller stereoskopiske 3D-spill på 3D-skjermer. Hvis du opplever slikt ubehag, må du umiddelbart ta en pause fra bruken av TV-en inntil ubehaget forsvinner.

Generelt anbefaler vi å unngå overdrevet lang bruk av PlayStation®-systemet og å ta 15 minutters pause for hver time du spiller. Når man spiller stereoskopiske 3D-spill eller ser på 3D-videoer, kan det imidlertid variere fra person til person hvor ofte og lenge det er nødvendig med pauser – ta pauser som er lange nok til at ubehag forsvinner. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege.

Synet til barn (spesielt barn som er under seks år) er ikke ferdig utviklet. Ta kontakt med en lege eller optiker før du lar små barn se videobiler i 3D eller spille stereoskopiske 3D-spill. Voksne må ha overoppsyn med barn for å sikre at de følger anbefalingene som er nevnt ovenfor.