playstation.com

Juridisk

Viktig om helse og sikkerhet

FOTOSENSITIV EPILEPSI: HVIS DU TILDLIGERE HAR HATT EPILEPSI ELLER ANDRE TYPER ANFALL, BØR DU SNAKKE MED EN LEGE FØR BRUK. ENKELTE MØNSTRE KAN FØRE TIL ANFALL UTEN AT PERSONEN HAR HATT DETTE TIDLIGERE. LES INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN NØYE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET.

Viktig informasjon om helse og sikkerhet

Anfall forårsaket av lysstimulering (lysfølsom epilepsi)

Hvis du lider av epilepsi eller har hatt anfall, bør du kontakte legen din før du bruker dette produktet.

Enkelte personer som er følsomme overfor blinkende eller flimrende lys eller geometriske former og mønstre, kan ha udiagnostisert epilepsi og kan oppleve epileptiske anfall når de spiller videospill eller ser på videoinnhold.

STANS BRUK UMIDDELBART og ta kontakt med legen hvis du opplevelser noen av følgende helseproblemer eller symptomer når du utsettes for blinkende eller flimrende lys eller annen lysstimulering mens du spiller videospill eller ser på videoinnhold:

□ såre øyne,

□ synsforstyrrelser,

□ migrene,

□ muskelrykninger,

□ krampetrekning eller andre ufrivillige bevegelser,

□ bevisstløshet,

□ bevissthetstap eller

□ forvirring eller desorientering.

I tillegg til det ovennevnte, STANS BRUK UMIDDELBART hvis du opplever noen av følgende symptomer:

□ hodepine, 

□ svimmelhet,

□ kvalme, 

□ utmattelse, 

□ symptomer som ligner på reisesyke eller

□ ubehag eller smerte i noen kroppsdel, for eksempel øyne, ører, hender, armer, føtter, mens du spiller.

Hvis tilstanden vedvarer, må du oppsøke lege.

Bruk og håndtering

□ Sørg for god belysning, og hold sikker avstand fra TV-skjermen.

□ Unngå langtidsbruk av produktet. Generelt sett anbefaler vi at du tar 15 minutter pause for hver time du spiller.

□ Unngå å spille når du er trøtt eller har behov for søvn.

□ Slutt å bruke produktet øyeblikkelig hvis du begynner å føle deg trett eller hvis du opplever ubehag eller smerter i hender eller armer når du bruker kontrolleren. Hvis tilstanden vedvarer, må du oppsøke lege.

Vibreringsfunksjon

• Ikke bruk vibreringsfunksjonen i VR-hodesettet hvis du bruker pacemakere, hjertestartere, programmerbare shuntventiler eller andre medisinske apparater.

• Ikke bruk vibreringsfunksjonen i VR-hodesettet eller vibreringsfunksjonen og funksjonen for avtrekkereffekt på PlayStation VR2 Sense™-kontrolleren hvis du har lidelser eller skader som kan bli påvirket av denne vibreringsfunksjonen eller lidelser eller skader på kroppsdeler som hodet, ben, ledd eller muskler i hånden eller armen. Denne funksjonen kan slås av/på i [Innstillinger] på startskjermen.

Sikkerhetsmerknad for VR-hodesett

□ Før bruk må du lese informasjon om helse og sikkerhet i brukerhåndboken for VR-hodesettet. Følg alle instruksjoner for konfigurering og bruk.

□ VR-hodesettet skal ikke brukes av barn under 12 år.

□ Undersøk omgivelsene og fjern hindringer før bruk. Ta forholdsregler for å forhindre at dyr, barn eller andre hindringer tar seg inn i aktivitetsområdet under bruk.

□ Enkelte personer kan oppleve reisesykelignende symptomer eller kvalme, bli desorienterte, få uklart syn eller oppleve annet ubehag når de ser virtuell virkelighet-innhold. Hvis du får noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke VR-hodesettet og ta det av deg.

Sikkerhetsmerknad om PlayStation®Move / PlayStation VR2 Sense-kontroller

□ Når du bruker bevegelseskontrolleren, må du unngå å holde kontrolleren nærmere enn 20 cm fra ansiktet eller øynene.

□ Når du bruker bevegelseskontrolleren eller PlayStation VR2 Sense-kontrolleren, må du være oppmerksom på følgende punkter. Hvis kontrolleren treffer en person eller gjenstand, kan den forårsake skader eller bli ødelagt. Dette må du gjøre når du bruker kontrolleren:

■ Kontroller at det er nok plass rundt deg før du bruker kontrolleren.

■ Ikke bruk kontrolleren når USB-kabelen er tilkoblet.

■ Husk å ha stroppene på kontrolleren rundt håndleddet når du bruker den.

■ Hold kontrolleren fast for å unngå at den glipper ut av hendene dine. Ikke rist på kontrolleren med overdreven kraft.

Helseadvarsel for 3D

Enkelte kan oppleve ubehag (som anstrengte eller slitne øyne eller kvalme) når de ser videobilder i 3D eller spiller stereoskopiske 3D-spill på 3D-skjermer. Hvis du opplever slikt ubehag, må du umiddelbart ta en pause fra bruken av TV-en inntil ubehaget forsvinner.

Generelt anbefaler vi å unngå overdrevet lang bruk av PlayStation®-systemet og å ta 15 minutters pause for hver time du spiller. Når man spiller stereoskopiske 3D-spill eller ser på 3D-videoer, kan det imidlertid variere fra person til person hvor ofte og lenge det er nødvendig med pauser – ta pauser som er lange nok til at ubehag forsvinner. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege.

Synet til barn (spesielt barn som er under seks år) er ikke ferdig utviklet. Ta kontakt med en lege eller optiker før du lar små barn se videobiler i 3D eller spille stereoskopiske 3D-spill. Voksne må ha overoppsyn med barn for å sikre at de følger anbefalingene som er nevnt ovenfor.