playstation.com

Juridisk

Helseadvarsel

Man må alltid spille i godt opplyste omgivelser. Ta pauser med jevne mellomrom, 15 minutter hver time. Du må avbryte spillingen hvis du blir svimmel, kvalm, utmattet eller får hodepine. Hvis man er følsom for blinkende eller flakkende lys eller for geometriske former og mønstre, kan man ha en uoppdaget epileptisk lidelse, og man kan få epileptiske anfall når man ser på TV eller spiller TV-spill. Forhør deg med lege før du spiller TV-spill hvis du lider av epilepsi, og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer når du spiller: endringer i syn, sammentrekninger i musklene, andre ufrivillige bevegelser, bevissthetstap, forvirring og/eller kramper.

Helseadvarsel for 3D:

Enkelte kan oppleve ubehag (som anstrengte eller slitne øyne eller kvalme) når de ser videobilder i 3D eller spiller stereoskopiske 3D-spill på 3D-skjermer. Hvis du opplever slikt ubehag, må du umiddelbart ta en pause fra bruken av TV-en inntil ubehaget forsvinner.

Generelt anbefaler vi å unngå overdrevet lang bruk av PlayStation®-systemet og å ta 15 minutters pause for hver time du spiller. Når man spiller stereoskopiske 3D-spill eller ser på 3D-videoer, kan det imidlertid variere fra person til person hvor ofte og lenge det er nødvendig med pauser – ta pauser som er lange nok til at ubehag forsvinner. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege.

Synet til barn (spesielt barn som er under seks år) er ikke ferdig utviklet. Ta kontakt med en lege eller optiker før du lar små barn se videobiler i 3D eller spille stereoskopiske 3D-spill. Voksne må ha overoppsyn med barn for å sikre at de følger anbefalingene som er nevnt ovenfor.

Helseadvarsel for virtuell virkelighet:

Enkelte personer kan oppleve bevegelsessyke eller kvalme, bli desorienterte, få uklart syn eller oppleve annet ubehag når de ser virtuell virkelighet-innhold. Hvis du får noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke, og ta av vr-hodesettet.