Oppdatering av PS4-systemprogramvare

Slik oppdaterer du systemprogramvare på en PS4-konsoll

For å få en best mulig PlayStation-opplevelse må du sørge for at systemprogramvaren til PlayStation®4-konsollen alltid er oppdatert til den nyeste versjonen.

Nyeste oppdatering av systemprogramvaren til PS4-konsoller

En oppdatering av systemprogramvaren til PS4™-konsollene ble utgitt 15.09.2021. 

Versjon 9.00 

Systemprogramvareoppdateringens hovedfunksjoner: 

 • Du kan nå se trophies for PS5-spill på PS4-konsoller. 
  • I Trophies kan du nå se PS5-trophies i trophy-listen din. 
  • Du kan også se PS5-trophies i trophy-listen på profilskjermbildet under [Spill]-fanen. 
 • Følgende er oppdatert i Meldinger: 
  • Hvis du er eier av en gruppe, kan du nå slette den. Hvis du vil slette en gruppe, åpner du valgmenyen, og deretter velger du [Slett gruppe]. Hvis du sletter en gruppe, blir den slettet for alle medlemmer.
  • Når du nå blokkerer noen, kan du samtidig velge å forlate gruppen som du og vedkommende er i. Du forlater ikke grupper som inkluderer andre spillere. 

Andre oppdaterte funksjoner: 

 • På Android- eller iOS/iPadOS-enheter kan du nå bruke PS Avstandsspill-appen for å få tilgang til PS4 via mobildata. 
 • Foreldrekontrollene har fått følgende forbedringer: 
  • Når et barn nå ber om å bruke kommunikasjonsfunksjonene i et spill, får foreldre eller foresatte et varsel på PS4 og PlayStation App.
  • Barnet får også et varsel når foreldre eller foresatte godtar, avviser eller avslutter barnets tilgang til kommunikasjonsfunksjonene i et spill. 
 • Du kan nå velge om du ønsker å motta varsler om nye produkter og spesialtilbud på PS4 eller på e-post. Du kan velge dette ved å gå til [Innstillinger] > [Kontoadministrasjon] > [Kontoopplysninger] > [Preferanser for kommunikasjon].

Slik oppdaterer du systemprogramvaren på PS4-konsollen

Hvis en oppdatering av systemprogramvare stopper opp, må du starte oppdateringen på nytt. Hvis dette mislykkes, laster du ned oppdateringsfilen nedenfor til en USB-stasjon og følger instruksjonene nedenfor. 

 1. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe som heter PS4 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Last ned oppdateringsfilen (knappen nedenfor), og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 3: Oppdater systemprogramvare.

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS4-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Høyreklikk på filen og velg «lagre som» for å laste den ned.

Slik installerer du systemprogramvaren på nytt på PS4-konsollen

Når du installerer systemprogramvaren på PS4-konsollen på nytt, blir alle data på PS4-konsollen slettet. Denne prosessen kalles ofte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller hard tilbakestilling.

 1. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe som heter PS4 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Last ned filen for å installere programvaren på nytt (knappen nedenfor), og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 7: Installer systemprogramvaren på nytt.

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS4-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Høyreklikk på filen og velg «lagre som» for å laste den ned.

Starte nedlastingen av systemprogramvaren på nytt på PS4-konsollen

Hvis nedlastingen av PS4-systemprogramvaren har stoppet, sletter du oppdateringen og starter på nytt:

 1. Velg Varslinger i funksjonsområdet på PS4-konsollen, merk oppdateringsfilen, og trykk på OPTIONS-knappen > Slett.
 2. Deretter velger du  Innstillinger > Systemprogramvareoppdatering

Hvis du mislykkes med nedlastingen gjentatte ganger, må du oppdatere PS4-systemprogramvaren ved hjelp av en USB.

Reparer og erstatt-diagnostikkverktøy

Hvis du får problemer med oppdateringen av systemprogramvaren på PS4-konsollen, kan du gå til Reparer og erstatt-diagnostikkverktøyet for videre trinn og for å avtale en reparasjon.

Funksjoner knyttet til 8.52-systemprogramvaren for PS4 

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Funksjoner knyttet til 8.50-systemprogramvaren for PS4 

 • I Gruppe kan du nå bruke Share Play med andre spillere på PS5-konsoller.

 • I Meldinger kan du nå skru varslinger på eller av for hver av gruppene du er med i. På gruppe-skjermbildet åpner du valgmenyen og velger Skru av varslinger.

Andre oppdaterte funksjoner

 • På skjermbildet for detaljer over spilløkt kan du nå bruke knappen Send forespørsel om å bli med for å spørre øktlederen om du kan få bli med i spilløkten. Øktlederen kan dermed sende deg en invitasjon for å bli med.

 • Når du spiller et spill som du har angitt som skjult, kan ikke andre spillere lenger se at du spiller det spillet.

 • Vi har oppdatert filformatet for utvidet lagring.

  • Når du kobler til en enhet for utvidet lagring, blir filformatet oppdatert.

  • Etter det kan du ikke bruke den enheten på en PS4-konsoll som har den gamle versjonen av systemprogramvaren.

 • Felleskapsfunksjonen er ikke tilgjengelig lenger.

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen fra Sony Interactive Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i systemdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på et system som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at systemet ikke fungerer riktig, eller at det ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 • Ikke installer systemprogramvaren rett før eller rett etter et strømavbrudd.
 • Ikke slå av systemet under installeringen. Hvis installeringen avbrytes, kan det hende at systemet blir skadet.
 • Det kan hende at enkelte program eller noe innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren først.

Systemprogramvare

Ved å bruke eller åpne systemprogramvaren godtar du å følge alle vilkårene i denne avtalen. Hvis du vil ha en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne avtalen, kan du gå til http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan, etter eget skjønn, endre vilkårene i denne avtalen når som helst, inkludert vilkårene i dokumentasjonen eller brukerhåndboken til PS4-systemet eller http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Følg med på dette nettstedet fra tid til annen for endringer av denne avtalen.