Systemprogramvareoppdatering for PS4 

Slik oppdaterer du systemprogramvaren på en PS4-konsoll

For å få en best mulig PlayStation-opplevelse må du sørge for at systemprogramvaren til PlayStation®4-konsollen alltid er oppdatert til den nyeste versjonen.

Nyeste systemprogramvareoppdatering til PS4-konsoller

En oppdatering av systemprogramvaren til PS4™-konsoller ble lansert 08.03.2023. 

Versjon 10.50

 • Du kan nå få tilgang til de autoriserte appene dine i Innstillinger.
  • Autoriserte apper er tredjepartsapper og -tjenester som du har koblet kontoen din for PlayStation Network til. Når du bruker en autorisert app, samtykker du i å dele kontoopplysningene dine med den appen. 
  • Hvis du vil se og administrere autoriserte apper, går du til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Autoriserte apper og skanner QR-koden med mobilenheten din.
 • Venner som er aktive på PlayStation App, vises nå som pålogget i vennelisten din.
 • Unicode 15.0-emoji kan nå vises.
 • Du kan se hvilke av spillerne i spilløkten som er på andre plattformer for spill som støtter denne funksjonen.

Versjon 10.01

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 10.0

 • Når du bruker nettleseren, kan du nå velge mellom to typer zoomfunksjoner.
  Med «zoom» kan du øke størrelsen på elementene på siden mens du justerer oppsettet, slik at alt passer uten at du må bla til venstre og høyre.
  Med «Forstørr» kan du øke størrelsen på alt på siden uten å måtte justere oppsettet.
  Den maksimale zoom-/forstørrelsesgraden er nå 500 %.
 • Følgende har blitt oppdatert for Avstandsspill.
  Det er nå enklere å bruke tastaturet på PC eller Mac når du bruker PS Remote Play.
  Vi har fjernet boksen for tekstinnlegging, slik at du kan bruke tastaturet til å skrive direkte på PS5- eller PS4-konsollen.
  I tillegg til å skrive, kan du nå også bruke tastaturet til å kontrollere spill som støtter det.

Slik oppdaterer du systemprogramvaren på PS4-konsollen

Hvis en oppdatering av systemprogramvare stopper opp, må du starte oppdateringen på nytt. Hvis dette mislykkes, laster du ned oppdateringsfilen nedenfor til en USB-stasjon og følger instruksjonene nedenfor. 

 1. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe som heter PS4 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Last ned oppdateringsfilen (knappen nedenfor), og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 3: Oppdater systemprogramvare.

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS4-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Slik installerer du systemprogramvaren på nytt på PS4-konsollen

Når du installerer systemprogramvaren på PS4-konsollen på nytt, blir alle data på PS4-konsollen slettet. Denne prosessen kalles ofte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller hard tilbakestilling.

 1. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe som heter PS4 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Last ned filen for å installere programvaren på nytt (knappen nedenfor), og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 7: Installer systemprogramvaren på nytt.

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS4-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Starte nedlastingen av systemprogramvaren på nytt på PS4-konsollen

Hvis nedlastingen av PS4-systemprogramvaren har stoppet, sletter du oppdateringen og starter på nytt:

 1. Velg Varslinger i funksjonsområdet på PS4-konsollen, merk oppdateringsfilen, og trykk på OPTIONS-knappen > Slett.
 2. Deretter velger du  Innstillinger > Systemprogramvareoppdatering

Hvis du mislykkes med nedlastingen gjentatte ganger, må du oppdatere PS4-systemprogramvaren ved hjelp av en USB.

Har du problemer?

Hvis du har problemer med systemprogramvareoppdateringen av PS4-systemet, kan du se veiledningen nedenfor for å finne ut hva du skal gjøre videre.

Versjon 9.60

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 9.51

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 9.50

Følgende er oppdatert i Gruppe:

 • Når du starter en gruppe, kan du nå velge enten åpen gruppe eller lukket gruppe.
  • I en åpen gruppe kan vennene dine bli med uten at de må inviteres. Venner av gruppemedlemmer kan også bli med.
  • En lukket gruppe er kun for de spillerne du inviterer.
 • Du kan nå justere talechatvolumet til hver enkelt spiller i en gruppe.
 • Vi har lagt til ukrainsk som støttet språk.

Versjon 9.04 

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 9.03 

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 9.00 

Systemprogramvareoppdateringens hovedfunksjoner: 

 • Du kan nå se trophies for PS5-spill på PS4-konsoller. 
  • I Trophies kan du nå se PS5-trophies i trophy-listen din. 
  • Du kan også se PS5-trophies i trophy-listen på profilskjermbildet under [Spill]-fanen. 
 • Følgende er oppdatert i Meldinger: 
  • Hvis du er eier av en gruppe, kan du nå slette den. Hvis du vil slette en gruppe, åpner du valgmenyen, og deretter velger du [Slett gruppe]. Hvis du sletter en gruppe, blir den slettet for alle medlemmer.
  • Når du nå blokkerer noen, kan du samtidig velge å forlate gruppen som du og vedkommende er i. Du forlater ikke grupper som inkluderer andre spillere. 

Andre oppdaterte funksjoner: 

 • På Android- eller iOS/iPadOS-enheter kan du nå bruke PS Avstandsspill-appen for å få tilgang til PS4 via mobildata. 
 • Foreldrekontrollene har fått følgende forbedringer: 
  • Når et barn nå ber om å bruke kommunikasjonsfunksjonene i et spill, får foreldre eller foresatte et varsel på PS4 og PlayStation App.
  • Barnet får også et varsel når foreldre eller foresatte godtar, avviser eller avslutter barnets tilgang til kommunikasjonsfunksjonene i et spill. 
 • Du kan nå velge om du ønsker å motta varsler om nye produkter og spesialtilbud på PS4 eller på e-post. Du kan velge dette ved å gå til [Innstillinger] > [Kontoadministrasjon] > [Kontoopplysninger] > [Kommunikasjonspreferanser].

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen fra Sony Interactive Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i systemdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på et system som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at systemet ikke fungerer riktig, eller at det ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 • Ikke installer systemprogramvaren rett før eller rett etter et strømavbrudd.
 • Ikke slå av systemet under installeringen. Hvis installeringen avbrytes, kan det hende at systemet blir skadet.
 • Det kan hende at enkelte program eller noe innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren først.

Systemprogramvare

Ved å bruke eller åpne systemprogramvaren godtar du å følge alle vilkårene i denne avtalen. Hvis du vil ha en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne avtalen, kan du gå til http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan, etter eget skjønn, endre vilkårene i denne avtalen når som helst, inkludert vilkårene i dokumentasjonen eller brukerhåndboken til PS4-systemet eller http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Følg med på dette nettstedet fra tid til annen for å se endringer i denne avtalen.

Systemprogramvareoppdateringer, inkludert sikkerhetsoppgraderinger, lanseres til PS4-konsoller fra tid til annen. Disse er nødvendige for at konsollen skal fungere optimalt. 

Du vil motta varsler om nye systemprogramvareoppdateringer når konsollen din er koblet til Internett, eller når du setter inn en spilldisk som krever en nyere systemprogramvare for å kunne spilles av. Du kan også besøke denne siden for å se de nyeste oppdateringene. 

SIE anbefaler sterkt at du alltid oppdaterer til den nyeste versjonen så snart som mulig etter en ny oppdatering er lansert. Hvis du ikke gjør dette, kan konsollen være utsatt for sikkerhetsrisikoer, eller det kan hende konsollen ikke fungerer optimalt.