Systemprogramvareoppdatering til PlayStation®4

Oppdatere systemprogramvare på en PlayStation®4-konsoll

Få siste oppdatering

Oppdatere systemprogramvare på en PS4-konsoll

En oppdatering av systemprogramvaren til PlayStation 4-konsollene ble utgitt 22. juni 2021. 

Oppdater alltid PS4™-konsollen til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Ved å oppdatere kan du glede deg over nye funksjoner, forbedret bruk og forbedret sikkerhet.

Funksjoner knyttet til 8.52-systemprogramvaren for PS4 

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Funksjoner knyttet til 8.50-systemprogramvaren for PS4 

 • I Gruppe kan du nå bruke Share Play med andre spillere på PS5-konsoller.

 • I Meldinger kan du nå skru varslinger på eller av for hver av gruppene du er med i. På gruppe-skjermbildet åpner du valgmenyen og velger Skru av varslinger.

Andre oppdaterte funksjoner

 • På skjermbildet for detaljer over spilløkt kan du nå bruke knappen Send forespørsel om å bli med for å spørre øktlederen om du kan få bli med i spilløkten. Øktlederen kan dermed sende deg en invitasjon for å bli med.

 • Når du spiller et spill som du har angitt som skjult, kan ikke andre spillere lenger se at du spiller det spillet.

 • Vi har oppdatert filformatet for utvidet lagring.

  • Når du kobler til en enhet for utvidet lagring, blir filformatet oppdatert.

  • Etter det kan du ikke bruke den enheten på en PS4-konsoll som har den gamle versjonen av systemprogramvaren.

 • Felleskapsfunksjonen er ikke tilgjengelig lenger.

Laste ned en oppdateringsfil for en PS4-konsoll

Hvis en oppdatering av systemprogramvare stopper opp, må du starte oppdateringen på nytt. Hvis dette mislykkes, laster du ned oppdateringsfilen nedenfor til en USB-stasjon og følger veiledningen nedenfor for å installere filen på PS4-konsollen.

Høyreklikk på filen og velg «lagre som» for å laste ned oppdateringsfilen.

Laste ned filen for å installere PS4-konsollen på nytt

Hvis du installerer PS4-systemprogramvaren på nytt, slettes alle dataene i PS4-systemlagringen. Denne prosessen kalles ofte en «fabrikktilbakestilling» eller «hard tilbakestilling». 

Høyreklikk på filen og velg «lagre som» for å laste ned filen for å installere programvaren på nytt.

Starte nedlastingen av systemprogramvaren på nytt på PS4-konsollen

Hvis nedlastingen av PS4-systemprogramvaren har stoppet, sletter du oppdateringen og starter på nytt:

 1. Velg  Varslinger i PS4-funksjonsområdet, merk oppdateringsfilen, og trykk på OPTIONS-knappen > Slett.
 2. Deretter velger du  Innstillinger > Systemprogramvareoppdatering

Hvis du mislykkes med nedlastingen gjentatte ganger, må du oppdatere PS4-systemprogramvaren ved hjelp av en USB.

Reparer og erstatt-diagnostikkverktøy

Hvis du får problemer med oppdateringen av systemprogramvaren på PS4-konsollen, kan du gå til Reparer og erstatt-diagnostikkverktøyet for videre trinn og for å avtale en reparasjon.

Versjon 8.03

 • Deaktiver spillchatlyd  har blitt lagt til under  Lyd/enheter  i hurtigmenyen. Hvis du slår på denne innstillingen, blir spillchatlyd deaktivert. Stemmen din høres ikke, og du hører ikke stemmene til andre spillere. Denne innstillingen gjelder ikke for gruppechatlyd.

Versjon 8.01

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 8.0

Systemprogramvareoppdateringens hovedfunksjoner

Følgende endringer har blitt gjort i Gruppe og Meldinger.

 • Når du oppretter en gruppeøkt, kan du nå velge å opprette en ny gruppe eller velge en eksisterende gruppe. Når du oppretter en ny gruppe, lagres den selv etter at gruppeøkten er avsluttet. Du kan starte en ny gruppeøkt med de samme medlemmene ved å velge gruppen du opprettet tidligere.
 • Nå kan du bruke gruppene på tvers av gruppeøkter og meldinger. Du kan sende meldinger til en gruppe du har opprettet for en gruppeøkt, eller starte en gruppeøkt med en gruppe du har utvekslet meldinger med.
 • For grupper på 3 eller flere medlemmer kan gruppeeieren nå fjerne medlemmer fra gruppen. Gruppeeieren er den spilleren som opprettet gruppen.
 • For grupper med bare deg og én annen spiller kan du ikke lenger endre gruppenavnet eller -bildet. Bare navnet og bildet til den andre spilleren vises.
 • Meldinger er lagt til på skjermen under gruppeøkter. Når du velger  Meldinger, vises meldingene som er utvekslet mellom medlemmene av gruppen.
 • Offentlige/private innstillinger for gruppeøkter er fjernet. Bare medlemmer av gruppen kan bli med på gruppeøkten.
 • Nå kan du endre gruppeinnstillingene på valgmenyen som vises på skjermen når du velger  Gruppe. Du kan også administrere innstillingene for gruppetilkoblingen når du velger Tilkobling for talechat for gruppe, som er lagt til i gruppeinnstillingene.
 • Medlemmer av gruppen kan nå se når mikrofonen din er dempet.
 • Du kan nå bli med på gruppeøkter selv om de inkluderer medlemmer du har blokkert. Når du blir med i en gruppeøkt med et blokkert medlem, eller når et blokkert medlem blir med i gruppeøkten, får du et varsel. Under gruppeøkten vil dere ikke høre hverandre, og spillet du spiller, i tillegg til Share Play-statusen din, vises ikke. I tillegg får ikke det blokkerte medlemmet melding om at du har blokkert dem.
 • Spill sammen-økter kan ikke lenger startes under en gruppeøkt. For onlinebaserte flerspillerspill kan du starte en spilløkt fra spillet.

Trophy -nivåene er nye.

 • Trophy-nivået ditt er en rangering som bestemmes av det totale antallet trophies du har oppnådd. Når du oppdaterer systemprogramvaren, kan du se det nye trophy-nivået ditt basert på antallet trophies du har oppnådd hittil. Det nye trophy-nivået ditt vises også når du logger på  PlayStation App,   PlayStation Vita-systemet eller My PlayStation online.
 • Det blir ingen endringer i trophies som du allerede har oppnådd, eller trophy-informasjon, for eksempel krav til opplåsing.

2-trinns bekreftelse er nå tilgjengelig med godkjenningsapper.

 • Når du har angitt pålogginginformasjon og passord på PS4, kan du fullføre påloggingsprosessen ved å tillate programtilgang.
 • Du kan laste ned godkjenningsapper fra App Store eller Google Play™. Vi garanterer ikke for funksjonaliteten til alle godkjenningsapper.

Følgende endringer har blitt gjort i Foreldrekontroller.

 • Kommunikasjon med andre spillere og Visning av innhold som er opprettet av andre spillere  er kombinert og er nå  Kommunikasjon og brukergenerert innhold. Hvis du har valgt  Ikke tillatt for en av innstillingene, overføres den samme innstillingen etter oppdateringen.
 • Selv når  Kommunikasjon og brukergenerert innhold er satt til  Ikke tillatt, kan kommunikasjonsfunksjonen i spillet bare brukes for bestemte spill som familieadministratoren eller en forelder/verge har tillatt. Når et barn sender en forespørsel i løpet av spillet, mottar familieadministratoren eller forelderen/vergen en e-postmelding. Følg instruksjonene i e-posten for å tillate eller begrense bruken av kommunikasjonsfunksjonene i spillet.
Andre oppdaterte funksjoner

Demp alle mikrofoner er lagt til i hurtigmenyen under Lyd/enheter.

 • Denne innstillingen demper alle mikrofonene som er koblet til PS4.

Følgende endringer er gjort for bruk av Avstandsspill på mobile enheter og datamaskiner.

 • På enheten må du oppdatere PS Avstandsspill til den nyeste versjonen.
 • Knappetildelingene du angir for kontrolleren i PS4, gjenspeiles nå når du bruker Avstandsspill.
 • Skjermutformingen er oppdatert.
 • Støtte for Android™5 og 6 er ikke lenger tilgjengelig.
 • Støtte for Windows 8.1 er ikke lenger tilgjengelig.

Under  Innstillinger > Kontoadministrasjon >  Personverninnstillinger er følgende endringer utført.

 • Under Spilling | har Medier, Trophies og  Spill blitt kombinert og er nå  Spillhistorikk. Du kan begrense hvem som kan se spillene du har spilt, og hvilke trophies du har oppnådd.
 • Under  Spilling | har Medier, Tilkoblingsstatus og Spiller nå blitt lagt til. Du kan sette begrensninger på hvem som kan se tilkoblingsstatusen din og spillet du spiller for øyeblikket.
 • Innholdet du kan begrense i Meldinger , under Personlig info | Meldinger, er endret. Du kan begrense hvem som kan invitere deg til gruppeøkter og legge deg til i grupper. For eksempel viste innstillingen Bare venner tidligere bare meldinger fra vennene dine. Nå kan du imidlertid se meldinger fra andre spillere enn vennene dine, hvis de er i gruppen din.
 • Under Personlig info | Meldinger har Mobil tilgjengelighet blitt fjernet.

Følgende endringer har blitt gjort i Fellesskap.

 • Når du oppretter et nytt fellesskap, kan du ikke lenger bruke Kun på forespørsel til å begrense medlemmene som kan bli med. Hvis du har et eksisterende fellesskap som er satt til Alle, kan du ikke lenger endre det til Kun på forespørsel.
 • Du kan ikke lenger opprette grupper fra Fellesskap-skjermen. Du må opprette en gruppe i Gruppe.

Du kan ikke lenger opprette et nytt arrangement i Arrangementer.

 • Arrangementer som ble opprettet før oppdateringen, vil fortsatt bli avholdt, og arrangementer og turneringer som spillutviklere arrangerer, vil fortsette å finne sted.

For noen funksjoner har innholdet som vises på skjermen, endret seg, i tillegg til skjermutformingen.

App Store, iPad, iPhone og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Google Play, Google Play-logoen og Android er varemerker for Google LLC.

Versjon 7.55

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 7.51

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 7.50

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 7.02

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 7.01

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon 7.00

Systemprogramvareoppdateringens hovedfunksjoner

 • Følgende endringer har blitt gjort i  (Gruppe).

  Det maksimale antallet personer som kan bli med i en gruppe, har økt fra 8 til 16.

  Det har blitt lagt til chattelogg, og tilgjengeligheten har blitt forbedret. Når du er i en gruppe, bruker du (PS4 andre skjerm)*1 på en smarttelefon eller en annen mobilenhet til å konvertere gruppetalechat til tekst eller til å skrive inn tekst for å få den opplest til andre gruppemedlemmer.

  Denne funksjonen fungerer bare på engelsk og er bare tilgjengelig på PS4-systemer som selges i enkelte regioner.

  Nettverkstilkoblingen har blitt forbedret.

  Lydkvaliteten til talechatten har blitt forbedret.

 • Avstandsspill kan nå brukes på flere enheter.

  I tillegg til Xperia TM-enheter kan Avstandsspill nå brukes på andre smarttelefoner og nettbrett som kjører Android™ 5.0 eller nyere*2. Last ned PS4 Avstandsspill på Google Play™ for å bruke denne funksjonen.

  På mobile enheter som kjører Android 10, kan du nå også koble til en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller via Bluetooth® for Avstandsspill*2*3.

*1 Last ned den nyeste versjonen av PS4 Second Screen, som er tilgjengelig på Google Play™ eller App Store.

*2 Avstandsspill er kanskje ikke kompatibel med alle enheter.

*3 Det kan hende at enkelte funksjoner, for eksempel styreplaten og vibrasjonsfunksjonen ikke er tilgjengelige, avhengig av enheten.

 

Andre oppdaterte funksjoner

 • Når du bruker Avstandsspill på en iPhone eller iPad, kan du nå gjøre følgende. Velg [Innstillinger] på skjermbildet for Avstandsspill for å bytte til disse innstillingene.

  iPhone eller iPad: Kontrolleren kan nå vises til enhver tid. iPhone: Du kan nå låse skjermposisjonen.

 • Du kan nå bruke en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller via Bluetooth for Avstandsspill på en iPhone, iPad eller Mac*.

  Oppdater til følgende operativsystem for å bruke denne funksjonen.
  iOS 13
  iPadOS 13
  macOS Catalina

*Noen funksjoner, som styreplaten og vibrasjonsfunksjonen, er kanskje ikke tilgjengelig på en iPhone eller iPad.

Xperia er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Mobile Communications AB.

App Store, iPad, iPhone, Mac, iPadOS og macOS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Bluetooth®-merket og -logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Sony Interactive Entertainment Inc. er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.

Google Play, Google Play-logoen og Android er varemerker for Google LLC. iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen fra Sony Interactive Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i systemdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på et system som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at systemet ikke fungerer riktig, eller at det ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 • Ikke installer systemprogramvaren rett før eller rett etter et strømavbrudd.
 • Ikke slå av systemet under installeringen. Hvis installeringen avbrytes, kan det hende at systemet blir skadet.
 • Det kan hende at enkelte program eller noe innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren først.

Systemprogramvare

Ved å bruke eller åpne systemprogramvaren godtar du å følge alle vilkårene i denne avtalen. Hvis du vil ha en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne avtalen, kan du gå til http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan, etter eget skjønn, endre vilkårene i denne avtalen når som helst, inkludert vilkårene i dokumentasjonen eller brukerhåndboken til PS4-systemet eller http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Følg med på dette nettstedet fra tid til annen for endringer av denne avtalen.