Slik oppdaterer du systemprogramvaren på en PS4-konsoll

Slik oppdaterer du systemprogramvaren på en PS4-konsoll

For å få en best mulig PlayStation-opplevelse må du sørge for at systemprogramvaren til PlayStation®4-konsollen alltid er oppdatert til den nyeste versjonen.

Nyeste oppdatering av systemprogramvaren til PS4-konsoller

Sjekk funksjonene som er tilgjengelige i oppdateringen nedenfor. 

 • I tillegg kan du se den elektroniske brukerhåndboken i menyen Innstillinger på PS4-konsollen.

Slik oppdaterer du systemprogramvaren på PS4-konsollen

Angi automatiske oppdateringer eller oppdater systemprogramvaren manuelt ved å følge trinnene nedenfor.

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Velg Systemprogramvareoppdatering.
  Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned automatisk.

Hvis en oppdatering av systemprogramvaren har låst seg, starter du nedlastingen på nytt ved å følge trinnene nedenfor. 

 1. Velg Varslinger i funksjonsområdet på PS4-konsollen, merk oppdateringsfilen, og trykk på OPTIONS-knappen > Slett.
 2. Deretter velger du Innstillinger > Systemprogramvareoppdatering

Hvis du mislykkes med nedlastingen gjentatte ganger, må du oppdatere PS4-systemprogramvaren ved hjelp av en PC eller Mac.

Hvis du ikke kan starte nedlastingen av systemprogramvaren på nytt, følger du instruksjonene nedenfor.

 1. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe kalt «PS4» på en USB-enhet formatert som FAT32 eller exFAT. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter «UPDATE» (oppdatering).

 2. Last ned oppdateringsfilen (knappen nedenfor), og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Oppdater systemprogramvare.

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS4-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Slik installerer du systemprogramvaren på nytt på PS4-konsollen

Når du installerer systemprogramvaren på PS4-konsollen på nytt, blir alle data på PS4-konsollen slettet. Denne prosessen kalles ofte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller hard tilbakestilling.

 1. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe kalt «PS4» på en USB-enhet formatert som FAT32 eller exFAT. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter «UPDATE» (oppdatering).

 2. Last ned filen for å installere programvaren på nytt (knappen nedenfor), og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Initialiser PS4 (installer systemprogramvare på nytt).

Hvis PS4-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Har du problemer?

Hvis du har problemer med systemprogramvareoppdateringen av PS4-systemet, kan du se veiledningen nedenfor for å finne ut hva du skal gjøre videre.

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen fra Sony Interactive Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i systemdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på et system som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at systemet ikke fungerer riktig, eller at det ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 • Ikke installer systemprogramvaren rett før eller rett etter et strømavbrudd.
 • Ikke slå av systemet under installeringen. Hvis installeringen avbrytes, kan det hende at systemet blir skadet.
 • Det kan hende at enkelte program eller noe innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren først.

Systemprogramvare

Ved å bruke eller åpne systemprogramvaren godtar du å følge alle vilkårene i denne avtalen. Hvis du vil ha en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne avtalen, kan du gå til http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan, etter eget skjønn, endre vilkårene i denne avtalen når som helst, inkludert vilkårene i dokumentasjonen eller brukerhåndboken til PS4-systemet eller http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Følg med på dette nettstedet fra tid til annen for å se endringer i denne avtalen.

Systemprogramvareoppdateringer, inkludert sikkerhetsoppgraderinger, lanseres til PS4-konsoller fra tid til annen. Disse er nødvendige for at konsollen skal fungere optimalt. 

Du vil motta varsler om nye systemprogramvareoppdateringer når konsollen din er koblet til Internett, eller når du setter inn en spilldisk som krever en nyere systemprogramvare for å kunne spilles av. Du kan også besøke denne siden for å se de nyeste oppdateringene. 

SIE anbefaler sterkt at du alltid oppdaterer til den nyeste versjonen så snart som mulig etter en ny oppdatering er lansert. Hvis du ikke gjør dette, kan konsollen være utsatt for sikkerhetsrisikoer, eller det kan hende konsollen ikke fungerer optimalt.