PlayStations kundestøtte

PlayStation®4

Hva trenger du hjelp med?

Velg en kategori nedenfor:

Tilbake til kategorier
Konfigurering av og funksjoner på PS4
Tilbake

Konfigurering av og funksjoner på PS4

Konfigurering

 1. Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI OUT-porten bak på PS4®-konsollen.
 2. Koble den andre enden av HDMI-kabelen til HDMI-porten på skjermen.
 3. Koble strømkabelen til AC IN-porten bak på PS4-konsollen.
 4. Sett støpselet trygt inn i en stikkontakt.
 1. Gå til Innstillinger > Nettverk > Konfigurer Internett-tilkobling.
 2. Velg tilkoblingstype, og angi sikkerhetsinformasjonen for nettverket.
 1. Se i brukerhåndboken til skjermen for å finne ut hvilken HDMI-port som støtter HDR-innhold.
 2. Gå til TV-innstillingene, og sørg for at TV-ens HDMI-porter er angitt til å aktivere HDR-innhold.
 3. Bruk en Premium HDMI-kabel til å koble PS4-konsollen til den riktige HDMI-porten.
  Merk deg at konsollen må være koblet direkte til TV-en for å kunne vise HDR. Den kan ikke kobles til en mottaker eller dekoder.
 4. Gå til Innstillinger> Lyd og skjerm> Videoutdatainnstillinger på PS4-konsollen.
 5. I menyen Videoutdatainnstillinger setter du innstillingene HDR og Utgang Dyp farge til Automatisk.
 6. For videostrømmeapper må du kontrollere at innholdet er HDR-aktivert. De fleste programmer har et indikatorikon.

Gruppe, chat og profil

Prat i sanntid med spillere ved hjelp av talechat i et selskap. 

 1. Fra hjem-skjermen trykker du på opp-knappen på kontrolleren for å få tilgang til funksjonsskjermen. Velg Selskap > Start selskap
 2. Velg enten Åpent selskap eller Lukket selskap. Følg instruksjonene på skjermen. Selskapet starter når du er ferdig med valgene.

Finn ut mer om trophy-innstillinger, hvordan trophy-nivået ditt bestemmes, og hvordan du synkroniserer trophies.

Finn ut hvordan du sender venneforespørsler, administrerer forespørslene dine og fjerner venner fra PlayStation™Network (PSN).

Administrere lagring

Støttevideo: Frigjøre lagringsplass på PS4-konsollen

Hvis du vil sikkerhetskopiere data, trenger du en FAT32- eller exFAT-formatert USB-stasjon med minst dobbelt så stor lagringsplass som størrelsen på PS4-sikkerhetskopifilen. Hvis du ikke har nok plass til å sikkerhetskopiere alt på enheten, kan du velge ikke å sikkerhetskopiere programdataene.

 1. Velg Trofeer fra funksjonsskjermbildet, trykk på OPTIONS-knappen, og velg Synkroniser trofeer med PSN
 2. Koble USB-stasjonen til PS4-konsollen. 
 3. Gå til Innstillinger > System > Sikkerhetskopier og Gjenopprett
 4. Velg Sikkerhetskopier.
 5. Bekreft dataene du ønsker å gjenopprette. Det er viktig å sikkerhetskopiere lagrede data for å unngå å miste spillprogresjon. 
 6. Tilpass filnavnet til sikkerhetskopifilen, og velg Sikkerhetskopier
 7. Fjern USB-stasjonen.

Brukere som aldri har logget på PlayStation™Network (PSN) før, kan kun gjenopprette lagrede data til den opprinnelige PS4-konsollen som ble sikkerhetskopiert. Hvis du vil gjenopprette lagrede data på en annen PS4-konsoll, må du logge deg på PSN før du sikkerhetskopierer dataene.

Finn ut hvordan du administrerer lagringsplass og spilldata på PlayStation®4-konsollen med PlayStation®Plus-onlinelagring, PS4-konsollens systemlagring og USB-lagring.

Finn ut hvordan du får mest mulig ut av online-lagring på PlayStation®Plus.

Finn ut hvordan du oppgraderer harddisken (HDD) til PlayStation®4-konsollen.

Filmklipp og kringkastinger

Du kan lagre et skjermbilde av spillingen din på en av følgende måter. 

 • Trykk på og hold nede SHARE-knappen på kontrolleren.
 • Trykk på SHARE-knappen, og trykk deretter på triangelknappen.
 • Trykk på SHARE-knappen, og velg Lagre skjermbilde.

Gå til Innstillinger > Deling og kringkastinger, og velg en av følgende innstillinger.

 • SHARE-knappens kontrolltype
 • Lengde på videoklipp
 • Skjermbildeinnstillinger
 • Lyddelingsinnstillinger
 1. Velg  Skjermklippgalleri  fra innholdsområdet, og velg et skjermbilde.
 2. Trykk på og hold nede SHARE-knappen, og velg et opplastingssted.
 3. Velg Aktiviteter for å laste opp skjermbildet til PlayStation™Network og dele det som en aktivitet.
 4. Legg til kommentarer, velg andre alternativer, og velg deretter  Del.
 1. Velg Filmklippgalleri fra innholdsområdet, og velg et skjermbilde eller videoklipp.
 2. Trykk på OPTIONS-knappen, og velg Rediger i SHAREfactory.
 3. Du kan også velge Kort ned hvis du vil korte ned videoklippet raskt før du deler det.

Send kontrolleren videre, og la noen prøve et av spillene dine, eller spill spillet sammen, selv om dere ikke er på den samme konsollen.

Du får den beste opplevelsen fra Delingsspill når både verten og gjesten har en høyhastighets Internett-forbindelse. Se denne informasjonen hvis du opplever problemer med tilkobling eller stabilitet ved bruk av Share Play.

 • Vanligvis anbefales en tilkoblingshastighet på minimum 2 Mbps både opp og ned.
 • Du kan vise en beregning av tilkoblingshastigheten under Innstillinger > Nettverk > Test Internett-tilkobling.
 • En kablet Internett-tilkobling anbefales for PS4-konsollen.
 • Hvis du bruker en Wi-Fi-tilkobling (trådløs), plasserer du PS4-konsollen nærmere tilgangspunktet eller ruteren, og passer på at det ikke er noen hindringer mellom dem.
 • Ikke bruk Delingsspill mens andre enheter på nettverket bruker store mengder båndbredde.

Avstandsspill

Støttevideo: Avstandsspill med en PS4-konsoll

Du må utføre følgende trinn hver gang du kobler til PS5- eller PS4-konsollen fra mobilenheten.

 1. Slå på konsollen, eller sett den i hvilemodus. 
 2. Start PS Avstandsspill på mobilenheten, og velg deretter Logg på PSN. Logg på med den samme kontoen som du bruker til konsollen din. 
 3. Velg PS5 eller PS4. Appen søker etter konsollen du har logget på kontoen din med, og kobler deretter automatisk til konsollen. Etter at den har koblet seg til, vises skjermen fra konsollen på mobilenheten og du kan begynne å bruke PS Avstandsspill. Hvis du finner flere konsoller, velger du konsollen du vil bruke. 

Fra den andre gangen du bruker en konsoll, kan du velge konsollen du koblet til tidligere.

Ved hjelp av PS Avstandsspill-appen kan du kontrollere PlayStation®5-konsollen eller PlayStation®4-konsollen fra en PC eller Mac som er koblet til et raskt nettverk. Kontroller at PC-en eller Mac-en oppfyller kravene, og følg deretter trinnene nedenfor for å konfigurere Avstandsspill.

Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker Avstandsspill: 

 1. Fra funksjonsskjermen går du til Innstillinger Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill, og deretter slår du på Aktiver Avstandsspill
 2. Fra funksjonsskjermbildet går du til Innstillinger Kontoadministrasjon > Aktiver som din primære PS4, og deretter velger du  Aktiver. Du kan kun aktivere denne innstillingen på én PS4-konsoll per konto. 
 3. Hvis du vil starte Avstandsspill mens PS4-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger Strømsparingsinnstillinger Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus. Deretter slår du på Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS4 fra nettverk.

Du må utføre følgende trinn hver gang du kobler til PS5-konsollen eller PS4-konsollen fra PC-en eller Mac-en din.

 1. Slå på konsollen, eller sett den i hvilemodus. 
 2. Koble kontrolleren til PC-en eller Mac-en. 
 3. Start PS Avstandsspill-appen på PC-en eller Mac-en, og velg deretter  Logg på PSN.
    Logg på med den samme kontoen som du bruker på konsollen din.
 4. Når du velger Innstillinger, kan du konfigurere innstillinger for videokvalitet for Avstandsspill som oppløsning og bildefrekvens. 
 5. Velg PS5 eller PS4.
  Appen søker etter PS5- eller PS4-konsollen du har logget på kontoen din med, og kobler deretter automatisk til konsollen. Når appen er koblet til, vises konsollens skjermbilde på PC-en eller Mac-en, og du kan begynne å bruke Avstandsspill. Hvis det finnes flere konsoller, velger du konsollen du vil bruke. 

Fra andre gang du bruker en konsoll, kan du velge konsollen du koblet til tidligere. 

Hvis konsollen ikke kan kobles til datamaskinen automatisk, blir du bedt om å registrere konsollen manuelt på PC-en eller Mac-en.

Lær hvordan du kobler PlayStation®Vita til en PlayStation®4-konsoll for PS Avstandsspill og Skjerm to-spilling.

Den minste nødvendige tilkoblingshastigheten for avstandsspilling er 5 Mbps for både opplasting og nedlasting. Følg trinnene nedenfor for å kontrollere at tilkoblingen overholder disse kravene.

Finn ut hvordan du aktiverer Avstandsspill på PlayStation®4-konsollen, og endrer innstillingene for Avstandsspill.

Media Player

Du må laste ned Media Player fra PlayStation™Store før du kan spille av innhold og vise bildene dine. Velg Media Player fra innholdsområdet eller  Bibliotek. Deretter velger du Last ned fra skjermbildet som vises.

Sett platen inn i platesporet og velg innholdet fra innholdsområdet for å spille av en Blu-Ray Disc™ eller DVD. PS4™ konsollen må tillate plateavspillingsfunksjonen via Internett (dette må kun gjøres én gang) før du kan spille av BD-er eller DVD-er. Når funksjonen først har blitt aktivert, trenger ikke konsollen til å koble til Internettet for å spille av BD-er eller DVD-er.

 1. Velg TV og video fra innholdsområdet, og velg deretter den tjenesten du vil bruke.
 2. Velg Last ned.
 1. Gå til PlayStation Store og søk etter Spotify for å finne og laste ned appen.
 2. Velg Registrer deg eller Logg på og skriv inn opplysningene dine. 
 3. Velg Koble sammen kontoer.

Tilgjengelighet

Støttevideo: Tilgjengelighetsinnstillinger på PS4-konsoller

PlayStation®4-konsollen er utformet med flere funksjoner som støtter tilgjengelighetsbehov.

Hvis du vil konfigurere tilgjengelighetsinnstillinger, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet.

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Aktiver Tilpasning av knappetildelinger.
 • Disse innstillingene lar deg endre tildelingene av kontrollerknapper. Hver endring bytter rollene til to knapper.
 • Vær oppmerksom på at instruksjonene på skjermen ikke gjenspeiler knappetildelingene dine.
 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet. 
 2. Velg Legg til på hurtigmeny.

Denne innstillingen legger til tilgjengelighetsfunksjonene som er oppført nedenfor, på hurtigmenyen. Du viser hurtigmenyen ved å trykke på og holde inne PS-knappen.

 • Aktiver Tekst-til-tale
 • Inverter farger
 • Aktiver Tilpass knappetildelinger.
Tilbake til kategorier
Feilsøking for PS4
Tilbake

Feilsøking for PS4

Feilsøking

Hvis en plate sitter fast i PS4-konsollen, kan du ta den ut manuelt.

 1. Start systemet på nytt
  Avslutter Sikkerhetsmodus og starter PS4-konsollen på vanlig måte.
 2. Endre oppløsning:
  Endrer skjermoppløsningen til 480p når PS4-konsollen startes på nytt. Dette alternativet kan være nyttig ved feilsøking av problemer med svarte skjermer. 
 3. Oppdater systemprogramvare
  Lar deg oppdatere PS4-konsollens systemprogramvare via direkte nedlasting, en USB-lagringsenhet eller plate. 
 4. Gjenopprett standardinnstillinger
  Gjenoppretter PS4-konsollens fabrikkinnstillinger. Gjenoppretting av standardinnstillinger vil ikke slette innhold på konsolllagring som spill, programmer, skjermbilder, videoklipp og lagrede data. 
 5. Gjenopprett database
  Skanner stasjonen og oppretter en ny database av alt innhold på systemet. Dette alternativet er nyttig hvis du opplever problemer med systemfunksjoner, eller hvis et spillikon blir værende på hjemskjermbildet etter at det er slettet.
 6. Initialiser PS4
  Sletter alle brukerdata og gjenoppretter PS4-konsollen til sine opprinnelige innstillinger. 
 7. Initialiser PS4 (installer systemprogramvaren på nytt)
  Sletter alle brukerdata og fjerner fastvaren til PS4. 
 8. Still inn HDCP-modus (kun PlayStation 4 Pro)
  Hvis PS4 Pro-konsollen er koblet til en 4K-TV som ikke støtter HDCP 2.2 (se i TV-ens brukerhåndbok), kan det hende den ikke kan vise bilde når du spiller 4K-spill eller bruker 4K-videostrømming. For å se et bilde må du velge denne innstillingen og velge [2. Bare HDCP 1.40] på det neste skjermbildet*. 

*Dette kan begrense videooppløsningen til 1080p. Denne reduksjonen i oppløsningen skjer fordi et 4K-bilde bare kan vises når HDCP 2.2 er støttet av alle tilkoblede enheter, inkludert visningsenheten, HDMI-kablene og eventuelle A/V-forsterkere eller hjemmekinosystemer som er tilkoblet.

Power-indikatorene på PS5™- og PS4™-konsoller kan vise en rekke farger for å indikere statusinformasjon.

Finn ut mer om feilkoder på PS4-konsoller og hvordan du løser dem.

Gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner for å se videre trinn og for å avtale en reparasjon.

Du finner modell- og -serienumrene for PS4™-konsoller på PS4-konsollens originale emballasje og på baksiden av den. Det anbefales at du har disse numrene lett tilgjengelig når du kontakter PlayStations kundestøtte.

Støttevideo: Bruke Sikkerhetsmodus-menyen på PlayStation 4-konsollen

Bilde og lyd

Finn ut hvordan du løser problemer med bilde eller lyd på PlayStation®4-konsoller.

Lær hvordan du endrer lydutgangen på PlayStation®4-konsollen.

Tilbake til kategorier
Programvareoppdatering
Tilbake

Programvareoppdatering

Systemprogramvareoppdatering

Du kan tillate automatiske nedlastinger og oppdateringer ved å konfigurere konsollen din, slik at den forblir koblet til Internett når den er i hvilemodus og installerer oppdateringsfiler automatisk. Aktiver automatiske nedlastinger, og sørg for at du setter konsollen i hvilemodus når den ikke er i bruk.

 1. Slå av PS4-konsollen.
  Trykk på og hold inne av/på-knappen i minst sju sekunder (til systemet avgir to lydsignaler).
 2. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe kalt «PS4» på en USB-enhet formatert som FAT32 eller exFAT. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter «UPDATE» (oppdatering).
 3. Gå til siden for systemprogramvareoppdatering av PS4-konsoller og velg delen Oppdater systemprogramvare. Last ned installeringsfilen og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.
 4. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS4-konsollen.
 5. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold inne av/på-knappen, og slipp den etter det andre lydsignalet.
 6. Velg Oppdater systemprogramvare.
 7. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.
 8. Hvis PS4-konsollen ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Installere systemprogramvaren på nytt

Når du installerer systemprogramvaren på PS4-konsollen på nytt, blir alle data på PS4-konsollen slettet. Denne prosessen kalles ofte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller hard tilbakestilling.

Hvis PlayStation®-konsollen ikke har vært tilkoblet Internett på en god stund, eller en systemprogramvareoppdatering har mislyktes, må du kanskje oppdatere PlayStation-fastvaren manuelt i sikkerhetsmodusen.

Støttevideo: Installere PS4-systemprogramvaren på nytt
Støttevideo: Bruke Sikkerhetsmodus-menyen på PlayStation 4-konsollen
Tilbake til kategorier

Håndbøker

Håndbøker og veiledninger

Finn håndbøker til PlayStation 4-konsoller, andre enheter eller tilbehør.

Se den elektroniske brukerhåndboken for PlayStation®4-konsollen.

Finn informasjon om garantien for konsollene og enhetene dine.