Hvor du finner PlayStation®4-serie- og -modellnumre

Hvor du finner PlayStation®4-serie- og -modellnumre

Se hvor du finner serie- og modellnumrene på PlayStation®4-modeller og når du kanskje må bruke dem.

Du finner PlayStation 4-modell- og -serienumrene på PS4-systemets originale emballasje og på baksiden av det. Det anbefales at du har disse numrene lett tilgjengelig når du kontakter PlayStations kundestøtte.

Velg PS4-systemtypen du har, i listen nedenfor:

PS4-modeller CUH-10xx, CUH-11xx and CUH-12xx

 Serienummeret består av 17 tall, og dette finner du på baksiden av systemet til venstre for chassiset.

 Modellnummeret består av bokstavene CUH etterfulgt av fire tall og en bokstav. Du finner modellnummeret på baksiden av systemet, på undersiden av chassiset.

Serienummer

Modellnummer

PS4 Slim-modeller CUH-20xx

 Serienummeret består av 17 tall, og dette finner du under lokket over strømporten. Du må snu systemet for å kunne se dette nummeret.

 Modellnummeret består av bokstavene CUH, etterfulgt av fire tall og en bokstav. Modellnummeret er plassert på ryggraden til systemet, til høyre for strømporten.

Serienummer

Modellnummer

PS4 Pro-modeller CUH-70xx

 Serienummeret består av 17 tall, og dette finner du under det øverste lokket på motsatt side av systemportene. Du må snu systemet for å kunne se dette nummeret.

 Modellnummeret består av bokstavene CUH etterfulgt av fire tall og en bokstav. Du finner modellnummeret på baksiden av systemet over systemportene.

Serienummer

Modellnummer

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre