Slik endrer du lydutgangen på PS4-konsoller

Slik endrer du lydutgangen på PS4-konsoller

Lær hvordan du endrer lydutgangen på PlayStation®4-konsollen.

Slik endrer du den primære lydutgangsporten på PS4-konsoller

Når du kobler PlayStation®4-konsollen til TV-en, hjemmekinoanlegget eller en annen tilkoblet enhet, optimaliseres lydformatet fra PS4™-konsollen automatisk for den enheten. Hvis du kobler en enhet til PS4-konsollens DIGITAL OUT (OPTICAL)-port, kan du endre innstillingen for lydutgang manuelt.

 1. Gå til Innstillinger > Lyd og skjerm.
 2. Velg Innstillinger for utsignal for lyd > Primær utgangsport.
 3. Velg DIGITAL OUT (OPTICAL).
 • Vær oppmerksom på at høyttalerne kan bli skadet hvis det valgte utgangsformatet fra PS4-konsollen ikke støttes av den tilkoblede enheten.
 • Hvis en enhet som ikke er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), kobles til PS4-konsollen ved hjelp av en HDMI-kabel, kan ikke video og lyd spilles av fra konsollen. Du kan slå av HDCP kun for spilling ved å følge instruksjonene nedenfor.

Slik endrer du HDCP-innstillinger på PS4-konsoller

HDCP står for High-bandwidth Digital Content Protection, og det hindrer at spill- og videoinnhold tas opp ved hjelp av eksterne datamaskiner eller videoopptakssystemer. Som standard er den kodet på HDMI-utgangen på PS4-konsollen.

Du kan aktivere eller deaktivere HDCP-innstillingen ved å følge trinnene nedenfor.

 1. Gå til Innstillinger > System.
 2. I innstillingen Aktiver HDCP merker du av i boksen for å aktivere HDCP, eller fjerner merket for å deaktivere HDCP.
 3. Bekreft at alle programmer lukkes når du gjør denne endringen.
 • Denne funksjonen fungerer bare for spilling. Hvis du prøver å spille av en Blu-ray-, DVD- eller DRM-video via en strømmetjeneste, viser PS4-konsollen en melding som ber deg om å aktivere HDCP for å vise innholdet.

Slik velger du utgang for øretelefoner

Du kan angi lyden som skal spilles av på de kompatible hodesettene. Du kan velge all lyd eller bare chattelyd.

 1. Gå til Innstillinger > Lyd og skjerm.
 2. Velg Innstillinger for utsignal for lyd > Utgang til øretelefoner. Standardinnstillingen er Chattelyd.

Slik angir du et standard lydformat (prioritet)

Du kan angi formatet for lydutgangen fra PS4-konsollen.

 1. Gå til Innstillinger > Lyd og skjerm.
 2. Velg Innstillinger for utsignal for lyd > Lydformat (prioritet). Standardinnstillingen er Lineær PCM.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre