PS4: Endre lydutgang

PS4: Endre lydutgang

Lær hvordan du endrer lydutgangen på PlayStation®4-konsollen. 

PS4-konsollens primære utgangsport

Når du kobler PS4™-konsollen til TV-en, hjemmekinoanlegget eller en annen tilkoblet enhet, optimaliseres lydformatet som sendes fra PS4, automatisk for den enheten. PS4 sender automatisk ut lyd via HDMI, så det er vanligvis ikke nødvendig å justere disse innstillingene.

Hvis du kobler til en enhet, for eksempel en AV-forsterker for et hjemmekinoanlegg, til PS4-systemets DIGITAL OUT (OPTICAL)-port, kan du endre innstillingen for lydutgang manuelt. Hvis du vil justere innstillingene, velger du Lyd og skjerm > Lydutgangsinnstillinger > Hovedport for utgang > DIGITAL OUT (OPTICAL).

  • Vær oppmerksom på at høyttalerne kan bli skadet hvis det valgte utgangsformatet fra PS4-systemet ikke støttes av den tilkoblede enheten.

  • Hvis en enhet som ikke er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), kobles til PS4-systemet ved hjelp av en HDMI-kabel, kan ikke video og lyd spilles av fra systemet. Du kan slå av HDCP kun for spilling ved å følge instruksjonene nedenfor.

HDCP står for High-bandwidth Digital Content Protection, og det hindrer at spill- og videoinnhold tas opp ved hjelp av eksterne datamaskiner eller videoopptakssystemer. Som standard er den kodet på HDMI-utgangen på PS4.

Slik aktiverer/deaktiverer du HDCP
  1. Gå til Innstillinger > System
  2. I innstillingen Aktiver HDCP merker du av i boksen for å aktivere HDCP, eller fjerner merket for å deaktivere HDCP.
  3. Bekreft at alle programmer lukkes når du gjør denne endringen.

Denne funksjonen fungerer bare for spilling. Hvis du prøver å spille av en Blu-ray-, DVD- eller DRM-video via en strømmetjeneste (for eksempel PlayStation Video eller Netflix), viser PS4 en melding som ber deg om å aktivere HDCP for å vise innholdet.

Utgang til hodesett

Du kan angi lyden som skal spilles av på de kompatible hodesettene. Du kan velge all lyd eller bare chattelyd.

  • Velg Lyd og skjerm > Innstillinger for utsignal for lyd > Utgang til hodesett. Standardinnstillingen er Chattelyd.

Lydformat (prioritet)

Du kan angi lydformatet fra PS4-systemet.

  • Velg Lyd og skjerm > Innstillinger for utsignal for lyd> Lydformat (prioritet). Standardinnstillingen er Lineær PCM.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre