Slik feilsøker du problemer med det trådløse PlayStation-hodesettet

Slik feilsøker du problemer med det trådløse PlayStation-hodesettet

Finn ut hvordan du løser vanlige problemer med rekkevidden på det trådløse PlayStation-hodesettet.

Slik feilsøker du parkoblingsproblemer med det trådløse PlayStation-hodesettet

Hodesettet kan være utenfor rekkevidde fra konsollen, eller en annen elektronisk enhet kan forårsake forstyrrelser for den trådløse ruteren.

 1. Prøv å slå trådløsruteren av og deretter på igjen.
 2. Hvis du fremdeles har problemer, prøver du å tilbakestille hodesettet.

Slik tilbakestiller du det trådløse PlayStation-hodesettet

 1. Slå av hodesettet.
 2. Koble den trådløse adapteren til konsollen.
 3. Sett en spiss tupp eller lignende (følger ikke med) inn i hullet som omgir reset-knappen på den trådløse adapteren, og hold inne i minst ett sekund før du slipper.
 4. Hold inn CHAT-knappen og VOLUME+-knappen på hodesettet.
 5. Mens du holder nede CHAT-knappen og VOLUME+-knappen på hodesettet, skyver du strømbryteren til på. Hvis tilbakestillingen er vellykket, kobles hodesettet og adapteren sammen.
 1. Koble den trådløse adapteren til konsollen.
 2. Sett en spiss tupp eller lignende (følger ikke med) inn i hullet som omgir reset-knappen på den trådløse adapteren, og hold inne i minst ett sekund før du slipper.
 3. På hodesettet holder du inne MUTE-knappen.
 4. Mens du holder inne MUTE-knappen, skyver du strøm/lydmodus-bryteren til posisjon 1 eller 2.
 1. Koble den trådløse adapteren til konsollen.
 2. Sett en spiss tupp eller lignende (følger ikke med) inn i hullet som omgir reset-knappen på den trådløse adapteren, og hold inne i minst ett sekund før du slipper.
 3. Hold inn MUTE- og VSS-knappene på hodesettet.
 4. Skyv strømbryteren til posisjon 1 eller 2.

På PS4-konsoller kan du gjenopprette hodesettet (tilbakestille til fabrikkinnstillingene) ved hjelp av Headset Companion-appen. Du kan bruke appen til å gjenopprette de trådløse hodesettene Gold og Platinum.

 1. På PS4-konsollen starter du Headset Companion-appen.
  For å laste ned appen går du til PlayStation™Store, velger TV og video > Apper > Headset Companion og laster ned appen.
 2. Velg hodesettet i appen.
 3. Trykk på OPTIONS-knappen på den trådløse kontrolleren.
 4. Velg Hodesett > Gjenopprett hodesett, og velg Gjenopprett. Dette kan ta opptil flere minutter.
 5. Slå av hodesettet, og velg Neste.
 6. Koble fra hodesettet, og velg Neste.
 7. Slå på hodesettet.
 8. Vent til lyset på hodesettet slutter å blinke før du prøver å parkoble hodesettet.

Vær obs på at Headset Companion-appen ikke er kompatibel med PS5™-konsoller.

Har du fremdeles problemer? Ta kontakt med PlayStations kundestøtte.

Slik feilsøker du ekkolyd i det trådløse PlayStation-hodesettet

Juster nivået på mikrofonen for å fjerne ekkolyder.

 1. På hjem-skjermen velger du Innstillinger > Lyd > Mikrofon > Juster mikrofonnivå.
 2. Skyv mikrofonnivå-faderen 2 til 4 hakk til venstre.
 1. På funksjonsskjermbildet går du til Innstillinger > Enheter > Lydenheter > Juster mikrofonnivå.
 2. Skyv mikrofonnivå-faderen 2 til 4 hakk til venstre.

Hvis du fortsatt hører en ekkolyd, tilbakestiller du hodesettet.

Slik feilsøker du lydproblemer i spill eller chat

Du kan høre chattelyd og spillyd samtidig i hodesettet. Hvis du bare hører en av lydtypene, må du justere volumbalansen mellom chat- og spillyd.

 • Bruk CHAT-/GAME-knappene til å justere det relative volumet på chatte- og spillyden.
 • Trykk på CHAT- og GAME-knappene samtidig for å tilbakestille volumet.

Bruk SOUND-/CHAT-knappene til å justere det relative volumet på chatte- og spillyden.

Indikatorlampen på det trådløse PlayStation-hodesettet blinker rødt eller oransje

 • Lad batteriet ved å koble hodesettet til en støttet USB-enhet, som en PS5- eller PS4-konsoll. Statusindikatorlampen endrer atferd mens batteriet lades.
 • Hvis USB-porten ikke har nok strøm til å lade hodesettet, kan du prøve å koble til en annen USB-enhet eller en annen USB-port på enheten.
 • Det kan ta opptil 3,5 timer å lade hodesettet helt opp.
 1. Gå til Innstillinger > System > Strømsparing > Funksjoner tilgjengelige i hvilemodus.
 2. Still Forsyn USB-porter med strøm til Alltid eller 3 timer.
 1. Gå til Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus. 
 2. Still Forsyn USB-porter med strøm til Alltid eller 3 timer.

Slik feilsøker du problemer med at hodesettet kobles fra eller lyden hakker

 • Fjern alle USB 3.0-enheter fra konsollen når det trådløse PlayStation-hodesettet er i bruk.
 • Hvis du bruker to trådløse PlayStation-hodesett eller en USB 3.0-enhet, kan du bruke en USB-skjøteledning for å få avstand mellom de trådløse adapterne og USB-enhetene.

Hvis du fremdeles har problemer, prøver du å tilbakestille hodesettet.

Headset Companion-appen gjenkjenner ikke det trådløse hodesettet (gjelder kun PS4-konsoll)

 • Sørg for at hodesettet er slått på og parkoblet med den trådløse adapteren.
 • Mer enn én lydkilde kan være koblet til PS4-konsollen. Koble fra den andre lydkilden.
 • Headset Companion-appen trenger en oppdatering. Oppdater appen.
 • Vær obs på at Headset Companion-appen ikke er kompatibel med PS5-konsoller.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre