Feilsøke trådløst PlayStation-hodesett

Feilsøke trådløst PlayStation-hodesett

Finn ut hvordan du løser vanlige problemer med rekkevidden på det trådløse PlayStation-hodesettet.

PS5™-konsollen eller PS4™-konsollen gjenkjenner ikke det trådløse PlayStation-hodesettet

Hodesettet kan være utenfor rekkevidde fra konsollen, eller en annen elektronisk enhet kan forårsake forstyrrelser for den trådløse ruteren.

 • Slå den trådløse ruteren av og på, og se om konsollen gjenkjenner hodesettet. 

 • Om det ikke hjelper, kan du prøve å tilbakestille hodesettet.

Tilbakestille trådløst PlayStation-hodesett

 1. Slå av hodesettet. 
 2. Koble den trådløse adapteren til konsollen eller en annen USB Type-A-port.
 3. Sett en spiss tupp eller lignende (følger ikke med) inn i hullet som omgir reset-knappen på den trådløse adapteren, og hold inne i minst ett sekund før du slipper. 
 4. Hold inn CHAT-knappen og VOLUME+-knappen på hodesettet.
 5. Mens du holder nede CHAT-knappen og VOLUME+-knappen, skyver du strømbryteren til hodesettet på. Hvis tilbakestillingen er vellykket, kobles hodesettet og adapteren sammen.
 1. Koble den trådløse adapteren til konsollen eller en annen USB-port.  
 2. Sett en spiss tupp eller lignende (følger ikke med) inn i hullet som omgir reset-knappen på den trådløse adapteren, og hold inne i minst ett sekund før du slipper.
 3. På hodesettet holder du inne MUTE-knappen.
 4. Mens du holder inne MUTE-knappen, skyver du strøm/lydmodus-bryteren til posisjon 1 eller 2.
 1. Koble den trådløse adapteren til konsollen eller en annen USB-port.
 2. Sett en spiss tupp eller lignende (følger ikke med) inn i hullet som omgir reset-knappen på den trådløse adapteren, og hold inne i minst ett sekund før du slipper.
 3. Hold inn MUTE-knappen og VSS-knappen på hodesettet.
 4. Mens du holder inne MUTE-knappen og VSS-knappen, skyver du strømbryteren til posisjon 1 eller 2.

Ekko fra det trådløse PlayStation-hodesettet 

Juster nivået på mikrofonen for å fjerne ekkolyder.

 1. Fra hjem-skjermen velger du Innstillinger > Lyd > Mikrofon > Juster mikrofonnivå

 2. Skyv mikrofonnivå-faderen 2 til 4 hakk til venstre.

 1. Fra funksjonsskjermbildet går du til Innstillinger > Enheter > Lydenheter > Juster mikrofonnivå.

 2. Skyv mikrofonnivå-faderen 2 til 4 hakk til venstre.

Indikatorlampen blinker rødt på det trådløse PlayStation-hodesettet 

Når batterinivået er lavt, blinker statusindikatoren rødt og du hører et pip.

Lad batteriet ved å koble hodesettet til en støttet USB-enhet, som en PS4™-konsoll. Mens batteriet lader, lyser statusindikatoren rødt. Statusindikatoren slutter å lyse når batteriet er fulladet.

Hvis USB-porten ikke har nok strøm til å lade hodesettet, kan du prøve å koble til en annen USB-enhet eller en annen USB-port på enheten.

Det kan ta opptil 3,5 timer å lade hodesettet helt opp. 

For å lade hodesettet mens PS5-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger > System > Strømsparing > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus og setter Gi strøm til USB-porter til Alltid eller 3 timer.

Hvis du vil lade hodesettet mens PS4-konsollen er i hvilemodus, går du til Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus og setter Gi strøm til USB-porter til Alltid eller 3 timer.

Det trådløse hodesettet kobles ikke til, kobles fra eller lyden hakker

 • Fjern alle USB 3.0-enheter fra konsollen når hodesettet er i bruk.

 • Hvis du bruker to trådløse hodesett eller en USB 3.0-enhet, kan du bruke en skjøteledning med USB for å få avstand mellom de trådløse adapterne og USB-enhetene. 

Headset Companion-appen gjenkjenner ikke det trådløse hodesettet (gjelder kun PS4-konsoll)

 • Mer enn én lydkilde er koblet til PS4™-konsollen. Koble fra den andre lydkilden.

 • Headset Companion-appen trenger en oppdatering. Oppdater appen.

Koble til kun en trådløs adapter og forsikre deg om at hodesettet er slått på og paret med den trådløse adapteren. 

Merk deg at Headset Companion-appen ikke er kompatibel med PS5-konsoller.

 1. På PS4-konsollen starter du Headset Companion-appen. For å laste ned appen går du til PlayStation™Store, velger Apper > Headset Companion og laster ned appen.
 2. Velg hodesettet i appen.
 3. Trykk på OPTIONS-knappen på den trådløse kontrolleren.
 4. Velg Hodesett > Tilbakestill hodesett, og velg Tilbakestill. Dette kan ta opptil flere minutter.
 5. Slå av hodesettet, og velg Neste.
 6. Koble fra hodesettet, og velg Neste.
 7. Slå på hodesettet.
 8. Vent til lyset på hodesettet slutter å blinke før du prøver å bruke hodesettet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre