Slik feilsøker du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene dine

Finn ut hvordan du tilbakestiller de trådløse ørepluggene PULSE Explore™, og andre feilsøkingstrinn.

Slik tilbakestiller du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene dine

Hvis du har problemer med ørepluggene, kan du prøve å tilbakestille dem. Tilbakestillingen påvirker ikke PlayStation Link™- eller Bluetooth-sammenkoblinger eller -lydinnstillinger.

 1. Ta begge ørepluggene ut av ladeetuiet.
 2. Trykk på og hold inne PlayStation Link™-knappen på en av ørepluggene i minst tolv sekunder.
 3. Gjenta dette for den andre ørepluggen.
 4. Legg begge ørepluggene tilbake i etuiet.

Hvis du fremdeles har problemer etter at du har prøvd å tilbakestille, kan det være at du må slette alle parkoblede tilkoblinger fra ørepluggene. Dette sletter alle PS Link- og Bluetooth-sammenkoblinger og -lydinnstillinger.

 1. Sjekk at begge ørepluggene er i ladeetuiet.
 2. Trykk raskt på PS Link-knappen på etuiet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. åtte sekunder).
 4. Mens indikatoren blinker, trykker du på PS Link-knappen på etuiet og holder den inne i ytterligere åtte sekunder. Slipp den når indikatoren blinker blått.
  Hvis slettingen er vellykket, blinker indikatoren rødt et kort øyeblikk.

Slik tilbakestiller du ladeetuiet

Hvis du har problemer med etuiet, kan du prøve å tilbakestille det. Tilbakestillingen påvirker ikke PS Link- eller Bluetooth-sammenkoblinger eller -lydinnstillinger. 

 1. Sjekk at begge ørepluggene er i ladeetuiet. 
 2. Trykk raskt på PS Link-knappen på etuiet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i minst tolv sekunder.
 1. Slipp PS Link-knappen når indikatoren slutter å blinke.
  Hvis tilbakestillingen er vellykket, blinker indikatoren rødt og deretter grønt. 

Slik synkroniserer du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene og ladeetuiet

Hvis ørepluggene og ladeetuiet har synkroniseringsproblemer, kan det hende at statusindikatoren på etuiet blinker rødt. Dette kan skyldes følgende situasjoner: 

 • Du mottar en ny øreplugg fra PlayStations kundestøtte.
 • Du har to sett med trådløse øreplugger, og du mister oversikten over hvilke ørepropper som tilhører etuiet. 

Det kan hende du må synkronisere ørepluggene og etuiet sammen for å løse problemet. Dette sletter alle PS Link- og Bluetooth-sammenkoblinger og -lydinnstillinger.

 1. Sjekk at begge ørepluggene er i ladeetuiet.
 2. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i åtte sekunder.
  Indikatoren på etuiet blinker rødt, deretter grønt, deretter lilla og deretter blått.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i åtte sekunder til.
 4. Parkoble ørepluggene med PS Link- og/eller Bluetooth-enheten(e), og kontroller om synkroniseringsproblemene er løst.

Slik tilbakestiller du PlayStation Link USB-adapteren 

Tilbakestill PlayStation Link™ USB-adapteren hvis du vil slette alle PS Link-tilkoblinger.

Du kan tilbakestille USB-adapteren fra en hvilken som helst USB Type-A-ladeport.

 1. Kontroller at enheten med USB-A-port er på, for eksempel PlayStation®5-konsollen eller PC/Mac.
 2. Sett USB-adapteren inn i USB-A-porten på enheten din.
 3. Trykk på og hold PS Link-knappen på USB-adapteren inne i 30 sekunder.
 1. Sjekk om adapteren er tilbakestilt ved å se om noen av de tidligere sammenkoblede PS Link-enhetene automatisk kobles til adapteren.
  Hvis de ikke kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen vellykket.
  Hvis de kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen ikke vellykket.
 • Bruk en tidtaker for å sikre at du holder knappen inne i 30 sekunder for å tilbakestille adapteren.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre