Slik feilsøker du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene dine

Finn ut hvordan du tilbakestiller de trådløse ørepluggene PULSE Explore™, og andre feilsøkingstrinn.

Slik tilbakestiller du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene dine

Hvis du har problemer med ørepluggene, kan du prøve å tilbakestille dem. Tilbakestillingen påvirker ikke PlayStation Link™- eller Bluetooth-tilkoblinger.

 1. Ta begge ørepluggene ut av ladeetuiet.
 2. Trykk på og hold inne PlayStation Link™-knappen på en av ørepluggene i minst tolv sekunder.
 3. Gjenta dette for den andre ørepluggen.
 4. Legg begge ørepluggene tilbake i etuiet.

Hvis du fremdeles har problemer etter at du har prøvd å tilbakestille, kan det være at du må slette alle parkoblede tilkoblinger fra ørepluggene. Dette vil slette alle PS Link- og Bluetooth-tilkoblinger.

 1. Sørg for at begge ørepluggene er i ladeetuiet.
 2. Trykk på og hold PS Link-knappen på etuiet inne, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
 3. Mens indikatoren blinker, trykker du på PS Link-knappen på etuiet og holder den inne i ytterligere 8 sekunder. Slipp den når indikatoren blinker blått.
  Hvis slettingen er vellykket, blinker indikatoren rødt et kort øyeblikk.

Slik tilbakestiller du ladeetuiet

Hvis du har problemer med etuiet, kan du prøve å tilbakestille det. Tilbakestillingen påvirker ikke PS Link- eller Bluetooth-tilkoblinger.

 1. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i minst 12 sekunder. Når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått, holder du knappen inne.
 1. Slipp PS Link-knappen når indikatoren slutter å blinke.

Slik tilbakestiller du PlayStation Link USB-adapteren 

Tilbakestill PlayStation Link™ USB-adapteren hvis du vil slette alle PS Link-tilkoblinger.

Du kan tilbakestille USB-adapteren fra en hvilken som helst USB Type-A-ladeport.

 1. Kontroller at enheten med USB-A-port er på, for eksempel PlayStation®5-konsollen eller PC/Mac.
 2. Sett USB-adapteren inn i USB-A-porten på enheten din.
 3. Trykk på og hold PS Link-knappen på USB-adapteren inne i 30 sekunder.
 1. Sjekk om adapteren er tilbakestilt ved å se om noen av de tidligere sammenkoblede PS Link-enhetene automatisk kobles til adapteren.
  Hvis de ikke kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen vellykket.
  Hvis de kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen ikke vellykket.
 • Bruk en tidtaker for å sikre at du holder knappen inne i 30 sekunder for å tilbakestille adapteren.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre