Slik kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til andre enheter

Finn ut hvordan du kobler de trådløse PULSE Explore™-ørepluggene til en kompatibel PC, Mac® eller mobilenhet.

Slik kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til en PC eller Mac

Koble de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til kompatible PC-er (Windows) eller Mac-er (macOS) med USB-lydutgang ved å bruke den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapteren. Den medfølgende USB-adapteren parkobles med ørepluggene så snart den tas ut av esken.

 1. Sjekk at PC-en eller Mac-en er slått på.
 2. Sjekk at begge ørepluggene er dokket i ladeetuiet.
 3. Koble USB-adapteren til en USB Type-A-port på PC-en/Mac-en.
 4. Ta begge ørepluggene ut av etuiet for å koble dem til PC-en/Mac-en.
  Når ørepluggene er tilkoblet, lyser statusindikatoren på adapteren kontinuerlig hvitt.
 • Ørepluggene søker etter en tilkobling i 30 sekunder. Hvis ørepluggene ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås de av. Trykk på PlayStation Link™-knappen på den ene ørepluggen for å søke på nytt etter en tilkobling.
 • Du kan styre volumet på PS Link-lyden fra ørepluggene.
 • Du må kanskje velge «PlayStation Link Adapter» som den aktive lydenheten på PC-en eller Mac-en.
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med ørepluggene.

Slik parkobler og kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til en ny PlayStation Link USB-adapter 

Du kan konfigurere en ekstra PS Link-tilkobling til en USB-lydenhet med en annen PlayStation Link USB-adapter (selges separat), uten at du må koble fra den første USB-adapteren. Du kan for eksempel koble én adapter til en PlayStation®5-konsoll og én adapter til en PC eller Mac.

En ny, frittstående USB-adapter parkobles ikke med ørepluggene så snart den tas ut av esken, så dette må du gjøre først.

 1. Sjekk at PC-en/Mac-en eller PS5®-konsollen er slått på.
 2. Koble USB-adapteren til en USB Type-A-port på PC-en/Mac-en eller PS5®-konsollen.
 3. Sjekk at begge ørepluggene er dokket i ladeetuiet.
 4. Trykk på PS Link-knappen på USB-adapteren.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvitt mens adapteren søker etter en PS Link-enhet.
 1. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
  Ørepluggene er i parkoblingsmodus når indikatoren blinker raskt gult.

Når adapteren er parkoblet og koblet til, lyser indikatoren på adapteren kontinuerlig hvitt, mens indikatoren på etuiet lyser kontinuerlig blått.

 • Når ørepluggene er parkoblet med USB-adapteren, søker de også etter eventuelle parkoblede Bluetooth-enheter som er klare for å kobles til. Indikatoren på etuiet blinker sakte fra lyst til mørkt i noen sekunder mens søket pågår. På dette tidspunktet kan du koble mobilenheten til ørepluggene for å lytte til lyd fra begge enhetene samtidig.
 • Ørepluggene forblir i parkoblingsmodus i opptil 30 sekunder. Hvis ørepluggene ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås de av. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i ca. 8 sekunder for å aktivere parkoblingsmodus igjen.
 • USB-adapteren søker etter en PS Link-tilkobling i opptil 30 sekunder. Hvis adapteren ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås den av. Trykk på PS Link-knappen på adapteren for å søke på nytt etter en tilkobling.
 • Du kan styre volumet på PS Link-lyden fra ørepluggene.
 • Du må kanskje velge «PlayStation Link Adapter» som den aktive lydenheten på PC-en eller Mac-en.
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med ørepluggene.
 • Hvis du har problemer med å pare en PS Link-enhet (for eksempel fjernspilleren PlayStation Portal™), må du først slå av Bluetooth på andre tidligere parede Bluetooth-enheter.

Slik bytter du mellom PlayStation Link USB-adaptertilkoblinger

Når PULSE Explore-ørepluggene er parkoblet og koblet til med PlayStation Link USB-adaptere, kan du enkelt bytte mellom PS Link-tilkoblingene. Du kan bare lytte via én USB-adaptertilkobling om gangen.

 1. Sjekk at enhetene du vil lytte med, er slått på (for eksempel en PS5-konsoll og en PC/Mac).
 2. Koble USB-adapterne til USB Type-A-porter på enhetene.
 3. Ta én av eller begge ørepluggene ut av ladeetuiet.
  Ørepluggene kobles automatisk til enheten som sist var tilkoblet.
 4. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på den ene ørepluggen i ca. 2 sekunder.
 5. Trykk på PS Link-knappen på USB-adapteren med en inaktiv tilkobling til ørepluggene.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvitt mens adapteren søker etter en PS Link-enhet. Når den er tilkoblet, lyser indikatoren kontinuerlig hvitt.

Du kan se et visuelt eksempel nedenfor. USB-adapteren som er koblet til den nåværende lydkilden, er «adapter A». USB-adapteren som er koblet til enheten du ønsker å bytte lyden til, men som har en inaktiv tilkobling, er «adapter B».

 1. Hvis du vil bytte tilbake til lyd på «adapter A», gjentar du trinn 4–5 og trykker på PS Link-knappen på «adapter A» i stedet.
 • Når ørepluggene er koblet til to eller flere USB-adaptere, kan du bare koble til og lytte via én PS Link-tilkobling om gangen.

Slik bruker du PlayStation Link-knappene på de trådløse PULSE Explore-ørepluggene og det tilhørende ladeetuiet

PS Link-knappen på de trådløse PULSE Explore-ørepluggene og det tilhørende ladeetuiet kan brukes til forskjellige funksjoner som aktiveres med korte og lange trykk.

Funksjoner for PS Link-knappene på trådløse PULSE Explore-øreplugger

Ta én av eller begge ørepluggene ut av etuiet for å aktivere følgende funksjoner. Hvis du bruker begge ørepluggene, trenger du bare å trykke på PS Link-knappen på den ene ørepluggen.

 • Slå på ørepluggen(e) for å søke etter og koble til enheten som sist var tilkoblet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt et søk etter en eksisterende tilkobling eller ny parkobling. Ørepluggene kobles til enheten som sist var tilkoblet.
 • Deaktiver den gjeldende tilkoblingen og start tilkobling til en tidligere parkoblet PS Link- eller Bluetooth-enhet.

 • Tilbakestill ørepluggene (dette sletter ikke noen av tilkoblingene).

Funksjoner for PS Link-knappene på ladeetuiet

Avhengig av hvordan du trykker, må én av eller begge ørepluggene være dokket i etuiet for at du skal kunne aktivere de fleste av følgende funksjoner.

Minst én øreplugg må være dokket i etuiet.

 • Slå på ørepluggen(e) for å søke etter og koble til enheten som sist var tilkoblet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt et søk etter en eksisterende tilkobling eller ny parkobling. Ørepluggene kobles til enheten som sist var tilkoblet.

Minst én øreplugg må være dokket i etuiet.

 • Deaktiver den gjeldende tilkoblingen og start tilkobling til en tidligere parkoblet PS Link- eller Bluetooth-enhet.

Begge ørepluggene må være dokket i etuiet.

 • Parkoble med en ny PS Link- eller Bluetooth-enhet. 

Begge ørepluggene må være dokket i etuiet.

 • Fjern alle parkoblinger fra ørepluggene. Vær oppmerksom på at dette også sletter alle innstillinger fra ørepluggene.

Ørepluggene trenger ikke å være dokket i etuiet.

 • Tilbakestill etuiet. Dette sletter ikke noen av tilkoblingene.

PlayStation Link USB-adapteren (CFI-ZWA2) har også en PS Link-knapp med forskjellige funksjoner.

 • Søk etter en PS Link-tilkobling.
 • Tilbakestill adapteren (dette fjerner alle PS Link-tilkoblinger).

Slik parkobler og kobler du trådløse PULSE Explore-øreplugger til mobilenheter med Bluetooth

Koble de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til kompatible mobilenheter som støtter en Bluetooth-tilkobling.

For å konfigurere en Bluetooth-tilkobling må du først parkoble ørepluggene med en mobilenhet.

 1. Sjekk at Bluetooth er slått på i Bluetooth-innstillingene på mobilenheten.
 2. Sjekk at begge ørepluggene er dokket i ladeetuiet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
  Ørepluggene er i parkoblingsmodus når indikatoren blinker raskt gult.
 1. Gå til Bluetooth-innstillingene på mobilenheten, og velg «PULSE Explore» i listen over Bluetooth-enheter.
  Når ørepluggene er parkoblet og koblet til, lyser indikatoren på etuiet kontinuerlig blått.
 • Når ørepluggene er parkoblet med mobilenheten, søker de også etter eventuelle parkoblede PS Link-enheter som er klare for å kobles til. Indikatoren blinker sakte fra lyst til mørkt i noen sekunder mens søket pågår. På dette tidspunktet kan du koble til en PS5-konsoll eller PC til ørepluggene for å lytte til lyd fra begge enhetene samtidig.
 • Ørepluggene forblir i parkoblingsmodus i opptil 30 sekunder. Hvis ørepluggene ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås de av. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i ca. 8 sekunder for å aktivere parkoblingsmodus igjen.
 • Du kan lytte til to lydkilder samtidig – en PS Link-enhet og en Bluetooth-enhet. Du kan imidlertid ikke lytte til lyd fra to PS Link-enheter eller to Bluetooth-enheter samtidig.
 • Du kan bare koble ørepluggene til én Bluetooth-tilkobling om gangen.
 • Når du lytter til to lydkilder samtidig fra både PS Link- og Bluetooth-enheter, kan du bare styre PS Link-lyden med volumknappen. Du må styre lyden på Bluetooth-tilkoblingen fra mobilenheten.
 • Hvis du har paret to eller flere Bluetooth-enheter: For å unngå en uønsket tilkobling kan du justere Bluetooth-innstillingene på enheten for å koble fra ørepluggene dine.
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med ørepluggene.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre