Slik kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til andre enheter

Finn ut hvordan du kobler de trådløse PULSE Explore™-ørepluggene til en kompatibel PC, Mac® eller mobilenhet.

Slik kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til en PC eller Mac

Koble de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til kompatible PC-er (Windows) eller Mac-er (macOS) med USB-lydutgang ved å bruke den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapteren. Den medfølgende USB-adapteren parkobles med ørepluggene så snart den tas ut av esken.

 1. Sjekk at PC-en eller Mac-en er slått på.
 2. Sjekk at begge ørepluggene er dokket i ladeetuiet.
 3. Koble USB-adapteren til en USB Type-A-port på PC-en/Mac-en.
 4. Ta begge ørepluggene ut av etuiet for å koble dem til PC-en/Mac-en.
  Når ørepluggene er tilkoblet, lyser statusindikatoren på adapteren kontinuerlig hvitt.
 • Ørepluggene søker etter en tilkobling i 30 sekunder. Hvis ørepluggene ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås de av. Trykk på PlayStation Link™-knappen på den ene ørepluggen for å søke på nytt etter en tilkobling.
 • Du kan styre volumet på PS Link-lyden fra ørepluggene.
 • Du må kanskje velge «PlayStation Link Adapter» som den aktive lydenheten på PC-en eller Mac-en.
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med ørepluggene.

Slik parkobler og kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til en ny PlayStation Link USB-adapter 

Du kan konfigurere en ekstra PS Link-tilkobling til en USB-lydenhet med en annen PlayStation Link USB-adapter (selges separat), uten at du må koble fra den første USB-adapteren. Du kan for eksempel koble én adapter til en PlayStation®5-konsoll og én adapter til en PC eller Mac.

En ny, frittstående USB-adapter parkobles ikke med ørepluggene så snart den tas ut av esken, så dette må du gjøre først.

 1. Kontroller at PC-en/Mac-en eller PS5®-konsollen er slått på.
 2. Koble USB-adapteren til en USB Type-A-port på PC-en/Mac-en eller PS5-konsollen.
 3. Sjekk at begge ørepluggene er dokket i ladeetuiet.
 4. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
  Ørepluggene er i paringsmodus når indikatoren blinker raskt blått. 
 1. Trykk på PS Link-knappen på USB-adapteren.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvitt mens adapteren søker etter en PS Link-enhet.

Når adapteren er parkoblet og koblet til, lyser indikatoren på adapteren kontinuerlig hvitt, mens indikatoren på etuiet lyser kontinuerlig blått.

 • Når ørepluggene er parkoblet med USB-adapteren, søker de også etter eventuelle parkoblede Bluetooth-enheter som er klare for å kobles til. Indikatoren på etuiet blinker sakte fra lyst til mørkt i noen sekunder mens søket pågår. På dette tidspunktet kan du koble mobilenheten til ørepluggene for å lytte til lyd fra begge enhetene samtidig. Ventetiden for PS Link-lyd påvirkes ikke av samtidig tilkobling med Bluetooth-lyd. 
 • Ørepluggene forblir i parkoblingsmodus i opptil 30 sekunder. Hvis ørepluggene ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås de av. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i ca. 8 sekunder for å aktivere parkoblingsmodus igjen.
 • USB-adapteren søker etter en PS Link-tilkobling i opptil 30 sekunder. Hvis adapteren ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås den av. Trykk på PS Link-knappen på adapteren for å søke på nytt etter en tilkobling.
 • Ørepluggene kan parkobles sammen med opptil åtte PS Link USB-adaptere, men kan kobles til og spille av lyd fra bare én adapter om gangen. Én USB-adapter kan parkobles med opptil åtte PS Link-enheter.
 • Du kan styre volumet på PS Link-lyden fra ørepluggene.
 • Du må kanskje velge «PlayStation Link Adapter» som den aktive lydenheten på PC-en eller Mac-en.
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med ørepluggene.

Slik bytter du mellom PlayStation Link USB-adaptertilkoblinger

Når du bruker de trådløse PULSE Explore-ørepluggene på PS5-konsollen og vil bytte til lyd fra PC/Mac (eller omvendt), følger du disse trinnene for å bytte PlayStation Link-tilkoblingene. Ørepluggene må være parkoblet med adapterne som er satt inn i PS5-konsollen og PC-en/Mac-en. 

 1. Kontroller at PC-en/Mac-en er på, og at en PS Link USB-adapter er satt inn i USB type A-porten. 
 2. Ta én av eller begge ørepluggene ut av ladeetuiet.
  Ørepluggene kobles automatisk til enheten som sist var tilkoblet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på den ene ørepluggen i ca. 2 sekunder.
 4. Trykk på PS Link-knappen på USB-adapteren som er satt inn i PC-en/Mac-en.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvitt mens adapteren søker etter en PS Link-enhet. Når den er tilkoblet, lyser indikatoren kontinuerlig hvitt.

Du kan se et visuelt eksempel nedenfor. USB-adapteren som er satt inn i konsollen, er «adapter A». USB-adapteren som er satt inn i PC-en, er «adapter B». 

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på, og at en PS Link USB-adapter er satt inn i en av USB-A-portene.
 2. Ta én av eller begge ørepluggene ut av ladeetuiet.
  Ørepluggene kobles automatisk til enheten som sist var tilkoblet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på den ene ørepluggen i ca. 2 sekunder.
 1. Følg instruksjonene på skjermen når et varsel om PS Link-enhet i nærheten vises på skjermen som er koblet til konsollen. 
 • Hvis PS5-konsollen eller PC-en/Mac-en er slått av når du prøver å bytte tilkobling, kan ikke ørepluggene kobles til den. Ørepluggene kobles til enheten som sist var tilkoblet.
 • Du kan koble til å lytte til bare én PS Link-tilkobling om gangen når ørepluggene er parkoblet med to eller flere PS Link USB-adaptere. 
 • Du kan styre volumet fra ørepluggene, konsollen eller PC/Mac. 
 • Varselet for PS Link-enhet i nærheten vises bare hvis den parkoblede USB-adapteren er satt inn i PS5-konsollen. Hvis varselet ikke vises på skjermen, trykker du på PS Link-knappen på adapteren. 
 • Du kan også bytte lydtilkoblinger mellom PS5-konsollen og PlayStation Portal™-fjernspilleren. 

Slik bruker du PlayStation Link-knappene på de trådløse PULSE Explore-ørepluggene og det tilhørende ladeetuiet

PS Link-knappen på de trådløse PULSE Explore-ørepluggene og det tilhørende ladeetuiet kan brukes til forskjellige funksjoner som aktiveres med korte og lange trykk.

Funksjoner for PS Link-knappene på trådløse PULSE Explore-øreplugger

Ta én av eller begge ørepluggene ut av etuiet for å aktivere følgende funksjoner. Hvis du bruker begge ørepluggene, trenger du bare å trykke på PS Link-knappen på den ene ørepluggen.

 • Slå på ørepluggen(e) for å søke etter og koble til enheten som sist var tilkoblet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt et søk etter en eksisterende tilkobling eller ny parkobling. Ørepluggene kobles til enheten som sist var tilkoblet.
 • Viser Lydkontroller fra kontrollsenteret. 

 • Deaktiver den gjeldende tilkoblingen og start tilkobling til en tidligere parkoblet PS Link- eller Bluetooth-enhet.

 • Tilbakestill ørepluggene (dette sletter ikke parkoblinger eller innstillinger).

Funksjoner for PS Link-knappene på ladeetuiet

Avhengig av hvordan du trykker, må én av eller begge ørepluggene være dokket i etuiet for at du skal kunne aktivere de fleste av følgende funksjoner.

Minst én øreplugg må være dokket i etuiet.

 • Slå på ørepluggen(e) for å søke etter og koble til enheten som sist var tilkoblet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt et søk etter en eksisterende tilkobling eller ny parkobling. Ørepluggene kobles til enheten som sist var tilkoblet.

Minst én øreplugg må være dokket i etuiet.

 • Deaktiver den gjeldende tilkoblingen og start tilkobling til en tidligere parkoblet PS Link- eller Bluetooth-enhet.

Begge ørepluggene må være dokket i etuiet.

 • Parkoble med en ny PS Link- eller Bluetooth-enhet. 

Begge ørepluggene må være dokket i etuiet.

 • Fjern alle parkoblinger fra ørepluggene. Vær forsiktig da dette sletter alle PS Link- og Bluetooth-parkoblinger og -lydinnstillinger.

Begge ørepluggene må være dokket i etuiet.

 • Tilbakestill etuiet (dette sletter ikke parkoblinger eller innstillinger).

PlayStation Link USB-adapteren (CFI-ZWA2) har også en PS Link-knapp med forskjellige funksjoner.

 • Søk etter en PS Link-tilkobling.
 • Tilbakestill adapteren (dette fjerner alle PS Link-parkoblinger).

Slik parkobler og kobler du trådløse PULSE Explore-øreplugger til mobilenheter med Bluetooth

Koble de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til kompatible mobilenheter som støtter en Bluetooth-tilkobling.

For å konfigurere en Bluetooth-tilkobling må du først parkoble ørepluggene med en mobilenhet.

 1. Sjekk at Bluetooth er slått på i Bluetooth-innstillingene på mobilenheten.
 2. Sjekk at begge ørepluggene er dokket i ladeetuiet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
  Ørepluggene er i parkoblingsmodus når indikatoren blinker raskt gult.
 1. Gå til Bluetooth-innstillingene på mobilenheten, og velg «PULSE Explore» i listen over Bluetooth-enheter.
  Når ørepluggene er parkoblet og koblet til, lyser indikatoren på etuiet kontinuerlig blått.
 • Når ørepluggene er parkoblet med mobilenheten, søker de også etter eventuelle parkoblede PS Link-enheter som er klare for å kobles til. Indikatoren blinker sakte i noen sekunder mens søket pågår. På dette tidspunktet kan du koble til en PS5-konsoll eller PC til ørepluggene for å lytte til lyd fra begge enhetene samtidig. Ventetiden for PS Link-lyd påvirkes ikke av samtidig tilkobling med Bluetooth-lyd.
 • Ørepluggene forblir i parkoblingsmodus i opptil 30 sekunder. Hvis ørepluggene ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås de av. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i ca. 8 sekunder for å aktivere parkoblingsmodus igjen.
 • Ørepluggene kan kobles sammen med opptil 10 Bluetooth-enheter, men kan kobles til og spille av lyd fra bare én Bluetooth-enhet om gangen. 
 • Volumknappen styrer kun PS Link-lyden fra konsollen eller PC-en/Mac-en. Når ørepluggene er koblet til en Bluetooth-enhet, må du kontrollere volumet fra mobilenheten. Når du lytter til to lydkilder samtidig fra både PS Link- og Bluetooth-enheter, kan du bare styre PS Link-lyden med volumknappen. 
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med ørepluggene. 

Slik kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til PS Portal

Du kan parkoble og koble ørepluggene til fjernspilleren PlayStation Portal™ og bytte lydtilkoblinger mellom PS Portal og PS5-konsollen via PlayStation Link-tilkoblinger. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre