Administrere varsler på PS5-konsoller

Slik administrerer du varsler på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du sjekker varsler, og hvordan du demper eller sletter varsler på PlayStation®5-konsollen.

Hva er PS5™-konsollvarsler? 

Varsler hjelper deg med å holde deg informert – når du mottar en invitasjon eller en venneforespørsel, når et spill du har kjøpt, er klart til å spilles, når et tillegg er tilgjengelig på salg med mer.

Slik kan du sjekke et varsel på PS5-konsoller 

Når et popup-vindu med et PS-knappikon vises på skjermen, trykker du på PS-knappen for å utvide varslingen på skjermen. Slik sjekker du et varsel etter at det er mottatt: 

  1. Trykk på PS-knappen på kontrolleren for å gå til kontrollsenteret, og velg Varsler
  2. Velg et varsel for å åpne det.

Slik aktiverer du Ikke forstyrr for PS5-konsollvarsler 

Hvis du vil fjerne alle varsler midlertidig, går du til kontrollsenteret og velger Varsler. Deretter slår du på Ikke forstyrr

Popup-vinduer for varsler vises ikke på skjermen før du logger av eller starter PS5-konsollen på nytt, eller før du slår av Ikke forstyrr.

Slik sletter du varsler på PS5-konsoller 

  1. Trykk på PS-knappen på kontrolleren for å gå til kontrollsenteret, og velg deretter Varsler
  2. Merk et varsel du vil slette. 
  3. Trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter Slett varsel. Eller velg Slett alle varsler for å tømme listen for alle varsler. 

Du kan også merke varsler og deretter trykke på firkantknappen for raskt å slette dem én om gangen.

Slik endrer du varslingsinnstillinger på PS5-konsoller 

Hvis du vil konfigurere disse innstillingene, går du til hjem-skjermbildet og velger Innstillinger > Varsler

Tillat popup-varsler
Slå på for å se popup-vinduer for varsler på skjermen. 

Vis forhåndsvisning
Slå på for å se en forhåndsvisning av varsler du mottar. 

Spill av lyd
Slå på for å høre en lyd når du mottar et varsel. 

Visningstid
Endre hvor lenge du ser et popup-vindu før det forsvinner. 

Administrere popup-vinduer
Velg hvilke popup-vinduer du ønsker å se, og når du ønsker å se dem. For hver varslingstype nedenfor kan du velge å slå av popup-vinduer automatisk mens du spiller spill, ser på videoer, følger med på sendinger eller gjør en kombinasjon av disse tre: 

Når venner går online
Vil du bli varslet når enkelte venner går online, slik at dere raskere kan spille sammen? Velg dem her. 

Fra spill
Vil du holde deg oppdatert med informasjon fra spillene du spiller? Velg dem her. 

Spillinvitasjoner
Se når du blir invitert til å bli med i spillet til andre spillere. 

Trophies
Se når du oppnår trophies. 

Utfordringer
Se når du mottar spillutfordringer. 

Venneforespørsler
Se når du mottar venneforespørsler. 

Meldinger
Se når du mottar meldinger. 

Talechat
Se når venner starter en talechat med deg. 

Anerkjennelser
Se når du mottar anerkjennelser fra andre spillere. 

Sangendring
Se informasjon om når sanger spilles av. 

Nedlastinger og kopier
Se statusen for nedlastinger og kopier. 

Opplastinger
Se statusen for opplastingene dine. 

Ønskelisteoppdateringer
Se når det er oppdateringer på elementer på ønskelisten din. 

Fra PlayStation
Se når du mottar nyheter og oppdateringer fra PlayStation. 

Abonnement
Se oppdateringer fra abonnementstjenester som PlayStation Plus.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre