Sjekke eller slette varsler på PS5-konsoller

Slik sjekker eller sletter du varsler på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du sjekker varsler, og hvordan du demper eller sletter varsler på PlayStation®5-konsollen.

Varsler hjelper deg med å holde deg informert – når du mottar en invitasjon eller en venneforespørsel, når et spill du har kjøpt, er klart til å spilles, når et tillegg er tilgjengelig på salg med mer.

Slik kan du sjekke et varsel på PS5-konsoller 

Når et forgrunnsvindu med et PS-knappikon vises på skjermen, trykker du på PS-knappen for å utvide varselet slik at du kan lese det. Varsler inneholder ofte ekstra informasjon og handlinger du kan utføre på stedet.

 1. Trykk på PS-knappen på kontrolleren for å gå til kontrollsenteret, og velg Varsler
 2. Velg et varsel for å åpne det.
 1. Trykk på PS-knappen på kontrolleren for å gå til kontrollsenteret, og velg Varsler.
  En liste over varslene dine vises, med de nyeste varslene øverst.
 2. Velg et varsel for å åpne det.

Slik aktiverer du Ikke forstyrr for PS5-konsollvarsler 

Hvis du vil fjerne alle varsler midlertidig, går du til kontrollsenteret og velger Varsler og slår på Ikke forstyrr

Forgrunnsvinduer for varsler vises ikke på skjermen før du logger av eller starter PS5™-konsollen på nytt, eller før du slår av Ikke forstyrr.

Slik sletter du varsler på PS5-konsoller 

 1. Trykk på PS-knappen på kontrolleren for å gå til kontrollsenteret, og velg deretter Varsler
  En liste over varsler vises.
 2. Uthev et varsel du vil slette, og trykk deretter på firkant-knappen for å slette det.
 • Hvis du vil slette alle varsler, trykker du på valgknappen etter trinn 1, og deretter velger du Slett alle varsler.

Slik endrer du varselinnstillinger på PS5-konsoller 

Hvis du vil konfigurere disse innstillingene, går du til hjem-skjermbildet og velger Innstillinger > Varsler

Tillat popup-varsler
Slå på for å se popup-vinduer for varsler på skjermen. 

Vis forhåndsvisning
Slå på for å se en forhåndsvisning av varsler du mottar. 

Spill av lyd
Slå på for å høre en lyd når du mottar et varsel. 

Visningsvarighet
Endre hvor lenge du ser et forgrunnsvindu før det forsvinner. 

Velg Administrer forgrunnsvinduer for å velge om forgrunnsvinduer automatisk skal slås av mens du spiller spill, ser på videoer, under kringkastinger eller en kombinasjon av de tre: 

Når venner går online
Vil du bli varslet når enkelte venner går online, slik at dere raskere kan spille sammen? Velg dem her. 

Spillinvitasjoner
Se når du blir invitert til å bli med i spillet til andre spillere. 

Trofeer
Se når du oppnår trofeer. 

Turneringer
Se når du får turneringsoppdateringer.

Utfordringer
Se når du mottar spillutfordringer. 

Venneforespørsler
Se når du mottar venneforespørsler. 

Meldinger
Se når du mottar meldinger. 

Selskap
Se når noen starter et selskap du kan bli med i. 

Endring av sang
Se informasjon når sanger spilles av. 

Nedlastinger og kopier
Se statusen for nedlastingene og kopiene dine. 

Opplastinger
Se statusen til opplastingene dine. 

Ønskelisteoppdateringer
Se når det kommer oppdateringer på elementer på ønskelisten din. 

Fra PlayStation
Se når du får nyheter og oppdateringer fra PlayStation. 

Abonnementer
Se oppdateringer fra abonnementstjenester som PlayStation Plus.

Spillhjelp
Se når Spillhjelp er tilgjengelig for et spill du spiller.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre