Generelle kontrollerinnstillinger på PS5-konsoller

Slik justerer du generelle kontrollerinnstillinger på PS5-konsoller

Konfigurer kontrollerinnstillingene på PlayStation®5-konsollen når du vil tilpasse innstillinger, som høyttalervolumet eller vibrasjonsintensiteten på kontrollere.

Slik endrer du generelle kontrollerinnstillinger på PS5-konsoller

 1. Gå til hjem-skjermen og velg Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg Kontroller (generelt) for å konfigurere følgende:
   
  Volum (høyttaler for kontroller) Juster høyttalervolumet til den trådløse DualSense™-kontrolleren.
  Denne innstillingen gjelder også for trådløse DualSense Edge™-kontrollere og trådløse DUALSHOCK®4-kontrollere.
  Vibrasjonsintensitet
  Angi intensiteten på vibreringen til den trådløse DualSense-kontrolleren.
  Denne innstillingen gjelder også for PlayStation VR2 Sense™-kontrollere og trådløse DUALSHOCK 4-kontrollere.
  Med trådløse DualSense Edge-kontrollere kan du konfigurere denne innstillingen for hver enkelt profil. 
  Intensitet på avtrekkereffekt Angi intensiteten på avtrekkereffekten til den trådløse DualSense-kontrolleren. Opplev denne funksjonen i spill der den støttes.
  Denne innstillingen gjelder også for PS VR2 Sense-kontrollere.
  Med trådløse DualSense Edge-kontrollere kan du konfigurere denne innstillingen for hver enkelt profil. 
  Lysstyrken til kontrollerindikatorene Angi lysstyrken til indikatorene på trådløse kontrollere.
  Denne innstillingen gjelder også for trådløse DUALSHOCK 4-kontrollere.
  Hvis du vil konfigurere denne innstillingen for trådløse DualSense Edge-kontrollere, går du til Innstillinger > Tilbehør > DualSense Edge trådløs kontroller.
  Kommunikasjonsmåte Velg hvordan kontrolleren skal kommunisere med PS5™-konsollen.
  Hvis signalet mellom kontrolleren og konsollen er svakt, bør du koble til kontrolleren med den inkluderte USB-kabelen og velge Bruk USB-kabel. Hvis du velger Bruk Bluetooth, kommuniserer kontrollere med konsollen ved hjelp av Bluetooth, selv om de er koblet til med USB-kabel.
  Denne innstillingen gjelder også for trådløse DualSense Edge-kontrollere og trådløse DUALSHOCK 4-kontrollere*.
  Trykk ned og hold-forsinkelse Angi Trykk ned og hold-forsinkelse for PS-knappen eller (opprett)-knappen.
  Denne innstillingen gjelder også for trådløse DualSense Edge-kontrollere, PS VR2 Sense-kontrollere og trådløse DUALSHOCK 4-kontrollere.
  Enhetsprogramvare på trådløse DualSense-kontrollere Koble den trådløse DualSense-kontrolleren til PS5-konsollen, og oppdater enhetsprogramvaren til den trådløse kontrolleren.

* Dette gjelder ikke for trådløse DUALSHOCK 4-kontrollere i CUH-ZCT1-serien.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre