Profiler for DualSense Edge trådløs kontroller

Slik kan du angi profiler og innstillinger for en DualSense Edge trådløs kontroller

Finn ut hvordan du angir profiler og innstillinger for kontrolleren slik at de passer til din unike spillestil.

Slik kan du opprette en profil for en DualSense Edge trådløs kontroller

I egendefinerte profiler kan du lagre spakfølsomhet, egendefinerte knappetildelinger, vibreringsfølsomhet med mer.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.

 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.

 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK.

 4. Velg et element du vil tilpasse.

 • Når du velger en profil fra fanene for Tildelte profiler eller Ikke tildelte profiler, kan du redigere den aktuelle profilen.
 • Profiler som du oppretter, vises i fanen for Ikke tildelte profiler. Når du tilordner en profil til en snarvei, flyttes den til fanen for Tildelte profiler.
 • Marker profilen, og velg … (Mer) for å endre profilens navn, slette profilen eller kopiere profilen.

Slik kan du bruke profilsnarveier 

Tilordne profilsnarveier slik at du kan bytte til dem under spilling og bruke dem på andre PS5-konsoller.

Gå til snarveier ved å holde nede Fn-knappen og deretter trykke på en valgknapp (trekant-knapp, sirkel-knapp, kryss-knapp eller firkant-knapp).

Profilen som er tilordnet til snarveien for Fn-knappen og trekant-knappen, er standardprofilen og kan ikke endres. Du kan tilordne profiler du har laget, til de tre andre snarveiene.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.

 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.

 3. Gå til fanen for Ikke tildelte profiler, og velg Tilordne ved siden av profilen du ønsker å tilordne.

 4. Velg en snarvei.
  Hvis det allerede er tilordnet en profil til snarveien, vises navnet på profilen. Hvis du tilordner profilen, overskrives den forrige profilen.

 5. Bruk snarveien til å endre profilen.

 • Hvis du vil konfigurere kontrolleren til å vibrere og få spillerindikatoren til å blinke når du bytter profil, går du til hjem-skjermbildet og velger Innstillinger > Tilbehør > DualSense Edge trådløs kontroller > Få tilbakemelding ved bytte av profil. I tillegg til å få kontrolleren til å vibrere og spillerindikatoren til å blinke, kan du også vise et forgrunnsvindu på skjermen.

Slik tilpasser du kontrollerens knappetildelinger

Gjør det enklere å bruke en DualSense Edge™ trådløs kontroller ved å endre knappetildelinger.

 1. Opprett eller rediger en egendefinert profil, og velg Tilpass knappetildelinger.

 2. Velg knappen du vil endre, og velg deretter funksjonen du vil tilordne til den.
  Hvis du velger Deaktiver, vil det ikke skje noe når du trykker ned knappen.

 3. Velg Bruk
 4. Velg Tilbake til spillet for å gå tilbake til spillet. Tilpasningen lagres automatisk.
  Trykk på og hold nede Fn-knappen, og trykk på valg-knappen for å gå tilbake til tilpasningsmenyen.
 • Du kan ikke tilordne Fn-knappen til en annen funksjon, og du kan heller ikke tilordne en annen knapp til funksjonen til Fn-knappen.

 • Trykk på Tilbakestill for å tilbakestille alle knappetildelingene til standardverdiene.

 • Hvis du trykker på Fn-knappen, deaktiveres bruk av knapper og funksjonene som er tilordnet dem. 

 • Du må alltid tilordne sirkel- og kryss-knappen

 • Du kan bytte L2- og R2-avtrekkerknappen, men kan du ikke tilordne en annen knapp til å fungere som avtrekkerknappene eller tilordne flere funksjoner til L2 og R2. 

Slik kan du tilpasse spakinndata for en DualSense Edge trådløs kontroller

Juster følsomheten og dødsonen til spakene på en DualSense Edge trådløs kontroller

 1. Opprett eller tilpass en egendefinert profil, og velg Spakfølsomhet/dødsone.

 2. Bruk retningsknappene til å velge elementene du vil endre.

Gi profilen et navn. 

Velg om du vil tilpasse den venstre eller den høyre spaken.

Se følsomheten når du beveger spaken.

Gå tilbake til spillet ditt, og se resultatene av tilpasningen din. Når du går tilbake til spillet, lagres endringene du har gjort automatisk. Når du vil foreta justeringer igjen, trykker du på og holder nede Fn-knappen, og deretter trykker du på valg-knappen for å gå tilbake til dette skjermbildet.

Velg mellom 6 typer følsomhetskurver.

Standard
Den registrerte inndataen øker i forhold til spakbevegelsen.

Hurtig
Mengden registrert inndata øker når du beveger spaken. Bra for raske bevegelser. Få overtaket ved raskt å sikte i fartsfylte skytespill.

Presis
Minimalt med inndata registreres når du beveger spaken. Bra for presise bevegelser.

Tilhengere av skytespill vil kanskje synes det er nyttig med sakte og nøyaktig sikting.

Stødig
Registrert inndata er begrenset selv om du beveger spaken mye. Gir jevn og stabil bevegelse.

Digital
Bevegelse av spaken registrerer så godt som maksimal mengde inndata. Funksjoner som retningsknappene på kontrolleren. Få umiddelbar inndatareaksjon for kamp- og actionspill.

Dynamisk
Registrert inndata er begrenset når du beveger spaken litt eller mye, men øker i mellomområdet. Gir allsidig spilling i skytespill, hvor du ikke bare trenger å sikte nøye, men også snu deg raskt.

Finjuster kurvetypen du valgte i E.

Dødsone er området som du kan bevege spaken i før det gjenkjennes som inndata. Med en dødsone på 10 % må du for eksempel overskride en bevegelse på 10 % før spillet registrerer inndata.

Den horisontale aksen er spakbevegelsen og den vertikale aksen er inndataene som gjenspeiles i spillet. Når det for eksempel er en gradvis helling, vil det føre til jevn bevegelse når du beveger spaken mye. Når det er en bratt helling, kan du bevege spaken litt, noe som gir rask bevegelse.

Slik kan du angi avtrekkerdødsone

Dødsone dreier seg om hvor mye du kan trykke på en knapp før det registreres som inndata.

Når du griper kontrolleren hardt og for eksempel tilfeldigvis trykker på L2- eller R2-knappen, kan du angi det slik at ingen inndata registreres.

 1. Opprett eller tilpass en egendefinert profil, og velg Avtrekkerdødsone.
 2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere inndataområdet.

Gi profilen et navn. 

Når den slås på, vises bare én side. Endringer du gjør ,påvirker både venstre og høyre avtrekker likt.

Angi hvor mye du må trykke på avtrekkeren for at spillet skal registrere inndata.

Hvis du for eksempel angir inndataområdet fra 30 til 70, registreres inndata hvis du trykker avtrekkeren lenger ned enn 30. Inndata når en maksimal dybde på 70. Hvis du trykker på avtrekkeren mindre enn 30 eller lenger enn 70, registreres ikke inndata.

Se inndataområdet når du trykker på L2- eller R2-knappen.

Gå tilbake til spillet ditt, og se resultatene av tilpasningen din. Når du går tilbake til spillet, lagres endringene du har gjort automatisk. Når du vil foreta justeringer igjen, trykker du på og holder nede Fn-knappen, og deretter trykker du på valg-knappen for å gå tilbake til dette skjermbildet.

Slik endrer du funksjonsmenyen

Du kan endre det som vises på funksjonsmenyen, når du trykker på og holder nede Fn-knappen.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør > DualSense Edge trådløs kontroller.

 2. Velg Funksjonsmeny.

Har du problemer med knappinnstillinger og profiler? 

Hvis du opplever uventet knappeinndata, kan du prøve å se gjennom innstillingene for spillkontroller i tilfelle de er i konflikt med profilen til din DualSense Edge trådløs kontroller.

Hvis du har prøvd å stille tilbake kontrolleren og fremdeles har problemer, kan du gå til PlayStation-reparasjoner. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre