Feilsøke en DualSense Edge trådløs kontroller

Slik feilsøker du problemer med en DualSense Edge trådløs kontroller

Finn ut hvordan du tilbakestiller kontrolleren og andre feilsøkingstrinn.

Slik tilbakestiller du en DualSense Edge trådløs kontroller

Hvis du har problemer med kontrolleren, er ofte det første feilsøkingstrinnet å tilbakestille kontrolleren. En tilbakestilling vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for sammenkobling og profil.

D) Reset-knapp
  1. Slå av PS5-konsollen.
  2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren.
  3. Bruk en nål eller et lignende verktøy (følger ikke med) for å trykke på reset-knappen.
    Dette vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for sammenkobling og profil.
  4. Koble kontrolleren til PlayStation®5-konsollen med USB-kabelen som fulgte med kontrolleren, og trykk på PS-knappen.

Har du fremdeles problemer?

Sørg for å oppdatere systemprogramvaren til PlayStation®5-konsollen og enhetsprogramvaren til din DualSense Edge™ trådløs kontroller til de nyeste versjonene som er tilgjengelige. 

Hvis du har prøvd å tilbakestille kontrolleren og fremdeles har problemer, kan du velge et problem fra listen nedenfor.

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter