Oppdatering av PS5-systemprogramvare

Slik oppdaterer du systemprogramvaren på en PS5-konsoll

Sørg for at systemprogramvaren på PlayStation®5-konsollen alltid er oppdatert til nyeste versjonfor å få den beste PlayStation-opplevelsen.

Nyeste oppdatering av systemprogramvaren til PS5-konsoller

En oppdatering av systemprogramvaren til PS5™-konsoller ble lansert 12.01.2022. 

Oppdater PS5-konsollen til den nyeste systemprogramvaren. Du kan også ta en titt på funksjonene som er tilgjengelige i oppdateringen, her. Du kan se den elektroniske brukerveiledningen i menyen Innstillinger på PS5-konsollen.

Versjon: 22.02-06.50.00

 •  DualSense Edge trådløs kontroller er nå støttet.
 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon: 22.02-06.02.00

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon: 22.02–06.00.01

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon: 22.02–06.00.00

 • I spillbiblioteket kan du nå opprette egendefinerte spillister for å bedre organisere spillene dine.
  Du kan opprette spillisten i spillbiblioteket ved å velge fanen [Din samling].
  Velg spill du vil legge til i spillisten, og deretter navngir du den.
 • Følgende er oppdatert for Spillhjelp-funksjonen:
  Spillhjelp informerer deg når hjelp er tilgjengelig, både på PS5 og mobil, via PlayStation App.
  Du kan justere om varsler fra Spillhjelp skal vises eller ikke. På PS5 velger du [Innstillinger] > [Varsler] > [Spillhjelp]. I PlayStation App velger du [Innstillinger] > [Push-varsler] > [Spillhjelp].
 • Det er nå støtte for HDMI-videoutgang med 1440p.
  Før bruk må du kjøre en test for å se om HDMI-enheten støtter 1440p-utdata ved å gå til [Innstillinger] > [Skjerm og video] > [Videoutgang] > [Test 1440p-utdata].
 • Vi har oppdatert følgende i Game Base:
  Du kan nå be selskapsmedlemmer om å starte deling av skjerm for å se spillingen deres.
  Gå til talechatkortet, velg selskapsmedlemmet du vil sende forespørselen til, og velg deretter [Be om å dele skjermen].
 • Når du blir med i selskapet, og et selskapsmedlem spiller et spill du kan bli med på, mottar du et varsel. Du kan bli med på spillet direkte fra varselet.
 • Når du mottar en melding, kan du nå se avsenderens profil ved å velge meldingen og trykke på valgknappen.
 • Følgende er oppdatert for [Venneforespørsler]:
  Når du godtar en venneforespørsel i listen [Mottatt], kan du nå se profilen til den nye vennen din i [Godtatte forespørsler].
 • I Game Base-kortet kan du nå sende klistremerker og talemeldinger til gruppene dine.
 • Følgende funksjoner har blitt lagt til spill-huben:
  Pågående aktiviteter vises tydelig øverst i spill-huben, slik at du kan fortsette spillingen der du slapp, så raskt og enkelt som mulig.
  Hvis Spillhjelp er tilgjengelig for en aktivitet, vises knappen [Vis tips].
  I delen [Videoer basert på den nylige spillingen din] ser du etiketter som viser hvorfor videoene anbefales for deg, for eksempel «Rask spilling», «Poengsum» eller «Ytelse».
 • Du kan nå velge mellom to typer zoomfunksjoner når du bruker nettleseren.
  Med «Zoom» kan du øke størrelsen på elementene på siden mens du justerer oppsettet, slik at alt passer uten at du må bla til venstre og høyre.
  Med «Forstørr» kan du øke størrelsen på alt på siden uten å måtte justere oppsettet.
  Den maksimale zoom-/forstørrelsesgraden er nå 500 %.
 • Vi har omorganisert innstillingene for 3D-lyd.
  Disse innstillingene ligger nå under [3D-lyd for TV-høyttalere] og [3D-lyd for hodetelefoner] under [Innstillinger]> [Lyd].
  Du kan nå lytte og sammenligne forskjellen mellom 3D- og stereolyd på samme skjerm.
 • Talekommando støtter nå søk etter innhold på YouTube ved hjelp av stemmen. Foreløpig er Talekommando (forhåndsversjon) bare tilgjengelig på engelsk for spillere med PSN-kontoer i USA og Storbritannia.
  Du kan gjøre det hvor som helst på PS5, inkludert mens du spiller. Du kan si «Hei PlayStation, søk etter [søkeord] på YouTube». Deretter åpnes YouTube-appen, og du får se relevante søkeresultater.
  Måten du skriver inn tekst på ved bruk av taleinndata, er endret. Hvis du hadde skjermleseren slått på før, måtte du vente på at instruksjonene skulle leses opp høyt før du snakket inn i kontrolleren for å skrive inn tekst ved bruk av taleinndata. Nå kan du hoppe over instruksjonene ved å trykke på kryss-knappen.
 • Følgende forbedringer er lagt til i skjermleserfunksjonen.
  Når snarveiene for skjermknappene til kontrollerknappen vises, leser skjermleseren dem opp høyt.
 • Følgende er oppdatert for Avstandsspill.
  Det er nå enklere å bruke tastaturet på PC eller Mac når du bruker PS Remote Play. Vi har fjernet boksen for tekstinnlegging, slik at du kan bruke tastaturet til å skrive direkte på PS5 eller PS4. I tillegg til å skrive, kan du nå også bruke tastaturet til å kontrollere spill som støtter det.
 • Tilpassede knappetildelinger er nå aktivert i inndataskjermen for passord.
 • Vi har oppdatert enhetsprogramvaren til den trådløse DualSense-kontrolleren for å forbedre stabiliteten.
 • Et problem som forårsaket feil i systemprogramvaren under hvilemodus i enkelte PS5-konsoller, ble løst.

Slik oppdaterer du PS5-konsollens systemprogramvare

Hvis systemprogramvareoppdateringen på PS5-konsollen står fast, starter du oppdateringen på nytt. Hvis dette mislykkes, laster du ned oppdateringsfilen nedenfor til en USB-stasjon og følger instruksjonene nedenfor. 

 1. Med en PC eller Mac oppretter du en mappe som heter PS5 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Last ned oppdateringsfilen (knappen nedenfor), og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS5UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS5-konsollen.

 4. Start PS5-konsollen i Sikkerhetsmodus: trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 3: Oppdater systemprogramvare.

 6. Velg  Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS5-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavnet og filnavnet er riktig. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Slik installerer du systemprogramvaren på nytt på PS5-konsollen

Når du installerer systemprogramvaren på PS5-konsollen på nytt, blir alle data på PS5-konsollen slettet. Denne prosessen kalles ofte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller hard tilbakestilling.

 1. Med en PC eller Mac oppretter du en mappe som heter PS5 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Last ned filen for å installere programvaren på nytt (knappen nedenfor), og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS5UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS5-systemet.

 4. Start PS5-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 7: Installer systemprogramvaren på nytt.

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS5-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavnet og filnavnet er riktig. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Starte nedlastingen av systemprogramvaren på nytt på en PS5-konsoll

 1. Trykk på PS-knappen på den trådløse kontrolleren for å gå til kontrollsenteret, og velg Nedlastinger/opplastinger.
 2. Uthev oppdateringen for systemprogramvare, og velg deretter Vis feilinfo. Deretter velger du Prøv igjen.

Hvis du mislykkes med nedlastingen gjentatte ganger, må du oppdatere systemprogramvaren på PS5-konsollen ved hjelp av en USB-stasjon.

Har du problemer?

Hvis du får problemer med oppdatering av systemprogramvaren på PS5-konsollen, kan du gå til veiledningen nedenfor for videre trinn.

Versjon: 22.01–05.50.00

 • Hvis du bruker en TV som støtter ALLM (auto low latency mode), kan du justere innstillingene for ALLM under Innstillinger > Skjerm og video > Videoutgang > ALLM.
 • Hvis du velger Automatisk, skifter TV-en automatisk til modus med lav latens når du spiller. 
 • Hvis du velger Av, blir ikke ALLM aktivert, bortsett fra ved utsignal for VRR (variable refresh rate). 
 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon: 22.01-05.10.00

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Versjon: 22.01-05.02.00

Denne oppdateringen av systemprogramvaren forbedrer systemets ytelse.

Versjon: 22.01-05.00.00

Følgende har blitt oppdatert i (Game Base):

 • Nå har talechat endret navn til selskap.

 • For å få enklere tilgang har vi delt inn Game Base i tre faner: [Venner], [Selskap] og [Meldinger].

 • Når du starter et selskap, kan du nå velge enten åpent selskap eller lukket selskap.
  I et åpent selskap kan vennene dine bli med uten at de må inviteres. Venner av selskapsmedlemmer kan også bli med. 
  Et lukket selskap er kun for de spillerne du inviterer.

 • Nå kan du gjøre følgende fra Game Base-kontrollmenyen og -kortene:
  Se alle vennene dine under [Venner]-fanen i kontrollmenyen.
  Start Delingsspill direkte fra talechat-kortet. Du trenger ikke lenger å starte Delt skjerm for å bruke Delingsspill.
  Legg en spiller til i sirkelen eller lag en ny sirkel direkte fra meldingskortet. Du kan også sende videoklipp, bilder, hurtigmeldinger og se delte medier i en sirkel fra dette kortet.

 • Når noen i et selskap deler skjermen sin nå, kommer du til å se på lufta-ikonet. Du kan sjekke dette i [Selskap]-fanen.

 • Nå er spillersøkefunksjonen og venneforespørsler under [Venner]-fanen.

 • Vi har gjort det enklere å avslå venneforespørsler ved å legge til en [Avslå]-knapp i venneforespørselslisten din.

Følgende har blitt oppdatert i (Tilgjengelighet):

 • Følgende har blitt oppdatert for skjermleseren:
  Nå støttes skjermleseren på seks nye språk: russisk, arabisk, nederlandsk, portugisisk (Brasil), polsk og koreansk.
  Nå kan skjermleseren lese varsler høyt.

 • Nå kan du aktivere monolyd for øretelefoner, slik at samme lyd spilles av fra både venstre og høyre side av øretelefonene.
  Når øretelefonene er tilkoblet, går du til [Innstillinger] > [Lyd] > [Utsignal for lyd] og slår deretter på [Monolyd for øretelefoner]. Du kan eventuelt gå til [Innstillinger] > [Tilgjengelighet] > [Skjerm og lyd] og deretter slå på [Monolyd for øretelefoner].

 • Nå kan du merke av aktiverte innstillinger, slik at du enkelt kan se at de er slått på.
  Gå til [Innstillinger] > [Tilgjengelighet] > [Skjerm og lyd] og slå deretter på [Merk av aktiverte innstillinger].

Følgende har blitt oppdatert i (Trofeer):

 • Den grafiske designen til trofé-kort og trofé-listen har blitt oppdatert.

 • Nå kan du se forslag til hvilke trofeer du kan oppnå i trofésporeren når du spiller et spill.

De tilgjengelige funksjonene i Opprett-menyen har fått følgende oppdateringer:

 • Nå kan du starte Delt skjerm og strømme spillingen din til et åpent selskap.

Vi har lagt til en ny funksjon: Talekommando (forhåndsversjon). 

 • Talekommando (forhåndsversjon) forstår talekommandoer for å finne og åpne spill, apper og innstillinger, samt styre medieavspilling.

 • For å komme i gang kan du gå til [Innstillinger] > [Talekommando], og slå på [Aktiver talekommando (forhåndsversjon)]. Deretter kan du si «Hei, PlayStation!» og be PS5 om å gjøre noe.

 • Du kan bruke denne funksjonen som en hjelp til å finne og åpne spill, apper og innstillinger, styre mediene dine uten å måtte trykke på en eneste knapp og mye mer.

 • Talekommando (forhåndsversjon) er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk og for spillere med PSN-konto i USA og Storbritannia.

Vi har lagt til ukrainsk som støttet språk.

Andre oppdaterte funksjoner

 • Følgende er forbedret i spillbibliotek:

 • Nå kan du filtrere spillene dine etter sjanger under [Din samling]-fanen, slik at du kan finne spillene du vil spille raskere.

 • Vi har festet PlayStation Plus på den venstre kanten av hjem-skjermen for spill.

 • Nå kan du løse inn månedlige spill raskere.

 • Få enklere tilgang til PS Plus-spillsamlingen fra hjem-skjermen din.

 • Vi har lagt til en knappveiledning som viser hvordan du laster inn på nytt og zoomer, mens du bruker nettleseren.

 • Nå kan du identifisere hvem i et selskap som snakker ved hjelp av visuelle indikatorer, hvis du ønsker å rapportere noe som blir sagt. Dette kan hjelpe PlayStation Safety med å iverksette passende tiltak basert på rapporten din.

 • Vi har gjort konsollen tryggere for barnekontoer:

 • Når de velger et kjøpt eller installert spill de ikke har tilgang til å spille, blir bakgrunnsbildet til spillet skjult.

 • Aktivitetskort, for eksempel de som vises i kontrollsenteret eller game hub, vises ikke for spill med aldersgrense.

 • Nå kan du ha spillene eller appene du ønsker å ha på hjemskjermen.

 • Når du har valgt et spill eller en app, kan du trykke på valgknappen for å åpne valgmenyen og velge [Behold i hjem]. Spillene og appene du velger å beholde, blir liggende på hjemskjermen.

 • Du kan ha maksimalt fem spill og apper på hver hjemskjerm.

 • Nå kan du ha tre flere spill og apper synlige på hjemskjermen.

 • Vi har endret utseendet til Brukerhåndboken for å gjøre den enklere å se i. Hvis du foretrekker det gamle utseendet, kan du endre tilbake til det.

 • Vi støtter nå flere emojier.

 • Vi har endret tastaturoppsettet for polsk.

 • Vi har oppdatert enhetsprogramvaren til den trådløse DualSense-kontrolleren for å forbedre stabiliteten.

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen fra Sony Interactive Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i PS5-konsolldokumentasjonen, eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på en konsoll som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at konsollen ikke fungerer riktig, eller at den ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 •  Ikke installer systemprogramvaren rett før eller rett etter et strømavbrudd.
 • Ikke slå av konsollen under installeringen. Hvis installeringen avbrytes, kan det hende at konsollen blir skadet.
 •  Det kan hende at enkelte program eller innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren på konsollen først.

Systemprogramvare

Ved å bruke eller åpne systemprogramvaren godtar du å følge alle vilkårene i denne avtalen. Hvis du vil ha en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne avtalen, kan du gå til http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan, etter eget skjønn, endre vilkårene i denne avtalen når som helst, inkludert vilkårene i dokumentasjonen eller brukerhåndboken til PS5-konsollen, eller http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.

Følg med på dette nettstedet fra tid til annen for å se endringer i denne avtalen.

Systemprogramvareoppdateringer, inkludert sikkerhetsoppgraderinger, lanseres til PS5-konsoller fra tid til annen. Disse er nødvendige for at konsollen skal fungere optimalt. 

Du vil motta varsler om nye systemprogramvareoppdateringer når konsollen din er koblet til Internett, eller når du setter inn en spilldisk som krever en nyere systemprogramvare for å kunne spilles av. Du kan også besøke denne siden for å se de nyeste oppdateringene. 

SIE anbefaler sterkt at du alltid oppdaterer til den nyeste versjonen så snart som mulig etter en ny oppdatering er lansert. Hvis du ikke gjør dette, kan konsollen være utsatt for sikkerhetsrisikoer, eller det kan hende konsollen ikke fungerer optimalt.