Slik oppdaterer du systemprogramvaren på en PS5-konsoll

Slik oppdaterer du systemprogramvaren på en PS5-konsoll

Sørg for at systemprogramvaren på PlayStation®5-konsollen alltid er oppdatert til nyeste versjonfor å få den beste PlayStation-opplevelsen.

Nyeste oppdatering av systemprogramvaren for PS5-konsoller

Sjekk funksjonene som er tilgjengelige i oppdateringen nedenfor. 

Slik oppdaterer du PS5-konsollens systemprogramvare

Angi automatiske oppdateringer eller oppdater systemprogramvaren manuelt ved å følge trinnene nedenfor.

 1. Gå til Innstillinger > System.
 2. Velg Systemprogramvare > Oppdatering av systemprogramvare og innstillinger.
  Tilgjengelig oppdatering vises hvis en nyere versjon er tilgjengelig.
 3. Velg Oppdater systemprogramvaren for å oppdatere.

Hvis flere nedlastinger mislykkes, kan du følge instruksjonene for å oppdatere PS5-systemprogramvaren med en PC eller Mac nedenfor.

Hvis en oppdatering av systemprogramvaren har låst seg, starter du nedlastingen på nytt ved å følge trinnene nedenfor. 

 1. Trykk på PS-knappen på den trådløse kontrolleren for å gå til kontrollsenteret, og velg Nedlastinger/opplastinger.
 2. Uthev oppdateringen av systemprogramvaren, og velg deretter Se feilinfo. Deretter velger du Prøv på nytt.

Hvis flere nedlastinger mislykkes, kan du følge instruksjonene for å oppdatere PS5-systemprogramvaren med en PC eller Mac nedenfor.

Hvis du ikke kan starte nedlastingen av systemprogramvaren på nytt, følger du instruksjonene nedenfor.

 1. Slå av PS5-konsollen.
 2. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe kalt «PS5» på en USB-enhet formatert som FAT32 eller exFAT. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter «UPDATE» (oppdatering).
 3. Last ned oppdateringsfilen for PS5-konsollen nedenfor, og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS5UPDATE.PUP.
  *Det må være ca. 1,1 GB med ledig plass.
 4. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS5-konsollen.
 5. Start PS5-konsollen i Sikkerhetsmodus. Trykk på og hold inne av/på-knappen, og slipp den etter det andre lydsignalet.
 6. Velg Oppdater systemprogramvaren.
 7. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS5-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavnene og filnavnet er riktig. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Slik installerer du systemprogramvaren på nytt på PS5-konsollen

Når du installerer systemprogramvaren på PS5-konsollen på nytt, blir alle data på PS5-konsollen slettet. Denne prosessen kalles ofte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller hard tilbakestilling.

 1. Slå av PS5-konsollen.
  Trykk på og hold inne av/på-knappen til konsollen avgir et lydsignal.
 2. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe kalt «PS5» på en USB-enhet formatert som FAT32 eller exFAT. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter «UPDATE» (oppdatering).
 3. Last ned filen for ny installasjon nedenfor, og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS5UPDATE.PUP.
  Det må være ca. 1,2 GB med ledig plass.
 4. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS5-konsollen.
 5. Start PS5-konsollen i Sikkerhetsmodus. Trykk på og hold inne av/på-knappen, og slipp den etter det andre lydsignalet.
 6. Velg Tilbakestill PS5 (installer systemprogramvaren på nytt).

Hvis PS5-konsollen ikke kjenner igjen filen, må du kontrollere at mappenavnet og filnavnet er riktig. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Har du problemer?

Hvis du får problemer med oppdatering av systemprogramvaren på PS5-konsollen, finner du flere trinn i veiledningen.

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen fra Sony Interactive Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i PS5-konsolldokumentasjonen, eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på en konsoll som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at konsollen ikke fungerer riktig, eller at den ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 • Ikke installer systemprogramvaren rett før eller rett etter et strømavbrudd.
 • Ikke slå av konsollen under installeringen. Hvis installeringen avbrytes, kan det hende at konsollen blir skadet.
 • Det kan hende at enkelte program eller innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren på konsollen først.

Systemprogramvare

Ved å bruke eller åpne systemprogramvaren godtar du å følge alle vilkårene i denne avtalen. Hvis du vil ha en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne avtalen, kan du gå til http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan, etter eget skjønn, endre vilkårene i denne avtalen når som helst, inkludert vilkårene i dokumentasjonen eller brukerhåndboken til PS5-konsollen, eller http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.

Følg med på dette nettstedet fra tid til annen for å se endringer i denne avtalen.

Systemprogramvareoppdateringer, inkludert sikkerhetsoppgraderinger, lanseres til PS5-konsoller fra tid til annen. Disse er nødvendige for at konsollen skal fungere optimalt. 

Du vil motta varsler om nye systemprogramvareoppdateringer når konsollen din er koblet til Internett, eller når du setter inn en spilldisk som krever en nyere systemprogramvare for å kunne spilles av. Du kan også besøke denne siden for å se de nyeste oppdateringene. 

SIE anbefaler sterkt at du alltid oppdaterer til den nyeste versjonen så snart som mulig etter en ny oppdatering er lansert. Hvis du ikke gjør dette, kan konsollen være utsatt for sikkerhetsrisikoer, eller det kan hende konsollen ikke fungerer optimalt.