Konfigurer automatiske oppdateringer på PS5™- og PS4™-konsoller

Konfigurer automatiske oppdateringer på PS5™- og PS4™-konsoller

Finn ut hvordan du konfigurerer automatiske oppdateringer for spill og systemprogramvare på PS5- og PS4-konsoller.

Hvilke funksjoner er tilgjengelige med automatiske oppdateringer?

 • Spilloppdateringer (oppgraderinger) og oppdateringer av systemprogramvaren blir automatisk lastet ned og installert.

 • Spill som er kjøpt fra PlayStation™Store, kan lastes ned eksternt.

 • Spillagringer er automatisk lagret på PlayStation Network, så du kan fortsette der du slapp på et annet PlayStation-system. Funksjonen er kun tilgjengelig for PlayStation®Plus-abonnenter.

 • Trophies blir automatisk synkronisert med PlayStation™Network.

Konfigurer automatiske oppdateringer på PlayStation

Hvis du vil tillate automatiske oppdateringer, konfigurerer du PlayStation-konsollen slik at den forblir tilkoblet Internett når den er i hvilemodus, aktiverer automatiske nedlastinger og lar systemet stå i hvilemodus når det ikke er i bruk.

PS5 – Forbli tilkoblet til Internett
 1. Gå til Innstillinger > System.
 2. Velg Strømsparing > Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus.
 3. Slå på Forbli tilkoblet Internett.
PS5 Installer oppdateringsfiler automatisk
 1. Velg Innstillinger > System > Systemprogramvare > Systemprogramvareoppdatering og innstillinger.
 2. Slå på Last ned oppdateringsfiler automatisk eller Installer oppdateringsfiler automatisk.

Når du slår på Installer oppdateringsfiler automatisk , installerer konsollen automatisk oppdateringer mens den er i hvilemodus, slik at konsollen er oppdatert og klar neste gang du spiller.

Automatiske spilloppdateringer for PS5
 1. Gå til Innstillinger > Innstillinger for lagret data og spill/app> Automatiske oppdateringer 
 2. Slå på Automatisk nedlasting eller Automatisk installasjon i Hvilemodus.
PS5 – Gå inn i hvilemodus
 • Trykk på PS-knappen til kontrollsenteret, og velg Strøm > Gå inn i hvilemodus. Du kan også trykke én gang på av/på-knappen.
Aktiver påslåing av PS4 fra Nettverk
 1. Gå til Innstillinger  > Strømsparingsinnstillinger  > Innstill funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus.
 2. Merk av i boksene ved siden av Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS4 fra Nettverk.
Automatiske nedlastinger for PS4
 1. Gå til Innstillinger > System > Automatiske nedlastinger.
 2. Merk av i boksen ved siden av  Filer for oppdatering av systemprogramvare.
 3. Merk av i boksen ved siden av Filer for programoppdatering.
PS4 – Gå inn i hvilemodus
 • Trykk på og hold nede PS-knappen, og velg Gå inn i hvilemodus. Power-indikatoren på PlayStation 4-konsollen lyser oransje.

Aktiver eksterne spillnedlastinger

Når du har aktivert automatiske oppdateringer, er eksterne nedlastinger tilgjengelige når du kjøper innhold via PlayStation Store på Internett eller på mobil.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre