Konfigurere automatiske nedlastinger og oppdateringer på PlayStation

Slik konfigurerer du automatiske nedlastinger og oppdateringer på PlayStation

Finn ut hvordan du konfigurerer automatiske nedlastinger og oppdateringer for spill og systemprogramvare på PS5™- og PS4™-konsoller.

Hva er automatiske nedlastinger og oppdateringer?

 • Spilloppdateringer (oppgraderinger) og oppdateringer av systemprogramvaren blir automatisk lastet ned og installert.
 • Spill som er kjøpt på PlayStation™Store, kan lastes ned eksternt.

Du kan tillate automatiske nedlastinger og oppdateringer ved å konfigurere konsollen din, slik at den forblir koblet til Internett når den er i hvilemodus og installerer oppdateringsfiler automatisk. Aktiver automatiske nedlastinger, og sørg for at du setter konsollen i hvilemodus når den ikke er i bruk.

Slik konfigurerer du automatiske nedlastinger og oppdateringer på PS5-konsollen

Velg en innstilling for å følge trinnene.

 1. Gå til Innstillinger > System.
 2. Velg Strømsparing > Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus.
 3. Slå på Forbli tilkoblet Internett.

Når du velger Aktiver påslåing av PS5 fra Nettverk fra denne menyen, kan du bruke PlayStation App eller Avstandsspill Play for å slå på PS5-konsollen når den er i hvilemodus.

 1. Velg Innstillinger > System > Systemprogramvare > Systemprogramvareoppdatering og innstillinger.
 2. Slå på Last ned oppdateringsfiler automatisk og Installer oppdateringsfiler automatisk.

Når du slår på Installer oppdateringsfiler automatisk, installerer konsollen automatisk oppdateringer av systemprogramvaren mens den er i hvilemodus, slik at konsollen er oppdatert og klar neste gang du spiller.

 1. Gå til Innstillinger > Innstillinger for lagret data og spill/app > Automatiske oppdateringer.
 2. Slå på Automatisk nedlasting eller Automatisk installasjon i Hvilemodus.

Når du slår på Automatisk installasjon, vil spillene og appene være oppdatert til de nyeste versjonene neste gang du slår på PS5-konsollen.

Når du ikke vil lukke et aktivt spill eller en aktiv app, slår du bare på Automatisk nedlasting.

Trykk på PS-knappen for å åpne kontrollsenteret, og velg Strøm > Gå inn i hvilemodus. Du kan også trykke på konsollens av/på-knapp én gang for å gå inn i hvilemodus.

Slik konfigurerer du automatiske nedlastinger og oppdateringer på PS4-konsollen 

Velg en innstilling for å følge trinnene.

 1. Gå til Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus.

 2. Skru på Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS4 fra Nettverk.

Når du velger Aktiver påslåing av PS4 fra Nettverk fra denne menyen, kan du bruke PlayStation App eller Avstandsspill til å slå på PS4-konsollen når den er i hvilemodus.

 1. Gå til Innstillinger > System > Automatiske nedlastinger
 2. Merk av i boksen ved siden av Filer for oppdatering av systemprogramvare
 3. Merk av i boksen ved siden av Filer for programoppdatering.

Trykk på og hold inne PS-knappen for å åpne hurtigmenyen, og velg Strøm > Gå inn i hvilemodus. Strømindikatoren på PlayStation 4-konsollen lyser oransje.

Slik aktiverer du eksterne spillnedlastinger

Når du har aktivert automatiske nedlastinger og oppdateringer, blir eksterne nedlastinger tilgjengelige når du kjøper innhold via PlayStation Store på Internett eller på mobil.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre