Slik lader du kontrolleren eller tilbehør på PlayStation-konsoller

Finn ut hvordan du lader kontrolleren eller kompatibelt tilbehør ved hjelp av konsollen.

Mens PlayStation®5-konsollen eller PlayStation®4-konsollen er på eller i hvilemodus, kobler du en kompatibel kontroller eller et tilbehør til konsollen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen for å begynne å lade. 

Slik lader du kontrolleren mens konsollen er i hvilemodus

 1. Gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > System.
 2. Velg Strømsparing > Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus
 3. Still Forsyn USB-porter med strøm til Alltid eller 3 timer
 1. Gå til Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus.
 2. Velg Forsyn USB-porter med strøm.
  Hvis du velger 3 timer, forsynes USB-portene med strøm i kun 3 timer etter at hvilemodus er aktivert. Etter 3 timer reduserer konsollen strømforbruket for å spare strøm.
 • Når lading pågår mens konsollen er i hvilemodus, blinker lyslisten på kontrolleren* sakte oransje. Når ladingen er fullført, slås lyslisten av. 
 • Du kan også lade kontrolleren ved å koble den til datamaskinen eller en annen USB-enhet ved hjelp av en USB-kabel. Bruk en USB-kabel som samsvarer med USB-standarder. Det kan hende at du ikke kan lade kontrolleren på enkelte enheter. 

*Statusindikatorene på PS VR2 Sense™-kontrolleren og PlayStation®Move-bevegelseskontrolleren blinker sakte hvitt mens de lader.

Slik setter du PS5-konsollen i hvilemodus

 1. Trykk på PS-knappen for å gå til kontrollsenteret, og velg Strøm.
 2. Velg Aktiver hvilemodus.
  Du kan også trykke på konsollens av/på-knapp én gang for å aktivere hvilemodus.
 1. Velg Strøm fra funksjonsskjermen. 
 2. Velg Aktiver hvilemodus.
  Du kan også trykke på og holde inne av/på-knappen til konsollen avgir et lydsignal.
 • For å deaktivere hvilemodus slår du på konsollen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre