Bytte ut en spakmodul på kontrolleren din

 

Slik bytter du ut en spakmodul på en DualSense Edge trådløs kontroller

Finn ut hvordan du tar av og bytter ut en spakmodul på kontrolleren din.

Hvis en spakmodul ikke fungerer som den, skal eller slutter å fungere, kan du bytte den ut med en ny spakmodul (selges separat). Venstre og høyre spakmodul er utskiftbare og kan festes på begge sider.

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av.
 2. Koble USB-kabelen fra kontrolleren.
 3. Ta av frontdekselet.
  Skyv UTLØSER-låsen på baksiden av kontrolleren for å ta av dekselet.
 1. Løft utløserspaken.
 1. Ta av spakmodulen, og sett på en ny spakmodul.
  Kontroller at spakmodulen er riktig plassert, og skyv deretter modulen langs sporene på kontrolleren til du hører et klikk.
 1. Ta ned utløserspaken.
 1. Fest frontdekselet.
  Juster de hevede delene av dekselet med hakkene på kontrolleren, og skyv deretter dekselet forsiktig på plass til du hører et klikk.

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter