Slik kobler du til og lader de trådløse PULSE Explore-ørepluggene

Finn ut hvordan du kobler de trådløse PULSE Explore™-ørepluggene til en PlayStation®5-konsoll.

Slik kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til PS5-konsollen

Koble de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til PS5®-konsollen ved hjelp av PlayStation Link™ USB-adapteren som følger med. USB-adapteren som fulgte med, kobles til ørepluggene dine umiddelbart.

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på.
 2. Sørg for at begge ørepluggene er koblet til ladeetuiet.
 3. Sett USB-adapteren inn i en av USB Type A-portene på konsollen.
 4. Ta begge ørepluggene ut av etuiet for å koble dem til konsollen.
  Når du er tilkoblet, lyser statusindikatoren på adapteren kontinuerlig hvitt.
 1. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere ørepluggene dine.
 • Ørepluggene søker etter en forbindelse i 30 sekunder. Hvis de ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås ørepluggene av. Trykk på PlayStation Link™-knappen på en av ørepluggene for å søke etter en tilkobling igjen.
 • Du kan styre volumet fra både ørepluggene og PS5-konsollen.
 • Hvis det er andre parkoblede øreplugger i nærheten av PS5-konsollen som prøver å koble seg til, kan det hende at du får et varsel om PS Link-enhet i nærheten på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen hvis du ønsker å koble til.
 • Bruk ørepluggene til å spille med PlayStation®VR2 når de er koblet til konsollen. Hvis du har hodetelefoner koblet til VR-hodesettet, må du koble dem fra før du bruker ørepluggene.

Slik bruker du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene

Sørg for at du setter de trådløse PULSE Explore-ørepluggene inn i ørene, som vist under. 

Velg den størrelsen på ørepluggene som passer best til din komfort, og som gir en god akustisk forsegling. Velg din favoritt blant fire størrelser som følger med i esken. Ørepluggene er forhåndskoblet med et par.

For å sjekke at du bruker en passende størrelse på ørepluggene, kan du prøve følgende: 

 • Sett ørepluggene i ørene, og prøv å snakke høyt eller gå i nærheten av en høy lydkilde. Eksterne støy skal høres litt dempet ut. Når du spiller av lyd, skal den være lik i begge ørepluggene. 
 • Lytt til musikk på middels volum. Lyden fra begge ørepluggene skal høres lik ut. 
 • Kontroller at det er lett motstand når du fjerner ørepluggene fra ørene. Ørepluggene skal ikke falle ut ved et uhell under bruk. 

Slik oppdaterer du enhetsprogramvaren til de trådløse ørepluggene og USB-adapteren

Oppdateringer for de trådløse PULSE Explore-ørepluggene og USB-adapteren legges til når du oppdaterer systemprogramvaren til PS5-konsollen. Kontroller at ørepluggene og adapteren er oppdatert til den nyeste versjonen. Når det kommer en ny oppdatering, følger du instruksjonene på skjermen.

Du kan også kontrollere og oppdatere enhetsprogramvaren manuelt.

Slik lader du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene

Når du åpner ladeetuiet med de trådløse PULSE Explore-ørepluggene forankret i etuiet, blinker statusindikatoren for å vise batterinivået på ørepluggene. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterinivået i ørepluggene lavt eller tomt.

 1. Plasser ørepluggene dine i etuiet.
  Indikatoren på etuiet blinker sakte oransje under lading.
 2. Vent til ørepluggene er ladet opp.
  Indikatoren slås av når ladingen er fullført.
 • Når batteriene i ørepluggene er tomme, tar det ca. 40 minutter å lade dem helt opp. Hvis du vil bruke ørepluggene snarere, kan du la dem lade i 10 minutter for å bruke dem i 1,5 time.

Slik lader du ladeetuiet

Når du lukker ladeetuiet med ørepluggene forankret i etuiet, blinker statusindikatoren for å vise batteristatusen til etuiet. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterinivået i etuiet lavt eller tomt.

Du kan lade etuiet fra alle kompatible USB Type A-ladeporter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

 1. Kontroller at enheten med USB-A-porten er på, for eksempel PS5-konsollen eller PC-en/Mac®-en.
 2. Koble etuiet ditt til USB-A-porten ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
  Indikatoren på etuiet blinker sakte oransje under lading.
 3. Vent til etuiet er ladet.
  Indikatoren slås av når ladingen er fullført.
 • Når batteriet i ladeetuiet er tomt, tar det ca. 1,5 time å lade det helt opp.
 • Hvis du vil lade etuiet mens konsollen er i hvilemodus, må du aktivere denne funksjonen.

Batterinivået til de trådløse ørepluggene og ladeetuiet til PULSE Explore

Statusindikatoren blinker på følgende måter for å indikere batterinivået i ørepluggene og etuiet:

Fulladet
Grønt, 3 blink

Lav lading
Rødt, 1 blink

Middels lading
Oransje, 2 blink

Tomt
Rødt, raske blink

 • Du kan også sjekke batterinivået til ørepluggene og ladeetuiet på konsollen ved å velge Tilbehør i kontrollsenteret.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre