Slik kobler du til og lader de trådløse PULSE Explore-ørepluggene

Finn ut hvordan du kobler de trådløse PULSE Explore™-ørepluggene til en PlayStation®5-konsoll.

Slik kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til PS5-konsollen

Koble de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til PS5®-konsollen ved hjelp av PlayStation Link™ USB-adapteren som følger med. USB-adapteren som fulgte med, kobles til ørepluggene dine umiddelbart.

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på.
 2. Sørg for at begge ørepluggene er koblet til ladeetuiet.
 3. Sett USB-adapteren inn i en av USB Type A-portene på konsollen.
 4. Ta begge ørepluggene ut av etuiet for å koble dem til konsollen.
  Når du er tilkoblet, lyser statusindikatoren på adapteren kontinuerlig hvitt.
 • Ørepluggene søker etter en forbindelse i 30 sekunder. Hvis de ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås ørepluggene av. Trykk på PlayStation Link™-knappen på en av ørepluggene for å søke etter en tilkobling igjen.
 • Du kan styre volumet fra både ørepluggene og PS5-konsollen.
 • Bruk ørepluggene til å spille med PlayStation®VR2 når de er koblet til konsollen. Hvis du har hodetelefoner koblet til VR-hodesettet, må du koble dem fra før du bruker ørepluggene.

Slik lader du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene

Når du åpner ladeetuiet med de trådløse PULSE Explore-ørepluggene forankret i etuiet, blinker statusindikatoren for å vise batterinivået på ørepluggene. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterinivået i ørepluggene lavt eller tomt.

 1. Plasser øreproppene dine i etuiet.
  Indikatoren på etuiet blinker sakte oransje under lading.
 2. Vent til ørepluggene er ladet opp.
  Indikatoren slås av når ladingen er fullført.
 • Når batteriene i ørepluggene er tomme, tar det ca. 40 minutter å lade dem helt opp. Hvis du vil bruke ørepluggene snarere, kan du la dem lade i 10 minutter for å bruke dem i 1,5 time.

Slik lader du ladeetuiet

Når du lukker ladeetuiet med ørepluggene forankret i etuiet, blinker statusindikatoren for å vise batteristatusen til etuiet. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterinivået i etuiet lavt eller tomt.

Du kan lade etuiet fra alle kompatible USB Type A-ladeporter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

 1. Kontroller at enheten med USB-A-porten er på, for eksempel PS5-konsollen eller PC-en/Mac®-en.
 2. Koble etuiet ditt til USB-A-porten ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
  Indikatoren på etuiet blinker sakte oransje under lading.
 3. Vent til etuiet er ladet.
  Indikatoren slås av når ladingen er fullført.
 • Når batteriet i ladeetuiet er tomt, tar det ca. 1,5 time å lade det helt opp.
 • Hvis du vil lade etuiet mens konsollen er i hvilemodus, må du aktivere denne funksjonen.

Batterinivået til de trådløse ørepluggene og ladeetuiet til PULSE Explore

Statusindikatoren blinker på følgende måter for å indikere batterinivået i ørepluggene og etuiet:

Fulladet
Grønt, 3 blink

Lav lading
Rødt, 1 blink

Middels lading
Oransje, 2 blink

Tomt
Rødt, raske blink

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre