Slik kobler du de trådløse PULSE Explore-ørepluggene til PS Portal

Finn ut hvordan du kobler de trådløse PULSE Explore™-ørepluggene til den eksterne PlayStation Portal™-spilleren.

Slik parkobler og kobler du sammen trådløse øreplugger med PS Portal 

Første gang du bruker øreproppene med PS Portal, må du parkoble dem. Forsikre deg om at du har fullført det første oppsettet av PS Portal før du kobler dem sammen. 

 1. Slå på PS Portal.
 2. Sørg for at begge ørepluggene er i ladeetuiet.
 3. Trykk på og hold PlayStation Link™-knappen på etuiet inne, og slipp den når statusindikatoren på etuiet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder). 
  Ørepluggene er i paringsmodus når indikatoren blinker raskt blått. 
 4. Trykk på PS-knappen på PS Portal. 
  Når den er parkoblet og tilkoblet, lyser indikatoren på etuiet blått, og PS Portal viser at den er tilkoblet. 
 • Etter at du har koblet til PS Portal, vil ørepluggene også søke etter parkoblede Bluetooth-enheter som er klare til å kobles til. Indikatoren på etuiet blinker sakte fra lyst til mørkt i noen sekunder mens du søker. Du kan nå koble mobilenheten til øreproppene for å lytte til lyd fra begge enhetene samtidig. 
 • Ørepluggene dine forblir i paringsmodus i opptil 30 sekunder. Hvis de ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås ørepluggene av. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på etuiet i ca. 8 sekunder for å starte parkoblingsmodus igjen.

Slik bytter du lydtilkoblinger mellom PS5-konsollen og PS Portal-enheten din  

Når du bruker de trådløse ørepluggene PULSE Explore på PlayStation®5-konsollen og vil bytte til lyd på PlayStation Portal-fjernspilleren (eller omvendt), følger du disse trinnene for å bytte PS Link-tilkoblingene. Ørepluggene dine må være parkoblet og koblet til både Ps5®-konsollen og PS Portalen din. 

 1. Kontroller at PS Portal er på. 
 2. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på ørepluggen i ca. to sekunder.
 1. Trykk på PS-knappen på PS Portal.
  Når du er tilkoblet, viser PS Portal en tilkoblet tilstand.
 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på, og at PlayStation Link™ USB-adapteren er satt inn i konsollen. 
 2. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på ørepluggen i ca. to sekunder. 
 1. Trykk på PS Link-knappen på USB-adapteren.
  Når den er tilkoblet, lyser indikatoren på adapteren hvitt.
 • Hvis PS5-konsollen er slått av når du prøver å bytte tilkobling, vil ikke ørepluggene kunne kobles til den. Ørepluggene kobles tilbake til PS Portal. 
 • Du kan bare koble til og lytte til én PS Link-tilkobling om gangen når ørepluggene er koblet til både en USB-adapter og PS Portal.
 • Du kan styre volumet fra ørepluggene, konsollen eller PS Portal. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre