Slik kobler du det trådløse PULSE Elite-hodesettet til andre enheter

Finn ut hvordan du kobler det trådløse PULSE Elite™-hodesettet til en kompatibel PC, Mac® eller mobilenhet. 

Slik kobler du det trådløse PULSE Elite-hodesettet til en PC eller Mac  

Koble det trådløse PULSE Elite-hodesettet til kompatible PC-er (Windows) eller Mac-er (macOS) med USB-lydutgang ved å bruke den medfølgende PlayStation Link™ USB-adapteren. Den medfølgende USB-adapteren parkobles med hodesettet så snart den tas ut av esken. 

 1. Kontroller at PC-en eller Mac-en er slått på. 
 2. Sett USB-adapteren inn i en USB Type-A-port på PC-en/Mac-en. 
 3. Trykk på PlayStation Link™-knappen på hodesettet for å slå det på.
  Statusindikatoren på hodesettet blinker blått mens det søker etter en tilkobling. 
  Når tilkoblingen er opprettet, lyser indikatoren på hodesettet kontinuerlig blått, og indikatoren på adapteren lyser kontinuerlig hvitt.
 • Hodesettet søker etter en tilkobling i 30 sekunder. Hvis hodesettet ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås det av. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å søke på nytt etter en tilkobling. 
 • Du kan styre volumet på PS Link-lyden fra hodesettet. 
 • Du må kanskje velge «PlayStation Link Adapter» som den aktive lydenheten på PC-en eller Mac-en. 
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med hodesettet. 

Slik parkobler og kobler du det trådløse PULSE Elite-hodesettet til en ny PlayStation Link USB-adapter

Du kan konfigurere en ekstra PS Link-tilkobling til en USB-lydenhet med en annen PlayStation Link USB-adapter (selges separat) uten at du må koble fra den første USB-adapteren. Du kan for eksempel koble én adapter til en PlayStation®5-konsoll og én adapter til en PC eller Mac. 

En ny, frittstående USB-adapter parkobles ikke med hodesettet så snart den tas ut av esken, så dette må du gjøre først. 

 1. Kontroller at PC-en/Mac-en eller PS5®-konsollen er slått på. 
 2. Sett USB-adapteren inn i en USB Type-A-port på PC-en/Mac-en eller konsollen. 
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på hodesettet, og slipp den når statusindikatoren på hodesettet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder). Hodesettet er i paringsmodus når indikatoren blinker raskt blått. 
 1. Trykk på PS Link-knappen på USB-adapteren.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvitt mens adapteren søker etter en PS Link-enhet.

Når hodesettet er parkoblet og koblet til, lyser indikatoren på hodesettet kontinuerlig blått, mens indikatoren på adapteren lyser kontinuerlig hvitt. 

 • Når hodesettet er parkoblet med USB-adapteren, søker det også etter eventuelle parkoblede Bluetooth-enheter som er klare for å kobles til. Indikatoren på hodesettet blinker sakte fra lyst til mørkt i noen sekunder mens søket pågår. Du kan koble mobilenheten til hodesettet nå for å høre på lyd fra begge enhetene samtidig. Latensen til PS Link-lyd påvirkes ikke av samtidig tilkobling med Bluetooth-lyd. 
 • Hodesettet forblir i parkoblingsmodus i opptil 30 sekunder. Hvis hodesettet ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås det av. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på hodesettet i ca. 8 sekunder for å aktivere parkoblingsmodus igjen.
 • USB-adapteren søker etter en PS Link-tilkobling i opptil 30 sekunder. Hvis adapteren ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås den av. Trykk på PS Link-knappen på adapteren for å søke på nytt etter en tilkobling.
 • Hodesettet kan parkobles sammen med opptil åtte PS Link USB-adaptere, men kan kobles til og spille av lyd fra bare én adapter om gangen. Én USB-adapter kan parkobles med opptil åtte PS Link-enheter.
 • Du kan styre volumet på PS Link-lyden fra hodesettet. 
 • Du må kanskje velge «PlayStation Link Adapter» som den aktive lydenheten på PC-en eller Mac-en. 
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med hodesettet. 

Slik bytter du lydtilkoblinger mellom PlayStation Link USB-adaptere 

Når du bruker det trådløse PULSE Elite-hodesettet på PS5-konsollen og vil bytte til lyd fra PC-en/Mac-en (eller omvendt), følger du disse trinnene for å bytte PlayStation Link-tilkoblingene. 

Hodesettet må være parkoblet med adapterne som er satt inn i PS5®-konsollen og PC-en/Mac-en.

 1. Kontroller at PC-en/Mac-en er på, og at en PS Link USB-adapter er satt inn i USB type A-porten. 
 2. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å slå det på.
  Hodesettet kobles automatisk til enheten som sist var tilkoblet. 
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på hodesettet, og slipp den når statusindikatoren på hodesettet blinker hvitt (ca. to sekunder).
  Indikatoren blinker sakte fra lyst til mørkt mens du søker etter en tidligere parkoblet tilkobling. 
 4. Trykk på PS Link-knappen på USB-adapteren som er satt inn i PC-en/Mac-en.
  Statusindikatoren på adapteren blinker hvitt mens adapteren søker etter en PS Link-enhet. Når hodesettet er tilkoblet, lyser indikatoren på hodesettet kontinuerlig blått, og indikatoren på adapteren lyser kontinuerlig hvitt.

Du kan se et visuelt eksempel nedenfor. Adapteren som er satt inn i konsollen, er «adapter A». Adapteren som er satt inn i PC-en, er «adapter B».

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på, og at en PS Link USB-adapter er satt inn i en av USB-A-portene.
 2. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å slå det på.
  Hodesettet kobles automatisk til enheten som sist var tilkoblet. 
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på hodesettet, og slipp den når statusindikatoren på hodesettet blinker hvitt (ca. to sekunder).
  Indikatoren blinker sakte fra lyst til mørkt mens du søker etter en tidligere parkoblet tilkobling. 
 1. Følg instruksjonene på skjermen når et varsel om PS Link-enhet i nærheten vises på skjermen som er koblet til konsollen. 
 • Hvis PS5-konsollen eller PC-en/Mac-en er slått av når du prøver å bytte tilkobling, kan ikke hodesettet kobles til den. Hodesettet kobles til enheten som sist var tilkoblet.
 • Når hodesettet er koblet til to eller flere PS Link USB-adaptere, kan du bare koble til og lytte via én PS Link-tilkobling om gangen. 
 • Du kan styre volumet fra hodesettet, konsollen eller PC-en/Mac-en.  
 • Varselet om PS Link-enhet i nærheten vises bare hvis den parkoblede adapteren er satt inn i PS5-konsollen. Hvis varselet ikke vises på skjermen, trykker du på PS Link-knappen på USB-adapteren.
 • Du kan også bytte lydtilkoblinger mellom PS5-konsollen og PlayStation Portal™-fjernspilleren. 

Slik bruker du PlayStation Link-knappen på det trådløse PULSE Elite-hodesettet

Bruk PS Link-knappen på det trådløse PULSE Elite-hodesettet til forskjellige funksjoner som aktiveres med korte og lange trykk.

 • Slå på hodesettet for å søke etter og koble til enheten som sist var tilkoblet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt et søk etter en eksisterende tilkobling eller ny parkobling. Hodesettet kobles til enheten som sist var tilkoblet.
 • Viser Lydkontroller fra kontrollsenteret. 

 • Deaktiver den gjeldende tilkoblingen og start tilkobling til en tidligere parkoblet PS Link- eller Bluetooth-enhet.

 • Parkoble med en ny PS Link- eller Bluetooth-enhet. 

 • Fjern alle parkoblinger fra hodesettet. Vær forsiktig da dette sletter alle PS Link- og Bluetooth-parkoblinger og -lydinnstillinger. 

 • Tilbakestill hodesettet (dette sletter ikke parkoblinger eller innstillinger).

PlayStation Link USB-adapteren (CFI-ZWA2) har også en PS Link-knapp med forskjellige funksjoner.

 • Søk etter en PS Link-tilkobling.
 • Tilbakestill adapteren (dette fjerner alle PS Link-parkoblinger).

Slik parkobler og kobler du det trådløse PULSE Elite-hodesettet til mobilenheter med Bluetooth

Koble det trådløse PULSE Elite-hodesettet til kompatible mobilenheter som støtter en Bluetooth-tilkobling.

For å konfigurere en Bluetooth-tilkobling må du først parkoble hodesettet med en mobilenhet.

 1. Sjekk at Bluetooth er slått på i Bluetooth-innstillingene på mobilenheten. 
 2. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å slå det på.
  Hodesettet kobles automatisk til enheten som sist var tilkoblet.
 3. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på hodesettet, og slipp den når statusindikatoren på hodesettet blinker raskt blått (ca. 8 sekunder).
  Hodesettet er i paringsmodus når indikatoren blinker raskt blått. 
 1. Gå til Bluetooth-innstillingene på mobilenheten, og velg «PULSE Elite» i listen over Bluetooth-enheter.
  Når hodesettet er parkoblet og koblet til, lyser indikatoren på hodesettet kontinuerlig blått.
 • Når hodesettet er parkoblet med mobilenheten, søker de også etter eventuelle parkoblede PS Link-enheter som er klare for å kobles til. Indikatoren blinker sakte fra lyst til mørkt i noen sekunder mens søket pågår. På dette tidspunktet kan du koble en PS5-konsoll eller PC/Mac til hodesettet for å lytte til lyd fra begge enhetene samtidig. Ventetiden for PS Link-lyd påvirkes ikke av samtidig tilkobling med Bluetooth-lyd. 
 • Hodesettet forblir i parkoblingsmodus i opptil 30 sekunder. Hvis hodesettet ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås det av. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på hodesettet i ca. åtte sekunder for å aktivere parkoblingsmodus igjen.
 • Hodesettet kan parkobles sammen med opptil ti Bluetooth-enheter, men kan kobles til og spille av lyd fra bare én Bluetooth-enhet om gangen. 
 • Volumknappen styrer kun PS Link-lyden fra konsollen eller PC-en/Mac-en. Når hodesettet er koblet til en Bluetooth-enhet, må du kontrollere volumet fra mobilenheten. Når du lytter til to lydkilder samtidig fra både PS Link- og Bluetooth-enheter, kan du bare styre PS Link-lyden med volumknappen. 
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med hodesettet.  

Slik kobler du det trådløse PULSE Elite-hodesettet til PS Portal

Du kan parkoble og koble hodesettet til fjernspilleren PlayStation Portal™ og bytte lydtilkoblinger mellom PS Portal og PS5-konsollen via PlayStation Link-tilkoblinger. 

Slik kobler du det trådløse PULSE Elite-hodesettet til andre enheter med en lydkabel

Du kan koble det trådløse PULSE Elite-hodesettet til den 3,5 mm lydkontakten på kompatible enheter ved hjelp av en fireleders eller treleders lydkabel (følger ikke med). 

Fireleders lydkabel
Treleders lydkabel

Du må bruke en fireleders lydkabel hvis du vil bruke mikrofonen på hodesettet til å chatte. Du kan bruke en treleders lydkabel hvis du bare vil høre på lyd. 

 1. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å slå det på.
 2. Koble lydkabelen til lydinngangskontakten på hodesettet og den 3,5 mm lydkontakten på den kompatible enheten.  
 • Når hodesettet er kablet, fungerer det ikke med trådløse tilkoblinger til PS Link- eller Bluetooth-enheter.
 • Du må styre lyden på den kablede tilkoblingen fra enheten.
 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Det er ikke alle enheter som fungerer med hodesettet. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre