Slik kobler du til og lader det trådløse PULSE Elite-hodesettet

Finn ut hvordan du kobler det trådløse PULSE Elite™-hodesettet til en PlayStation®5-konsoll.

Slik kobler du det trådløse PULSE Elite-hodesettet til PS5-konsollen

Koble det trådløse PULSE Elite-hodesettet til PS5®-konsollen ved hjelp av PlayStation Link™ USB-adapteren som følger med. Den medfølgende USB-adapteren parkobles med hodesettet så snart den tas ut av esken. 

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på. 
 2. Sett USB-adapteren inn i en av USB Type A-portene på konsollen. 
 3. Trykk på PlayStation Link™-knappen på hodesettet for å slå det på.
  Statusindikatoren på hodesettet blinker sakte blått mens det søker etter en tilkobling.
  Når hodesettet er tilkoblet, lyser indikatoren på hodesettet kontinuerlig blått, og indikatoren på adapteren lyser kontinuerlig hvitt.
 1. Følg instruksjonene på skjermen for å bli kjent med hodesettet ditt.
 • Hodesettet søker etter en tilkobling i 30 sekunder. Hvis hodesettet ikke finner en tilgjengelig tilkobling, slås det av. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å søke på nytt etter en tilkobling.
 • Du kan styre volumet fra både hodesettet og PS5-konsollen. 
 • Hvis det finnes et annet parkoblet hodesett i nærheten av PS5-konsollen som prøver å koble seg til, kan det hende at du får et varsel om PS Link-enhet i nærheten på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen hvis du ønsker å koble til.

Slik lader du det trådløse PULSE Elite-hodesettet 

Når du slår det trådløse PULSE Elite-hodesettet av og på, blinker statusindikatoren for å vise batterinivået. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterinivået på hodesettet lavt eller tomt. 
Du kan lade hodesettet fra alle kompatible USB Type A-ladeporter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. 

 1. Kontroller at enheten med USB-A-porten er på, for eksempel PS5-konsollen eller PC-en/Mac®-en .
 2. Koble hodesettet til USB-A-porten ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
  Indikatoren på hodesettet blinker sakte oransje under lading. 
 3. Vent til hodesettet er ladet.
  Du kan bruke hodesettet under lading, så lenge det forblir koblet til USB-enheten. 
  Indikatoren slås av når ladingen er fullført. 
 • Hvis du vil lade hodesettet mens konsollen er i hvilemodus, må du aktivere denne funksjonen. 
 • Når batterinivået til hodesettet er tomt, tar det ca. 2,5 timer å lade det helt opp. Hvis du vil bruke hodesettet snarere, kan du la det lade i 10 minutter for å bruke det i 2 timer. 
 • Hodesettet har opptil 20 timers batterilevetid ved avspilling av lyd og chatting via PS Link- og Bluetooth-tilkoblinger (ved 25 °C).

Du kan også lade hodesettet med PULSE Elite-ladekroken. 

Batterinivået til det trådløse PULSE Elite-hodesettet

Statusindikatoren blinker på følgende måter for å indikere batterinivået til det trådløse PULSE Elite-hodesettet: 

Fulladet
Grønt, 3 blink

Lav lading
Rødt, 1 blink

Middels lading
Oransje, 2 blink

Tomt
Rødt, raske blink

 • Du kan også sjekke batterinivået til hodesettet på konsollen ved å velge Tilbehør i kontrollsenteret.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre