Slik tilpasser du lydinnstillingene på det trådløse PULSE Elite-hodesettet

Finn ut hvordan du endrer lydinnstillinger og kontrollerer volumet og mikrofonen på det trådløse PULSE Elite™-hodesettet.

Slik endrer du lydinnstillingene til det trådløse PULSE Elite-hodesettet

Juster equalizer, sidetonevolum, 3D-lyd med mer for å få det trådløse hodesettet til å gi akkurat den lyden du ønsker. Du kan kun endre lydinnstillingene til hodesettet via PlayStation®5-konsollen.

  • Voluminnstillingene for equalizer og sidetone lagres på hodesettet når du konfigurerer dem via PS5®-konsollen. Hvis du kobler hodesettet til andre enheter, beholdes de samme innstillingene. 

Slik justerer du PlayStation Link-volumet på det trådløse PULSE Elite-hodesettet

Bruk volumknappen på høyre side av hodesettet for å øke eller senke volumet på PlayStation Link™.

Bruk den taktile prikken på «+»-siden av volumknappen til å justere volumet uten å ta av hodesettet.

Du kan også justere volumet fra PS5-konsollen med lydkontrollene i kontrollsenteret

  • Volumknappen styrer kun PS Link-lyden fra konsollen eller PC-en/Mac-en. Når hodesettet er koblet til en Bluetooth-enhet, må du kontrollere volumet fra mobilenheten. Når du lytter til to lydkilder samtidig fra både PS Link- og Bluetooth-enheter, kan du bare styre PS Link-lyden med volumknappen.

Slik bruker du mikrofonen på det trådløse PULSE Elite-hodesettet

Det trådløse PULSE Elite-hodesettet har en uttrekkbar mikrofon på venstre side. 

  1. Trekk ut mikrofonen for effektiv bruk når du snakker med andre spillere. 
  2. Trekk mikrofonen inn for å beskytte den når du oppbevarer hodesettet.


Du kan også trykke på dempeknappen på mikrofonen for å dempe eller oppheve demping. 

  • Når dempeindikatoren lyser, er mikrofonen dempet. Andre spillere hører deg ikke. 
  • Når dempeindikatoren ikke lyser, er mikrofonen på. Andre spillere kan høre deg. 
  • Du kan også dempe mikrofonene på hodesettet ved å trykke på dempeknappen på den trådløse DualSense™- eller DualSense Edge™-kontrolleren. 
  • Du kan justere mikrofoninnstillingene via lydkontrollene i kontrollsenteret

Slik får du tilgang til lydkontroller på det trådløse PULSE Elite-hodesettet

For å komme til snarveien til lydkontroller i kontrollsenteret trykker du raskt tre ganger på PlayStation Link-knappen. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre