Endre lydinnstillinger på PS5-konsoller

Slik endrer du lydinnstillinger på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du kan tilpasse lydutgangen på PlayStation®5-konsollen for en TV, et hodesett eller et AV-system.

Slik endrer du opptaksinnstillingene på PS5™-konsoller

Hvis du vil konfigurere innstillingene for lydutgangen på PS5, går du til hjem-skjermen og velger Innstillinger > Lyd > Lydutgang:

Utdataenhet
Velg en lydenhet som skal brukes. Du kan også endre utdataenheten fra Lyd i kontrollsenteret. 

Bytt utdataenhet automatisk
Slå på for å bytte utdataenheter automatisk når en lydenhet som et hodesett kobles til. 

HDMI-enhetstype
Velg typen enhet som er koblet til konsollen via HDMI-kabel, og velg de aktuelle alternativene. Hvis du for eksempel velger AV-forsterker som HDMI-enhetstype, kan du angi antall kanaler og justere høyttalerplasseringer. 

TV 

Aktiver 3D-lyd for TV-høyttalere
Forbedre lyden som kommer fra TV-høyttalerne ved å gjøre lyden tredimensjonal. 

Bruk måleinstrumenter på 3D-lyd
Bruk 3D-lydinnstillingen basert på målingene av romakustikken. Hvis du aldri har målt romakustikken, eller hvis du har endret miljøet siden du målte, velger du Mål romakustikk for 3D-lyd først. 

Mål romakustikken for 3D-lyd 
Bruk mikrofonen på den trådløse kontrolleren til å måle romakustikken. 

AV-forsterker

Antall kanaler
Velg antall kanaler AV-forsterkeren bruker. 

Juster høyttalerplasseringer
Flytt høyttalerne for å få riktig balanse på lyden. 

Kompatible hodetelefoner

Aktiver 3D-lyd
Forbedre lyden som kommer fra hodetelefonene ved å gjøre lyden tredimensjonal. 

Juster 3D-lydprofil
Optimaliser 3D-lydopplevelsen ved å velge en av flere 3D-lydprofiler. 

Generelt 

Musikk på hjem-skjermen
Slå av/på musikken som spilles av i bakgrunnen på hjem-skjermen. 

Lydeffekter
Slå av/på lydene som høres under enkelte funksjoner, for eksempel skrolling. 

Sidetone-volum
Angi hvor høyt stemmen din skal høres gjennom hodesettet. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle hodesett. 

Lydformat (prioritet)
Angi hvilket lydformat som skal brukes for spill og videoapper.
Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av konfigurasjonen av enhetene og lydinnstillingene. 

Har du lydproblemer med PS5-konsollen?

Gå til veiledningen nedenfor for å se feilsøkingstrinn.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre