Endre lydinnstillinger på PS5-konsoller

Slik endrer du lydinnstillinger på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du kan tilpasse utsignalet for lyd på PlayStation®5-konsollen for en TV, et hodesett eller et AV-system.

Slik endrer du lydinnstillingene på PS5™-konsollen

 1. Gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger> Lyd.
 2. Velg Utsignal for lyd, og juster deretter en av følgende innstillinger.

Utdataenhet
Velg en lydutdataenhet som skal brukes. Du kan også endre utdataenhet fra kontrollsenteret ved å velge Lyd.

Bytt utgangsenhet automatisk
Slå dette på for å bytte utdataenheter automatisk når en lydenhet, for eksempel et hodesett, kobles til. 

HDMI-enhetstype
Velg typen enhet som er koblet til konsollen via HDMI-kabel, og velg de aktuelle alternativene. Hvis du for eksempel velger AV-forsterker som HDMI-enhetstype, kan du angi antall kanaler og justere høyttalerplasseringer. 

Aktiver 3D-lyd for TV-høyttalere
Forbedre lyden som kommer fra TV-høyttalerne ved å gjøre lyden tredimensjonal.

Bruk måleinstrumenter for 3D-lyd
Bruk 3D-lydinnstillingen basert på målingene av romakustikken. Hvis du aldri har målt romakustikken, eller hvis du har endret miljøet siden du målte, velger du Mål romakustikken med TV-høyttalerne først. 

Mål romakustikken med TV-høyttalerne
Bruk mikrofonen på den trådløse kontrolleren til å måle romakustikken.

Antall kanaler
Velg antall kanaler AV-forsterkeren bruker. 

Juster høyttalerplasseringer
Flytt høyttalerne for å få riktig balanse på lyden. 

Utgang til øretelefoner
Velg hvilken lyd som høres gjennom øretelefonene.

Aktiver 3D-lyd for øretelefoner
Slå 3D-lyd av/på. Velg Juster 3D-lydprofil for å velge den optimale lydprofilen for hørselen din.

Mono-lyd for øretelefoner
Spill samme lyd fra både venstre og høyre side av øretelefonene dine.

Juster 3D-lydprofil
Optimaliser 3D-lydopplevelsen ved å velge en av flere 3D-lydprofiler. 

Musikk for hjem-skjermen
Slå av/på musikken som spilles av i bakgrunnen på hjem-skjermen. 

Lydeffekter
Slå av/på lydene som høres under enkelte funksjoner, for eksempel rulling. 

Sidetone-volum
Angi hvor høyt stemmen din skal høres gjennom hodesettet. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle hodesett. 

Lydformat (prioritet)
Angi hvilket lydformat som skal brukes for spill og videoapper. Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av konfigurasjonen av enhetene og lydinnstillingene. 

Slik endrer du mikrofoninnstillingene på PS5-konsollen

 1. Trykk på PS-knappen for å åpne kontrollsenteret, og velg deretter Mikrofon
 2. Velg en av innstillingene nedenfor for å endre inndataenheter, dempe og oppheve dempingen av mikrofonen og justere mikrofonen. 

Inndataenhet
Angi lydinndataenhet ved å velge fra en liste over enheter med mikrofoner.

Juster mikrofonvolum
Juster volumet på stemmen din for å gjøre den høyere eller lavere for andre.

Mikrofonstatus mens pålogget
Når det er aktivert, kan du bruke taleinndata straks du har logget deg på. Hvis du vil bruke mikrofonen kun når det er nødvendig, kan du sette denne innstillingen til Demp.

Mikrofonstaus ved start av talechat eller kringkasting
For å unngå situasjoner der mikrofonen utilsiktet er slått på, kan du velge at mikrofonen skal slå seg av automatisk når du starter en talechat eller en kringkasting. 

Hvis du velger Ikke endre, beholder du din gjeldende mikrofonfunksjon når du starter en talechat eller kringkasting.

Hvis du velger Bytt til dempet, slås mikrofonen av automatisk når du starter en talechat eller kringkasting. Når du vil bruke mikrofonen, slår du den på fra de respektive kortene. 

 • Hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet og bruk av hodesett, må du sjekke med enhetsprodusenten. Ikke alle enheter fungerer med konsollen.

Slik justerer du equalizerinnstillingene

Før du bruker hodesettet ditt, må du konfigurere foretrukket utsignal for lyd i equalizeren. 

 1. Trykk på PS-knappen for å få tilgang til kontrollsenteret, og velg deretter Lyd
 2. Velg Tonekontrollprofil for å justere equalizerinnstillingene.

A ) Bytt mellom lydmoduser

 • Standard
  Lyd som balanserer lave og høye frekvenser.
 • Bassforsterkning
  Lyd som forsterker bassfrekvenser for mer fremtreden bass.
 • Skytespill
  Lyd som forsterker skyting og fottrinn under spilling.

Tilpass lyden ved å velge en av følgende moduser: Lydmodus 1, Lydmodus 2 eller Lydmodus 3.

B ) Mer

Gi nytt navn til eller nullstill dine tilpassede lydinnstillinger.

C ) Glidebryter

Beveg glidebryteren for å justere styrken for hvert frekvensbånd.

D ) Lydforhåndsvisning

Forhåndsvis den valgte lydmodusen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre