Slik endrer du lydinnstillinger på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du kan tilpasse utsignalet for lyd på PlayStation®5-konsollen for en TV, et hodesett eller et AV-system.

Slik justerer du lydinnstillingene på PS5-konsollen

 1. Gå til Innstillinger > Lyd.
 2. Velg Utsignal for lyd, og juster deretter en av følgende innstillinger.

Utdataenhet
Velg en lydenhet som skal brukes. Du kan også endre utgangsenheten fra kontrollsenteret ved å velge Lyd.

Bytt utgangsenhet automatisk
Slå dette på for å bytte utdataenheter automatisk når en lydenhet, for eksempel et hodesett, kobles til.

HDMI-enhetstype
Velg typen enhet som er koblet til konsollen via HDMI-kabel, og velg de aktuelle alternativene.
Hvis du for eksempel velger AV-forsterker som HDMI-enhetstype, kan du angi antall kanaler og justere høyttalerplasseringer.

Du kan bare vise disse alternativene hvis HDMI-enhetstypen er valgt som AV-forsterker.

Antall kanaler
Velg antall kanaler AV-forsterkeren bruker.

Juster høyttalerplasseringer
Flytt høyttalerne for å få riktig balanse på lyden.

Utgang til øretelefoner
Velg hvilken lyd som høres gjennom øretelefonene.

Mono-lyd for øretelefoner
Spill samme lyd fra både venstre og høyre side av øretelefonene dine.

Musikk for hjem-skjermen
Slå av/på musikken som spilles av i bakgrunnen på hjem-skjermen.

Lydeffekter
Slå av/på lydene som høres under enkelte funksjoner, for eksempel rulling.

Sidetone-volum
Angi hvor høyt stemmen din skal høres gjennom hodesettet. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle hodesett.

Lydformat (Prioritet)
Angi hvilket lydformat som skal brukes for spill og videoapper. Noen apper, for eksempel platespilleren, har egne lydinnstillinger som bør prioriteres.

 • Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av konfigurasjonen av enhetene og lydinnstillingene.
 • Du kan justere volumet på øretelefonene eller kontrollerhøyttalerne i voluminnstillingene.

Slik justerer du mikrofoninnstillingene på PS5-konsollen

 1. Trykk på PS-knappen for å åpne kontrollsenteret,og velg deretter Mikrofon
 2. Velg en av innstillingene nedenfor for å endre inndataenheter, dempe og oppheve dempingen av mikrofonen og justere mikrofonvolumet. 

Inndataenhet
Angi lydinndataenhet ved å velge fra en liste over enheter med mikrofoner.

Juster mikrofonvolum
Juster mikrofonvolumet slik at det er i området Bra når du snakker i mikrofonen.

Mikrofonstatus mens pålogget
Når det er aktivert, kan du bruke taleinndata straks du har logget deg på. Hvis du vil bruke mikrofonen kun når det er nødvendig, kan du sette denne innstillingen til Demp.

Mikrofonstaus ved start av talechat eller kringkasting
For å unngå situasjoner der mikrofonen utilsiktet er slått på, kan du velge at mikrofonen skal slå seg av automatisk når du starter en talechat eller en kringkasting.

Hvis du velger Ikke endre, beholder du din gjeldende mikrofonfunksjon når du starter en talechat eller kringkasting.

Hvis du velger Bytt til dempet, slås mikrofonen av automatisk når du starter en talechat eller kringkasting. Når du vil bruke mikrofonen, slår du den på fra de respektive kortene.

 • Hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet og bruk av hodesett, må du sjekke med enhetsprodusenten. Ikke alle enheter fungerer med konsollen.

Slik justerer du voluminnstillingene på PS5-konsollen

 1. Gå til Innstillinger > Lyd > Volum.
 2. Juster volumet på Hodetelefoner eller Kontrollerhøyttalere.

Du kan også justere volumet fra kontrollsenteret ved å velge Lyd.

Trykk på dempeknappen på kontrolleren for å dempe mikrofonen og høyttalerne. Når knappen blinker, er mikrofonen dempet, og lyden til alle høyttalerne er slått av. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til den opprinnelige tilstanden.

Slik justerer du equalizer-innstillingene på PS5-konsollen

Juster innstillingene for equalizer og 3D-lyd for å få de trådløse PULSE Explore-øreproppene, det trådløse PULSE 3D-hodesettet eller det trådløse PULSE Elite-hodesettet til å høres ut akkurat slik du vil.

En equalizer justerer den relative styrken til ulike lydfrekvenser. Den lar deg tilpasse lyden. Du kan for eksempel øke bassfrekvensene for å få en «bassforsterkning»-effekt.

Før du bruker hodesettet ditt, må du konfigurere foretrukket utsignal for lyd i equalizeren.

 1. Trykk på PS-knappen for å få tilgang til kontrollsenteret, og velg deretter Lyd.
 2. Velg EQ-forhåndsinnstillinger for å justere equalizerinnstillingene.

A ) Bytt mellom lydmoduser

 • Standard
  Lyd som balanserer lave og høye frekvenser.
 • Bassforsterkning
  Lyd som forsterker bassfrekvenser for mer fremtreden bass.
 • Skytespill
  Lyd som forsterker skyting og fottrinn under spilling.

Hvis du velger en av modusene, Lydmodus 1, Lydmodus 2 eller Lydmodus 3, kan du justere glidebryterne i C for å tilpasse den relative styrken til hvert frekvensbånd i den valgte lydmodusen.

B) Mer
Du kan for eksempel endre navn på eller tilbakestille tilpassede lydinnstillinger.

C) Glidebryter
Beveg glidebryteren for å justere frekvensinnstillingene etter behov.

D) Lydforhåndsvisning
Forhåndsvis den valgte lydmodusen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre