Endre lydinnstillingene på PlayStation®5-konsollen

Endre lydinnstillingene på PlayStation®5-konsollen

Finn ut hvordan du kan tilpasse lydutgangen på PS5™-konsollen for TV, hodesett eller AV-system.

Endre lydinnstillingene på PS5

Hvis du vil konfigurere innstillingene for lydutgangen på PS5, går du til hjem-skjermen og velger Innstillinger > Lyd > Lydutgang:

Utdataenhet
Velg en lydenhet som skal brukes. Du kan også endre utdataenheten fra Lyd i kontrollsenteret.

Bytt utdataenhet automatisk
Slå på for å bytte utdataenheter automatisk når en lydenhet som hodesett eller PS VR kobles til.

HDMI-enhetstype
Velg typen enhet som er koblet til konsollen via HDMI-kabel, og velg de aktuelle alternativene. Hvis du for eksempel velger AV-forsterker som HDMI-enhetstype, kan du angi antall kanaler og justere høyttalerplasseringer.

Antall kanaler
Velg antall kanaler AV-forsterkeren bruker.

Juster høyttalerplasseringer
Flytt høyttalerne for å få riktig balanse på lyden.

Utgang til hodesett
Velg All lyd for å høre lydeffekter og musikk fra spill fra hodesettet i tillegg til chattelyd.

Velg Chattelyd for å kun høre chattelyd fra hodesettet. Du hører andre lyder fra enheten du valgte under Utgangsenhet.

Aktiver 3D-lyd
Du kan få 3D-lyd med de USB-kompatible hodetelefonene som mange av dere allerede eier, enten via en USB-A- eller USB-C-tilkobling til konsollen, eller ved å koble de kompatible hodetelefonene til hodesettkontakten på 3,5 mm til den trådløse DualSense-kontrolleren.

Juster 3D-lydprofil 
Når 3D-lyd er aktivert, kan du velge foretrukket 3D-lydprofil.

Musikk på hjem-skjermen
Slå av/på musikken som spilles av i bakgrunnen på hjem-skjermen.

Lydeffekter
Slår av/på lydene som høres under enkelte funksjoner, for eksempel skrolling.

Sidetone-volum
Angi hvor høy stemmen din skal høres gjennom hodesettet.

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle hodesett.

Lydformat (prioritet)
Angi hvilket lydformat som skal brukes for spill og videoapper.

Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av konfigurasjonen av enhetene og lydinnstillingene.

Har du lydproblemer med PS5?

Gå til Reparer og erstatt for feilsøkingstrinn.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre