Feilsøking av talechat 

Feilsøking av talechat på PSN 

Lær hvordan du feilsøker vanlige talechatproblemer for PlayStation™Network på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller.

Feilsøke lydinnstillinger for PS5-konsoll

Hvis du har problemer med talechat, kan du prøve å justere følgende innstillinger.

 1. Gå til Innstillinger > Lyd > Lydutgang og velg Utgangsenhet, og velg en lydutgangsenhet du vil bruke.

 2. Du kan også justere lyden du hører gjennom hodetelefoner ved å velge Utgang til hodetelefoner.

Kontrolleren har en mikrofon som du kan bruke til talechat og taleinndata. Trykk på dempeknappen på kontrolleren for å dempe og oppheve demping av mikrofonen.

 1. Hvis du vil konfigurere mikrofoninnstillingene for kontrolleren, et hodesett eller en USB-mikrofon, går du til Innstillinger > Lyd > Mikrofon
 2. Fra denne menyen kan du endre Inngangsenheten og Justere mikrofonnivå.
 • Trykk på PS-knappen for å gå til kontrollsenteret, og velg Game Base. Deretter velger du gruppe fra listen nedenfor. 

 • Du kan bytte mellom gruppechat og spillchat ved å velge rullegardinmenyen på talechatkortet i kontrollsenteret.

 • Du kan justere lydbalansen mellom talechat og annen lyd på konsollen ved å velge glidebryteren på talechatkortet i kontrollsenteret.

Feilsøke lydinnstillinger for PS4-konsoll

Hvis du har problemer med talechat, kan du prøve å justere følgende innstillinger.

 1. Gå til Innstillinger > Enheter > Lydenheter > Utgangsenheter.

 2. Hvis du bruker hodetelefoner, velger du Utgang til hodesett for å velge hvilken lyd som kommer gjennom hodetelefonene.
 • Innstillingen Hodesett koblet til kontroller vises bare når et hodesett er koblet til den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren.
 • På grunn av PS4-konsollspesifikasjonene kan ikke talechat og spillyd sendes til både hodesettet og TV-en.
 1. Gå til Innstillinger > Enheter > Lydenheter.  
 2. Velg Juster mikrofonnivået.

Hvis mikrofonen fungerer, reagerer linjen for Inngangsvolum .

Hvis måleren for inngangsvolum ikke reagerer, kan du prøve et annet hodesett eller en annen kontroller. Hvis det ikke er mulig å utveksle lyd med en bestemt enhet, kan det hende at det er et problem med enheten.

 1. Gå til Gruppe > Gruppeinnstillinger > Chatlyd. 
 2. Velg Prioriter gruppechat eller Prioriter spillchat

Se den elektroniske brukerveiledningen for å finne ut mer om PS4™-konsollinnstillinger for gruppe

Feilsøke Internett-tilkoblingen

Hvis du mister forbindelsen eller mikrofonikonet blinker under gruppechat, prøv følgende:

 1. Kontroller Internett-tilkoblingen. Hvis mulig, bruk en kablet tilkobling.
 2. Slå av konsollen og Internett-enheten (modem og ruter). Vent fem minutter og slå dem deretter på igjen.
 3. Hvis du bruker en ruter, kan du prøve å åpne portene. Kontakt Internett-leverandøren din og spør om hvordan du åpner følgende porter på ruteren din:
 • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
 • UDP: 3478, 3479

Feilsøke enheten din

Prøv følgende feilsøkingsmetoder for hver enhet.

 • Kontroller at MIC-bryteren på hodesettet ikke er satt til AV-siden.

 • Prøv å koble til enheten på nytt.

 • Hvis du har en annen trådløs kontroller, kan du prøve å koble hodesettet til en annen kontroller.

 • Kontroller at mikrofonen til det trådløse surroundhodesettet ikke er dempet. Når den er dempet, er statuslampen på det trådløse surroundhodesettet lilla. Plasseringen av lyset/knappen varierer avhengig av produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken.
 • Gå til veiledningen nedenfor for å justere volumbalansen for det trådløse PlayStation-hodesettet ditt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre