Feilsøking av talechat på PlayStation®4-konsoller

Feilsøking av talechat på PlayStation®4-konsoller

Lær hvordan du feilsøker vanlige problemer med talechat på PS4-konsoller.

Justere lydinnstillingene på PS4

Hvis du har problemer med talechat, kan du prøve å justere følgende innstillinger.

  • Gå til Innstillinger > Enheter > Lydenheter > Utgangsenheter.

  • Hvis du bruker hodetelefoner, velger du Utgang til hodesett for å velge hvilken lyd som kommer gjennom hodetelefonene.

Innstillingen Hodesett koblet til kontroller vises bare når et hodesett er koblet til den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren.

Er det mulig å sende PS4-talechat og -spillyd til både hodesett og TV?

På grunn av PS4-spesifikasjonene kan ikke talechat og spillyd sendes til både hodesettet og TV-en.

  • Gå til Innstillinger > Enheter > Lydenheter > Juster mikrofonnivå.

Hvis mikrofonen fungerer, reagerer linjen for Inngangsvolum .

Hvis måleren for inngangsvolum ikke reagerer, kan du prøve et annet hodesett eller en annen kontroller. Hvis det ikke er mulig å utveksle lyd med en bestemt enhet, kan det hende at det er et problem med enheten. Hvis PlayStation-enheten er innenfor garantiperioden, kan du kontakte oss

  • Gå til Gruppe > Gruppeinnstillinger > Chattelyd, og velg Prioriter gruppechat eller Prioriter spillchat

Rette opp forstyrrelser i talechat på PS4 (talechat kobler fra) 

Hvis du plutselig mister tilkoblingen mens du bruker gruppetalechat, kan det skyldes Internett-tilkoblingen din. Prøv disse feilsøkingstrinnene.

Høyttaler- og mikrofonikoner blinker under PS4-talechat

Hvis høyttaler- eller mikrofonikonet blinker under en talechat, og du ikke kan kommunisere med vennene dine, er det mulig at dette er knyttet til Internett-tilkoblingen. Prøv disse feilsøkingstrinnene.

Feilsøking av talechat på PS4

Hvis du bruker en trådløs tilkobling til Internett, kan du koble til med en kabel for å se om det blir bedre.

Slå av PS4 og Internett-enheten (modem, ruter), og prøv å starte på nytt.

Kontakt Internett-leverandøren din og spør om hvordan du åpner følgende PSN-porter på ruteren din:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479

Enhetsfeilsøking

Prøv følgende feilsøkingsmetoder for hver enhet.

Prøv å koble til enheten på nytt.

  • Kontroller at MIC-bryteren på hodesettet ikke er satt til AV-siden.

  • Prøv å koble til enheten på nytt.

  • Hvis du har en annen trådløs kontroller, kan du prøve å koble hodesettet til en annen kontroller.

  • Kontroller at mikrofonen til det trådløse surroundhodesettet ikke er dempet. Når den er dempet, er statuslampen på det trådløse surroundhodesettet lilla. Plasseringen av lyset/knappen varierer avhengig av produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken.
  • Juster volumbalansen ved hjelp av SOUND/CHAT-knappen på det trådløse PlayStation-hodesettet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre