Feilsøking av talechat 

Feilsøking for PlayStation™Network-talechat 

Lær hvordan du feilsøker vanlige problemer med talechat på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller.

Justere lydinnstillinger for PS5™-konsoll

Hvis du har problemer med talechat, kan du prøve å justere følgende innstillinger.

 1. Gå til Innstillinger > Lyd > Lydutgang og velg Utgangsenhet, og velg en lydutgangsenhet du vil bruke.

 2. Du kan også justere lyden du hører gjennom hodetelefoner ved å velge Utgang til hodetelefoner.

Kontrolleren har en mikrofon som du kan bruke til talechat og taleinndata. Trykk på dempeknappen på kontrolleren for å dempe og oppheve demping av mikrofonen.

Hvis du vil konfigurere mikrofoninnstillingene for kontrolleren, et hodesett eller en USB-mikrofon, går du til Innstillinger > Lyd > Mikrofon. Fra denne menyen kan du endre Inngangsenheten og Justere mikrofonnivå.

 • Trykk på PS-knappen for å gå til kontrollsenteret, og velg Game Base. Deretter velger du gruppe fra listen nedenfor. 

 • Du kan bytte mellom talechat og spillchat ved å velge rullegardinmenyen på talechatkortet i kontrollsenteret.

 • Du kan justere lydbalansen mellom talechat og annen lyd på konsollen ved å velge glidebryteren på talenettkortet i kontrollsenteret.

Justere lydinnstillinger for PS4™-konsoll

Hvis du har problemer med talechat, kan du prøve å justere følgende innstillinger.

 • Gå til Innstillinger > Enheter > Lydenheter > Utgangsenheter.

 • Hvis du bruker hodetelefoner, velger du Utgang til hodesett for å velge hvilken lyd som kommer gjennom hodetelefonene.

Innstillingen Hodesett koblet til kontroller vises bare når et hodesett er koblet til den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren.

 • På grunn av PS4-konsollspesifikasjonene kan ikke talechat og spillyd sendes til både hodesettet og TV-en.
 • Gå til Innstillinger > Enheter > Lydenheter > Juster mikrofonnivå.

Hvis mikrofonen fungerer, reagerer linjen for Inngangsvolum .

Hvis måleren for inngangsvolum ikke reagerer, kan du prøve et annet hodesett eller en annen kontroller. Hvis det ikke er mulig å utveksle lyd med en bestemt enhet, kan det hende at det er et problem med enheten.

 • Gå til Gruppe > Gruppeinnstillinger > Chattelyd, og velg Prioriter gruppechat eller Prioriter spillchat

Rette opp forstyrrelser i talechat (talechat kobler fra) 

Hvis du plutselig mister tilkoblingen mens du bruker gruppetalechat, kan det skyldes Internett-tilkoblingen din. Prøv disse feilsøkingstrinnene.

Høyttaler- og mikrofonikoner blinker under talechat

Hvis høyttaler- eller mikrofonikonet blinker under en gruppetalechat, og du ikke kan kommunisere med vennene dine, er det mulig at dette er knyttet til Internett-tilkoblingen. Prøv disse feilsøkingstrinnene.

Feilsøking av talechat på PSN

Hvis du bruker en trådløs tilkobling til Internett, kan du koble til med en kabel for å se om det blir bedre.

Slå av konsollen og Internett-enheten (modem og ruter), og prøv å starte på nytt.

Kontakt Internett-leverandøren din og spør om hvordan du åpner følgende PSN-porter på ruteren din:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479

Enhetsfeilsøking

Prøv følgende feilsøkingsmetoder for hver enhet.

Prøv å koble til enheten på nytt.

 • Kontroller at MIC-bryteren på hodesettet ikke er satt til AV-siden.

 • Prøv å koble til enheten på nytt.

 • Hvis du har en annen trådløs kontroller, kan du prøve å koble hodesettet til en annen kontroller.

 • Kontroller at mikrofonen til det trådløse surroundhodesettet ikke er dempet. Når den er dempet, er statuslampen på det trådløse surroundhodesettet lilla. Plasseringen av lyset/knappen varierer avhengig av produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken.
 • Juster volumbalansen ved hjelp av SOUND/CHAT-knappen på det trådløse PlayStation-hodesettet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre