PS5: HD-kamera set up

PS5: HD-kamera set up

Finn ut hvordan du kommer i gang med HD-kameraet på din PlayStation®5-konsoll.

HD-kamera er tilleggsutstyr for PS5-konsollen. PS VR på PS5-konsoller krever et PlayStation®Camera og en PlayStation®Camera-adapter. HD-kameraet er ikke kompatibelt med PS VR.

Slik konfigurerer du HD-kameraet med en PS5-konsoll

 1. Koble HD-kameraets USB-kabel til Superspeed USB-porten (10 Gbps) på baksiden av PS5-konsollen ved hjelp av den medfølgende kabelen.

 2. Plasser HD-kameraet på et flatt underlag pekende mot der du skal sitte når du spiller.

 3. Endre vinkelen til HD-kameraet for å sørge for at det registrerer riktig område.

Juster HD-kamerainnstillingene

Hvis du vil justere kameraet slik at det gjenkjenner posisjonen din riktig når du står foran det, går du til hjem-skjermen og velger Innstillinger > Tilbehør > Kamera. Velg en kameratype og følg instruksjonen på skjermen.

Kringkasting med HD-kamera på PS5-konsoller

Vil du være med når du strømmer kringkastingene? Bruk HD-kameraet (CFI-ZEY-serien) eller PlayStation-kameraet (CUH-ZEY-serien) til å få med deg selv på direktestrømmen.

 1. Trykk på opprett-knappen, og velg Kringkast.

 2. Velg strømmetjenesten du vil kringkaste med.

 3. Angi kringkastingsinformasjonen.
  Når du vil ta med videoen fra kameraet eller lyden fra talechatten, velger du Kringkasting Alternativer og tilpasser hvordan du kringkaster.

 4. Når du er klar, velger du Gå direkte, så starter kringkastingen.
  Kringkastingskortet vises i kontrollsenteret.

Uklart bilde fra HD-kameraet

 1. Rengjør HD-kameralinsene med en ren, tørr mikrofiberklut. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.

 2. Sjekk om linsene har sprekker eller er ødelagte.

 3. Prøv å flytte deg nærmere kameraet. 

 4. Ikke flytt HD-kameraet etter at du har konfigurert det.

 5. Sørg for at HD-kameraet står på et stabilt underlag. Hvis du flytter på det under spilling, kan det føre til sporingsproblemer.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre