Slik feilsøker du det trådløse PULSE Elite-hodesettet ditt

Finn ut hvordan du tilbakestiller det trådløse PULSE Elite™-hodesettet og PlayStation Link USB-adapteren.

Slik tilbakestiller du det trådløse PULSE Elite-hodesettet

Hvis du har problemer med det trådløse PULSE Elite-hodesettet, kan du prøve å tilbakestille det. Tilbakestillingen påvirker ikke PlayStation Link™- eller Bluetooth-sammenkoblinger eller -lydinnstillinger. 

 1. Trykk på og hold inne PlayStation Link™-knappen på hodesettet i minst ti sekunder.
  Hodesettet slås av mens du holder inne knappen. 
 2. Trykk på PS Link-knappen på hodesettet for å slå det på igjen.
 3. Kontroller om problemet med hodesettet ditt er løst.  

Hvis du fremdeles har problemer etter at du har prøvd å tilbakestille, kan det hende at du må slette alle parkoblede tilkoblinger fra hodesettet. Dette sletter alle PS Link- og Bluetooth-sammenkoblinger og -lydinnstillinger.

 1. Trykk på og hold inne PS Link-knappen på hodesettet, og slipp den når statusindikatoren på hodesettet blinker raskt blått (ca. åtte sekunder). 
 2. Trykk på og hold inne PS Link-knappen igjen, og slipp den når statusindikatoren blinker raskt blått (ca. åtte sekunder).
  Hvis slettingen er vellykket, blinker indikatoren rødt et kort øyeblikk. 

Slik tilbakestiller du PlayStation Link USB-adapteren 

Tilbakestill PlayStation Link™ USB-adapteren hvis du vil slette alle PS Link-tilkoblinger.

Du kan tilbakestille USB-adapteren fra en hvilken som helst USB Type-A-ladeport.

 1. Kontroller at enheten med USB-A-porten er på, for eksempel PlayStation®5-konsollen eller PC-en/Mac-en.
 2. Sett USB-adapteren inn i USB-A-porten på enheten din.
 3. Trykk på og hold PS Link-knappen på USB-adapteren inne i 30 sekunder.
 1. Sjekk om adapteren er tilbakestilt ved å se om noen av de tidligere sammenkoblede PS Link-enhetene automatisk kobles til adapteren.
  Hvis de ikke kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen vellykket.
  Hvis de kobler seg til automatisk, var tilbakestillingen ikke vellykket.
 • Bruk en tidtaker for å sikre at du holder knappen inne i 30 sekunder for å tilbakestille adapteren.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre