PlayStation Remote Play på mobile enheter

PlayStation Remote Play på mobile enheter

Med PS Remote Play kan du kontrollere PlayStation®-konsollen din eksternt, så lenge du har en rask Internett-forbindelse.

Slik konfigurerer du PS Remote Play på mobillenheter

Ved hjelp av PS Remote Play-appen kan du kontrollere PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsollen fra en mobiltelefon eller et nettbrett. Kontroller at enhetene dine oppfyller kravene, og følg deretter trinnene nedenfor for å konfigurere PS Remote Play.

Du trenger følgende for å bruke PS Remote Play:

 • Android™-smarttelefon eller -nettbrett, iPhone eller iPad
  Hvis du vil ha mer informasjon om systemkrav, kan du gå til Google Play™ eller App Store.
 • PS5™- eller PS4™-konsoll
  Oppdater alltid systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren.
 • En konto for PlayStation™Network
  Bruk den samme kontoen som du bruker til konsollen din. Hvis du ikke har en konto, må du opprette en først.
 • Rask Internett-tilkobling
  Som standard anbefaler vi en rask tilkobling med opplastings- og nedlastingshastighet på minst 5 Mbps. For å få best mulig ytelse anbefaler vi en rask tilkobling med opplastings- og nedlastingshastighet på minst 15 Mbps.
 • Du kan koble til en trådløs DualSense™- eller DUALSHOCK®4-kontroller til støttede mobilenheter for bruk med PS Remote Play. Gå til veiledningene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.
 • Du trenger en mikrofon for å bruke talechat, for eksempel den innebygde mikrofonen på mobilenheten.

Slik installerer du PS Remote Play-appen på enheten din

Last ned og installer PS Remote Play på mobilenheten fra Google Play™ eller App Store. Du kan bruke den samme appen til å koble til PS5- og PS4-konsoller. Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker appen.

Slik konfigurer du PS5-konsoller for PS Remote Play  

Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker PS Remote Play: 

 1. Fra hjem-skjermen velger du Innstillinger System Avstandsspill, og så slår du på Aktiver Avstandsspill
 2. For å starte PS Remote Play mens PS5-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger > System > Strømsparing > Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus. Så velger du boksene ved siden av Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS5-enheten fra nettverk.

Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker PS Remote Play: 

 1. Fra funksjonsskjermen går du til Innstillinger > Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill, og deretter slår du på Aktiver Avstandsspill
 2. Fra funksjonsskjermen går du til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Aktiver som din primære PS4, og velg deretter Aktiver. Du kan kun aktivere denne innstillingen på én PS4-konsoll per konto. 
 3. For å starte PS Remote Play mens PS4-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus. Skru på Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS4 fra nettverk.

Slik starter du PS Remote Play fra mobilenheten

Du må utføre følgende trinn hver gang du kobler til PS5- eller PS4-konsollen fra mobilenheten.

 1. Slå på konsollen, eller sett den i hvilemodus. 
 2. Start PS Remote Play på mobilenheten, og velg deretter Logg på PSN
  Logg på med den samme kontoen som du bruker på konsollen din. 
 3. Velg PS5 eller PS4.
  Appen søker etter konsollen du har logget på kontoen din med, og kobler deretter automatisk til konsollen. Etter at den har koblet seg til, vises skjermen fra konsollen på mobilenheten og du kan begynne å bruke PS Remote Play. Hvis du finner flere konsoller, velger du konsollen du vil bruke. 

Fra den andre gangen du bruker en konsoll, kan du velge konsollen du koblet til tidligere.

Kontroller for PS Remote Play på mobilenheter

Kontrollerknappene vises hvis du trykker på skjermen til mobilenheten i løpet av bruk av PS Remote Play. Hvis du bruker Android™-smarttelefon eller -nettbrett, kan utformingen av knapper og ikoner variere.

Hvis du velger alternativer, vises kontrollpanelet.

 • Innstillinger
  Du kan endre innstillinger som skjermretning og hvordan kontrollerknappene skal vises. Du bruker også kontrollpanelet til å avslutte PS Remote Play.
 • Opprett-knappen
  Utfør de samme funksjonene som med kontrollerens opprett-knapp .
 • PS-knapp
  Vis kontrollsenteret til PS5-konsollen.
 • Mikrofonstatus
  Velg mikrofon på  / mikrofon av for å slå mikrofonen av eller på.
 • Valgknapp
  Utfør de samme funksjonene som med kontrollerens valgknapp .
 • Lukk
  Lukk kontrollpanelet.

Hvis du velger alternativer, vises kontrollpanelet.

Du kan utføre følgende handlinger fra kontrollpanelet:

 • Innstillinger
  Du kan endre innstillinger som skjermretning og hvordan kontrollerknappene skal vises. Du bruker også kontrollpanelet til å avslutte PS Remote Play.
 • SHARE-knapp
  Utfør de samme funksjonene som med kontrollerens SHARE-knapp.
 • PS-knappen
  Vis hjem-skjermen til PS4-konsollen.
 • Mikrofonstatus
  Velg mikrofon på  / mikrofon av for å slå mikrofonen av eller på.
 • OPTIONS-knapp
  Utfør de samme funksjonene som med kontrollerens OPTIONS-knapp.
 • Lukk
  Lukk kontrollpanelet.

Du kan også koble til kontrolleren din til en kompatibelt enhet for å bruke den med PS Remote Play.

Slik spiller du – PS Remote Play i bakgrunnen

Du kan midlertidig stanse PS Remote Play-økten din for å gjøre andre ting på telefonen eller nettbrettet, før du hopper tilbake inn i handlingen.

Trykk på knappen for bilde-i-bilde når du spiller et spill i PS Remote Play. PS Remote Play-økten åpner seg i et nytt vindu, slik at du raskt kan gå inn i en annen app uten å måtte avslutte strømmen.    

For å fortsette å strømme PS Remote Play-økter når du minimerer PS Remote Play-appen, må du aktivere bakgrunnsstrømming:  

 1. Åpne PS Remote Play-appen, og velg Innstillinger.
 2. Aktiver Bakgrunnsstrømming.    

Denne innstillinger er deaktivert som standard. Når denne innstillingen er aktivert, kan du gå til hjem-skjermen eller andre apper i opptil fem minutter uten at strømmen din avsluttes.

Slik avslutter du PS Remote Play

 1. Trykk på skjermen i løpet av PS Remote Play.
  Kontrollerknappene vises.
 2. Velg alternativer nederst til høyre på skjermen.
  Kontrollpanelet for Avstandsspill vises.
 3. Velg Innstillinger og deretter Koble fra.
  Du får se en melding som sier at «Denne Avstandsspill-økten blir koblet fra».
 4. For å avslutte PS Remote Play mens konsollen er i hvilemodus, huker du av i boksen for Sett den tilkoblede konsollen i hvilemodus.
 5. Velg OK.
  PS Remote Play avsluttes, og skjermen går tilbake til sin opprinnelige tilstand før mobilenheten ble koblet til konsollen.

Tilkoblingshistorikk for PS Remote Play

Du kan finne en liste over brukere som tidligere har koblet til konsollen din via PS Remote Play. Følg trinnene nedenfor for å se og administrere elementer i historikken.

 1. Gå til Innstillinger > Avstandsspill > Tilkoblingshistorikk. Det vises en liste over spillere som har vært tilkoblet PS5-konsollen din.
 2. Velg et element i historikken i listen for å se mer detaljert informasjon.
 3. For å slette alle elementer under tilkoblingshistorikk velger du Slett alt.
 1. Gå til Innstillinger > Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill > Tilkoblingshistorikk.
  Det vises en liste over spillere som har vært tilkoblet PS4-konsollen din.
 2. Velg et element i historikken i listen for å se mer detaljert informasjon.
 3. For å slette alle elementer i tilkoblingshistorikken trykker du på OPTIONS-knappen, og velgerTøm.

Slik bruker du Avstandsspill på andre enheter

Du kan også konfigurere Avstandsspill på PC, Mac eller Android-TV.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre