PlayStation Avstandsspill på mobilenheter

PlayStation Avstandsspill på mobilenheter

Med Avstandsspill kan du kontrollere PlayStation®-konsollen eksternt, så lenge du har en rask Internett-forbindelse.

Kom i gang med Avstandsspill på mobilenheter

Ved hjelp av PS Remote Play-appen kan du kontrollere PlayStation®5-konsollen eller PlayStation®4-konsollen fra en mobilenhet. Kontroller at enhetene dine oppfyller kravene, og følg deretter trinnene nedenfor for å konfigurere Avstandsspill.

Du trenger følgende for å bruke Avstandsspill:

 • Android™-smarttelefon eller -nettbrett, iPhone eller iPad
  Hvis du vil ha mer informasjon om systemkrav, kan du gå til Google Play™ eller App Store.
 • PS5™-konsoll eller PS4™-konsoll
  Oppdater alltid systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren.
 • En konto for PlayStation™Network
  Bruk den samme kontoen som du bruker til konsollen din. Hvis du ikke har en konto, må du opprette en først.
 • Rask Internett-tilkobling
  Vi anbefaler en standard rask tilkobling med opplastings- og nedlastingshastighet på minst 5 Mbps. For å få best mulig ytelse anbefaler vi en rask tilkobling med opplastings- og nedlastingshastighet på minst 15 Mbps.
 • Du kan koble den trådløse DualSense™-kontrolleren eller den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren til støttede mobile enheter for bruk med Avstandsspill. Gå til veiledningene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.
 • Du trenger en mikrofon for å bruke talechat, for eksempel den innebygde mikrofonen på mobilenheten.

Installer Avstandsspill-appen på enheten

Last ned og installer PS Avstandsspill på mobilenheten fra Google Play™ eller App Store. Du kan bruke den samme appen til å koble til PS5-konsollen og PS4-konsollen. Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker appen.

Konfigurer PS5-konsollen din for Avstandsspill 

Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker Avstandsspill: 

 1. Velg Innstillinger System Avstandsspill på hjem-skjermen, og slå deretter på Aktiver Avstandsspill
 2. For å starte Avstandsspill mens PS5-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger > System > Strømsparing > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus. Så velger du boksene ved siden av Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS5 fra Network.

Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker Avstandsspill: 

 1. Fra funksjonsskjermen går du til Innstillinger > Innstillinger for Avstandsspill, og deretter slår du på Aktiver Avstandsspill
 2. Fra funksjonsskjermen går du til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Aktiver som primær PS4, og velg deretter Aktiver. Du kan kun aktivere denne innstillingen på én PS4-konsoll for hver konto. 
 3. For å starte Avstandsspill mens PS4-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger > Innstillinger for strømsparing > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus. Skru på Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS4 fra Network.

Start Avstandsspill fra mobilenheten

Du må utføre følgende trinn hver gang du kobler til PS5-konsollen eller PS4-konsollen fra mobilenheten.

 1. Slå på konsollen eller sett den i hvilemodus. 
 2. Start PS Avstandsspill på mobilenheten, og velg deretter Logg på PSN
  Logg på med den samme kontoen som du bruker til konsollen din. 
 3. Velg PS5 eller PS4.
  Appen søker etter konsollen du har logget på kontoen din med, og kobler deretter automatisk til konsollen. Etter at den har koblet seg til, vises skjermen fra konsollen på mobilenheten og du kan begynne å bruke Avstandsspill. Hvis det finnes flere konsoller, velger du konsollen du vil bruke. 

Fra den andre gangen du bruker en konsoll, kan du velge konsollen du koblet til tidligere.

Avstandsspill-kontroller på mobilenheter

Hvis du trykker på skjermen på mobilenheten under Avstandsspill, vises knappene på kontrolleren. Hvis du bruker en Android™-smarttelefon eller -nettbrett, kan utformingen av knapper og ikoner variere.

Hvis du velger alternativer, vises kontrollpanelet.

 • Innstillinger
  Du kan endre innstillinger som skjermretning og hvordan knappene på kontrollenheten skal vises. Kontrollpanelet er også der du avslutter Avstandsspill.
 • Opprett-knappen
  Utfør de samme funksjonene som kontrollerens opprett -knapp.
 • PS-knapp
  Vis kontrollsenteret på PS5-konsollen.
 • Mikrofonstatus
  Velg mikrofon på  / mikrofon av for å slå mikrofonen av eller på.
 • OPTIONS-knappen
  Utfør de samme funksjonene som kontrollerens OPTIONS -knapp.
 • Lukk
  Lukk kontrollpanelet.

Hvis du velger alternativer, vises kontrollpanelet.

Du kan utføre følgende handlinger fra kontrollpanelet:

 • Innstillinger
  Du kan endre innstillinger som skjermretning og hvordan knappene på kontrollenheten skal vises. Kontrollpanelet er også der du avslutter Avstandsspill.
 • SHARE-knappen
  Utfør de samme funksjonene som kontrollerens SHARE-knapp.
 • PS-knappen
  Vis hjem-skjermen på PS4-konsollen.
 • Mikrofonstatus
  Velg mikrofon på  / mikrofon av for å slå mikrofonen av eller på.
 • OPTIONS-knappen
  Utfør de samme funksjonene som kontrollerens OPTIONS-knapp.
 • Lukk
  Lukk kontrollpanelet.

Avslutt Avstandsspill

 1. Trykk på skjermen under Avstandsspill.
  Knappene på kontrolleren vises.
 2. Velg Alternativer nederst til høyre på skjermen.
  Kontrollpanelet for Avstandsspill vises.
 3. Velg Innstillinger og deretter Koble fra.
  Du ser en melding som sier at «Denne Avstandsspill-økten blir frakoblet».
 4. For å avslutte Avstandsspill mens konsollen er i hvilemodus, merker du av for Sett den tilkoblede konsollen i hvilemodus.
 5. Velg OK.
  Avstandsspill avsluttes, og skjermen går tilbake til sin opprinnelige tilstand før mobilenheten ble koblet til konsollen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre