Slik bruker du Avstandsspill på PS Portal

Med fjernspilleren PlayStation Portal™ kan du kontrollere PlayStation®5-konsollen din eksternt, så lenge du har en rask Internett-forbindelse.

Slik konfigurerer du PS5-konsoller for Avstandsspill

Før du starter Avstandsspill, må du slå på PS5®-konsollen eller sette den i hvilemodus. Kontroller at følgende innstillinger er konfigurert på PS5-konsollen. Disse innstillingene lagres til du endrer dem.

 1. Koble PS5-konsollen til Internett.
 2. Logg på med den samme kontoen du bruker til å logge på PS Portal.
 3. Oppdater PS5-konsollen til den nyeste versjonen av systemprogramvaren.
 4. Fra hjem-skjermen på PS5-konsollen velger du Innstillinger > System > Avstandsspill, og slår på Aktiver Avstandsspill.
 • For å starte Avstandsspill mens PS5-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger > System > Strømsparing > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus. Slå så på Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS5-enheten fra nettverk.

Anbefalt nettverksoppsett for PS Portal

Du kan spille Avstandsspill på PS Portal hvis du har en stabil og rask Wi-Fi-tilkobling.

For å få den beste opplevelsen med Avstandsspill på PS Portal kan du prøve å følge de anbefalte innstillingene nedenfor:

 • Koble PS5-konsollen til Internett med en kablet tilkobling.
 • Koble PS5-konsollen og PS Portal til det samme nettverket.
 • Bruk en Wi-Fi-tilkobling på 5 GHz for å koble PS Portal til Internett. 
 • Noen Wi-Fi-rutere har en båndstyringsfunksjon som gjør at de automatisk kan bytte mellom en 2,4 GHz-tilkobling og en 5 GHz-tilkobling. Hvis det er mulig, bør du deaktivere denne funksjonen når du kobler PS Portal til Wi-Fi-ruteren.
 • Det anbefales en rask tilkobling på minst 15 Mbps for å få en bedre spillopplevelse*.

*Hvis du bruker offentlig Wi-Fi, må du være oppmerksom på at kvaliteten på Internett-tilkoblingen kan være utenfor din kontroll og kan påvirke kvaliteten på spilleopplevelsen.

Slik starter du Avstandsspill fra PS Portal

Trykk på portalen eller trykk på kryssknappen på hjem-skjermen til PS Portal. PS Portal kobles sammen med PS5-konsollen du brukte tidligere, og Avstandsspill starter.

 • PS Portal kan ikke søke etter og koble til PS5-konsollen hvis det er en stund siden du sist logget på. Før du prøver å koble til eksternt utenfor hjemmet, må du kontrollere at PS Portal er riktig koblet til når du er i nærheten av PS5-konsollen.

Hvis du vil bruke en annen PS5-konsoll til Avstandsspill, utfører du følgende trinn. Hvis du bruker Avstandsspill, må du avslutte først.

 1. Fra hjem-skjermen åpner du hurtigmenyen og velger deretter PS5-ikonet.
  Navnet på PS5-konsollen du brukte forrige gang, vises under ikonet.
 2. Velg PS5-konsollen du vil bruke til Avstandsspill.
  Hvis du ikke ser konsollen du ønsker, kan det hende at den ikke er klar for Avstandsspill.

Avstandsspill-kontroller på PS Portal

PS Portal har knapper som ligner på de på trådløse DualSense®-kontrollere. Noen DualSense-funksjoner er tilordnet berøringsskjermen på PS Portal:

Under spilling trykker du på skjermen for å se styreplateområdene på venstre og høyre side av skjermen. I disse områdene kan du for eksempel trykke og sveipe.

Hvis du vil bruke styreplaten som en knapp, dobbelttrykker du i et av områdene på styreplaten.

 • Du kan bruke styreplatefunksjonene selv når områdene på styreplaten ikke vises på skjermen.

Under Avstandsspill kan du sveipe til venstre fra øverst til høyre på skjermen for å vise hurtigmenyen.

 • Når du trykker på hurtigmenyikonet fra statuslinjen, vises også hurtigmenyen.

Trykk hvor som helst på skjermen for å vise statuslinjen.  

Slik avslutter du Avstandsspill på PS Portal

 1. Under Avstandsspill åpner du hurtigmenyen.
 2. Velg Koble fra.

Hvis du skal sette PS5-konsollen i hvilemodus når Avstandsspill avsluttes, kan du slå på Sett den tilkoblede PS5-enheten i hvilemodus og deretter velge Koble fra på PS Portal.

Slik endrer du innstillinger på PS Portal

Hvis du vil vise og konfigurere innstillinger for PS Portal, velger du Innstillinger fra hurtigmenyen. Du kan endre følgende innstillinger: 

Nettverk

Endre Wi-Fi-nettverket du er tilkoblet, og kontroller tilkoblingsstatusen.

System

Oppdater systemprogramvaren, og tilbakestill PS Portal. Du kan også konfigurere innstillinger for enhetsspråk, dato og klokkeslett og batteribruk.

Skjerm og lysstyrke

Juster lysstyrken til skjermen. Slå av/på lyslisten og indikatoren på dempeknappen.

Du kan også justere lysstyrken på skjermen fra hurtigmenyen.

Kontroller

Endre vibreringsintensiteten og intensiteten på avtrekkereffekten.

Logg av

Du kan logge av kontoen din for PlayStation™Network herfra.

Avstandsspill på andre enheter

Se veiledningene nedenfor for å konfigurere Avstandsspill på andre enheter.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre