Slik bruker du den trådløse DualSense-kontrolleren med PC, Mac, Android og iOS

Hvis du vil bruke den trådløse DualSense™-kontrolleren med kompatible spill og programmer på en støttet enhet, kan du koble til via USB eller Bluetooth® med noen få enkle trinn.

Enheter som er kompatible med trådløse DualSense-kontrollere

Enheter som bruker operativsystemene som er oppført nedenfor, eller nyere operativsystemer, støtter Bluetooth- og USB- tilkoblinger for den trådløse DualSense-kontrolleren. Når tilkoblingen er opprettet, kan du bruke den trådløse kontrolleren til å kontrollere kompatible spill og programmer.

macOS Big Sur 11.3 tvOS 14.5
iOS 14.5 Android 12
iPadOS 14.5  
 • Windows PC-enheter støtter kontrolleren via en kablet tilkobling.
 • Det kan hende at enkelte funksjoner på kontrolleren ikke er tilgjengelige, avhengig av enheten. Det gis ingen garantier for at alle enheter er kompatible med kontrolleren. 
 • For å sjekke hvilke Android-enheter som støtter DualSense-kontrollerdriveren, må du rådføre deg med produsenten av enheten din.

Slik kobler du en trådløs DualSense-kontroller sammen med en støttet enhet

Når du skal parkoble den trådløse kontrolleren med en støttet enhet via Bluetooth for første gang, må du slå på paringsmodus:

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av. Hvis en USB-kabel er koblet til kontrolleren, må den kobles fra.
 2. Mens du holder inne opprett-knappen, må du holde inne PS-knappen til lyslisten blinker.
 3. Aktiver Bluetooth på enheten din, og velg deretter kontrolleren fra listen med Bluetooth-enheter.
  Når sammenkoblingen er fullført, blinker lyslisten, og deretter lyser spillerindikatoren.

Kontrolleren kan kun kobles sammen med én enhet om gangen. Hver gang du bytter enhet, må du koble kontrolleren sammen med den nye enheten.

Slik kobler du en trådløs DualSense-kontroller til en støttet enhet via USB

De fleste Windows PC-enheter støtter kontrolleren via en kablet tilkobling. 

Du kan koble kontrolleren til en støttet enhet ved hjelp av en USB-kabel med en Type-C-kontakt.

Spill og programmer som er kompatible med trådløse DualSense-kontrollere

Du kan bruke kontrolleren til å spille spill som strømmes fra PS5®- eller PS4®-konsollen til en støttet enhet ved hjelp av PS Avstandsspill-appen.

Den trådløse kontrolleren kan også brukes til å spille spill som støtter generiske kontrollere.

Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på den trådløse kontrolleren ikke er tilgjengelige når den er parkoblet med en støttet enhet:

 • Opprett-knapp* 
 • Berøringsside, lyslist og bevegelsessensor
 • Haptisk feedback
 • Høyttaler, innebygd mikrofon og hodetelefonkontakt
 • Adaptive avtrekkere (bare Android)

*I noen tilfeller er Opprett-knappen tilordnet en egen funksjon. 

Slik kobler du en trådløs kontroller til PS5-konsollen din igjen

Hvis du vil koble den trådløse kontrolleren til PS5-konsollen igjen, kobler du den til konsollen med en kompatibel USB-kabel og trykker på PS-knappen på den trådløse kontrolleren. Deretter kan du fjerne USB-enheten og bruke kontrolleren trådløst.

Har du problemer med en trådløs DualSense-kontroller? 

Hvis du har fulgt instruksjonene ovenfor, men mener at kontrolleren ikke kobler seg til ordentlig, kan du prøve å tilbakestille den.

Hvis du har prøvd å stille tilbake kontrolleren og fremdeles har problemer, kan du gå til PlayStation-reparasjoner.

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter