Støtte for trådløs DualSense-kontroller 

Støtte for trådløs DualSense-kontroller for PS5-konsoll

Finn ut hvordan du parer og lader en trådløs DualSense™-kontroller med en PlayStation®5-konsoll, endrer kontrollerinnstillingene og hvilke feilsøkingstrinn du kan utføre for å løse kontrollerproblemer.

Slik parer du en trådløs DualSense-kontroller med PS5-konsoller

Første gang du bruker en kontroller, må du pare den med konsollen.

 1. Kontroller at PS5™-konsollen er slått på.
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Hvis kontrolleren er slått av, trykker du på PS-knappen.
  Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren. 
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst. 
 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én PS5-konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen. 
 • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge.

 

Når du har en kontroller paret med PS5-konsollen, kan du pare en annen kontroller trådløst.

 1. Kontroller at lyslisten på den andre kontrolleren er av før du begynner paringen. Hvis lyslisten er på, må du holde inne PS-knappen til lyset slås av.
 2. Med den parede kontrolleren går du til Innstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør
 3. Med den andre kontrolleren du vil pare, trykker du på og holder nede opprett-knappen og PS-knappen samtidig
 4. Med kontrolleren som allerede er paret, velger du den andre kontrolleren som vises på skjermen.

Slik kobler du en trådløs DualSense-kontroller sammen med andre enheter 

Du kan bruke kontrolleren borte fra konsollen. Se i brukerveiledningen nedenfor for å finne ut mer om kompatible enheter, programmer og funksjonsstøtte.

Slik lader du en trådløs DualSense-kontroller

Du kan sjekke kontrollerens batterinivå ved å velge Tilbehør i kontrollsenteret.

Når du kobler kontrolleren til PS5-konsollen med USB-kabelen, begynner kontrollerens batteri å lade. Når batteriet lades, beveger batteriikonet seg.

Slik lader du kontrolleren mens konsollen er i hvilemodus:

 1. Gå til Innstillinger > System > Strømsparing.
 2. Velg Funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus, og still inn Forsyn USB-porter med strømAlltid eller 3 timer.

Når lading pågår mens konsollen er i hvilemodus, blinker lyslisten på kontrolleren sakte oransje. Når ladingen er fullført, slås lyslisten av.

Hvis det oppstår problemer under forsøk på å lade kontrolleren, kan du prøve følgende trinn:

USB-kabelen som følger med PS5-konsollen, er en USB-kabel av type C til type A. Den mindre enden (som går inn i kontrolleren) er type C, og den større, rektangulære enden er type A.

 • Prøv å koble USB-kabelen som fulgte med PS5-konsollen, til en annen USB A-port på PS5-konsollen. 
 • Prøv å bruke en annen USB-kabel av type C til type A som er angitt for «lading og synkronisering» eller «lading og data». Kabler angitt som «kun lading», kan ikke brukes. 
 • Du kan også prøve en USB-kabel av type C til type C hvis du har en tilgjengelig kabel. Du kan også bruke en lader som er kompatibel med USB-standarden hvis du har en tilgjengelig. Vær oppmerksom på at ikke alle USB-ladere vil kunne lade den trådløse DualSense-kontrolleren.

Hvis du vil kontrollere statusen under lading, trykker du på PS-knappen på den trådløse DualSense-kontrolleren. Mens den trådløse DualSense-kontrolleren lader, vises et animert batteriikon på skjermen.

Når den trådløse DualSense-kontrolleren er fulladet, forsvinner animasjonen av batteriikonet og viser tre streker.

Slik justerer du den trådløse DualSense-kontrolleren og lydinnstillingene

Du kan justere utdataenheten, volumnivåene og balansen i stemmepraten via kontrollsenteret:

 • Hold nede PS-knappen for å vise kontrollsenteret, velg Lyd, og velg en innstilling du vil justere. 
 • Trykk på dempeknappen på kontrolleren for å dempe og oppheve dempingen av mikrofonen.
 • Trykk på og hold nede dempeknappen på kontrolleren for å dempe mikrofonen og høyttalerne. Når knappen blinker, er mikrofonen dempet, og lyden til alle høyttalerne er slått av. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til den opprinnelige tilstanden.

For generelle kontrollerinnstillinger:

 1. Gå til Innstillinger Tilbehør.
 2. Velg Kontroller (generelt)

Slik oppdaterer du enhetsprogramvaren til den trådløse DualSense-kontrolleren 

Programvareoppdateringer til en trådløs DualSense-kontroller legges til når du oppdaterer systemprogramvaren til PS5-konsollen. Par kontrolleren og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere. 

Slik starter du en oppdatering manuelt: 

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør > Kontroller (generelt).
 2. Velg Enhetsprogramvare på trådløse DualSense-kontrollere.

Du kan også oppdatere enhetsprogramvaren for trådløse DualSense-kontrollere via en PC. Gå til veiledningen nedenfor for å få mer informasjon.

Har du problemer med en trådløs DualSense-kontroller?

Hvis du har fulgt instruksjonene ovenfor, men mener at kontrolleren ikke kobler seg til ordentlig, kan du gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre