Støtte for trådløs DualSense-kontroller 

Støtte for trådløs DualSense-kontroller for PS5-konsoll

Finn ut hvordan du parer og lader en trådløs DualSense™-kontroller med en PlayStation®5-konsoll, endrer kontrollerinnstillingene og hvilke feilsøkingstrinn du kan utføre for å løse kontrollerproblemer.

Slik parer du en trådløs DualSense-kontroller med PS5-konsoller

Første gang du bruker en kontroller, må du pare den med konsollen.

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på.

 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.

Hvis kontrolleren er slått av, trykker du på PS-knappen. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren. 

Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.

Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én PS5-konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen.

Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. 

Slik lader du en trådløs DualSense-kontroller

Du kan sjekke kontrollerens batterinivå ved å velge Tilbehør i kontrollsenteret.

Når du kobler kontrolleren til PS5-konsollen med USB-kabelen, begynner kontrollerens batteri å lade. Når batteriet lades, beveger batteriikonet seg.

Slik lader du i hvilemodus

Slik lader du kontrolleren mens konsollen er i hvilemodus

 • Gå til Innstillinger > System > Strømsparing > Funksjoner Tilgjengelig i hvilemodus, og sett Gi strøm til USB-porter til Alltid eller 3 timer.

Når lading pågår mens konsollen er i hvilemodus, blinker lyslisten på kontrolleren sakte oransje. Når ladingen er fullført, slås lyslisten av.

Hvis det oppstår problemer under forsøk på å lade kontrolleren, kan du prøve følgende trinn:

USB-kabelen som følger med PS5-konsollen, er en USB-kabel av type C til type A. Den mindre, rundere enden (som går inn i kontrolleren) er type C, og den større, rektangulære enden er type A.

 1. Prøv å koble USB-kabelen som fulgte med PS5-konsollen, til en annen USB A-port på PS5-konsollen.
 2. Prøv å bruke en annen USB-kabel av type C til type A som er angitt for «lading og synkronisering» eller «lading og data». Kabler angitt som «kun lading», kan ikke brukes. 
 3. Du kan også prøve en USB-kabel av type C til type C hvis du har en tilgjengelig kabel.
 4. Du kan også bruke en lader som er kompatibel med USB-standarden hvis du har en tilgjengelig. Vær oppmerksom på at ikke alle USB-ladere vil kunne lade den trådløse DualSense-kontrolleren.
Ladeindikatorer for trådløs DualSense-kontroller

Hvis du vil kontrollere statusen under lading, trykker du på PS-knappen på den trådløse DualSense-kontrolleren. 

Mens den trådløse DualSense-kontrolleren lader, vises et animert batteriikon på skjermen.

Når den trådløse DualSense-kontrolleren er fulladet, forsvinner animasjonen av batteriikonet og viser tre streker.

Slik justerer du den trådløse DualSense-kontrolleren og lydinnstillingene

Du kan justere utdataenheten, volumnivåene og balansen i stemmepraten via kontrollsenteret:

 • Hold nede PS-knappen for å vise kontrollsenteret, velg Lyd , og velg en innstilling du vil justere. 

 • Trykk på (dempe)-knappen på kontrolleren for å dempe og oppheve dempingen av mikrofonen.

 • Trykk på og hold nede (dempe)-knappen på kontrolleren for å dempe mikrofonen og høyttalerne. Når knappen blinker, er mikrofonen dempet, og lyden til alle høyttalerne er slått av. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til den opprinnelige tilstanden.

For generelle kontrollerinnstillinger:

Gå til hjem-skjermen og velg Innstillinger > Tilbehør > Kontroller

Du kan justere volumet, intensiteten på vibrasjonen, intensiteten på avtrekkereffekten og lysstyrken på kontrollerindikatorene fra denne menyen.

Slik parer du flere kontrollere trådløst

Når du har en kontroller paret med PS5-konsollen, kan du pare en annen kontroller trådløst.

 1. Kontroller at lyslisten på den andre kontrolleren er av før du begynner paringen. Hvis lyslisten er på, må du holde inne PS-knappen til lyset slås av.

 2. Med den parede kontrolleren går du til Innstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth Tilbehør.

 3. Med den andre kontrolleren du vil pare, trykker du på og holder nede opprett-knappen og PS-knappen samtidig. 

 4. Med kontrolleren som allerede er paret, velger du den andre kontrolleren som vises på skjermen.

Slik tilbakestiller du en trådløs DualSense-kontroller

 1. Slå av PS5-konsollen. 

 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren.

 3. Bruk et lite verktøy til å trykke inn knappen i det lille hullet. Hold knappen nede i ca. 3–5 sekunder.

 4. Koble kontrolleren til PS5-konsollen med en USB-kabel, og trykk på PS-knappen.

Slik oppdaterer du enhetsprogramvaren til den trådløse DualSense-kontrolleren 

Når du kobler til kontrolleren, kan det hende at enhetsprogramvaren til den trådløse kontrolleren oppdateres. Koble kontrolleren til PS5-konsollen med den medfølgende USB-kabelen, og følg instruksjonene på skjermen. 

Start en manuell oppdatering ved å gå til Innstillinger > Tilbehør > Kontrollere > Enhetsprogramvare for trådløse kontrollere.

Du kan også oppdatere enhetsprogramvaren for trådløse DualSense-kontrollere via en PC. Gå til veiledningen nedenfor for å få mer informasjon.

Har du problemer med en trådløs DualSense-kontroller?

Hvis du har fulgt instruksjonene ovenfor, men mener at kontrolleren ikke kobler seg til ordentlig, kan du gå til PlayStation Repairs-diagnostikkverktøyet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre