Oppdatere PS5™- og PS4™-systemprogramvaren ved hjelp av Sikkerhetsmodus

Oppdatere PS5™- og PS4™-systemprogramvaren ved hjelp av Sikkerhetsmodus

Hvis PlayStation-systemet har vært frakoblet fra PlayStation™Network (PSN) i en lengre periode, eller hvis en systemprogramvareoppdatering har mislyktes, må du kanskje oppdatere PlayStation-fastvaren manuelt.

Tilkoblingsproblemer under en oppdatering eller utdaterte versjoner av systemprogramvaren kan kreve en manuell oppdatering av konsollen før den kan startes.

Laste ned oppdateringen av systemprogramvaren til konsoll

Hvis du får tilgang til hjem-skjermen, men oppdateringen av systemprogramvaren mislyktes, kobler du PlayStation-konsollen til ruteren ved hjelp av en LAN-kabel og følger trinnene nedenfor:

 1. Gå til Innstillinger > System > Systemprogramvare > Systemprogramvareoppdatering.

 2. Velg Oppdater systemprogramvare.

 1. Gå til Varsler og slett eventuelle eksisterende oppdateringsfiler ved å trykke på (valg)-knappen > Slett

 2. Velg Innstillinger > Systemprogramvareoppdatering.

Hvis du er koblet til PlayStation™Network, men ikke kommer deg til hjem-skjermen, kan du starte konsollen i Sikkerhetsmodus og velge Sikkerhetsmodus alternativ 3: Oppdater systemprogramvare. Hvis oppdateringen mislykkes, følger du instruksjonene nedenfor.

Oppdatere systemprogramvaren manuelt ved hjelp av en USB-stasjon

Krav til manuell oppdatering

 • Trådløs DualSense-kontroller (PS5) eller trådløs DUALSHOCK 4-kontroller (PS5/PS4) og en USB-kabel

 • PC eller Mac koblet til Internett

 • FAT 32 USB-lagringsenhet, som en USB-flash-stasjon – den må ha ca. 460 MB ledig plass.

 1. Bruk en PC eller Mac til å opprette en mappe som heter PS5 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Gå til siden for systemprogramvareoppdatering av PS5, og velg delen Oppdater systemprogramvare. Last ned oppdateringsfilen og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS5UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS5-konsollen.

 4. Start PS5-konsollen i Sikkerhetsmodus: trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 3: Oppdater systemprogramvare.

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS5-konsollen ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavnene og filnavnet er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

 1. Med en PC eller Mac oppretter du en mappe på FAT32 USB-enheten som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.
 2. Gå til siden for systemprogramvareoppdatering av PS4, , og velg delen Oppdater systemprogramvare. Last ned oppdateringsfilen og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.
 3. Koble USB-stasjonen som inneholder systemoppdateringsfilen, til PS4-konsollen.
 4. Hvis du får feilen: SU-41350-3, har datamaskinen endret navn på PUP-filen på grunn av flere nedlastinger av samme fil. Kontroller nedlastingsstedet på PC-en eller Mac-en, og slett tidligere versjoner. Kontroller at den gjeldende filen heter: PS4UPDATE.PUP
 5. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.
 6. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 3: Oppdater systemprogramvare.
 7. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hva gjør jeg hvis den manuelle PlayStation-systemprogramvareoppdateringen mislykkes?

Hvis konsollen ikke gjenkjenner oppdateringsfilen, må du kontrollere at USB-enheten er i FAT32-format, og at mappe- og filnavnene er riktige. Angi mappe- og filnavnene i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.

Hvis denne prosessen mislykkes, kan det hende du må installere systemprogramvaren på nytt. Denne prosessen er den samme som en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og tilbakestiller systemet til de opprinnelige innstillingene – hvis det er mulig, kan du sikkerhetskopiere systemdata ved hjelp av veiledningen nedenfor.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre