Sikkerhetskopiere og gjenopprette PS5-konsolldata 

Hvordan sikkerhetskopiere og gjenopprette PS5-konsolldata

Å sikkerhetskopiere data jevnlig er en god måte å forsikre seg om at viktig data blir lagret. Du kan sikkerhetskopiere data lagret på PlayStation®5-konsollagringen til en USB-lagringsstasjon.

Viktig informasjon 

Ikke slå av PS5™-konsollen mens du sikkerhetskopierer eller gjenoppretter data. Om du gjør dette, kan det føre til tap av data eller skade på PS5-konsollen eller USB-stasjonen. 

 • Når du gjenoppretter data, vil PS5-konsollen slette all data lagret på konsollen. Dette kan ikke gjøres om selv om du avbryter gjenopprettingsoperasjonen. Forsikre deg om at du ikke sletter viktig data ved en feiltakelse. Data som har blitt slettet, kan ikke gjenopprettes
 • Brukere som aldri har logget på PSN før, kan kun gjenopprette lagrede data til den opprinnelige PS5-konsollen som ble sikkerhetskopiert. For å gjenopprette lagrede data på en annen konsoll, må du logge deg på den konsollen. 
 • Spill og programmer som er lagret i M.2 SSD-lagringen, er ikke inkludert i sikkerhetskopidataene. Du kan fortsette å bruke M.2 SSD-lagringsstasjonen som vanlig på PS5-konsollen som du gjenoppretter. 
 • Trophies er ikke inkludert i de sikkerhetskopierte dataene. Hvis du vil oppdatere spillstatusen før du sikkerhetskopierer dataene, går du til Trophies, trykker på Options-knappen og velger Synkroniser med PlayStation™Network.

PS5-data du kan sikkerhetskopiere

Du kan sikkerhetskopiere følgende data:

 • Spill og applikasjoner
 • Lagret data
 • Skjermbilder og videoklipp
 • Innstillinger

All brukerdata som er lagret på PS5-konsollen (bortsett fra trophies), er inkludert i sikkerhetskopidataene. Når du gjenoppretter sikkerhetskopidataene, tilbakestilles PS5-konsollen, og all data som er lagret på konsollen, slettes.

Hvis du vil lagre din data og returnere den uten å gjenopprette konsollen, lagrer du dataen på en annen plass:

Hvordan sikkerhetskopiere PS5-konsolldata til en USB-stasjon 

 1. Koble USB-stasjonen til PS5-konsollen. 
 2. Gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger> System
 3. Velg Systemprogramvare > Sikkerhetskopier og gjenopprett > Sikkerhetskopier PS5.
  Om det er koblet til flere USB-stasjoner, velger du USB-stasjonen du vil bruke.
 4. Velg hvilken data du ønsker å sikkerhetskopiere, og velg deretter Neste.
  Filnavnet og filstørrelsen vises. Angi om nødvendig en beskrivelse av sikkerhetskopidataene. 
 5. Velg Sikkerhetskopier.
  Konsollen starter på nytt, og sikkerhetskopieringen starter. 
 6. Når skjermen viser Sikkerhetskopiering fullført, starter konsollen på nytt.
  Velg OK.
  Konsollen starter på nytt igjen.

Hvordan gjenopprette PS5-konsolldata fra en USB-stasjon 

Når du gjenoppretter en PS5 fra en sikkerhetskopiering, må den nåværende systemprogramvareversjonen være samme versjon eller nyere enn den på PS5-konsollen der sikkerhetskopieringen ble gjort. 

 1. Koble USB-stasjonen til PS5-konsollen. 
 2. Velg Innstillinger > System
 3. Velg Systemprogramvare > Sikkerhetskopier og gjenopprett > Sikkerhetskopier PS5.
  Om det er koblet til flere USB-stasjoner, velger du din USB-stasjon. 
 4. Velg dataene du ønsker å gjenopprette. 
 5. Velg Gjenopprett > Ja.
  Konsollen starter på nytt og gjenopprettingen begynner. Når gjenopprettingen er ferdig, starter konsollen på nytt, og du går tilbake til hjem-skjermen.

Når du gjenoppretter PS5-konsollen, er Konsolldeling og frakoblet spilling slått av. Konfigurer innstillingen igjen for å unngå å miste tilgang til abonnement og innhold.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre