Slik feilsøker du problemer med Sikkerhetsmodus på PlayStation-konsoller

Finn ut hvordan du løser problemer når du prøver å få tilgang til Sikkerhetsmodus på PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsollen.

Får du ikke startet Sikkerhetsmodus på PS5-konsollen? 

Hvis Sikkerhetsmodus ikke starter, kan det ha oppstått et problem med USB-, HDMI- eller strømkabelen.

 1. Hvis skjermen ikke viser Sikkerhetsmodus-skjermbildet, kan det hende at HDMI-kabelen ikke er koblet til ordentlig.
 1. Prøv å bruke en annen USB-, HDMI- eller strømkabel. 
  Prøv å starte Sikkerhetsmodus hver gang du bytter en kabel, for å sjekke hvilken kabel som er problemet.

Hvis Sikkerhetsmodus fortsatt ikke starter, kan du prøve en omstart av konsollen.

 1. Trykk på og hold inne av/på-knappen til konsollen avgir et lydsignal.
  Skjermen blir tom, og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av.
 2. Koble fra strømkabelen, og la konsollen stå i 20 minutter.
 3. Koble til på nytt, og prøv å starte Sikkerhetsmodus.
 1. Hvis skjermen ikke viser Sikkerhetsmodus-skjermbildet, kan det hende at HDMI-kabelen ikke er koblet til ordentlig.
 1. Prøv å bruke en annen USB-, HDMI- eller strømkabel.
  Start Sikkerhetsmodus hver gang du bytter en kabel, for å sjekke hvilken kabel som er problemet.

Hvis Sikkerhetsmodus fortsatt ikke starter, kan du prøve en omstart av PS4-konsollen.

 1. Trykk på og hold inne av/på-knappen til konsollen avgir et lydsignal.
  Skjermen blir tom, og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av.
 2. Koble fra strømkabelen, og la konsollen stå i 20 minutter.
 3. Koble til på nytt, og prøv å starte Sikkerhetsmodus.

Sitter du fast i Sikkerhetsmodus på PS5-konsollen?

Hvis konsollen fortsetter å starte opp i Sikkerhetsmodus, kan du følge trinnene nedenfor.

 1. Trykk på og hold inne av/på-knappen til konsollen avgir et lydsignal.
  Skjermen blir tom, og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av.
 2. Koble fra strømkabelen, og la konsollen stå i 20 minutter.
 3. Koble til strømkabelen igjen, og trykk på av/på-knappen for å slå på PS5-konsollen.
 4. Hvis PS5-konsollen fortsatt starter i Sikkerhetsmodus, går du til Tøm hurtigbuffer og gjenopprett database Tøm hurtigbuffer og gjenopprett database > Tøm hurtigbuffer for systemprogramvare og velger OK.
 1. Slå PS4-konsollen helt av ved å holde nede av/på-knappen.
 2. Vent til strømlampen slutter å blinke, og koble fra strømkabelen og la konsollen stå i 20 minutter.
 3. Koble til strømkabelen igjen, og trykk på av/på-knappen for å slå på PS4-konsollen.
 4. Hvis PS4-konsollen fortsatt starter i Sikkerhetsmodus, går du til Gjenopprett database og velger OK.

Har du fremdeles problemer?

Hvis du ikke får tilgang til Sikkerhetsmodus, kan du bruke PlayStation-reparasjoner for å se videre trinn og for å avtale en reparasjon.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre